Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 243-262 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/243.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

39. Καρατζά 24 15 9 104

40. Ρήτο — 7 — 7 — —

41. Βαλαριό — 46 1 — 178 184 1/2

42. Πασά — 6 — 6 — —

43. Μαζώματα — 11 1 — 18 68

44. Κοκκινιά — — — — 96 180

45. Φανάρι — 70 70 — 1/2 1784

46. Μπετένι — 13 10 11 — 88

47. Τραχιά — —

48. Χατζή - Μέτου — — — — — —

49. Κολάκι — —

50. Νέα Επίδαυρος — 121 121 118 19 3/4 1366 1/2

51. Ρητό — 53 53 36 — 772

52. Σοφικό — 291 291 — — 5450

53. Αγ. Ιωάννης — 48 48 35 12 1493

54. Αγγελόκαστρον — 77 77 61 — 1184

55. Χέλι — 144 144 7 — 851 1/2

56. Λίμναις — 121 121 — — 1914

57. Κλένια — 25 18 7 2 330 1/2

58. Αϊνόρι — 107 106 56 2 2901 1/2

59. Μπερμπάτι — 70 70 70 — 3951

60. Στεφάνι — 80 73 54 — 1232

61. Αγ. Βασίλειος Μουκατάς — — — — — 1500

62. Μπουτσουμπά[ρδι] ] — —

63. Κοντοσταύλου — — — — — —

64. Κατάστημα του Αμερικ. Χάου — 24 — 24 — —

65. Εξαμίλλια — 14 3 75 6 —

66. Μονή του Αγνώτος — — — — — 750

67. Μονή των Ταξιαρχών — — — — — 1053

68. Μονή Σοφικού — — — — — 520

69. Μονή της Φανερωμένης — — — — — 2080

70. Μονή Ταλαντίου — — — — — 990

71. Μονή Στεφανίου [40] — — — — 50 1300

Τμήμα Τρικάλων

72. Κωμόπολις Τρικάλων — 420 418 130 676 2902

73. Καμάρι — — — — — —

74. Μάρκεσι 11 37 34 37 — 18 1/2

75. Βλαντούσα 6 24 21 22 93 299

76. Ζεμενόν 9 24 22 24 — 169

77. Καίσαρι — 49 49 46 2 539

78. Παναρίτι 13 36 35 33 182 338

79. Μονή. Αγ. Βλάσι — — — — 8 37

80. Μονή Καίσαρι [9] — — — — — 50

Τμήμα Ζάχολης

81. Ζάχολη — 357 356 101 802 1953 3/4

82. Σκούπα — 31 31 24 49 1/4 347 1/2

83. Λούζη — 17 17 14 — 333

Σελ. 243
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/244.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

