Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 134-153 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/134.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

90. Ρόζοβα 28 29 11 57 16

91. Στρούντζα — 18 15 9 33 — 9

92. Κουρτσούνα — 18 16 8 34 — —

93. Σελήνα — 40 34 16 74 16 14

94. Ποταμιά — 27 26 13 53 — 20

95. Μπρίτσα — 9 10 7 19 — —

96. Άρνα — 164 156 70 320 45 39

97. Κοτσατίνα — 37 35 17 72 — 14

98. Τσέρια — 13 9 5 22 — 8

99. Γοράνοι — 149 132 58 281 60 —

100. Λιαντίνα — 35 30 15 65 3 13

101. Άγιος Βασίλειος 2 5 — 3 7 — —

102. Σωτήρα — 157 156 69 3131 68 68

103. Διπόταμα — 56 36 22 92 J

104. Πολιάνα — 8 7 4 15 — —

105. Αναβρωτή — 463 431 213 894 162 —

106. Αρκασάδες — 79 65 35 144 — —

107. Κουμουστα — 185 189 81 .374 87 69

108. Λιακέϊκα — 15 14 6 29 — —

109. Κατσουλέικα — 14 7 6 21 — —

110. Καμίνια — 29 18 11 47 — —

111. Κυδωνιά — 43 46 21 891 — 21

112. Κάβου ράκη — 26 25 14 51J

113. Καράσπαϊ — 56 36 22 86 — —

114. Σοχά — 77 53 37 130 18 —

115. Σκλαβοχώρι — 97 87 51 184 16 60

116. Ριβιώτισσα 63 52 — 34 115 20 16

117. Καλογωνιά — 86 53 42 139 18 18

118. Μαγούλα — 177 172 100 349 36 59

119. Άγ. Ιωάννης — 151 127 76 278 62 72

120. Στεφανιά 23

121. Τρίνησα

122. Λάγιου 17

123. Τζαμέλι

124. Μονή Μαρδακιού

125. Μονή Άγ. Αντωνίου

126. Μονή Θεολόγου

127. Μονή Ρεκίτσας

128. Μονή Άγ. Γεωργίου

129. Μονή Poΐτσα

130. Κάστρο Βαρδώνιας

131. Παλαιά Παναγιά

132. Δόριζα — — — — 43 24

133. Τραπεζουντί

134. Ζαγάνο 7 10

135. Μπολυβίτσα 20

136. Μονή των Αγίων

Αναργύρων

137. Μονή των Αγίων

Σελ. 134
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/135.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 2387 — -- 218 1/2 16433 18528 441

2. 3.

4. — 120 — — 9 1/2 782 875 289

5. — — — - — — — —

6. — — — - — — — —

7. 93 1/2 80 — - 83 1/4 9124 4082 1089

8. — 57 — - 21 2439 1086 94

9.1 — 418 — - 165 1/2 8803 1790 47

10. 11. 176 53 1295 575 112

12.1 435 1/2 290 — - 239 5962 3876 —

13. 14. 171 35 3/4 2141 2035

15. — 794 1/2 — - 295 1/4 5562 6172 2

16.- 128 1/2 — - 78 3/4 609 1427 —

17.. 18. 645 1/2 272 1657 3390 411

19. — 272 — - 52 574 936 —

20. — 1126 1/2 — - 78 1939 2211 —

21.- 22. 306 189 2392 1513 434

23. 24. 282 129 1/2 2245 1709 369

25.' 287 — - 142 1997 1966 1259

26. 27. 246 113 1/2 1113 2339 26

28. — 174 1/2 — — 50 — — —

29. — — — - — — — —

30. — — — — 25 — — —

31. — — — - — — — —

32. — — — - 45 — — —

33. — — — - 36 — — —

34. — 153 1/2 — - 55 1/4 — — —

35. — 176 — - 15 3/4 — — —

36. — 74 — - 5 1/2 — — —

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

138. 139. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων— Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου —

30 13556 12825 5950 26381 3846 2501

Σελ. 135
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/136.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (H) (12) (13) (14 (15) (16)

