Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 125-144 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/125.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

1. Εκ των 1642 ιδιοκτήτων συκαμιναίων αι 53 ανήκουν εις την Εκκλησίαν της πόλεως Αγ. Πέτρου.

2. Εκ των 5000 ελαιοδένδρων της Μονής Λουκούς, αι 3000 είναι άγρια.

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1. 1 _ _ _ 2 3/4 18 6

2. 3. 16 42 175 _ 160 _ _ _

4. 5. 6. 7. 8. 9. 20 1/2 452 125 1927 1/2 435 1039 1 1/2 28 3 15 — — —

10. 11. _ _ — _ _ _ _ _

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 20

— — — — — — — —

633 1/2 3452 1/2 204 1/2 3 175 2 3/4 18 6

5* Πίναξ της Επαρχίας Τριπολιτσάς

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Σέχι, προάστειον Τριπολιτσάς 17 15 — 15 9

2. Ζευγολατιό — 43 — 47 146 —

Σελ. 125
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/126.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7:

3. Λουκά ,_ 64 _ 63 69

4. Κωμόπ. Τσιπιανά — 116 — 116 116 —

5. Ζάγγα — 50 — 50 50 —

6. Πικέρνι — 55 — 55 55 —

7. Κακούρι — 56 — 56 56 —

8. Μποτιά — 53 — 53 46 —

9. Καλπάκι — 11 — 11 10 _

10. Κανδύλα — 110 — 110 110 —

11. Μπεντένι Μούσαγα — 9 — 9 8 —

12. Μουγγάκι — 3 — 3 3 —

13. Άνω Άγαλον — 21 — 21 21 —

14. Χοτούσα — 21 — 21 21 —

15. Ν. Ζάρα — 90 — 90 88 403

16. Καμενίτσα — 25 — 25 25 —

17. Μπεζενίκο — 25 — 25 25 —

18. Νούδεμο 12 — 12 12 60

19. Ρούσε 16 — 16 16 —

20. Κωμοπ. Λεβίδι 132 — 132 89 —

21. Σεμιάδες — 37 — 37 32 —

22. Ροϊνόν — 58 — 58 — —

23. Κάψια — 51 — 51 57 —

24. Μπεντένι — 14 — 14 14 —

25. Μερκοβούνι, Καλημέρι —

και Αλποχώρι — 10 — 10 10

26. Άγ. Βασίλειος — 24 — 24 24 —

27. Μπόσουνα — 58 — 58 58 —

28. Θάνα — 68 — 68 68 —

29. Μπεσίρι — 31 — 31 31 —

30. Μπερμπάτι — 22 — 22 22 —

31. Μουζάκι — 16 — 16 16 —

32. Στρίγγο — 23 — 23 23 —

33. Τζίβα — 25 — 25 25 —

34. Ντεμέρι — 19 — 19 19 —

35. Μπολέτα — 11 — 11 11 —

36. Σελίμνα — 46 — 46 22 —

37. Βουνό — 50 — 50 50 —

38. Καπαρέλι — 35 — 35 35 —

39. Βλαχοκερασιά — 105 — 105 84 —

40. Αρβανιτοκερασιά — 75 — 75 69 —

41. Αλποχώρι και Πηγαδάκια — 24 — 24 — 27 1/2

42. Μαυρίκι — 36 — 36 — —

43. Καμάρι — 27 — 27 27 —

44. Κερασίτσα — 37 — 37 30 —

45. Πιαλή — 54 — 54 40 —

46. Μπραΐμ Εφένδη — 13 — 13 11 —

47. Άγιος Σώστης — 15 — 15 15 —

48. Μερτζαούση — 5 — 5 5 —

49. Αχούρια — 49 — 49 43 —

50. Ρίζαις — 62 — 62 58 -

Σελ. 126
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/127.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

