Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 145-164 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/145.gif&w=550&h=800

8*

Πίναξ της Επαρχίας Μονεμβασίας

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Μονεμβασία 181 319 129 70 629

2. Άγιος Θεόδωρος 52 100 54 42 206 — —

3. Αγέρακος και Λογγάρια 83 159 94 69 336 — —

4. Άγιος Ν. Βατίκου 75 135 79 73 289 50 27

5. Δαιμονιά 30 40 30 31 100 — —

6. Λάχη 47 89 56 46 192 35 47

7. Μισοχώριον 80 141 85 77 306' 1 49 71

8. Ελαφονήσιον 14 6 9 17 29.

9. Φαρακλός 139 256 144 128 539 88 106

10. Βελανέδια Βατικ. — — — 46 — 42 40

11. Κουλέντια 48 87 45 46 180 31 32

12. Ελίσια και Λυρά 59 92 60 31 210 89 62

13. Άγ. Νικόλαος — — — 74 — 58 66

14. Βέλια 106 190 103 63 399 19 55

15. Φοινίκιον 101 166 100 83 367 52 95

16. Πάκια 35 66 31 42 132 12 52

17. Μολάοι 83 139 78 76 300 33 105

18. Μπιζάνι 35 38 22 31 115 12 26

19. Βλαχιώτη 16 35 11 17 62 90 44

20. Βρονταμα 7 28 23 17 58 62 32

21. Απηδιά 39 66 41 39 146 51 43

22. Γούβαις — — — 27 — 21 7

23. Νιάτα 99 138 75 78 312 78 45

24. Κρεμαστή 59 122 50 50 231 170 6

25. Καταβόθρα — — — 46 — 33 39

26. Συκέα 64 123 96 58 283 81 84

27. Αγγυλώνες 52 79 43 29 174 27 13

28. Τοπαλτί 50 100 51 51 201 130 84

1554 2734 1509 1411 5796 1313 1161

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. 2. 3. 4. 47 1/4 258 1/4 50 — 44 304 — — 266

Σελ. 145
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/146.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5. 6. 20 3/8 111 — 70 — 13 1/2 174 — — 264

7 Q 1 1/5 276 5/8 30 26 3/4 414 — — 143

9. 26 /8 261 1/4 66 49 1/2 548 1 2 277

10. 20 1/4 70 1/2 62 32 5/8 142 — 12 263

11. 3 3/4 71 3/4 97 1/2 3 1/2 470 — 1 3

12. 18 1/2 457 3/4 327 1/2 3 1594 1 10 13

13. 8 163 1/4 255 1/8 7 1/2 2387 1 1/4 3 10

14. 1 3/4 49 1/2 45 256 — — 29 6

15. — 20 1/2 183 4 361 — — 7

16. — — — 17 40 — — 14

17. — 8 1/2 — 22 1/4 248 1 3/4 1 15

18. — 14 — — 23 — 41 —

19. — 710 1/2 — 85 1/2 324 — 57 —

20. — 222 — 79 1/2 2114 — 136 5

21. 1/4 174 1/2 — 23 1/2 620 45 3/4 103 72

22. — 37 — — 241 1/2 1 4

23. — 122 1/2 — 62 1/2 1984 — — —

24. — 878 1/2 — 63 1/2 1565 6 1 46

25. — 59 — 5 171 5 —: 4

26. — 217 1/2 138 1/2 117 1/4 1427 — 1 256

27. 1/2 86 5/8 74 12 1/2 906 — — 22

28. 26 3/4 241 1/2 — 36 1/2 4957 — — 146

175 3/8 4512 1/2 1398 5/8 709 3/8 21270 62 1/4 398 1838

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

1. _ _ _ _

2. — — — — — — - — -

3. _ — — — - — - — -

4. — 1 1 3/4 71 1/8 — — 16 2 —

5. — — — — - — — — -

6. — 2 38 1/4 295 - 10 — 1/2 8

I] 3 17 5 1/4 529 7/8 - 3 3/4 — — —

9. — — 34 1/4 474 1/8 - 69 5/8 76 12 1/2 13

10. — — 13 3/4 35 1/2 - 10 — — 1

11. — 22 7 1/8 233 3/4 - 6 10 34 1/4 —

12. — 1 32 1/2 400 3/8 - — — — —

13. — — 36 5/8 313 3/8 - 10 3/8 — 3 1/2 —

14. — — 50 1/2 367 1/2 3 1/2 — — 9 1/4 29

15. 5 — — 1056 5/8 — 68 3/8 15 21 —

16. — 7 — 496 — 128 3/4 — 2 32

17. — 6 — 922 1/2 — 38 1/2 — 37 1/4 2

Σελ. 146
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/147.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

18 648 _ _ _ 81

19 — — — 676 — 2 1/2 — — 215

20 _ — — 136 — 1/2 — — 70

21. 6 40 1 1/8 138 - 5 — 30 48

22 23 2 — 32 — — — 2 3

23 — 3 — 98 1/4 — 12 1/4 — — —

24 1 14 — 7 1/2 — — — — —

25 — — — 440 — 5 1/4 — - —

26. — 4 — 434 1/2 — 131 1/2 — 2 —

27 — — 3/4 45 — 7 — — —

28. 24 17 2 325 — 18 1/2 58 113 1/4 24

62 139 224 1/4 8306 3 1/2 517 7/8 175 269 1/2 526

(26) (27) (28)