37. _ 172 — — 8 1/4 130 — —

38. - - — — — — — .—

39. -- 172 — — 21 78 — —

40. - 147 1/2 — — 43 — — —

41. - 00 3/4 — — 16 — — —

42. - 2361/2 — — 42 1/4 495 103 —

43. - 804 3/4 — — 120 1/4 1186 986 —

44. — 209 1/2 — — 77 1/2 236 1002 —

45. - — — — — — — —

46. - — — — — — — —

47. - — — — — — — —

48. - — — — — — — —

49. — — — — — — — —

50. - — — — — — — —

51. - — — 20 33 1/2 — — —

52. - — — — — — — —

53. - — — — — — — —

54. - — — — — — — —

55. - — — — — — — —

56. - — — — — — — —

57. - — — — — — — —

58. - — — — — — — —

59. - — — — 93 313 10 —

60. - — — — — — — —

61. — 10 — — 32 1/2 71 — —

62. - — — — — — — —

63. _ — — — — — — —

64. 2 74 1/2 131 — 3 — 108 —

65.1 — — — — — — — —

66. J 67. 130 10

68. — 215 1/2 — — 28 1/2 401 201 —

69. — 58 — — 28 1/2 332 133 —

70. — 81 — — 27 1/2 308 247 —

71. — — — — — — — —

72. — 46 — — 14 81 150 —

73. — 44 — — 17 — — —

74. — — — — — — — —

75. — — — — — — — —

76. — — — — — — — —

77. — 376 — — 94 1/2 372 550 194

78. — — — — — — — —

79. — — — — — — — —

80. — — — — — — — —

81. — — — — — — — —

82. — 525 — — 16 1/2 4180 1241 1119

83. — 63 — — — — — 300

84. — — — — — — — —

85. — — — — 18 — — —

Σελ. 136
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/137.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14 (15) (16)

86. 177 _ _ 5 834 296 623

87. — 373 — — 31 1/2 2025 262 186

88. — 260 — — 37 1/4 1925 252 —

89. — 298 — — 90 1556 930 1270

90. — — — — — — — —

91. — — — — — — — —

92. — — — — — — — —

93. — 126 — — 2 308 337 179

94. — — — — — — — —

95. — — — — — — — —

96. — 394 — — 74 1/2 452 60 623

97. — — — — — — — —

98. — — — — — — — —

99. — 162 1/2 — — 82 1826 1024 584

100. — 32 — — 8 41 17 27

101. — — — — — — — —

102. 548 — — 77 3701 1231 62

103. 104.

105. — 177 1/2 — — 194 6029 1909 607

106. - 211 — — 68 1/2 3182 3945 24

107. j 108. — _ _ — — _ —

109. — — — — — — — —

110. — — — — — — — —

111. — — — — — — —

112.. 113.

114. — 339 — — 17 789 713 10

115. — 148 — — 16 476 700 —

116. — 63 — — 25 458 704 62

117. — 40 — — ■ 3 1/2 561 876 1

118. — 235 — — 34 1/2 1978 2803 483

119. — 512 — — 107 4937 9455 1550

120. — — — — — — — —

121. 122. 43 28 1250

123.. 124. 43 28 1250 215 27

125. — 3 — — 1 53 47 —

126. — 3 1/2 — — 3 30 . 45 —

127. — 45 — — 7 1/2 70 30 —

128. — 82 1/2 — — — 37 60 —

129. — 6 — — — — — —

130. — - — — — — — —

131.-ί 132. 331 42 2273 2343 60

133. 134.

Σελ. 137
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/138.gif&w=550&h=800

(9) (10) (11) (12) (13) (14 (15) (16)

135.

136. — 31 — — 18 110 — —

137. — 150 — — 40 800 200 —

138. — 42 7 1/2 143 24 —

139. — 50 7 20 30 _

531 16781 131 20 4179 3/4 109713 87749 12564

(Π) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 - — — — — — — —

3. - - — - - - — —

4. — 20 — — — — — 175

5. - — — - - - — —

6. - — — - - - — —

7. 25 — — - - - — 569

8. — 20 — - - - — 670

9.1 10.. 402 — 1500 - 8 — 827

11. — 135 — — - — — —

12.1 13. 149 1/4 — — - — — —

14. — 21 3/4 — — - — — —

15. — 448 — — - 27 — —

16. 17. — 243 — — - 12 1/2 — —

18. — 895 1/2 — — - — — —

19. — 72 1/2 — — - — — —

20. 21.1 — 93 1/2 230 150 - — — 60

22. 23.. “

24. — - — — - — — —

25.1 26. 323 1/2 — — - 147 — 2485

27. — — — — - — — —

28. — 145 — — — 8 — —

29. — — — — - — — —

30. — 84 1/2 — — - — 16 —

31. — 849 — — - — — —

Σελ. 138
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/139.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