84. Πετζά 45 45 32 468 3/4

85. Λουτρόν — 9 5 9 1 15

86. Κούκη — 6 6 3 3 135

87. Τσιριγούνι — 8 2 8 1 5

88. Μάζι — 12 12 9 — 13

89. Κάρυά — 187 185 94 — 2877

90. Βελίνα 7 37 37 34 250 435

91. Ψάρι — 37 12 37 — 10

92. Ασπρόκαμπος — 18 7 18 3 42

93. Καλιάνη — 35 2 35 — 7

94. Ζαρακά — 14 11 14 87 1/2 188

95. Μπούζε — 31 25 18 347 589

96. Καστανιά — 53 51 28 58 1/2 105

97. Λεύκα — 53 53 — 382 616

98. Ταρσός — 75 75 — 325 954

99. Γκούρα — 116 116 116 673 1572

100. Σιβίστα — 78 78 78 420 1/2 1102

101. Στενόν — 41 41 39 93 487 1/2

102. Φονιά — 42 42 5 3 181

103. Ντούσα — 58 57 58 22 1/2 609 1/2

104. Κλημέντι 11 73 73 66 20 1815

105. Μωσά — 41 4 4-1 — 19

106. Μεσινού — 35 5 35 — —

107. Βίλια — 23 23 23 — —

108. Γκιόζα — 23 23 — — 158

109. Καλύβια — 77 76 2 100 767

110. Σαραντάπηχον — 65 65 55 — 957

111. Μονή Αγ. Γεωργίου Φονιά — — — — 130 275

112. Μονή του Προφήτου Ηλία — — — — 27 350

113. Μονή της Κορυφής Τμήμα Αγ. Γεωργίου 200 85

114. Κουτζομάδι — 34 32 33 4 260

115. Κούκι 14 16 10 16 — 49

116. Μαλανδρένι 39 35 12 35 — 79

117. Γυμνό — 69 69 61 43 1383

118. Λιόντι — 45 34 45 35 636

119. Μπότσικα — 17 11 17 22 68

120. Γαλατάς — 8 2 8 — —

121. Πετρί — 11 4 11 4 3

122. Μάζι — 10 2 10 8 14

123. Λιόπεσι 13 28 16 27 166 305

124. Παραδείσι — 12 12 9 83 238

125. Άγ. Νικόλαος — 12 13 9 8 181

126. Σκοτεινή — 45 20 45 42 41

127. Φρυσίνα — 28 28 25 335 772

128. Βοϊβοδά 6 10 8 10 24 405

129. Μποζικά 1 31 31 21 177 708

130. Άγ. Γεώργιος — 144 143 109 1109 1358

Σελ. 244
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/245.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

131. 132. 133. Μονή Λέχοβας Μονή του Αγ. Γεωργίου Βράχου Μονή του Αγ. Γεωργίου κατά του Φωνεού — — — — ι:>η 60 21 250 100

130 5316 4496 3147 93691/2 722281/4

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. 2. 3. 4. 814 2877 1/2 718 1/4 2 1 7180 139 150 435 3 86 — — 6

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. — 182 142 187 20 1/2 31 1/2 3 3/4 34 166 227 345 24 1 1 13 — —

291 60 21 1/4 2 1/2 14 1/4 12 1/2 160 1 — — — —

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 — — — 8 . — — — — —

— 5 6 26 3/4 68 18 3/4 17 3/4 101 29 18 1/2 40 1/4 13 66 1/2 40 10 — 6 — 2

— 7 52 16 25 • — 4 14 8 21 — 3 15

39 209 43 1/2 86 159 — 23 22 — 93

32. 33. 34. — 176 61 1/2 72 74 1/2 19 1/2 44 1/2 3711 1665 1797 — — 60 37 50 111 78 205 489 108 361

Σελ. 245
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/246.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

35. 32 1/2 24 3/4 541 8 34 101

36. — 133 36 1/2 2645 — — 34 83 223

37. — 64 22 1/4 650 — — 26 26 141

38. — 13 28 2406 9 1/2 — 6 — 48

39. /. ί\ — — — 432

4U. 41. — _ 20 ' _

42. — — — -

43. — 500 40 400 21 — — — 20

44. 300 300 — 300 10 — 15 — 10

45. — — 61 1/4 2578 13 — 5 20 326

46. — — — 346

47. — — — —

48. — — — —

49. — — — —

50. — 179 1/2 283 1/2 6877 83 1/2 — 14 8 169

51. — 61 55 1/4 533 — — — 8 33

52. — 2298 293 1/2 6262 — — 71 3 —

53. — 474 59 1/2 706 — — 14 31 161

54. — 56 44 1/4 152

55. — 722 1/2 12 1/2 607

56. — 226 23 1/8 —

57. 1/4 110 9 283 1 — — 49 26

58. — 941 118 871 12 — — — —

59. — 295 56 1/2 25 — — — 51 175

60. — 462 1/2 58 — 2 — — — —

61. — 8400 — —

62. — — — —

63. — — — —

64. — — — —

65. — 40 4 104

66. — — 37 1160

67. — 298 37 2995 10 — 3 — 1

68. — 30 23 500 1 1/2 — — — —

69. 15 — 100 2310 3 — 6 10 14

70. — — 14 300 — — — — 40

71. — 100 25 180 1 — — 5 15

72. 946 1323 3482 — 1251 — — —

73. — — — —

74. — — 45 3/4 90 — 5 — — -

75. — 298 55 3/4 373 — 100 — — -

76. — — 67 159 — — — — -

77. — — 119 1/4 —

78. — 55 41 3/4 37 — 18 — — -

79. — — 13 50 — 2 — — -

80. — 30 55 — — — — — -

Σελ. 246
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/247.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