1. — — —

2. — — —

3. — — —

4. 25 — —

5. — — —

6. 404 2 3

7·ΐ 71 — 5

8. J 9. 1067 2 30

10. 278 — 6

11. — — —

12. — — —

13. 24 — —

14. 18 — 36

15. 15 7 —

16. 440 — 237

17. 57 — 2

18. 7 — —

19. — — —

20. 7 — —

21. 29 2 5

22. — — —

23. — — —

24. — — —

25. 33 — 5

26. 324 — —

27. — 3 —

28. — 12 —

2802 25 329

Σελ. 147
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/148.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον.' Ο διαλαμβανόμενος αριθμός των οικογενειών αναφέρεται εις μόνους τους εντοπίους Μονεμβασίτας, οι δε πάροικοι περιλαμβάνονται εις τας επιλοίπους υποδιαιρέσεις ως και εις το όλον του πληθυσμού.

Βον. Τα παιδία είναι όλα αρσενικά.

Γον. Πάροικοι ευρίσκονται μόνον εις την πρωτεύουσαν 308, και εις τα χωρία Τοπαλτί, Αγγυλώνα, Συκέα, Φοινίκιον, Μπιζάνι και Βελίαν 130, όλοι ομού άτομα 438.

Δον. Εις το χωρίον Κρεμαστή ευρίσκονται 3 μύλοι ιδιόκτητοι.

Πίναξ της Επαρχίας Ανατολικής Σπάρτης

Τμήμα Τμήμα Τμήμα Λάγιας Κολοκυνθίου Τριγώνα

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Μαραθωνήσι 180 310 138 142 618

Μαυροβούνι 91 199 88 102 378

Παράσυρος 23 57 0 20 89

Καλύβια 26 52 19 23 97

Σκουτάριον 140 265 77 125 482

6. Αγερανός 33 62 32 35 127

Κάβαλος 52 103 46 50 201

Χειμάρρα 47 85 33 42 165

Λουκάδικα 28 59 29 27 116

Κότρονα 47 100 49 44 196

Ριγανόχωρο 18 46 31 20 95

Σκαλτσοτιάνικα 17 25 15 15 57

Γονέα 29 64 23 29 116

Αργιλία 67 92 50 55 209

Φλομοχώριον 45 85 39 37 169

Βάνα 38 81 55 44 174

11. Νύφη Δρυαλίς 72 142 58 65 272

Λάγια 140 280 123 125 543

Βάθια 76 170 87 75 333

Πιόντες 47 87 38 46 172

Παχιάνικα 44 72 29 36 145

Καινούργια Χώρα 28 43 25 22 96

Κορογονιάνικα 13 32 10 12 55

Πέρα Δημαρίστικα 33 63 24 31 126

Σελ. 148
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/149.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Πόρτο - Κάγιο 17 31 17 16 65

9. Μέσα Δημαρίστικα 36 76 25 26 137

Νεοχώριον 45 95 34 50 174

Άγιος Βασίλειος 15 25 6 15 46

Καυκείον 8 17 6 11 31

Ελίτσος 7 11 8 8 26

Ζουραβα 62 127 58 69 247

Καρυούπολις 36 87 31 39 154

7. Βαχός - Σκάλα 142 315 137 157 594

Λίμνη 38 73 28 42 139

Καυτουμού 16 21 12 11 49

Λίμπερδον 27 42 14 35 83

Σιδηρόκαστρον 84 182 76 72 342

Πολυζάραβον 42 89 53 37 184

Παλοβά 17 33 13 14 63

Σκυφιάνικα 78 165 72 70 315

Καρβελά 100 206 82 86 388

Μαραθέα 29 62 28 22 119

Πάνιτζα 86 191 80 88 357

Κονάκια 43 79 41 42 163

Σκαμνάκιον 48 103 55 52 206

Πιλάλα 18 38 22 18 78

Καστάνιτζα 60 134 61 57 255

15. Σελεγούδιον 30 85 38 37 153

2408 4861 2124 2290 9393

Παρατηρήσεις

Εκτός του αριθμού των κατοίκων της Ανατολικής Σπάρτης ευρίσκονται και

πάροικοι εις το Μαραθωνήσι 160

εις την Μαραθέαν 53

εις Πάνιτσα 19

εις Κονάκιον 20

και εις Σκαμνάκιον 54

306

εκ των οποίων δεν γνωρίζομεν πόσοι είναι άνδρες, γυναίκες ή παιδία.

Τμήμα Τμήμα Φωκά Μαυλερίου

Σελ. 149
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/150.gif&w=550&h=800

10*

Πίναξ της Επαρχίας Καλαμάτας

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Καλαμάτα 5 362 360 20 69 1/2 149 1/4

2. Λέϊκα και — 315

3. Σπητάκια — 61 — 61

4. Γιάννιτσα — 163 163 — — 1029

5. Ασπρόχωμα — 167 163 129 102 157 1/4

6. Φρουτζάλα — 185 219 157 — —

7. Φαρμίσι — 112 98 112 — —

8. Ασλάναγα — 196 211 214 — —

9. Παλαιόκαστρον — 49 12 48 — 36

10. Κατζίκοβλου — 40 40 — — 45

11. Μπισμπάρδι — 27 22 12 — 23 3/4

12. Βραχάταγα — 19 18 18 — 18

13. Κόρτζογλους — 105 105 32 — —

14. Γκλιάτα 1 — —

15. Μπάστα Διάφοροι Μοναί και Εκκλησίαι της Επαρχίας 118 118 9 173

5 1604 1472 860 180 1/2 3288 1/4

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. — 2575 410

2. — — 27

3.