51. Μαγούλα 29 29 29

52. Μάνεσι — 22 — 22 Μ8 —

53. Μεχμέταγα — 51 — 51 49 —

54. Λιθοβούνια — 5 — 5 5 —

55. Περτσοβα — 133 — 133 107 —

56. Αγιωργήτικα — 19 — 19 8 —

57. Νεοχώρι και Σαμαρά — 60 — 60 46 —

58. Σούλπαϊ — 16 — 16 7 —

59. Μαντσαγρά — 13 — 13 13 —

60. Ζέλι — 30 — 30 30 —

61. Βούρβουρα — 32 — 32 32 —

62. Βαλτάκι — 169 — 169 — —

63. Καρτερόλι — 5 — 5 5 —

64. Γαρούνι — 5 — 5 5 —

65. Μποκώ — 6 — 6 — —

66. Περθώρι — 35 — 35 — —

67. Μπασιάκο —. 25 — 25 25 —

68. Μονή Βάρσης Άγ. Νικόλας — 28 — — - —

69. Μονή Άνω Χρέπας —

70. Μονή Τσιπιανά —

71. Μονή Άγ. Νικολάου —

72. Μονή Κανδύλας —

73. Μονή Μπεζενίκου —

17 2638 28 2641 2107 490 1/2

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. 134 116 1/2 55 1/2

2. 133 66 1/2 194 — — —

3. 242 1/2 67 94 1/2 — — —

4. 430 1/2 441 1/2 301 1/2 — — —

5. 10 90 50 — — —

6. 254 200 58 — — —

7. 395 489 145 — — —

8. 349 224 90 — — —

9. 41 — 2 11 1/2 — — —

10. 2348 1935 232 1/2 — — —

11. 10 19 — — — —

12. 10 14 — — — —

13. 233 257 — — — —

14. — — 30 — — — —

15. 59 — 68 1/2 — — —

16. 52 1/2 140 30 1/2 — — —

17. 244 160 — — — —

18. 178 141 15 — — —

Σελ. 127
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/128.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

19. 23 4 _ _ _

20. 5880 — 1427 1/2 363 — — —

21. 221 — 116 172 — — —

22. 564 — 556 60 — — —

23. 111 — 244 289 1/2 — — —

24. 102 — 90 84 1/2 — — —

25. 83 — 123 1/2 64 — — —

26. 29 _ 19 60 _ — —

27. 82 1/2 — 79 73 1/4 — — —

28. 465 — 120 71 3/4 — — —

29. — — 61 1/2 7 — — —

30. 146 — 301 1/2 — — — —

31. 80 — 65 15 1/2 — — —

32. 67 — 48 79 — — —

33. 93 — 20 49 1/2 — — —

34. 101 — 127 63 1/2 — — —

35. — — 126 1/2 15 1/2 — — —

36. 348 — 777 41 — — —

37. 89 224 1/2 170 170 — — —

38. 252 — 275 84 1/2 — — —

39. 280 — 483 159 1/2 — — —

40. 495 — 293 71 1/2 — — —

41. 252 — 268 17 1/4 — — —

42. 349 — 353 22 — — —

43. 275 — 456 1/2 93 — — —

44. 196 — 131 139 — — —

45. 287 — 914 173 — — —

46. 72 — 115 60 1/2 — — —

47. 27 1/2 — 48 35 — — —

48. 17 1/2 — 135 5 — — —

49. 655 1/2 — 582 235 — — —

50. 374 — 580 1/2 224 1/4 — 178 —

51. 44 — 355 97 1/2 — — —

52. 55 — 165 53 1/2 — — —

53. 378 — 740 164 — — —

54. 64 — 122 29 — — —

55. 886 — 1041 528 — — —

56. 230 — 389 192 — — 40

57. 303 — 463 236 — — —

58. 83 — 75 1/2 55 1/2 — — —

59. 34 — 142 97 — — —

60. 88 — 481 39 — — —

61. 200 1/2 — 236 1/2 30 3/4 — — —

62. 679 — 1041 38 — — —

63. 4 — 20 1/2 7 — — —

64. 50 — 70 11 1/3 — — —

65. 14 — 76 6 — — —

66. 526 1/2 — 843 1/2 68 3/4 — — —

Σελ. 128
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/129.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

67. 72 256 201 1/2

68. 219 — 347 60 275 — —

69. 102 — 642 54 — —

70. 100 — 1070 50 110 — —

71. 159 — 401 16 — —

72. 170 — 870 29 1/2 — —

73. 80 — 40 4 — —

17599 1/2 283 1/2 22868 6417 1/2 425 178 40

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1. 138 287

2. — 688 6863 — — — — —

3. — 761 3689 — 40 — — —

4. — 1064 6380 — — — — —

5. — 687 2577 — — — — —

6. — 287 4987 — — — — —

7. — 831 4629 — — — — —

8. — 681 2671 — — — — —

9. — 272 1170 — — — — —

10. — 16 741 — — — — —

11. — 528 592 — — — — —

12. — 54 546 — — — — —

13. — 444 1656 1030 — — — —

14. — 916 3284 — — — — —

15. — 55 1240 — — — — —

16. — 76 1424 — — — — —

17. — 330 2120 — — — — _

18. — 337 739 — _ _ _ _

19. — 258 1242 — — — — —

20. — 238 762 — — — — —

21. — 389 2111 2758 — — — —

22. — — 200 — — — _ _

23. — 736 3584 — — — — —

24. — 110 1240 — — — — _

25. — 294 2106 — — — — —

26. _ 114 2586 _ _ _ _ _

27. — 422 2338 — 13 — — —

28. — 345 6025 — 50 3/4 — — —

29. — 592 2108 — 46 — — —.·

30. — 325 2275 — 64 1/2 — — _

31. — 172 1140 — 4 1/2 — — —

32. — 434 1416 — 5 1/4 — — —

33. — 285 1915 — 18 — — _

Σελ. 129
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/130.gif&w=550&h=800