81. 1034 3/4 1697 1/2 3528 2870 8

82. — — 86 1/2 168 — 180 — — —

83. — 67 25 1/2 15 — 20 — — —

84. — 4 33 1/2 356 — 32 — — —

85. — — 1/2 13

86. — — 5 3/4 — — 24 — — —

87. — — 6 1/2 15 — 2 — — —

88. — — 19 1/2 1 — 3 — — —

89. 3 74 457 3/4 82

90. — 566 69 1 — 17 — — —

91. — — 17 —

92. — — 9 —

93. — 5 1 1/2 —

94. — — 3 1/4 —

95. — — 4 1/2 —

96. — 10 117 3/4 —

97. — — 119 1/2 — — 170 — — —

98. — — 70 1/8 — — 181 — — —

99. — — 223 1/4 20

100. — — 98 1/4 — — 42 — — —

101. — — 93 — — 36 — — —

102. — — 38 3/8 — — 41 — — —

103. — — 80 3/4 —

104. — 236 1/2 299 1/4 276

105. —- — — —

106. — — 5 1/2 —

107. — — 46 1/2 —

108. — — —- —

109. — — 65 —

110. — 137 119 1/8 —

111. — 100 61 500

112. — 260 33 215 — 37 — — —

113. — — 38 280 — - — — —

114. _ 262 1/2 155 147 3 - 19 — 27

115. — 9 18 —

116. — 119 8 3/4 10 — - — — 2

117. — 49 14 63 20 — — — 33

118. — 608 28 3/4 — — - — 2 20

119. — 49 21 1/4 — 11 - 5 — —

120. — 13 4 1/2 2 — - 7 — —

121. _ — 3 1/4 — 10 10 10 ■ — 7

122. _ 8 3 — 1/2 6 9 — 10

123. — 58 41 1/2 108 12 1/2 35 29 — 159

124. — 12 16 1/4 29 8 17 28 — 67

125. — 133 10 — 11 1/2 10 12 4 15

126. — — 14 1/4 — 16 4 13 — 15

127. — 128 20 — 24 10 1 — 103

Σελ. 247
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/248.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (H) (12) (13) (14) (15) (16)

128. — 56 4 1 1/4 7 8 7

129. 10 267 42 41 10 1/4 133 39 — 185

130. 16 1251 821 3/4 452 33 149 32 — 62

131. — — 34 250 — — 3 — 13

132. — 350 64 200 — — — — 30

133. — — 35 150

11971/4 272073/4 100673/4 61542 366 1/2 5540 635 728 3343

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1. 2414 8539 174 1/2 _

2. — 1200 — 900 150 42 3/4 — —

3. 35 160 — 605 — 8 1/4 100 —

4. 65 259 — 1026 — 28 1/2 — —

5. 40 254 — 706 — 17 — —

6. 689 — 2071 — 176 1/2 — —

7. — 329 — — —. 72 1/2 — —

8. — 209 — 985 — 43 — —

9. — 309 — 1271 — 6 1/2 — —

10. — 30 — 170 — 2 — —

11. — 190 — 1010 — 20 3/4 — —

12. — 116 — 684 — 11 1/2 — —

13. — 388 — — — 84 1/4 — —

14. 72 172 — 956 400 21 1/4 — —

15. 53 73 — 474 400 20 1/4 — —

16. 72 95 — 683 — 10 3/4 — —

17. 240 357 — 1753 — 44 1/2 — —

18. 310 1077 — 4413 200 109 — —

19. 347 564 — 2089 — 167 — —

20. 8 142 558 — 12 1/2 — —

21. — 18 — 62 — 1/2 — —

22. 191 365 — 1544 — 36 115 —

23. 159 201 — 1100 — 64 1/4 — —

24. 169 251 — 350 — 47 — —

25. 25 192 — 163 — ' 15 1/2 723 —

26. — 145 1/4 — 20 — 1 — —

27. — 121 — — — — — —

28. — — — — — 9 3/4 — •—

29. 87 3/4 175 6 50 1/2 — 39 — —

30. 4 20 — 1200 — 5 — —

31. 9 20 — 220 — 2 12 —

32. _

33. —

Σελ. 248
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/249.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

34.