4. — 1090 4

5. — 213 1/4 182 3/4

6. — — —

7. — — 173 1/4

8. 63 237 724 1/2

9. — — 64

10. — 76 1/2 62 3/4

11. — 24 1/4

12. — 52 46

13. — ' — 172

41199 — 18600

1719 — 1330

20806 _ 7579

2206 — 1754

376 _ 455

2001 33 5874

295 — 65

63 — 159

165 — 18

76 — 256

1528 — 302

4771 — 206

3859

3896 — —

4196 372 1/2 876 1/2

__329

1947 45 60 1/2

879 637 845

1458 — 197 1/2

1348 — —

291 — 45 1/4 218 145 1/2 66 1/2

292 — 326

Σελ. 150
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/151.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1. 36 585 38 416 258 173

2. 3. 1

4. — — — — — — — — — —

5. 44 1/2 — 217 1/2 — 64 3 — — 3 —

6. • — — — 225 1122 205 3 791 5203 —

7. 159 — — — 17 — 6 15 — —

8. 322 1/2 — 60 — — — 133 629 — —

9. 59 — — — 32 — — — — —

10. — — — — — — — — — —

11. 20 1/2 100 200 27 190 — — 189 36 —

12. 68 3/4 — 80 2 1/2 — — — — — —

13. 83 — — 35 86 — 45 1/2 904 500 —

14.] 156 3/4 15.J 172 1/4 78 245 205 280 — 17 64 1/2 671 1374 409 597 —

950 272 1/3 557 1/2 612 1/2 2581 208 277 4989 7006 173

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Δύο στρέμματα αμπελώνων κείμενα εις το χωρίον Βραχάταγα και ανήκοντα ποτέ εις τον Χασάναγα Ανδρουσιανόν τα οικειοποιείται σήμερον ο Νικηταράς Σταματελόπουλος.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 1491 1/4 στρεμμάτων της ιδιοκτήτου καλλιεργημένης γης της Καλαμάτας εις τα 1457 1/4 είναι φυτευμένα όσα ιδιόκτητα δένδρα σημειούνται δι’ αυτήν την πόλιν.

Διά τα 410 στρέμματα αμπελώνων πληρόνουν οι Καλαματιανοί εις το Μοναστήριον του Προφήτου Ηλία ανά έν γρόσιον το στρέμμα.

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

14.1 286 1/4 216 58 46 600

15. J 9 695 1/2 91 1/2 6495 — 3033 2232 — —

72 4963 1/2 2244 77145 33 39425 25445 1246 3552 1/4

Σελ. 151
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/152.gif&w=550&h=800

Εκ των 41199 ελαιών της αυτής πόλεως, αι 13041 ομοίως και εκ των 4771 συκών αι 383 είναι πυρπολημέναι και κομμέναι αλλά μετά έξ ή δέκα χρόνια θέλουν δώσει και αυταί καρπόν.

Ευρίσκονται εις την Καλαμάτα και 12 ερείπια Εθνικών οικιών.

Βον. Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Ασπρόχωμα, οι 153 1/4 στρέμ. αμπελώνες είναι φυτευμένοι εις γην εθνικήν. ομοίως εις το αυτό χωρίον εκ των 1106 ελαιών αι 1601, εκ των 4196 συκών αι 2364 και εκ των 1754 συκαμιναίων αι 191 είναι φυτευμέναι εις γην Εθνικήν.

Γον. Τα ιδιόκτητα αμπέλια τα κείμενα εις το χωρίον Φαρμίσι (στρέμ. 173 1/4) είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν. ομοίως και τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου είναι εις Εθνικήν γην στρέμ. 137 τα οποία και συμπεριλαμβάνονται εις τα σημειωμένα διά το αυτό χωρίον 159 στρέμ. ακαλλιεργήτου Εθνικής γης. Ευρίσκονται εις το αυτό χωρίον Φαρμίσι ένας πύργος, εν ελαιοτριβείον και ένας κήπος Εθνικά.

Δον. Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Ασλάναγα, οι 660 1/2 στρέμ. αμπελώνες είναι φυτευμένοι εις Εθνικήν γην. ομοίως εις το αυτό χωρίον εκ των 2001 ελαιών αι 764 και εκ των 5874 συκαμιναιών αι 4716 είναι φυτευμέναι εις γην Εθνικήν.

Εον. Οι εις το χωρίον παλαιόκαστρον αμπελώνες στρεμ. 64 είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν ως και εκ των 295 ελαιών αι 283 και εκ των 1458 συκών αι 1372 είναι παρομοίως φυτευμέναι εις γην Εθνικήν στρεμμάτων 56.

Στον. Τα 46 στρέμματα των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Βραχάταγα είναι Εθνικά, όλα τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν στρεμ. 28 3/4 συμπεριλαμβανομένων εις τα σημειούμενα διά το αυτό χωρίον 68 3/4.

Ζον. Εκ των 245 στρεμμάτων των Εθν. Αμπελώνων του χωρίου Μπάστα,

6 αφιέρωσαν οι κάτοικοι εις το Μοναστήριον της Βολιάνης και άλλα 6 εις την Εκκλησίαν του Άγ. Γεωργίου.

Τα εις τα χωριά Μπάστα και Γκλιάτα σημειούμενα ως ιδιόκτητα αμπέλια και δένδρα είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν.