 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

34. 305 1495 6

35. — 248 952 — — — — —

36. — 162 50 — — — — —

37. — 878 4322 — 91 — — —

38. — 275 2925 — 12 — — —

39. — 606 6174 — — — — —

40. 41. 77

42. 43. — 364 1986 — 10 — 10 —

44. — 272 1298 — — — 38 —

45. — 28 826 — 3 — — —

46. — 150 760 — — — 18 1/2 —

47. — 75 725 — 1 — — —

48. — 70 330 — 5 1/2 — — —

49. — 455 510 — 4 — 7 1/2 50

50. — 389 702 — 67 1/2 — — —

51. — 197 985 — 23 — 34 —

52. — 165 555 — — — — —

53. — 371 881 — — — 5 —

54. — 68 332 — — — — —

55. — 680 549 1/2 442 1/2 — 30 — —

56. — 214 1486 — — — — —

57. — 215 2705 — 13 — — —

58. — 84 466 — 6 1/2 — — —

59. — 144 1236 — — — • — —

60. — 69 631 — 2 — — —

61. 62. 63. 71 — — — 30 — — 186

108 _ 692 _ _ _ _ _

64. — 24 376 — - — — —

65. — — 525 — - — — —

66. — — 100 — - — — —

67. — 266 860 — 1 — — —

68. 69. — 8 20 50 — — — —

70. 71. — — — — — —

72. 73. — — — — — — — —

256 19664 111797 1/2 4602 1/2 510 1/2 30 119 236

ί _

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Τα ως ιδιόκτητα σημειούμενα στρέμ. αμπελώνων και χωραφίων του Σέχι, προαστείου της Τριπολιτσάς είναι αμφίβολον αν είναι ιδιόκτητα ή Εθνικά.

Σελ. 130
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/131.gif&w=550&h=800

Βον. Οι ως ιδιόκτητοι σημειούμενοι αμπελώνες δι’ όλην την Επαρχίαν Τριπολιτσάς θεωρούνται κατά τα έγγραφα της Ειδικής Επιτροπής, ως καθ’ αυτό ιδιόκτητοι, αλλά κατά την αναφοράν του Προσωρινού Διοικητού 19 Μαΐου 1830 λογίζονται ως εθνικοϊδιόκτητοι, ως φυτευμένοι εις γην Εθνικήν.

Παρατηρήσεις

Αον. Περί της πόλεως Τριπολιτσάς δεν έχομεν καμμίαν είδησιν. Επειδή κατά την Επιτροπήν, οι περισσότεροι κάτοικοι ταύτης ήσαν απόντες κατά την εποχήν καθ’ ην συνελέγοντο αι Στατιστικαί πληροφορίαι.

Βον. Καθ’ όλην την Επαρχίαν Τριπολιτσάς ευρέθησαν σημειωμένοι πύργοι Εθνικοί κατεδαφισμένοι 2, μήλοι Εθνικοί 5 και ιδιόκτητοι 24.

Γον. Οι 64 1/2 στρεμ. αμπελώνες του χωρίου Μπερμπάτι είναι ιδιόκτητοι, αλλά φυτευμένοι εις γην Εθνικήν. Το αυτό εννοείται και διά τους 91 στρεμ. αμπελώνας του χωρίου Βουνού.

6*

Πίναξ της Επαρχίας Πραστού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

953 5766 772 1/2 1483 3/4 45250 99 3/4 659

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

91 2467 195 3/4 6 1/2 11 485

Παρατηρήσεις

Ιδού εν γένει όλα τα ιδιόκτητα και Εθνικά της Επαρχίας Πραστού εκτός των απ’ αυτήν εξαρτωμένων πέντε χωρίων, περί των οποίων η Επιτροπή, καθώς λέγει η ιδία δεν εδυνήθη να λάβη ουδεμίαν πληροφορίαν.

Δεν διακρίνομεν δε τα εις καθ’ έκαστον χωρίον ανήκοντα Εθνικά και

Ιδιόκτητα, επειδή εις τα ανά χείρας μας έγγραφα ευρίσκονται όλα ομού αδιαστόλως συναθροισμένα.