35. —

36. —

37. —

38. — 320 — 80 — _ _ _

39. — 104 1/2 — 1400 — - 120 —

40. — 182 — 350 — _ 90 —

41. —

42. 12 1/2 135 — 200 — _ 60 —

43. —

44. —

45. —

46. — 178 — 1800 — _ _ _

47.1 48. 51 3000 550 —

49.. 50. 175 2902 387 1/2

51. 26 282 — — — _ _ _

52. —

53. 17 628 1/2 — — — - _ _

54. 125 492 — — — _ _ _

55. — 154 1/2 — — — _ _ _

56. —

57. — 34 — — — _ _ _

58. 10 281 — — — 1 _ _

59. — 100 — — — _ _ _

60. 105 1/2 842 1/2 — — — 5 1/2 - -

61. — — — — — — _ _

62.] 63. J 27 218 1255

64. 43 673 — 1284 — — _ _

65. 66. 4 449 — 6547 104 — —

67. —

68. — 30 — — — _ _ _

69. —

70. —

71. — - — — — — - -

72. 246 591 1/2 223 1/2 21 —

73. — 385 — 1415 — _ _ _

74. 220 183 — 18 — 23 _ '_

75. 163 149 — 531 — 7 1/4 31 —

76. 12 655 — 549 — 29 1/2 234 —

77. — 1428 — — — 36 _ _

78. 523 191 — — _ 5 1/2 _ _

79. — — — _ _ _

80. —

Σελ. 249
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/250.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

81. 126 1/2 215 1/4 43 11

82. 38 1/2 35 — 180 — — — —

83. 79 125 — — — 1 1/2 — —

84. 25 3/4 60 — — — 1/2 10 —

85. 60 277 — 200 — — - 60 700

86. — 80 — 140 — — — —

87. 9 249 — 900 — 3 — —

88. 58 14 — — — — — —

89. 146 289 — — — 61 3/4 — —

90. 161 256 1/2 — 63 — 53 — —

91. 584 902 — — 15 — — —

92. 202 543 50 50 — 1 1/2 — —

93. 1227 940 — 293 — — — —

94. 241 136 — — — — — —

95. 292 132 20 100 — — — —

96. Q7 344 171 — — 2 18 — —

y /. 98. _

99. - 68 — — — — — —

100. -

101. 216 99 1/2 — — — — — —

102. - 17 — — — — — —

103. 767 575 — — — 6 — —

104. 3 759 1/2 — 1000 — 103 — —

105. - 696 — — — — — —

106. 74 348 — — — — — —

107. 301 108 — — — — — —

108. -

109. - 13 — — — — — —

110. - 42 1/4 — — — 47 5/8 — —

111. -

112. -

113. -

114. 233 281 — 2006 — 8 — —

115. 124 299 — 800 — — — —

116. — 1539 — 850 — — 47 —

117. — 587 — — — 2 — —

118. 358 855 — 120 — — — —

119. 373 511 — — — — — —

120. 79 161 — 250 — — — —

121. 181 133 — 370 — — 2 —

122. 49 235 — 570 — — — —

123. 290 433 — 302 — 24 3/4 1 —

124. 28 63 — — — 3 1/4 — —

125. — 241 — 400 — — — —

126. 510 1015 — 3300 — — — —

127. 126 489 — 150 — — — —

Σελ. 250
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/251.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

128. 20 221 — 150 5 1/2 — —

129. 55 84 — 80 — 3

130. 1021 1597 — 3300 — —. — —

131. —

132. —

133. —

11997 1/2 38069 3/4 76 70605 1/2 1167 2500 1/8 2187 700

(25) (26) (27) (28) (29)

1. 2. 78 3/4

6 35 17 — 1

3.

4.

5. C 4

Ο. 7. — 21 13 — -

8. — 1 26 — -

9. — 17 5 — -

10. — — 14 — —

11. — — — — -

12. — 2 5 — -

13. — — 22 — -

14. 1

15. — — — -

16. 1

17. — — — -

18. — 2 28 — -

19. — — 25 — 78

20. — 1 2 — 2

21.

22. — 3 40 — 18

23. — — 5 — 7

24. — — 10 — 1

25.

26.

27.

28. — — - — 2

29. — 1 - — 5

30.

31. 5 5 48

32. — — — — —

Σελ. 251
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/252.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

33.

34.

35.

36.

37.

38. 39 — — — — 29

40 — — 4 — 69

41

42. — — 5 4 3

43.

44.

45.

46.

47. 48. — — 5 — 11

49. J 50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59 — — — — -

60.

61.

62.