Ο παρών Πίναξ κατεστρώθη κατά τας πληροφορίας τας δοθείσας από την Επιτροπήν εις τας 28 Μαρτίου 1830 αλλ’ εκ της αναφοράς του Προσ. Διοικητού

11 Ιανουαρίου 1830 φαίνεται ότι όλη η γη του χωριού Ασπρόχωμα είναι Εθνική και ότι εν γένει όλων των χωρίων της Επαρχίας η Εθνική γη είναι πολύ περισσοτέρα παρ’ όσο λέγει η Επιτροπή.

Σελ. 152
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/153.gif&w=550&h=800

Πίναξ της Επαρχίας Νησίου

(1) (2) (3)

Νησίον 468 1992

Μπαλιάγα 29 158

Τζιτζώρι 37 139

534 2289

Πίναξ τής 12* Επαρχίας Μικρομάνης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Μικρομάνη 32 700 320 600 60 110 1000 _

2. Καλάμι 57 50 100 800 60 145 — 57 — — — -

3. Καμάρι 57 — 400 — 50 263 100 — 375 — — 650

4. Αΐζαγα 83 66 300 1032 306 253 — — — — 5 —

5. Τζεφέρεμη 123 952 150 40 1100 110 100

6. Κωνσταντίνους 82 — — — 1050 -—

7. Σανδάνι 23 — — — 325 — — — — — — —

8. Σπανοχώρι — 23 — 54 315 26

9. Κεραστάρι — — — — 400 400

10. Μοναστηράκι — — — — 100 — — — — — — —

11. Φίλια — 20 160 121 9

457 1111 950 2626 4186 1918 200 66 435 110 1005 650

Παρατηρήσεις

Αον. Αι εις τον Πίνακα σημειούμεναι ως ιδιόκτητοι 700 συκαί, καθώς και όλα τα Εθνικά δένδρα της κωμοπόλεως Μικρομάνης είναι φυτευμένα εις τα 600 στρέμματα της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης της αυτής κωμοπόλεως.

Σελ. 153
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/154.gif&w=550&h=800

Βον. Εκ των 145 στρεμμάτων της Εθνικής γης του Καλαμιού, εις τα 115 ευρίσκονται όλα τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου.

Γον. Εις την Εθνικήν γην των 263 στρεμμάτων του Καμαρίου κείνται όλα τα Εθνικά και ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου όπου ευρίσκεται και ένα ερείπιον μύλος αμφισβητούμενος.

Δον. Από τα 253 στρέμματα της Εθνικής γης του Αΐζαγα εις τα 203 εμπεριέχονται όλα τα Εθνικά και ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου.

Εον. Εις τα 110 στρέμματα της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης του Τζαφερεμίνη είναι φυτευμένα τα ως ιδιόκτητα σημειούμενα δένδρα του αυτού χωρίου. Ευρίσκεται δε εις το χωρίον τούτο και εις μύλος Εθνικός αβλαβής.

Στον. Εις τους Κωνσταντίνους ευρίσκονται ερείπια μιας οικίας και ενός μύλου Εθνικών.

Ζον. Εκ των 26 στρεμμάτων της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης του Σπανοχωρίου τα 6 εμπεριέχουν όλα τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου.

Ηον. Εις το Κεραστάρι ευρίσκονται δύο ερείπια Εθνικών οικιών.

Θον. Τα 20 ιδιόκτητα ελαιόδενδρα του χωρίου Φίλια είναι φυτευμένα εις εν στρέμμα εκ των 121 της Εθνικής γης του αυτού χωρίου. Ευρίσκεται εκεί και εις νερόμυλος αβλαβής.

13*

Πίναξ της Επαρχίας Ανδρούσης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Ανδρούσα 33 38 146 _ _ _ _'

2. Σπητάλι — — 11 54 — 27 1/2 — 5 -

3. Κουκουράχι — — 9 38 — - — 8 -

4. Βασιλάδα — — 7 28 — - — 4 -

5. Άνω Δαλακλή — — 5 18 — - — 4 —

6. Μελιώτη — — 14 59 — - — 6 5

7. Λογί — — 19 71 — - — 10 —

8. Στρέφι — — 11 32 — - 50 — —

9. Δάρα — — 7 22 — - — — —

10. Δρογγάρι — — 2 11 — — — — —

11. Πολένα — — 23 112 — - — 5 2

12. Ζαπάντι — — 7 31 — - — 3 2

13. Γουλικάδα — — 3 19 — - — 10 —

14. Χαλβάτσο — — 25 150 — - — ' 11 —

15. Μαργέλι — — 7 43 — — — 6 —

Σελ. 154
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/155.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