Σελ. 131
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/132.gif&w=550&h=800

7*

Πίνακας της Επαρχίας Λακεδαίμονος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Μιστράς _ 24-5 205 120 450

2. Παρόριο — 119 119 56 238. 81 —

3. Τριτζέλα — 72 74 33 146 — —

4. Βαρσινίκος 62 60 22 122 17 17

5. Διάσελον — 44 35 25 79 — —

6. Σταυρός — 50 53 22 103 — —

7. Τρύπι — 210 214 80 424 82 —

8. Βάρσοβα — 98 80 36 178 30 30

9. Λογγάστρα — 192 159 75 351

10. Μιτάτοβα — 11 12 4 23. 76 —

11. Σωστιάνοι — 78 83 38 161 28 19

12. Βορδόνια — 313 286 135 604

13. Βουρλιάς — 248 215 114 463. 99 48

14. Καστρί — 118 99 40 217 32 13

15. Καστανιά — 428 476 199 904 170 120

16. Αλευρού — 104 74 43 178'

17. Περιβόλια — 55 31 24 86. 47 39

18. Γεωργίτσιον — 485 475 202 960 172 153

19. Αγουριάνου — 110 93 48 203 46 39

20. Λογγονίκος — 164 94 76 258 64 34

21. Καρβέλι — 183 171 77 354-

22. Κουτσαβά — — — — — 63 —

23. Λαδά — 151 155 55 306.

24. Τσερνίτζα — 158 184 79 342 79 —

25. Μικρ’ Αναστάσοβα — 91 109 40 200 - —

26. Σίτσοβα — 474 432 188 906. 90 92

27. Μεγάλ’ Αναστάσοβα — 264 226 104 490 92 —

28. Κουτρουμπούλι — 40 43 14 83 19 19

29. Μανιάτι — 23 19 8 42 — —

30. Βαρβίτσα Ζευγολατειό — 38 24 15 62 — 10

31. Βαρβίτζα — 285 239 105 524 98 84

32. Πάπαρι — 81 91 33 172 — 33

33. Άλικα — 58 56 25 114 — 26

34. Καντεύρα — 123 98 50 221 43 40

35. Καλτεζιά — 37 68 33 105 26 —

36. Κουβέλι — 19 30 11 49 13 —

37. Μαυρόγιαννη — 20 20 10 40 10 6

38. Ζαΐμη — 49 46 22 95 — 22

39. Αγριακόνα — 50 48 28 98 27 5

40. Γαρδίκιον — 67 60 27 127 22 21

Σελ. 132
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/133.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

41. Ανεμοδούρι 52 46 22 98 12 4

42. Σκορτσινού — 105 126 44 231 42 29

43. Κολίναι — 445 413 168 858 179 —

44. Κονιδίτσα — 69 78 39 147 22 20

45. Θεολόγος — 56 64 28 120 22 15

46. Βουτιάνοι — 70 68 32 138 34 —

47. Καλύβια Σερβιάνικα — 46 39 16 85 18 18

48. Αφισού — 42 40 17 82 6 13

49. Βρέσθενα — 268 240 103 508 97 —

50. Αράχοβα — 272 295 130 567 103 —

51. Λιανού — 46 53 23 99 — 22

52. Βαμβακού — 457 458 197 915 193 176

53. Μεγάλη βρύση — 63 73 31 136 27 14

54. Σίταινα — 158 168 81 326 80 —

55. Καστάνιτσα — 256 252 118 508 135 —

56. Βασαράλη — 313 288 131 601 25 125

57. Στίντσενα — 480 468 195 948 76 62

58. Αγριάνοι — 316 274 119 590 93 —

59. Ζαραφίνα — 106 99 15 205 37 25

60. Πέρπενη — 29 17 9 46 9 —

61. Δαφνί — 87 97 38 184 42 41

62. Πλατάνα — 55 45 30 100 15 19

63. Γεράκι — 253 263 130 516 —

64. Σκάλα 38 114 93 49 207 12 44

65. Σαϊτ Αλή — 35 52 28 871 — 83

66. 67. Λείμονα Μπρίνεκος — 65 22 70 12 38 9 135 J 34

68. Μουρτιά — 53 49 28 102 22 19

69. Τσιάσι — 33 37 18 70 20 20

70. Γράμμισα — 43 41 23 84 15 15

71. Αλαΐμπει — 15 17 10 32 8

72. Γολήσι — 27 30 17 57 — 15

73. Δουραλί — 96 101 56 197 19 32

74. Χρύσαφα — 161 119 58 280 — —

75. Βίγλα — 7 7 — 3 14 5

76. Λυκόβουνον — 98 94 44 192 — —

77. Λεβέτσοβα — 241 259 108 500 98 81

78. Αλαΐμπεϊ — 28 31 15 59 — —

79. Νεραντζιά — 7 9 3 16 — —

80. Ψυχαριάνικα — 1 2 1 3 — —

81. Κουρτάκι — 5 2 1 7 — —

82. Πέτρινα — 128 146 65 274 30 31

83. Κλούμιτσα — 5 6 3 11 — —

84. Ασίμιον — 18 23 10 41 — 5

85. Τάραψα — 70 70 26 140 8 21

86. Αρχοντικόν — 57 47 30 104 18 —

87. Μαλεσίνα — 117 117 52 234 38 —

88. Κόκκινα Λουριά — 113 ί 04 47 217 33 5

89. Άγιος Νικόλαος — 215 196 100 411 74 —

Σελ. 133
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/134.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