32. 372

33. — 317 — — — - — —

34. — 418 1/2 — — — — — —

35. — — — — — - — —

36. — — — — — - — —

37. — 17 — — — - — —

38. — 172 1/2 — — — — — —

39. — 5 — — — - — —

40. — 226 1/2 — — — 1 1/4 — 47

41. — 37 — — — — — —

42. — 122 1/2 — — — — — —

43. — 50 — — — — — —

44. — 246 — — — 16 — —

45. — 51 1/2 — — — — — —

46. — — — — — — — —

47. — 54 — — — — — —

48. — 85 — — — — — —

49. — — — — — — — —

50. — — — — — — — —

51. 87 228 1/2 ' — — — — — —

52. — 459 — — — — — —

53. — 7 1/2 — — — — — —

54. — — — — — — — —

55. — — — — — — — —

56. — 127 — — — — — —

57. — 391 — — — — — —

58. — — — — — — — —

59. — 174 — — ’ — — — —

60. — — — — — — — —

61. — 716 — — — 23 3/4 — 403

62. — 430 1Æ — — — 4 1/2 — —

63. — — — — — — — —

64. 292 1/2 666 1/2 — — — — — —

65.1 66. J — 1236 — — — — — —

67. — 230 — 230 — 4 — —

68. — 220 — — — 2 — —

69. — 403 — — — — — —

70. — 149 — — — — — —

71. — 122 — 10 — 5 — —

72. — 228 — — — 23 — —

73. — 1001 — — — — — —

74. 28 1222 — 7847 — — — 400

75. — - — — — — — —

76. 221 1/2 1139 1/2 503 8157 — 13 109 5616

77. — 1545 — 8 — 20 1/2 — 3656

78. — — — — — — — —

79. — — — — — — — —

80. — — — — — — — —

Σελ. 139
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/140.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

81.

82. - 1274 - - 5060 1 - 4819

83. - 104 - - - — - 7

84. 87 78 139 739 - — - 909

85. 271 299 361 999 13203 31 1/2 — 952

86. — — — — — — - -

87. _ — _ _ — — - -

88. — 12 — — — — - —

89. _ — — — — — - -

90. — 300 —· — — — - -

91. — 186 — 11174 — — - 2666

92. _ — _ — — — - —

93. — 47 1/2 — — — — - 480

94. — 559 — 300 — — - —

95. — 806 — — 4020 — -- 1937

96. — 139 — — — 46 - —

97. — 227 — 123 1000 4 - —

98. 215 — — 185 — — - 215

99. — 167 — — — 20 - —

100. 42 3070 — 200 — — — —

101. — — — — — — - —

102. 103. 186 — — — — - 400

104. — — — — — — - —

105. — — — — — — - —

106.- 107. : 2005 — 3125 — — - 4000

108. — — — — —τ - —

109. _ _ — — — — - —

110. — — — — — — — —

111. 112. 157 1/4 369 — — —

113. — — — — — — - —

114. _ _ _ — _ — . - —

115. — 1250 — — — — - 563

116. 32 89 100 150 — 27 - 308

117. 80 200 — — — 2 - —

118. — 861 950 1170 — — - 500

119. — 761 — — — 68 - 2595

120. 121.] — 670 — 500 — 15 - 348

122. 123.. — 534 — 100 — — -

124. — — — — — — - -

125. _ — _ _ — — - -

126. — _ — :_ _ — - —

127. — — — — — — ■ — —

128. 129. — — — — — — - -

Σελ. 140
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/141.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

130. 131.1 38 — 2792 — — — 1609

132. 133. 853 — 800 — 9 — 1356

134. 2 217 — _ _ — — . 70

135. — 62 — — — 79 6000

136. — — — — — — — —

137. — — — — — — — —

138. — — — — — — — —

139.

1590 1/4 32155 3/4 2283 40229 23483 618 125 44781

(25) (26) (27) (28) (29)

5:1 3. 4. 5. — — — — —

— — 270 — 78

6. 7. 8. 9·1 10.. 11. — 61 45 842 — 60 2

12·1 13.. — - — -

14. 15. 16.1 17. lg 4900 — 14100 — —

19. 20. 21. 22.. 23. — 216 —

24. 25.' 26.. = — 2423 — 485

27. - — — — —

Σελ. 141
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/142.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

28. _ _ _ _ _

29. - — — — —

30. — — — — —

31. - — — — —

32. - — — — —

33. - — — — —

34. - — — — —

35. - — — — —

36. - — — — —

37. - — — — —

38. - — — — —

39. - — — — —

40. - — — — —

41. - — — — —

42. — — — — —

43. - — — — —

44. - — — — —

45. - — — — —

46. - — — — —

47. — — — — —

48. - — — — —

49. - — — — —

50. - — — — —

51. - — — — —

52. - — — — —

53. - — — — —

54. - — — — —

55. - — — — —

56. - — — — —

57. — — — — —

58. - — — — —

59. - — — — —

60. - — — — —

61. 500 — 722 — —

62. — — — — —

63. — — — — —

64. — — 501 — —

65.1 66. J — — 501 — —

67. — — — — —

68. — — — — —

69. — — 280 — —

70. — — — — —

71. — — — — —

72. — — — — —

73. — — — — —

74. 700 — 991 — 700

75. — — — — —

76. 13779 — 652 223 652

Σελ. 142
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/143.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

77. _ _ 2326 _ 5015

78. — — — - —

79. — — — - —

80. — — — - —

81. - — — - —

82. - — 493 101 2752

83. - — — — 300

84. - — 583 821

85. 1000 2 801 50 120

86. — — — — —

87. — — — — —

88. — — — — —

89. — — — — —

90. — — — — —

91. — — 1096 138 432

92. — — — — —

93. — — 478 58 78

94. — — — — —

95. — 45 1/2 882 355 1164

96. — — — — —

97. — — 415 50 648

98. 78 — 312 86 13

99. — — 1730 41 207

100. — — 1150 — 400

101. — — — — —

102. — 2000 — —

103.