63. 64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74

75 — 33 12 — 2

76.

77

78 — 3 — — —

79.

80.

Σελ. 252
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/253.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

81. — 23 — — —

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. — 2 — — —

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. — 24 1500 6 — 6 — 18 — 600 600 9 8 6

117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 3 3 2 7 1/4 1/2 1 22 3/4 1/2 2 1/4 3 3 6 18 11 9 — 64 21 2 — 1 — 20 15 87 1 13 6

Σελ. 253
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/254.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

130. 3/4 65 - -

131.

132.

133.

127 3/4 268 1887 4 1642

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Οι κάτοικοι του χωρίου Ραψομμάτι φανερόνουν ότι οι Ματζανιώται κατακρατούν 30 στρεμ. γης Εθνικής ανήκοντα εις το Ραψομμάτι.

Βον. Η γη των χωρίων Μεθαίνων, Βρωμολίμνης, Κάτω Μούσκας, Άνω Μούσκας, Κωνοπίτσας και Αγ. Θεοδώρου ήτον όλη Εθνική. Προ της Επαναστάσεως εκίνησαν αγωγήν κατά των Κυρίων αυτής Οθωμανών οι κάτοικοι των χωρίων τούτων, και εις διάστημα τριών χρόνων δεν επλήρωσαν τριτοδέκατον. Ταύτα αναφέρουσα η Ειδική Επιτροπή η κατά το τμήμα Κάτω Ναχαγέ της Κορίνθου προσθέτει, ότι τα εις χείρας των κατοίκων των ειρημένων χωρίων Τουρκικά έγγραφα Σενέτια και ταπιά αποδεικνύουν την γην αυτών ιδιόκτητον, και επειδή μετά την Επανάστασιν θεωρείται ως τοιαύτη και πληρώνει μόνον δέκατον, εσημειώθη παρά της ειρημένης Επιτροπής ως ιδιόκτητος.

Γον. Η Ειδική Επιτροπή η κατά τα τμήματα των Τρικάλων και Ζάχολης αναφέρει ότι «κατά την μαρτυρίαν του ηγουμένου Κ. Αγαθαγγέλου της μονής του Προφήτου Ηλία, οι εις την Ενορίαν Κούνη κάτοικοι της Κωμοπόλεως Ζάχολης εφύτευσαν προ της Επαναστάσεως εις θέσιν καλουμένην Στόμη σταφιδαμπελώνας στρέμ. γης 93 1/4 με συμφωνίαν να πληρόνωσι τον Κιαμίλμπεη

5 γρ. το στρέμμα κατ’ έτος· ότι οι ειρημένοι κάτοικοι αντί των 93 στρεμ. έχουν περίπου 110, διά τα οποία δεν δίδουν τίποτε εις το Έθνος και ότι τα μέλη της Επιτροπής ταύτης επήγον επιτοπίως εις την ειρημένην τοποθεσίαν και καταμετρήσαντα εύρον τα παρά του ειρημένου ηγούμενου λεχθέντα αληθέστατα.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 154 οικογενειών της πόλεως Κορίνθου, αι 58 είναι παροίκων, δεν έχουν κτήματα και καλιεργούν Εθνικά.

Βον. Καθ’ όλην την Επαρχίαν Κορίνθου ευρίσκονται σταφιδαμπελώνες ως έπεται

Εις την Πόλιν της Κορίνθου ιδιοκτ. στρ. 387 1/2 Εθν. στρ. 165 Εις Σοφικό ιδιοκτ. στρ. 32 Εθν. στρ. —

Εις Εξαμίλλια ιδιοκτ. στρ. 4 Εθν. στρ. —

Σελ. 254
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/255.gif&w=550&h=800