90. Ρόζοβα 28 29 11 57 16

91. Στρούντζα — 18 15 9 33 — 9

92. Κουρτσούνα — 18 16 8 34 — —

93. Σελήνα — 40 34 16 74 16 14

94. Ποταμιά — 27 26 13 53 — 20

95. Μπρίτσα — 9 10 7 19 — —

96. Άρνα — 164 156 70 320 45 39

97. Κοτσατίνα — 37 35 17 72 — 14

98. Τσέρια — 13 9 5 22 — 8

99. Γοράνοι — 149 132 58 281 60 —

100. Λιαντίνα — 35 30 15 65 3 13

101. Άγιος Βασίλειος 2 5 — 3 7 — —

102. Σωτήρα — 157 156 69 3131 68 68

103. Διπόταμα — 56 36 22 92 J

104. Πολιάνα — 8 7 4 15 — —

105. Αναβρωτή — 463 431 213 894 162 —

106. Αρκασάδες — 79 65 35 144 — —

107. Κουμουστα — 185 189 81 .374 87 69

108. Λιακέϊκα — 15 14 6 29 — —

109. Κατσουλέικα — 14 7 6 21 — —

110. Καμίνια — 29 18 11 47 — —

111. Κυδωνιά — 43 46 21 891 — 21

112. Κάβου ράκη — 26 25 14 51J

113. Καράσπαϊ — 56 36 22 86 — —

114. Σοχά — 77 53 37 130 18 —

115. Σκλαβοχώρι — 97 87 51 184 16 60

116. Ριβιώτισσα 63 52 — 34 115 20 16

117. Καλογωνιά — 86 53 42 139 18 18

118. Μαγούλα — 177 172 100 349 36 59

119. Άγ. Ιωάννης — 151 127 76 278 62 72

120. Στεφανιά 23

121. Τρίνησα

122. Λάγιου 17

123. Τζαμέλι

124. Μονή Μαρδακιού

125. Μονή Άγ. Αντωνίου

126. Μονή Θεολόγου

127. Μονή Ρεκίτσας

128. Μονή Άγ. Γεωργίου

129. Μονή Poΐτσα

130. Κάστρο Βαρδώνιας

131. Παλαιά Παναγιά

132. Δόριζα — — — — 43 24

133. Τραπεζουντί

134. Ζαγάνο 7 10

135. Μπολυβίτσα 20

136. Μονή των Αγίων

Αναργύρων

137. Μονή των Αγίων

Σελ. 134
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/135.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 2387 — -- 218 1/2 16433 18528 441

2. 3.

4. — 120 — — 9 1/2 782 875 289

5. — — — - — — — —

6. — — — - — — — —

7. 93 1/2 80 — - 83 1/4 9124 4082 1089

8. — 57 — - 21 2439 1086 94

9.1 — 418 — - 165 1/2 8803 1790 47

10. 11. 176 53 1295 575 112

12.1 435 1/2 290 — - 239 5962 3876 —

13. 14. 171 35 3/4 2141 2035

15. — 794 1/2 — - 295 1/4 5562 6172 2

16.- 128 1/2 — - 78 3/4 609 1427 —

17.. 18. 645 1/2 272 1657 3390 411

19. — 272 — - 52 574 936 —

20. — 1126 1/2 — - 78 1939 2211 —

21.- 22. 306 189 2392 1513 434

23. 24. 282 129 1/2 2245 1709 369

25.' 287 — - 142 1997 1966 1259

26. 27. 246 113 1/2 1113 2339 26

28. — 174 1/2 — — 50 — — —

29. — — — - — — — —

30. — — — — 25 — — —

31. — — — - — — — —

32. — — — - 45 — — —

33. — — — - 36 — — —

34. — 153 1/2 — - 55 1/4 — — —

35. — 176 — - 15 3/4 — — —

36. — 74 — - 5 1/2 — — —

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

138. 139. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων— Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου —

30 13556 12825 5950 26381 3846 2501

Σελ. 135
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/136.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (H) (12) (13) (14 (15) (16)