104. — — — — —

105. — — — — —

106. — 12261 — 31

107.

108. — — — — —

109. — — — — —

110. — — — — —

111.] 550 — 150 — —

112.

113. - — — — —

114. - — — — —

115. - — 12000 — —

116. - — 880 45 —

117. - — 1000 — —

118. 502 — 7508 — 110

119. — — 19659 — 1100

120. — — 400 — —

121.]

122. — — — — 4000

123. J

124. — — — —

125. — — — — —

Σελ. 143
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/144.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

126. _ _ _ — _

127. — — — — —

128. — — — — —

129. — — — — —

130. — — 207 275 —

131.1 132. — — 3855 — —

133.. 134.

135. — — 1300 — 427

136. —

137. — — — - —

138. — — — — —

139. — — — — —

22009 47 1/2 93120 1422 19615

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Επαρχίαν της Λακεδαίμονος ευρίσκονται και 188 οικογένειαι παροίκων, διεσπαρμέναι εις τα χωρία Παρόριον, Βαρσινίκον, Τρύπην, Βάρσοβαν, Βορδώνια, Καστρί, Καστανιάν, Αλευρούν, Περιβόλια, Καρβέλι, Βίγλαν, Αλαΐμπει, Πετρίναν, Αρχοντικόν, Μαλεσίναν, Άγ. Νικόλαον, Άρναν, Λιαντίναν, Κουμουστά, Σωτήραν, Αρκασάδες, Λιακέϊκα, Κατζουλέϊκα, Καμίνια,

Κυδωνιάν, Καράσπαη, Καβουράκη, Σοχά, Σκλαβοχώριον, Ριβιώτισσαν, Καλογωνιάν και Μαγούλαν.

Ο αριθμός των παροίκων τούτων αναβαίνει εις 775 άτομα, εξ ων 400 άνδρες και 375 γυναίκες· συμπεριλαμβάνεται δε εις τον σημειωθέντα αριθμόν των κατοίκων.

Βον. Ο αριθμός των καλλιεργούντων Εθνικά συμπεριλαμβάνεται εις εκείνον των εχόντων ιδιοκτησίας διότι οι κάτοικοι των χωρίων καίτοι έχοντες ιδιοκτησίας καλλιεργούν και Εθνικά.

Γον. Παρεκτός των εις τον Πίνακα σημειωμένων Εθνικών ευρίσκονται προσέτι εις μεν το Δαφνί εις μύλος ερείπιον, εις δε την Λεβέτζοβα 1 ελαιοτριβείον αβλαβές, 2 χαλασμένα και 2 νερόμυλοι αβλαβείς.

Δον. Το χωρίον Τρίνησα το απαιτεί ο Θεόδωρος Αντωνάκος ως ιδιοκτησίαν του, αλλά η Εθνική Επιτροπή της Επαρχίας Λακεδαίμονος δηλοποιεί ότι καθ’ ας έκαμεν εξετάσεις μόνον το 1/9 του χωρίου είναι ιδιοκτησία του ρηθέντος.

Σελ. 144
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/145.gif&w=550&h=800

8*

Πίναξ της Επαρχίας Μονεμβασίας

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Μονεμβασία 181 319 129 70 629

2. Άγιος Θεόδωρος 52 100 54 42 206 — —

3. Αγέρακος και Λογγάρια 83 159 94 69 336 — —

4. Άγιος Ν. Βατίκου 75 135 79 73 289 50 27

5. Δαιμονιά 30 40 30 31 100 — —

6. Λάχη 47 89 56 46 192 35 47

7. Μισοχώριον 80 141 85 77 306' 1 49 71

8. Ελαφονήσιον 14 6 9 17 29.

9. Φαρακλός 139 256 144 128 539 88 106

10. Βελανέδια Βατικ. — — — 46 — 42 40

11. Κουλέντια 48 87 45 46 180 31 32

12. Ελίσια και Λυρά 59 92 60 31 210 89 62

13. Άγ. Νικόλαος — — — 74 — 58 66

14. Βέλια 106 190 103 63 399 19 55

15. Φοινίκιον 101 166 100 83 367 52 95

16. Πάκια 35 66 31 42 132 12 52

17. Μολάοι 83 139 78 76 300 33 105

18. Μπιζάνι 35 38 22 31 115 12 26

19. Βλαχιώτη 16 35 11 17 62 90 44

20. Βρονταμα 7 28 23 17 58 62 32

21. Απηδιά 39 66 41 39 146 51 43

22. Γούβαις — — — 27 — 21 7

23. Νιάτα 99 138 75 78 312 78 45

24. Κρεμαστή 59 122 50 50 231 170 6

25. Καταβόθρα — — — 46 — 33 39

26. Συκέα 64 123 96 58 283 81 84

27. Αγγυλώνες 52 79 43 29 174 27 13

28. Τοπαλτί 50 100 51 51 201 130 84

1554 2734 1509 1411 5796 1313 1161

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. 2. 3. 4. 47 1/4 258 1/4 50 — 44 304 — — 266