Εις την Κωμόπολη Τρικάλων ιδιοκτ. στρ. 519 3/4 Έθν. στρ. 218

Εις το Μάγκασι ιδιοκτ. στρ. 4 Έθν. στρ. 14 1/2

Εις Μονήν Αγ. Βλασίου ιδιοκτ. στρ. 2 2/2 Έθν. στρ. —

Εις Βλαντούσαν ιδιοκτ. στρ. 17 Έθν. στρ. —

Εις Ζεμενόν ιδιοκτ. στρ. — Έθν. στρ. 29 1/2

Εις Καίσαρι ιδιοκτ. στρ. 14 Έθν. στρ. 36

Εις Μονήν Καίσαρι ιδιοκτ. στρ. 50 Έθν. στρ. —

Εις Παναρίτη ιδιοκτ. στρ. 2 Έθν. στρ. —

Εις Ζάχολην ιδιοκτ. στρ. 896 Έθν. στρ. 4 3/4

Εις Σκούταν ιδιοκτ. στρ. 30 3/4 Έθν. στρ. —

Εις Λούζι ιδιοκτ. στρ. 5 1/4 Έθν. στρ. —

Εις Πατζά ιδιοκτ. στρ. 7 Έθν. στρ. —

Εις Λουτρόν ιδιοκτ. στρ. 2 Έθν. στρ. —

Εις Καρυάν ιδιοκτ. στρ. 238 1/2 Έθν. στρ. 53 1/2

Εις Βελένα ιδιοκτ. στρ. 6 Έθν. στρ. 48 1/2

Εις Καστανιά ιδιοκτ. στρ. 6 Έθν. στρ. —

Εις Γκούρα ιδιοκτ. στρ. 87 1/2 Έθν. στρ. —

Εις Σβίτσαν ιδιοκτ. στρ. 7 1/2 Έθν. στρ. —

Εις Στενόν ιδιοκτ. στρ. 16 1/2 Έθν. στρ. —

Εις Ντούσα ιδιοκτ. στρ. 8 Έθν. στρ. 6

Εις Κλημέντι ιδιοκτ. στρ. 145 1/4 Έθν. στρ. 103

Εις Σαραντάπηχον ιδιοκτ. στρ. 68 3/8 Έθν. στρ. —

Εις την Ζάχολην της μονής

του προφήτου Ηλία ιδιοκτ. στρ. 13 Έθν. στρ. —

Εις το Ξυλόκαστρον της μονής

της Κορυφής ιδιοκτ. στρ. 7 Έθν. στρ. —

Εις το Γκιορζί της μονής

Λέχοβας ιδιοκτ. στρ. 8 Έθν. στρ. —

Εις Μποζικά ιδιοκτ. στρ. 6 1/4 Έθν. στρ. —

Εις τον Άγ. Γεώργιον ιδιοκτ. στρ. 8 Έθν. στρ. —

Εις Τρανό Ζευγολατιόν ιδιοκτ. στρ. — Έθν. στρ. 113 1/2

Εις Βραχάτι ιδιοκτ. στρ. 2 Έθν. στρ. —

Εις Μπολάτι ιδιοκτ. στρ. — Έθν. στρ. 6

Εις Σαγίλ Χασάναγα ιδιοκτ. στρ. 2 1/2 Έθν. στρ. —

Εις Ιμπραΐμπεη ιδιοκτ. στρ. 13 Έθν. στρ. 33 1/2

Εις Κοκόνι ιδιοκτ. στρ. 1 1/2 Έθν. στρ. —

Εις Νεράντζα ιδιοκτ. στρ. 3 1/2 Έθν. στρ. 10 1/2

Εις το Κυπαρίσι ιδιοκτ. στρ. — Έθν. στρ. 2 1/4

Εις Βέλου ιδιοκτ. στρ. 7 Έθν. στρ. 34

Εις Μούλκι ιδιοκτ. στρ. 45 1/2 Έθν. στρ. 22 3/4

Εις Βασιλικόν ιδιοκτ. στρ. 12 3/4 Έθν. στρ. 72 3/4

Εις Κιάτου ιδιοκτ. στρ. 13 1/2 Έθν. στρ. 12 1/2

Εις Δημηνιό ιδιοκτ. στρ. 92 1/2 Έθν. στρ. 3/4

Σελ. 255
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/256.gif&w=550&h=800

Εις Θελερόν ιδιοκτ. στρ. 4 Εθν. στρ. 20

Εις Λαχιότη ιδιοκτ. στρ. 3 1/4 Εθν. στρ. 35 3/4

Εις Βάλτσαν μικρήν ιδιοκτ. στρ. 10 Εθν. στρ. 15 1/4

Εις Θεοφαρί ιδιοκτ. στρ. 4 Εθν. στρ. —

Εις Βάλτζαν μεγάλην ιδιοκτ. στρ. 7 1/4 Εθν. στρ. —

Εις Σούλι ιδιοκτ. στρ. 9 Εθν. στρ. 8

Εις Μάτζανι ιδιοκτ. στρ. 8 1/2 Εθν. στρ. 15 1/2

ιδιοκτ. στρ. 2842 3/8 Εθν. στρ. 1081 1/4

Οι Σταφιδαμπελώνες ούτοι εμπεριέχονται εις τους αμπελώνας όσοι είναι σημειωμένοι εις τον παρόντα Πίνακα δι’ έν έκαστον των ανωτέρω χωρίων.