37. _ 172 — — 8 1/4 130 — —

38. - - — — — — — .—

39. -- 172 — — 21 78 — —

40. - 147 1/2 — — 43 — — —

41. - 00 3/4 — — 16 — — —

42. - 2361/2 — — 42 1/4 495 103 —

43. - 804 3/4 — — 120 1/4 1186 986 —

44. — 209 1/2 — — 77 1/2 236 1002 —

45. - — — — — — — —

46. - — — — — — — —

47. - — — — — — — —

48. - — — — — — — —

49. — — — — — — — —

50. - — — — — — — —

51. - — — 20 33 1/2 — — —

52. - — — — — — — —

53. - — — — — — — —

54. - — — — — — — —

55. - — — — — — — —

56. - — — — — — — —

57. - — — — — — — —

58. - — — — — — — —

59. - — — — 93 313 10 —

60. - — — — — — — —

61. — 10 — — 32 1/2 71 — —

62. - — — — — — — —

63. _ — — — — — — —

64. 2 74 1/2 131 — 3 — 108 —

65.1 — — — — — — — —

66. J 67. 130 10

68. — 215 1/2 — — 28 1/2 401 201 —

69. — 58 — — 28 1/2 332 133 —

70. — 81 — — 27 1/2 308 247 —

71. — — — — — — — —

72. — 46 — — 14 81 150 —

73. — 44 — — 17 — — —

74. — — — — — — — —

75. — — — — — — — —

76. — — — — — — — —

77. — 376 — — 94 1/2 372 550 194

78. — — — — — — — —

79. — — — — — — — —

80. — — — — — — — —

81. — — — — — — — —

82. — 525 — — 16 1/2 4180 1241 1119

83. — 63 — — — — — 300

84. — — — — — — — —

85. — — — — 18 — — —

Σελ. 136
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/137.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14 (15) (16)

86. 177 _ _ 5 834 296 623

87. — 373 — — 31 1/2 2025 262 186

88. — 260 — — 37 1/4 1925 252 —

89. — 298 — — 90 1556 930 1270

90. — — — — — — — —

91. — — — — — — — —

92. — — — — — — — —

93. — 126 — — 2 308 337 179

94. — — — — — — — —

95. — — — — — — — —

96. — 394 — — 74 1/2 452 60 623

97. — — — — — — — —

98. — — — — — — — —

99. — 162 1/2 — — 82 1826 1024 584

100. — 32 — — 8 41 17 27

101. — — — — — — — —

102. 548 — — 77 3701 1231 62

103. 104.

105. — 177 1/2 — — 194 6029 1909 607

106. - 211 — — 68 1/2 3182 3945 24

107. j 108. — _ _ — — _ —

109. — — — — — — — —

110. — — — — — — — —

111. — — — — — — —

112.. 113.

114. — 339 — — 17 789 713 10

115. — 148 — — 16 476 700 —

116. — 63 — — 25 458 704 62

117. — 40 — — ■ 3 1/2 561 876 1

118. — 235 — — 34 1/2 1978 2803 483

119. — 512 — — 107 4937 9455 1550

120. — — — — — — — —

121. 122. 43 28 1250

123.. 124. 43 28 1250 215 27

125. — 3 — — 1 53 47 —

126. — 3 1/2 — — 3 30 . 45 —

127. — 45 — — 7 1/2 70 30 —

128. — 82 1/2 — — — 37 60 —

129. — 6 — — — — — —

130. — - — — — — — —

131.-ί 132. 331 42 2273 2343 60

133. 134.

Σελ. 137
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/138.gif&w=550&h=800

(9) (10) (11) (12) (13) (14 (15) (16)

135.

136. — 31 — — 18 110 — —

137. — 150 — — 40 800 200 —

138. — 42 7 1/2 143 24 —

139. — 50 7 20 30 _

531 16781 131 20 4179 3/4 109713 87749 12564

(Π) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 - — — — — — — —

3. - - — - - - — —

4. — 20 — — — — — 175

5. - — — - - - — —

6. - — — - - - — —

7. 25 — — - - - — 569

8. — 20 — - - - — 670

9.1 10.. 402 — 1500 - 8 — 827

11. — 135 — — - — — —

12.1 13. 149 1/4 — — - — — —

14. — 21 3/4 — — - — — —

15. — 448 — — - 27 — —

16. 17. — 243 — — - 12 1/2 — —

18. — 895 1/2 — — - — — —

19. — 72 1/2 — — - — — —

20. 21.1 — 93 1/2 230 150 - — — 60

22. 23.. “

24. — - — — - — — —

25.1 26. 323 1/2 — — - 147 — 2485

27. — — — — - — — —

28. — 145 — — — 8 — —

29. — — — — - — — —

30. — 84 1/2 — — - — 16 —

31. — 849 — — - — — —

Σελ. 138
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/139.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