Σελ. 145
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/146.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5. 6. 20 3/8 111 — 70 — 13 1/2 174 — — 264

7 Q 1 1/5 276 5/8 30 26 3/4 414 — — 143

9. 26 /8 261 1/4 66 49 1/2 548 1 2 277

10. 20 1/4 70 1/2 62 32 5/8 142 — 12 263

11. 3 3/4 71 3/4 97 1/2 3 1/2 470 — 1 3

12. 18 1/2 457 3/4 327 1/2 3 1594 1 10 13

13. 8 163 1/4 255 1/8 7 1/2 2387 1 1/4 3 10

14. 1 3/4 49 1/2 45 256 — — 29 6

15. — 20 1/2 183 4 361 — — 7

16. — — — 17 40 — — 14

17. — 8 1/2 — 22 1/4 248 1 3/4 1 15

18. — 14 — — 23 — 41 —

19. — 710 1/2 — 85 1/2 324 — 57 —

20. — 222 — 79 1/2 2114 — 136 5

21. 1/4 174 1/2 — 23 1/2 620 45 3/4 103 72

22. — 37 — — 241 1/2 1 4

23. — 122 1/2 — 62 1/2 1984 — — —

24. — 878 1/2 — 63 1/2 1565 6 1 46

25. — 59 — 5 171 5 —: 4

26. — 217 1/2 138 1/2 117 1/4 1427 — 1 256

27. 1/2 86 5/8 74 12 1/2 906 — — 22

28. 26 3/4 241 1/2 — 36 1/2 4957 — — 146

175 3/8 4512 1/2 1398 5/8 709 3/8 21270 62 1/4 398 1838

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

1. _ _ _ _

2. — — — — — — - — -

3. _ — — — - — - — -

4. — 1 1 3/4 71 1/8 — — 16 2 —

5. — — — — - — — — -

6. — 2 38 1/4 295 - 10 — 1/2 8

I] 3 17 5 1/4 529 7/8 - 3 3/4 — — —

9. — — 34 1/4 474 1/8 - 69 5/8 76 12 1/2 13

10. — — 13 3/4 35 1/2 - 10 — — 1

11. — 22 7 1/8 233 3/4 - 6 10 34 1/4 —

12. — 1 32 1/2 400 3/8 - — — — —

13. — — 36 5/8 313 3/8 - 10 3/8 — 3 1/2 —

14. — — 50 1/2 367 1/2 3 1/2 — — 9 1/4 29

15. 5 — — 1056 5/8 — 68 3/8 15 21 —

16. — 7 — 496 — 128 3/4 — 2 32

17. — 6 — 922 1/2 — 38 1/2 — 37 1/4 2

Σελ. 146
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/147.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

18 648 _ _ _ 81

19 — — — 676 — 2 1/2 — — 215

20 _ — — 136 — 1/2 — — 70

21. 6 40 1 1/8 138 - 5 — 30 48

22 23 2 — 32 — — — 2 3

23 — 3 — 98 1/4 — 12 1/4 — — —

24 1 14 — 7 1/2 — — — — —

25 — — — 440 — 5 1/4 — - —

26. — 4 — 434 1/2 — 131 1/2 — 2 —

27 — — 3/4 45 — 7 — — —

28. 24 17 2 325 — 18 1/2 58 113 1/4 24

62 139 224 1/4 8306 3 1/2 517 7/8 175 269 1/2 526

(26) (27) (28)

1. — — —

2. — — —

3. — — —

4. 25 — —

5. — — —

6. 404 2 3

7·ΐ 71 — 5

8. J 9. 1067 2 30

10. 278 — 6

11. — — —

12. — — —

13. 24 — —

14. 18 — 36

15. 15 7 —

16. 440 — 237

17. 57 — 2

18. 7 — —

19. — — —

20. 7 — —

21. 29 2 5

22. — — —

23. — — —

24. — — —

25. 33 — 5

26. 324 — —

27. — 3 —

28. — 12 —

2802 25 329

Σελ. 147
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/148.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον.' Ο διαλαμβανόμενος αριθμός των οικογενειών αναφέρεται εις μόνους τους εντοπίους Μονεμβασίτας, οι δε πάροικοι περιλαμβάνονται εις τας επιλοίπους υποδιαιρέσεις ως και εις το όλον του πληθυσμού.

Βον. Τα παιδία είναι όλα αρσενικά.