16. Βλάσι 19 90 10

17. Κοντογόνι — — 18 79 — — — — —

18. Ζαγάρινα — — 18 87 — — — 10 —

19. Κυνηγού — — 16 84 — — — 5 —

20. Δραΐνα — — 17 81 — — — 6 —

21. Κεφαλινού — — 28 128 — — — 7 —

22. Μαγγανιάκι — — 16 76 — — — 10 —

23. Άνω Μαυρομάτι — — 30 143 — — — 15 —

24. Ζερπίσια — — 8 40 — — — 4 —

25. Σιάμαρι — — 7 33 — — — 6 —

26. Σιμίζα — — 15 74 — — — 13 —

27. Ανδρομονάστρι — — 2 9 — — — — —

28. Μπέτσι — — 12 65 — — — 7 —

29. Γολέμι — — 8 38 — — — 4 —

30. Μπούγα — — 32 144 — — — 13 —

31. Γαράντσα — — 115 578 20 — — 20 —

32. Αγρυλόβουνο — — 31 124 — — — 15 —

33. Τζοροτά — — 27 145 — — — 6 —

34. Παραπούγκι — — 21 96 — — — 10 —

35. Λουκούρεσι — — 13 83 — — — 5 —

36. Μάλτα 1 — 19 81 — — — 8 4

37. Ματζάρι 11 — 16 68 — — — 10 —

38. Μύλα 9 — 39 221 — — — 10 —

39. Ζύζα 6 6 13 60 — — — 10 —

40. Λέζι — — 24 97 — — — 7 8

41. Μπουρνάζι — — 12 54 — — — 8 —

42. Κάτω Δαλακλή — — 3 13 — — — 5 —

43. Πιπερίτσα — — 22 102 — — — 10 —

44. Κάτω Μαυρομάτι — — 29 143 — — — 18 —

45. Αλή Τζελεμπή — — 8 31 — 7 — 7 —

46. Καλαμαρά . — — 19 74 — 48 — 12 —

47. Μουσταφά Πασά — — 20 89 — — — — —

48. Τρουμούσι — — 6 31 — — — — —

49. Τουλκάρι 1 5

50. Σπητάκια 3 2

60 7 871 4094 20 82 1/2 50 347 28

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. — — _ 131 _ _

2.

3. /. Q

5. _ __ _ Ο 40 5

6.

Σελ. 155
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/156.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16)

7.

8.

9.

10.

11.

12. — 15 — — — —

13.

14.

15.

16.

17.

18. 2

19.

20.

21.

22.

23.

24. —

25. — 13 — — — —

26.

27.

28.

29. — 100 — — — —

30.

31.

32. — — — 1 — —

33.

34. — — — — 10 —

35.

36.

37.

38.

39. 40. 6 70 5 2 _ _

41.

42.

43.

44.

45. —

46.

47.

48.

49. — 20 — — — —

50.

8 218 5 137 50 5

Σελ. 156
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/157.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Το χωρίον Λουκούρεσι ήτον κατ’ αρχάς ιδιοκτησία του Μπενάκη, έπειτα το ενέμετο εις διάστημα 16 χρόνων ο εκ Τριπολιτσάς Κουτζομπίμπασης και τελευταίως μετά την Επανάστασιν μετέβη εις χείρας του εγγόνου του Μπενάκη.

Παρατηρήσεις

Αον. Εις τα χωρία Κάτω Μαυρομάτι και Δραΐναν δύο οικίαι Εθνικαί μετεσκευάσθησαν εις Εκκλησίας.

Βον. Εις το χωρίον Ζέζα αι εξ ιδιόκτητοι οικίαι εκτίσθησαν επί ερειπίων Εθνικών.

Γον. Οι 48 στρεμμάτων ιδιόκτητοι αμπελώνες του χωρίου Καλαμαρά είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν.

Δον. Καθ’ όλην την επαρχίαν Ανδρούσης ευρίσκονται 151 ερείπια Εθν. οικιών εξ ων τα 132 κείνται εις την πόλιν της Ανδρούσης, 20 μύλοι αβλαβείς, 9 χαλασμένοι, και 4 ελαιοτριβεία κατεδαφισμένα.

14*

Πίναξ της Επαρχίας Εμπλακίκων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Κουρτζαούσι 141 605 250 1300 500 800 100 60

2. Λικίτραφον 11 49 40 20 — - 180 120 _ —

3. Κούρταλι 15 71 — — — 30 340 — — 12

4. Βρωμόβρυση 34 161 100 300 300 1500 500 — 180 32

5. Καρτερόλι 33 126 80 — 150 50 750 750 — —

6. Γαδουροχώρι 12 34 60 — 200 500 600 420 _ —

7. Αλεποχώρι 15 65 — — — - — — _ —

8. Ναζίρι 45 189 150 50 150 100 195 100 _ —

9. Κοντοβούνια 25 133 _ _ _ _ _ _ _ _

10. Κουτούφαρη 15 64 — 70 - — 120 240 — —

11. Ξεροκάμπι 21 102 — — - — 210 — — —

12 Κλήμα 8 39 4 40 - _ 100 50 _ —

13. Σιαμπάκαλφα 7 42 — 25 - — 120 120 _ —

14. Ράδου 10 61 — _ _ _ 150 _ _ _

15. Πουλίτσι 9 50 — — - — 120 120 — —

Σελ. 157
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/158.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

16. Σκάλα 40 242 180 1440 600 300 500 300 300

17. Κατζαρού 52 241 55 675 8 270 340 220 — —

18. Σιάμου 10 43 — — — — — — — —

19. Διαβολίτζι 30 140 15 100 — — 600 600 — —

20. Νιουσίλα 16 97 13 150 — — 400 360 — —

21. Τρύφα 11 54 —

22. Κούρταγα 12 57 9 10 — — 200 400 — —

23. Ζευγολατείον 22 107 20 — — — 1500 1500 — —

24. Μαγούλα 9 37 10 — — — 400 1100 — —

25. Μούστα 12 46 6 7 20 20 600 150 — —

26. 27. Σουλάκι Τζαφέραγα 23 105 20 — 5 40 400 180 — —

28. 29. Μαρμαριάς Ραψομάτι 10 27 51 124 — — — — 840 1560 —

30. Δουράχη 78 363 — — 500 — 500 — — -

31. Δελίμεμη 56 234 90 40 200 400 80 — — 13

32. Βεΐζαγα 25 105 180 400 300 1500 120 — — —

33. 34. Γαδουροχώρι 28 Πήδημα 98 49 150 500 300 1700 350 — 400 —

35. Χάρμα — — — — — — 500 200 — —

36. Γιδόβρυση — — — — — — 30 30 — —

37. Πουτειά — — — 200 — — 320 320 — —

872 3984 1432 5327 3233 7210 11165 8900 880 57

(12) (13) (14) (15)