32. 372

33. — 317 — — — - — —

34. — 418 1/2 — — — — — —

35. — — — — — - — —

36. — — — — — - — —

37. — 17 — — — - — —

38. — 172 1/2 — — — — — —

39. — 5 — — — - — —

40. — 226 1/2 — — — 1 1/4 — 47

41. — 37 — — — — — —

42. — 122 1/2 — — — — — —

43. — 50 — — — — — —

44. — 246 — — — 16 — —

45. — 51 1/2 — — — — — —

46. — — — — — — — —

47. — 54 — — — — — —

48. — 85 — — — — — —

49. — — — — — — — —

50. — — — — — — — —

51. 87 228 1/2 ' — — — — — —

52. — 459 — — — — — —

53. — 7 1/2 — — — — — —

54. — — — — — — — —

55. — — — — — — — —

56. — 127 — — — — — —

57. — 391 — — — — — —

58. — — — — — — — —

59. — 174 — — ’ — — — —

60. — — — — — — — —

61. — 716 — — — 23 3/4 — 403

62. — 430 1Æ — — — 4 1/2 — —

63. — — — — — — — —

64. 292 1/2 666 1/2 — — — — — —

65.1 66. J — 1236 — — — — — —

67. — 230 — 230 — 4 — —

68. — 220 — — — 2 — —

69. — 403 — — — — — —

70. — 149 — — — — — —

71. — 122 — 10 — 5 — —

72. — 228 — — — 23 — —

73. — 1001 — — — — — —

74. 28 1222 — 7847 — — — 400

75. — - — — — — — —

76. 221 1/2 1139 1/2 503 8157 — 13 109 5616

77. — 1545 — 8 — 20 1/2 — 3656

78. — — — — — — — —

79. — — — — — — — —

80. — — — — — — — —

Σελ. 139
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/140.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

81.

82. - 1274 - - 5060 1 - 4819

83. - 104 - - - — - 7

84. 87 78 139 739 - — - 909

85. 271 299 361 999 13203 31 1/2 — 952

86. — — — — — — - -

87. _ — _ _ — — - -

88. — 12 — — — — - —

89. _ — — — — — - -

90. — 300 —· — — — - -

91. — 186 — 11174 — — - 2666

92. _ — _ — — — - —

93. — 47 1/2 — — — — - 480

94. — 559 — 300 — — - —

95. — 806 — — 4020 — -- 1937

96. — 139 — — — 46 - —

97. — 227 — 123 1000 4 - —

98. 215 — — 185 — — - 215

99. — 167 — — — 20 - —

100. 42 3070 — 200 — — — —

101. — — — — — — - —

102. 103. 186 — — — — - 400

104. — — — — — — - —

105. — — — — — — - —

106.- 107. : 2005 — 3125 — — - 4000

108. — — — — —τ - —

109. _ _ — — — — - —

110. — — — — — — — —

111. 112. 157 1/4 369 — — —

113. — — — — — — - —

114. _ _ _ — _ — . - —

115. — 1250 — — — — - 563

116. 32 89 100 150 — 27 - 308

117. 80 200 — — — 2 - —

118. — 861 950 1170 — — - 500

119. — 761 — — — 68 - 2595

120. 121.] — 670 — 500 — 15 - 348

122. 123.. — 534 — 100 — — -

124. — — — — — — - -

125. _ — _ _ — — - -

126. — _ — :_ _ — - —

127. — — — — — — ■ — —

128. 129. — — — — — — - -

Σελ. 140
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/141.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

130. 131.1 38 — 2792 — — — 1609

132. 133. 853 — 800 — 9 — 1356

134. 2 217 — _ _ — — . 70

135. — 62 — — — 79 6000

136. — — — — — — — —

137. — — — — — — — —

138. — — — — — — — —

139.

1590 1/4 32155 3/4 2283 40229 23483 618 125 44781

(25) (26) (27) (28) (29)

5:1 3. 4. 5. — — — — —

— — 270 — 78

6. 7. 8. 9·1 10.. 11. — 61 45 842 — 60 2

12·1 13.. — - — -

14. 15. 16.1 17. lg 4900 — 14100 — —

19. 20. 21. 22.. 23. — 216 —

24. 25.' 26.. = — 2423 — 485

27. - — — — —

Σελ. 141
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/142.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

28. _ _ _ _ _

29. - — — — —

30. — — — — —

31. - — — — —

32. - — — — —

33. - — — — —

34. - — — — —

35. - — — — —

36. - — — — —

37. - — — — —

38. - — — — —

39. - — — — —

40. - — — — —

41. - — — — —

42. — — — — —

43. - — — — —

44. - — — — —

45. - — — — —

46. - — — — —

47. — — — — —

48. - — — — —

49. - — — — —

50. - — — — —

51. - — — — —

52. - — — — —

53. - — — — —

54. - — — — —

55. - — — — —

56. - — — — —

57. — — — — —

58. - — — — —

59. - — — — —

60. - — — — —

61. 500 — 722 — —

62. — — — — —

63. — — — — —

64. — — 501 — —

65.1 66. J — — 501 — —

67. — — — — —

68. — — — — —

69. — — 280 — —

70. — — — — —

71. — — — — —

72. — — — — —

73. — — — — —

74. 700 — 991 — 700

75. — — — — —

76. 13779 — 652 223 652

Σελ. 142
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/143.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