Γον. Εκ των 1010 στρεμ. των ξερικών ακαλλιεργήτων σημειουμένων διά το χωρίον Πουλίτσας, τα 754 είναι γης δασώδους· ομοίως και εκ των 558 των διά το χωρίον Κιάτου, τα 200 είναι δασώδη.

Δον. Οι ως Εθνικοί σημειούμενοι αμπελώνες διά τα χωρία Περιγιάλι, Μπόσνα, Χάου, Αζίζι, Τρανό Ζευγολατιό, Βραχάτι, Μπολάτι, Σαγίρ - Χασάναγα, Βαρέλα Μπολίτσα, Χατζή Μουσταφα, Ιμπραΐμπεη, Κοκόνι, Νεράντζα, Κυπαρίσι, Βέλου, Μούλκι και Μάτζανι είναι με νόβελον προς 2 1/2 γρ. το στρέμμα κατ’ έτος. Ομοίως είναι με νόβελον και οι διά τα χωρία Βασιλικόν, Ράχιαις και Χαλκί σημειούμενοι, αλλά δεν είναι γνωστόν πόσα κατά στρέμμα πληρώνουν.

Εκ των 723 ελαιοδένδρων του χωρίου Θεοφαρί, τα 600 ανήκουν εξ ημισείας εις το Έθνος και εις τους κατοίκους του χωρίου Θεοφαρί. Επειδή ούτοι τας ημέρωσαν με συμφωνίαν τοιαύτην. την οποίαν απεδέχθη, ως λέγουν, ο ποτέ κύριος του αυτού χωρίου Κοκονέζης. Λέγουν δε ότι ακόμη δεν δίδουν καρπόν.

Εον. Η Ειδική Επιτροπή [η] κατά το τμήμα της Μητροπόλεως της Κορίνθου φανερόνει, ότι οι Ματζακιώτες αγόρασαν από τους κατοίκους του χωρίου Μύπεσι ένα ζευγάρι περίπου γης Εθνικής και την οικειοποιούνται σήμερον ως ιδιοκτησίαν των.

Στον. Το χωρίον Βαλαριό είναι και ιδιοκτησία των Κυρίων Βλάσι και Μοίρ[α]. ομοίως και τα χωρία Μαζώματα και Κοκκινιά του Κ. Τζαμαδού όστις τα ηγόρασεν επί των προλαβουσών Διοικήσεων. Εις το χωρίον Κοκκινιά δεν εσημειώθη αριθμός κατοίκων επειδή οι γεωργούντες είναι ξένοι και δεν έχουν σταθερήν κατοικίαν εις αυτό.

Ζον. Είναι άξιον περιεργείας ότι εις το χωρίον Μπερμπάτι οι υπογράψαντες τον κατάλογον Δημογέροντες καλλιεργούν άλλος 224 στρεμ. γης, άλλος 198 και άλλος 148 και ότι εκ των ιδίων 100 στρ. των εις τον Πίνακα σημειουμένων ως Εθνικών, τα 50 μόνον ομολογούν ως Εθνικά. Το αυτό παρατηρείται και

Σελ. 256
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/257.gif&w=550&h=800

εις πολλά άλλα χωρία της Επαρχίας ταύτης.

Ηον. Εις το χωρίον Ντούσα εκτίσθη από τους κατοίκους μετά την Επανάστασιν είς νερόμυλος επάνω εις γην Εθνικήν.

Θον. Αι διά το χωρίον Καλύβια ως Εθνικαί σημειούμεναι 1500 συκαμιναίαι δεν σαφηνίζεται αν είναι Εθνικαί η ιδιόκτητοι.

Ιον. Εις την πεδιάδα του Φονιά ανέβρυσε μεγάλη ποσότης υδάτων, και εσκεπάσθησαν 2055 στρέμματα γης.