1. 2 — 16

3. - 20

4. 1 2 2 5

5. 1 2 — 7

8.

9. — — — —

10. —

11. —

12. — — — —

13. — — — —

14. — — — —

15. —

16. — —

17. — — —

18. — — —

19. — —

Σελ. 158
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/159.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15)

20.

21. — — — —

22. — — — —

23. — — — —

24. — — — —

25. — — — —

26. 27. — — —

28. 29.

30. - — — —

31. - — — —

32. - — — —

33.' 34.. 1 — — —

35. — — — —

36. — — — —

37. — — — —

4 24 18 12

Παρατηρήσεις

Αον. Ο Προσωρινός Διοικητής Νησίου, Ανδρούσης κτλ. διευθύνων προς την Κυβέρνησιν κατά την 18ην Δεκεμβρίου 1829 κατάλογον των Εθνικών κτημάτων της Επαρχίας Εμπλακίκων δίδει τας εξής αξιοσημειώτους πληροφορίας.

«Με όλας τας δυνατάς προσπαθήσεις μου, λέγει, δεν εδυνήθημεν να συντάξωμεν εντελώς τον κατάλογον τούτον, καθώς και των άλλων Επαρχιών, διότι οι κάτοικοι δεν καταγίνονται εις άλλο τι ειμή να οικοιοποιηθούν τα Εθνικά και κατά τούτο φαίνονται τόσον σύμφωνοι όσον ασύμφωνοι φαίνονται εις κάθε άλλο πράγμα».

«Ο καιρός, η φροντίς της Διοικήσεως και αι προσπίπτουσαι φιλονικήσεις των κατοίκων διά να οικοιοποιηθούν πολλοί έν και το αυτό κτήμα όλα αυτά ημπορούν να εξακριβώσουν και να φέρουν εις εντέλειαν τους τοιούτους καταλόγους.

Βον. Τα ως ιδιόκτητα σημειούμενα δένδρα και αμπελώνες είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν.

Ευρίσκονται Εθνικά εις το Κούρταλι 1 ελαιοτριβείον και 1 σπήτι ερείπιον. Εις Γαδουροχώρι και Πήδημα 5 νερόμυλοι και 1 νεροτριβείον. Εις Καρτερόλι 1 ερείπιον οσπητίου με περιοχήν.

Σελ. 159
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/160.gif&w=550&h=800

15*

Πίναξ της Επαρχίας Κορώνης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)

1. Κορώνη 5 40 360 _ 18 _ 9 — 3 —

2. Αγ. Δημήτριος 8 6 — - — — — 200 1 130

3. Γερακάδα — — 14

4. Τζαφέρογλου 14 — 31 300 — — — — — 1000

5. Τελάλι — — 8 — — — — — — —

6. Παπάρα — — 5 — — — — 70 — —

7. Φανάρι — — 6

8. Μουσουλί — — 8 — —

9. Αϊδίνι — — 8 — — — — — — —

10. Αγιανδριάδος 6 — 36 — 200 299 — 2268 — 20

11. Αρμενί — — 11 — — — — 28 — —

12. Κατινάδες 10 9 22 — ' — — — — — 15

13. Σαρατζά 17 — 34 — 600 — — 125 — —

14. Αγ. Δημήτριος 17 — 33 12

15. Κόρτσογλου — — 12 — — — 20 — —

16. Βασιλίτσι 20 — 18 — 4 — — — —

17. Ζαΐζι 4 — 9 — —

18. Καπλάνι 7 — 11 — —

19. Ζιζάνι 3 — — — —

20. Βάλτουκα — — 8 — —

21. Κλισούρα 5 — — — — — — — — 340

22. Χαροκοπιός 15 18 54 — 40 — 40 280 —

23. Πάσαγα — — 5 230 — —

24. Κατήρογλι 3 — 6 — — — — — —

25. Πετριάδες 8 5 — — — — — 800 — 1294

26. Πουρσούκογλι — — 7 — — — — — — —

27. Τόσταγα — — — — 200 200 — 850 — 585

28. Κόμποι 10 — — — — 200 — 950 — —

29. Τσαρκόγλι — — 10 — —

30. Χοτζάκαλι — — — — — — — — — —

31. Βουνάρια 5 25 53 400 — — 150 2000 — 500

32. Γόνα — — 3 — —

33. Δερβίσαλη — — 4 — — — — — — —

34. Καστέλια 3 33 56 — — — 60 50 — 200

35. Αραποχώρι 3 — 6 — —

36. Πασαλίνα 8 — — — —

37. Καφού — — — — —

38. Κακόρευμα 5 — 8 — —

39. Μορολέντι 4 — 5 — — — — — — —

40. Λογγά 14 17 55 — 200 — 140 1048 — 1066

Σελ. 160
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/161.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