77. _ _ 2326 _ 5015

78. — — — - —

79. — — — - —

80. — — — - —

81. - — — - —

82. - — 493 101 2752

83. - — — — 300

84. - — 583 821

85. 1000 2 801 50 120

86. — — — — —

87. — — — — —

88. — — — — —

89. — — — — —

90. — — — — —

91. — — 1096 138 432

92. — — — — —

93. — — 478 58 78

94. — — — — —

95. — 45 1/2 882 355 1164

96. — — — — —

97. — — 415 50 648

98. 78 — 312 86 13

99. — — 1730 41 207

100. — — 1150 — 400

101. — — — — —

102. — 2000 — —

103.

104. — — — — —

105. — — — — —

106. — 12261 — 31

107.

108. — — — — —

109. — — — — —

110. — — — — —

111.] 550 — 150 — —

112.

113. - — — — —

114. - — — — —

115. - — 12000 — —

116. - — 880 45 —

117. - — 1000 — —

118. 502 — 7508 — 110

119. — — 19659 — 1100

120. — — 400 — —

121.]

122. — — — — 4000

123. J

124. — — — —

125. — — — — —

Σελ. 143
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/144.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

126. _ _ _ — _

127. — — — — —

128. — — — — —

129. — — — — —

130. — — 207 275 —

131.1 132. — — 3855 — —

133.. 134.

135. — — 1300 — 427

136. —

137. — — — - —

138. — — — — —

139. — — — — —

22009 47 1/2 93120 1422 19615

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Επαρχίαν της Λακεδαίμονος ευρίσκονται και 188 οικογένειαι παροίκων, διεσπαρμέναι εις τα χωρία Παρόριον, Βαρσινίκον, Τρύπην, Βάρσοβαν, Βορδώνια, Καστρί, Καστανιάν, Αλευρούν, Περιβόλια, Καρβέλι, Βίγλαν, Αλαΐμπει, Πετρίναν, Αρχοντικόν, Μαλεσίναν, Άγ. Νικόλαον, Άρναν, Λιαντίναν, Κουμουστά, Σωτήραν, Αρκασάδες, Λιακέϊκα, Κατζουλέϊκα, Καμίνια,

Κυδωνιάν, Καράσπαη, Καβουράκη, Σοχά, Σκλαβοχώριον, Ριβιώτισσαν, Καλογωνιάν και Μαγούλαν.

Ο αριθμός των παροίκων τούτων αναβαίνει εις 775 άτομα, εξ ων 400 άνδρες και 375 γυναίκες· συμπεριλαμβάνεται δε εις τον σημειωθέντα αριθμόν των κατοίκων.

Βον. Ο αριθμός των καλλιεργούντων Εθνικά συμπεριλαμβάνεται εις εκείνον των εχόντων ιδιοκτησίας διότι οι κάτοικοι των χωρίων καίτοι έχοντες ιδιοκτησίας καλλιεργούν και Εθνικά.

Γον. Παρεκτός των εις τον Πίνακα σημειωμένων Εθνικών ευρίσκονται προσέτι εις μεν το Δαφνί εις μύλος ερείπιον, εις δε την Λεβέτζοβα 1 ελαιοτριβείον αβλαβές, 2 χαλασμένα και 2 νερόμυλοι αβλαβείς.

Δον. Το χωρίον Τρίνησα το απαιτεί ο Θεόδωρος Αντωνάκος ως ιδιοκτησίαν του, αλλά η Εθνική Επιτροπή της Επαρχίας Λακεδαίμονος δηλοποιεί ότι καθ’ ας έκαμεν εξετάσεις μόνον το 1/9 του χωρίου είναι ιδιοκτησία του ρηθέντος.

Σελ. 144
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 125

  Παρατηρήσεις

  1. Εκ των 1642 ιδιοκτήτων συκαμιναίων αι 53 ανήκουν εις την Εκκλησίαν της πόλεως Αγ. Πέτρου.

  2. Εκ των 5000 ελαιοδένδρων της Μονής Λουκούς, αι 3000 είναι άγρια.

  (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

  1. 1 _ _ _ 2 3/4 18 6

  2. 3. 16 42 175 _ 160 _ _ _

  4. 5. 6. 7. 8. 9. 20 1/2 452 125 1927 1/2 435 1039 1 1/2 28 3 15 — — —

  10. 11. _ _ — _ _ _ _ _

  12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 20

  — — — — — — — —

  633 1/2 3452 1/2 204 1/2 3 175 2 3/4 18 6

  5* Πίναξ της Επαρχίας Τριπολιτσάς

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  1. Σέχι, προάστειον Τριπολιτσάς 17 15 — 15 9

  2. Ζευγολατιό — 43 — 47 146 —