Γον. Πάροικοι ευρίσκονται μόνον εις την πρωτεύουσαν 308, και εις τα χωρία Τοπαλτί, Αγγυλώνα, Συκέα, Φοινίκιον, Μπιζάνι και Βελίαν 130, όλοι ομού άτομα 438.

Δον. Εις το χωρίον Κρεμαστή ευρίσκονται 3 μύλοι ιδιόκτητοι.

Πίναξ της Επαρχίας Ανατολικής Σπάρτης

Τμήμα Τμήμα Τμήμα Λάγιας Κολοκυνθίου Τριγώνα

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Μαραθωνήσι 180 310 138 142 618

Μαυροβούνι 91 199 88 102 378

Παράσυρος 23 57 0 20 89

Καλύβια 26 52 19 23 97

Σκουτάριον 140 265 77 125 482

6. Αγερανός 33 62 32 35 127

Κάβαλος 52 103 46 50 201

Χειμάρρα 47 85 33 42 165

Λουκάδικα 28 59 29 27 116

Κότρονα 47 100 49 44 196

Ριγανόχωρο 18 46 31 20 95

Σκαλτσοτιάνικα 17 25 15 15 57

Γονέα 29 64 23 29 116

Αργιλία 67 92 50 55 209

Φλομοχώριον 45 85 39 37 169

Βάνα 38 81 55 44 174

11. Νύφη Δρυαλίς 72 142 58 65 272

Λάγια 140 280 123 125 543

Βάθια 76 170 87 75 333

Πιόντες 47 87 38 46 172

Παχιάνικα 44 72 29 36 145

Καινούργια Χώρα 28 43 25 22 96

Κορογονιάνικα 13 32 10 12 55

Πέρα Δημαρίστικα 33 63 24 31 126

Σελ. 148
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/149.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Πόρτο - Κάγιο 17 31 17 16 65

9. Μέσα Δημαρίστικα 36 76 25 26 137

Νεοχώριον 45 95 34 50 174

Άγιος Βασίλειος 15 25 6 15 46

Καυκείον 8 17 6 11 31

Ελίτσος 7 11 8 8 26

Ζουραβα 62 127 58 69 247

Καρυούπολις 36 87 31 39 154

7. Βαχός - Σκάλα 142 315 137 157 594

Λίμνη 38 73 28 42 139

Καυτουμού 16 21 12 11 49

Λίμπερδον 27 42 14 35 83

Σιδηρόκαστρον 84 182 76 72 342

Πολυζάραβον 42 89 53 37 184

Παλοβά 17 33 13 14 63

Σκυφιάνικα 78 165 72 70 315

Καρβελά 100 206 82 86 388

Μαραθέα 29 62 28 22 119

Πάνιτζα 86 191 80 88 357

Κονάκια 43 79 41 42 163

Σκαμνάκιον 48 103 55 52 206

Πιλάλα 18 38 22 18 78

Καστάνιτζα 60 134 61 57 255

15. Σελεγούδιον 30 85 38 37 153

2408 4861 2124 2290 9393

Παρατηρήσεις

Εκτός του αριθμού των κατοίκων της Ανατολικής Σπάρτης ευρίσκονται και

πάροικοι εις το Μαραθωνήσι 160

εις την Μαραθέαν 53

εις Πάνιτσα 19

εις Κονάκιον 20

και εις Σκαμνάκιον 54

306

εκ των οποίων δεν γνωρίζομεν πόσοι είναι άνδρες, γυναίκες ή παιδία.

Τμήμα Τμήμα Φωκά Μαυλερίου

Σελ. 149
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/150.gif&w=550&h=800

10*

Πίναξ της Επαρχίας Καλαμάτας

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Καλαμάτα 5 362 360 20 69 1/2 149 1/4

2. Λέϊκα και — 315

3. Σπητάκια — 61 — 61

4. Γιάννιτσα — 163 163 — — 1029

5. Ασπρόχωμα — 167 163 129 102 157 1/4

6. Φρουτζάλα — 185 219 157 — —

7. Φαρμίσι — 112 98 112 — —

8. Ασλάναγα — 196 211 214 — —

9. Παλαιόκαστρον — 49 12 48 — 36

10. Κατζίκοβλου — 40 40 — — 45

11. Μπισμπάρδι — 27 22 12 — 23 3/4

12. Βραχάταγα — 19 18 18 — 18

13. Κόρτζογλους — 105 105 32 — —

14. Γκλιάτα 1 — —

15. Μπάστα Διάφοροι Μοναί και Εκκλησίαι της Επαρχίας 118 118 9 173

5 1604 1472 860 180 1/2 3288 1/4

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. — 2575 410

2. — — 27

3.