41. Παστρέμογλι 3 5 100 — —

42. Xαϊκάλι 29 35 38 — 300 — — — 100

43. Μπαλή 1 — 25 8 15 — — 20 — —

44. Καστάνια 8 — 3 — —

45. Πολυστάρι 11 4 16 3 5 — — 36 — —

46. Καρακασίλι 10 — 12 — — — — — — —

47. Φιλιππάκι 22 — 20 — — — 36 — — —

48. Νεοχωράκι 6 — 3 — —

49. Μουράτι 3 — 6 — —

50. Βίγλα — — — — —

51. Μάνεσι 8 — 5 — —

52. Χαστέμι 12 — 15 — — — 45 — — —

53. Αβραμιό 3 35 26 — — — 164 150 — 110

54. Χατζαλή 4 — 6 — 50 — 6 — — —

55. Μάδενα 2 — 10 — — — 228 — — —

56. Σμαΐλου 2 — 8 — —

57. Ταρακλή 3 — — — — — — — — —

58. Πελεκανάδα 8 — 28 —' — — 30 — — —

59. Ζαΐμογλου 9 — 17 — —

60. Κουρτάκι 8 — 9 —

61. Μίσκα 27 — 26

62. Πανυπέρια 22 — 10 800 — —

63. Ρομίρι — 30 27 — — — — — —

64. Πέρα — — 12 — 4 — — — — —

65. Τρυπάνι 1 10 15 — 400 800 — — — 10

66. Λεύκα 4 — 7 — 700 — — 12 — 6

67. Δράγκα — 12 15 — 700 — — — — 100

68. Γαμπριά — 5 28 — 800 — — — — 30

69. Λυκίσσα — 5 10 600 — — — — — —

70. Σούμπαλι 2 — 6

71. Κόκκινου 6 — 9 — —

72. Ανάζογλι 1 — — — — — — — — —

73. Νεοχώρι 1 — 9

74. Ρομούσταφα 5 — 8 500

75. Κουτσουμάδι — 2 10 — — — — — 3

76. Μάνδρες — — 16

77. Καινούργιο Χωριό — — 5

78. 79. Ποταμιά Τα των Μπέϊδων — — — _ _ _ _ _ _ _

και Γιουσούφαγα — — — 5 103 — 24 617 — 22

80. 81. Μονή Χρυσοκελαριάς Μονή Κρυβιτσανής 6 20 100 15

401 291 1371 1322 5671 1400 932 9947 4 5546

Σελ. 161
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/162.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1. 20 40 26 36 _ 400 _ - _

2. 3 _ _ 40 10 7 — 1000 1000 - —

3. _ _ _ _ 4 _ — 1000 2000 - —

4. 25 _ _ 50 8 15 — 1000 2000 — 6

5. — 750 750 - —

6. _ _ _ _ 4 _- — 600 — — —

7. — 500 1000 - —

8. _ _ _ 40 _ _ — 150 1150 - —

9. _ _ _ 60 2 2 — 275 275 — 4

10. _ 2 _ 20 6 9 50 2000 2000 - —

11. — 1000 3500 — —

12. 5 3 _ 20 6 10 — 200 400 — —

13.] — — - 400 30 10 — 600 50 2500 —

14. J 15. 100 800 _ _

16. _ _ _ 50 12 14 20 400 500 3080 —

17. _ _ _ 220 6 12 20 1000 500 1000 —

18. _ _ _ 158 4 2 40 800 200 800 —

19. _ _ _ 15 4 2 — 600 600 — —

20. _ _ _ _ 2 _ 6 500 400 594 —

21. _ _ _ 30 _ 3 150 500 800 800 —

22. 15— _ _ 70 6 30 — 300 1700 — —

23. — 200 800 — —

24. 15 2 3 — 300 900 — —

25. 8 _ 2 48 11 76 1100 2400 1024 31

26. — 600 1400 — —

27. — — — — —

28. _ _ _ 40 6 9 5 1000 1000 — —

29. 5 300 300 — —

30. — 1000 1000 _ 10

31. 30 _ _ 70 36 23 1300 805 400 _ —

32. — 200 200 _ 16

33. — 100 300 _ —

34. 10 _ _ 80 26 26 — 1000 300 _ —

35. — - - 150 — 2 — 700 800 — —

36. _ _ _ 190 8 12 — 600 1000 — —

37. 60 60 — _ 2

38. _ _ _ 360 4 2 15 500 900 1085 —

39. _ _ _ 170 2 6 10 200 240 200 —

40. 12 7 18 200 36 30 1200 1000 1200 — —

41. _ _ _ 10 _ 1 50 500 450 _ —

42. 40 _ 94 60 16 14 — 608 700 — 42

43. — - — 416 22 14 150 2000 800 1000 —

44. — - — 90 4 6 — 600 400 200 —

45. _ - — 76 22 10 600 700 700 — —

46. _ _ _ 300 44 11 1200 1200 1000 — —

47. — - — 275 40 22 800 1200 800 — —

Σελ. 162
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/163.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