4. — 1090 4

5. — 213 1/4 182 3/4

6. — — —

7. — — 173 1/4

8. 63 237 724 1/2

9. — — 64

10. — 76 1/2 62 3/4

11. — 24 1/4

12. — 52 46

13. — ' — 172

41199 — 18600

1719 — 1330

20806 _ 7579

2206 — 1754

376 _ 455

2001 33 5874

295 — 65

63 — 159

165 — 18

76 — 256

1528 — 302

4771 — 206

3859

3896 — —

4196 372 1/2 876 1/2

__329

1947 45 60 1/2

879 637 845

1458 — 197 1/2

1348 — —

291 — 45 1/4 218 145 1/2 66 1/2

292 — 326

Σελ. 150
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/151.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1. 36 585 38 416 258 173

2. 3. 1

4. — — — — — — — — — —

5. 44 1/2 — 217 1/2 — 64 3 — — 3 —

6. • — — — 225 1122 205 3 791 5203 —

7. 159 — — — 17 — 6 15 — —

8. 322 1/2 — 60 — — — 133 629 — —

9. 59 — — — 32 — — — — —

10. — — — — — — — — — —

11. 20 1/2 100 200 27 190 — — 189 36 —

12. 68 3/4 — 80 2 1/2 — — — — — —

13. 83 — — 35 86 — 45 1/2 904 500 —

14.] 156 3/4 15.J 172 1/4 78 245 205 280 — 17 64 1/2 671 1374 409 597 —

950 272 1/3 557 1/2 612 1/2 2581 208 277 4989 7006 173

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Δύο στρέμματα αμπελώνων κείμενα εις το χωρίον Βραχάταγα και ανήκοντα ποτέ εις τον Χασάναγα Ανδρουσιανόν τα οικειοποιείται σήμερον ο Νικηταράς Σταματελόπουλος.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 1491 1/4 στρεμμάτων της ιδιοκτήτου καλλιεργημένης γης της Καλαμάτας εις τα 1457 1/4 είναι φυτευμένα όσα ιδιόκτητα δένδρα σημειούνται δι’ αυτήν την πόλιν.

Διά τα 410 στρέμματα αμπελώνων πληρόνουν οι Καλαματιανοί εις το Μοναστήριον του Προφήτου Ηλία ανά έν γρόσιον το στρέμμα.

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

14.1 286 1/4 216 58 46 600

15. J 9 695 1/2 91 1/2 6495 — 3033 2232 — —

72 4963 1/2 2244 77145 33 39425 25445 1246 3552 1/4

Σελ. 151
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/152.gif&w=550&h=800

Εκ των 41199 ελαιών της αυτής πόλεως, αι 13041 ομοίως και εκ των 4771 συκών αι 383 είναι πυρπολημέναι και κομμέναι αλλά μετά έξ ή δέκα χρόνια θέλουν δώσει και αυταί καρπόν.

Ευρίσκονται εις την Καλαμάτα και 12 ερείπια Εθνικών οικιών.

Βον. Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Ασπρόχωμα, οι 153 1/4 στρέμ. αμπελώνες είναι φυτευμένοι εις γην εθνικήν. ομοίως εις το αυτό χωρίον εκ των 1106 ελαιών αι 1601, εκ των 4196 συκών αι 2364 και εκ των 1754 συκαμιναίων αι 191 είναι φυτευμέναι εις γην Εθνικήν.

Γον. Τα ιδιόκτητα αμπέλια τα κείμενα εις το χωρίον Φαρμίσι (στρέμ. 173 1/4) είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν. ομοίως και τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου είναι εις Εθνικήν γην στρέμ. 137 τα οποία και συμπεριλαμβάνονται εις τα σημειωμένα διά το αυτό χωρίον 159 στρέμ. ακαλλιεργήτου Εθνικής γης. Ευρίσκονται εις το αυτό χωρίον Φαρμίσι ένας πύργος, εν ελαιοτριβείον και ένας κήπος Εθνικά.

Δον. Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Ασλάναγα, οι 660 1/2 στρέμ. αμπελώνες είναι φυτευμένοι εις Εθνικήν γην. ομοίως εις το αυτό χωρίον εκ των 2001 ελαιών αι 764 και εκ των 5874 συκαμιναιών αι 4716 είναι φυτευμέναι εις γην Εθνικήν.

Εον. Οι εις το χωρίον παλαιόκαστρον αμπελώνες στρεμ. 64 είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν ως και εκ των 295 ελαιών αι 283 και εκ των 1458 συκών αι 1372 είναι παρομοίως φυτευμέναι εις γην Εθνικήν στρεμμάτων 56.

Στον. Τα 46 στρέμματα των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Βραχάταγα είναι Εθνικά, όλα τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν στρεμ. 28 3/4 συμπεριλαμβανομένων εις τα σημειούμενα διά το αυτό χωρίον 68 3/4.

Ζον. Εκ των 245 στρεμμάτων των Εθν. Αμπελώνων του χωρίου Μπάστα,

6 αφιέρωσαν οι κάτοικοι εις το Μοναστήριον της Βολιάνης και άλλα 6 εις την Εκκλησίαν του Άγ. Γεωργίου.