48. — 200 8 5 400 400 700

49. - — — 102 12 1 10 500 1000 _ —

50. 200 500 700 _ —

51. _ —- — 35 10 17 200 800 1600 800 —

52. - — — 80 16 4 800 400 1800 —- —

53. 290 — — 130 18 23 1000 1000 1000 — 10

54. — — 55 6 2 — 300 300 — —

55. — — — 18 10 3 20 780 100 — —

56. — — — 50 10 4 300 800 400 — —

57. — — — 170 8 15 300 600 1000 — —

58. — — — 150 8 7 500 1000 2000 — —

59. — — 180 8 4 40 1000 200 — —

60. — — — 60 6 4 — 400 800 — —

61. — — — 300 22 14 200 3300 100 — —

62. — — 540 28 18 1000 3000 500 — —

63. — — — 430 12 23 — 150 — 500 —

64. 300 164 — — —

65. 10 — 50 260 4 3 — 100 — —

66. 4 — 1 123 4 1 — 100 150 — —

67. 30 — 100 400 8 7 — 150 — — —

68. 30 — 20 250 4 5 — 200 — — —

69. 20 — 10 30 4 2 — 100 — — —

70. — — — 20 4 2 — 350 350 — —

71. — — — 400 2 9 50 450 300 — —

72. — — 5 2 1 3 800 — — —

73. — — — 30 4 2 — 500 — — —

74. — — — 150 6 5 — 600 — — 8

75. 5 — 5 260 6 7 — 150 — — —

76. — — — — — — — — — — —

77. _ — __ _ — — — — — — —

78. — — — — — — 700 — — — —

79. — 1000 1300 — —

80. — —

81. —

557 12 300 8191 628 543 11780 49742 51915 13983 129

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

1. 2. 1500 4500 4 — 50 4 4 8

3. 2000 7000 — 50 5 — —

4. 2000 7000 2 150 — — 50

5. 3000 4200 2 80 10 — —

6. 500 500 1 20 6 — 6

Σελ. 163
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/164.gif&w=550&h=800

 (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

7. 150 3950 10 6

8. 300 1700 — — 6 — 4

9. — 400 — 20 6 6 —

10. 730 12550 — 358 6 21 3

11. 1000 3500 — 60 6 6 2

12. 506 1006 1 265 5 3 23

13.1 14.J — 400 2 — 1 — —

15. 1000 4000 — 30 — — —

16. — 12685 1 — 4 20 —

17. —

18. —

19. — 10

20. —

21. 10 — — 100 — — 20

22. 450 2008 1 140 15 4 9

23. 150 2350 — 8 6 — 9

24. 280 1120 2 — — — —

25. 1450 18250 1 215 16 3 —

26. 100 7900

27. 350

28. 100 9900 1 100 15 — 3

29. 20 1980 1 15 3 — 6

30. — 6000

31. 52 3490 1 100 6 — —

32. — 2000 — 40 — — —

33. — — 1 30 — — —

34. — 5000 1 290 6 — —

35. — 4480 2 250 — — —

36. 250 6500 1 20 6 — —

37. — — — 70 — — —

38. — — — 40 2 20 —

39. — — — — 2 2 17

40. — 10530 12 406 30 39 240

41. 3 — 1 — 4 4 15

42. 161 250 — 360 84 6 105

43. 400 — — 10 15 — 150

44. 200 — — 40 — — 60

45. 25 — — 40 — — 15

46. 4 — — 300 4 — —

47. 4 — — 150 10 — 15

48. — — — — 3 — 50

49. 80 — — — 3 — 10

50. 3 — — — 3 — 50

51. 50 — — 50 — 15 —

52. . — — — 30 — — —

53. 150 — — 130 15 2 30

54. 5 — — — — 3 8

Σελ. 164
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 145

  8*

  Πίναξ της Επαρχίας Μονεμβασίας

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  1. Μονεμβασία 181 319 129 70 629

  2. Άγιος Θεόδωρος 52 100 54 42 206 — —

  3. Αγέρακος και Λογγάρια 83 159 94 69 336 — —

  4. Άγιος Ν. Βατίκου 75 135 79 73 289 50 27

  5. Δαιμονιά 30 40 30 31 100 — —

  6. Λάχη 47 89 56 46 192 35 47

  7. Μισοχώριον 80 141 85 77 306' 1 49 71

  8. Ελαφονήσιον 14 6 9 17 29.

  9. Φαρακλός 139 256 144 128 539 88 106

  10. Βελανέδια Βατικ. — — — 46 — 42 40

  11. Κουλέντια 48 87 45 46 180 31 32

  12. Ελίσια και Λυρά 59 92 60 31 210 89 62

  13. Άγ. Νικόλαος — — — 74 — 58 66

  14. Βέλια 106 190 103 63 399 19 55

  15. Φοινίκιον 101 166 100 83 367 52 95

  16. Πάκια 35 66 31 42 132 12 52

  17. Μολάοι 83 139 78 76 300 33 105

  18. Μπιζάνι 35 38 22 31 115 12 26

  19. Βλαχιώτη 16 35 11 17 62 90 44

  20. Βρονταμα 7 28 23 17 58 62 32

  21. Απηδιά 39 66 41 39 146 51 43

  22. Γούβαις — — — 27 — 21 7

  23. Νιάτα 99 138 75 78 312 78 45

  24. Κρεμαστή 59 122 50 50 231 170 6

  25. Καταβόθρα — — — 46 — 33 39

  26. Συκέα 64 123 96 58 283 81 84

  27. Αγγυλώνες 52 79 43 29 174 27 13

  28. Τοπαλτί 50 100 51 51 201 130 84

  1554 2734 1509 1411 5796 1313 1161

  (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  1. 2. 3. 4. 47 1/4 258 1/4 50 — 44 304 — — 266