Τα εις τα χωριά Μπάστα και Γκλιάτα σημειούμενα ως ιδιόκτητα αμπέλια και δένδρα είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν.

Ο παρών Πίναξ κατεστρώθη κατά τας πληροφορίας τας δοθείσας από την Επιτροπήν εις τας 28 Μαρτίου 1830 αλλ’ εκ της αναφοράς του Προσ. Διοικητού

11 Ιανουαρίου 1830 φαίνεται ότι όλη η γη του χωριού Ασπρόχωμα είναι Εθνική και ότι εν γένει όλων των χωρίων της Επαρχίας η Εθνική γη είναι πολύ περισσοτέρα παρ’ όσο λέγει η Επιτροπή.

Σελ. 152
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/153.gif&w=550&h=800

Πίναξ της Επαρχίας Νησίου

(1) (2) (3)

Νησίον 468 1992

Μπαλιάγα 29 158

Τζιτζώρι 37 139

534 2289

Πίναξ τής 12* Επαρχίας Μικρομάνης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Μικρομάνη 32 700 320 600 60 110 1000 _

2. Καλάμι 57 50 100 800 60 145 — 57 — — — -

3. Καμάρι 57 — 400 — 50 263 100 — 375 — — 650

4. Αΐζαγα 83 66 300 1032 306 253 — — — — 5 —

5. Τζεφέρεμη 123 952 150 40 1100 110 100

6. Κωνσταντίνους 82 — — — 1050 -—

7. Σανδάνι 23 — — — 325 — — — — — — —

8. Σπανοχώρι — 23 — 54 315 26

9. Κεραστάρι — — — — 400 400

10. Μοναστηράκι — — — — 100 — — — — — — —

11. Φίλια — 20 160 121 9

457 1111 950 2626 4186 1918 200 66 435 110 1005 650

Παρατηρήσεις

Αον. Αι εις τον Πίνακα σημειούμεναι ως ιδιόκτητοι 700 συκαί, καθώς και όλα τα Εθνικά δένδρα της κωμοπόλεως Μικρομάνης είναι φυτευμένα εις τα 600 στρέμματα της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης της αυτής κωμοπόλεως.

Σελ. 153
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 134

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  90. Ρόζοβα 28 29 11 57 16

  91. Στρούντζα — 18 15 9 33 — 9

  92. Κουρτσούνα — 18 16 8 34 — —

  93. Σελήνα — 40 34 16 74 16 14

  94. Ποταμιά — 27 26 13 53 — 20

  95. Μπρίτσα — 9 10 7 19 — —

  96. Άρνα — 164 156 70 320 45 39

  97. Κοτσατίνα — 37 35 17 72 — 14

  98. Τσέρια — 13 9 5 22 — 8

  99. Γοράνοι — 149 132 58 281 60 —

  100. Λιαντίνα — 35 30 15 65 3 13

  101. Άγιος Βασίλειος 2 5 — 3 7 — —

  102. Σωτήρα — 157 156 69 3131 68 68

  103. Διπόταμα — 56 36 22 92 J

  104. Πολιάνα — 8 7 4 15 — —

  105. Αναβρωτή — 463 431 213 894 162 —

  106. Αρκασάδες — 79 65 35 144 — —

  107. Κουμουστα — 185 189 81 .374 87 69

  108. Λιακέϊκα — 15 14 6 29 — —

  109. Κατσουλέικα — 14 7 6 21 — —

  110. Καμίνια — 29 18 11 47 — —

  111. Κυδωνιά — 43 46 21 891 — 21

  112. Κάβου ράκη — 26 25 14 51J

  113. Καράσπαϊ — 56 36 22 86 — —

  114. Σοχά — 77 53 37 130 18 —

  115. Σκλαβοχώρι — 97 87 51 184 16 60

  116. Ριβιώτισσα 63 52 — 34 115 20 16

  117. Καλογωνιά — 86 53 42 139 18 18

  118. Μαγούλα — 177 172 100 349 36 59

  119. Άγ. Ιωάννης — 151 127 76 278 62 72

  120. Στεφανιά 23

  121. Τρίνησα

  122. Λάγιου 17

  123. Τζαμέλι

  124. Μονή Μαρδακιού

  125. Μονή Άγ. Αντωνίου

  126. Μονή Θεολόγου

  127. Μονή Ρεκίτσας

  128. Μονή Άγ. Γεωργίου

  129. Μονή Poΐτσα

  130. Κάστρο Βαρδώνιας

  131. Παλαιά Παναγιά

  132. Δόριζα — — — — 43 24

  133. Τραπεζουντί

  134. Ζαγάνο 7 10

  135. Μπολυβίτσα 20

  136. Μονή των Αγίων

  Αναργύρων

  137. Μονή των Αγίων