ΙΑον. Εκ των 75 καλλιεργούντων Εθνικά εις το Εξαμίλλιον, οι 61 είναι κάτοικοι του Σοφικού, οι οποίοι από τα 449 στρέμ. της Εθνικής γης, καλλιεργούν τα 410 και από τα 104 στρέμματα των Εθνικών αμπελώνων, τα 64.

ΙΒον. Το Καμάρι είναι ακατοίκητον, η δε γη καλλιεργείται από τους κατοίκους των Τρικάλων, Μάζανι και Λουτρού.

ΙΓον. Εκ των 531 Εθνικών ποτιστικών καλλιεργημένων στρεμμάτων του χωρίου Βλαντούσας, τα 500 είναι γης δασώδους, εις το αυτό χωρίον ευρίσκεται ένας Εθνικός νερόμυλος.

ΙΔον. Εκ των εις το χωρίον Τεμενού 549 στρεμ. ξερικών ακαλλιεργήτων Εθνικών, τα 150 στρέμ. είναι γης δασώδους. Εις το αυτό χωρίον ευρίσκονται μία αποθήκη Εθνική αβλαβής και εν ερείπιον Εθνικής οικίας.

ΙΕον. Εις το χωρίον Λουτρόν ευρίσκεται είς πύργος Εθνικός κατεδαφισμένος.

ΙΣΤον. Εκ της εις το χωρίον Τσιριγούνι Εθνικής ακαλλιεργήτου γης 900 στρέμ. τα 300 είναι γης δασώδους.

ΙΖον. Εις το χωρίον Βελίνα δύο ερείπια Εθνικών οικιών.

Εις το Μπούζι ευρίσκεται εν ερείπιον Εθνικής οικίας.

Η εις Κλημέντι ακαλλιέργητος γη 1000 στρεμμάτων είναι δασώδης. Εις το αυτό χωρίον ευρίσκονται 7 ερείπια Εθν. οικιών, 1 πύργος και 1 σταύλος. Τα δύο ταύτα κτίρια αναφέρονται ως πωληθέντα.

ΙΗον. Η μονή της Κορυφής έχει ιδιοκτησίαν της 90 Μελισσώνας.

ΙΘον. Εις το Τριτό, τοποθεσίαν πλησίον του χωρίου Κουτζομάδι, ευρίσκεται ένας μύλος Εθνικός κατεδαφισμένος.

Κον. Αι εις το χωρίον Κούκι 14 οικίαι, καθώς και αι εις το χωρίον Μαλανδρένι

34, ήσαν ερείπια και οι κάτοικοι των αυτών χωρίων τας επεσκεύασαν.

ΚΑον. Εκ των 850 στρεμ. της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης του χωρίου Μαλανδρένι, τα 300 είναι γης δασώδους.

ΚΒον. Εις το χωρίον Μπέτσικα 800 στρεμ. γης Εθνικής κατήντησαν άχρηστα από πλημμύραν υδάτων. διά την αυτήν αιτίαν μένουν ακαλλιέργητα 250 στρέμ. γης Εθνικής εις το χωρίον Γαλατά, και άλλα 300 εις το Πετρί· αλλ’ η δημογεροντία αναφέρει ότι πλησίον του Γαλατά ευρίσκονται χάνδακες, οι οποίοι αν καθαρισθώσιν δύνανται να χρησιμεύσωσι εις το να στρέψωσιν τα νερά, και να καταστήσωσι επιδεκτικήν καλλιεργείας την 250 στρεμ. γην του Γαλατά.

Σελ. 257
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/258.gif&w=550&h=800

28*

Πίναξ της Επαρχίας Κάτω Ναχαγέ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Κρανίδι 2 851 1985 1785 853 4813- 891

2. Ερμιόνη 2 255 444 407 — 224 1157 301

3. Δαμαλάς — 66 77 92 205 99 372 79

4. Δίδημα 1 129 281 242 — 128 536 149

5. Φούρνοι — 40 83 72 — 42 156 59

6. Μονή Αγ. Αναργύρων 29 —

7. Μονή του Αγ. Δημητρίου εις Δαμαλά 18 _

8. Μονή της Κοιμήσεως εις την κοιλάδα

9. Μονή του Αγ. Ιωάννου

10. Μετόχιον Ύδρας 26 -

5 1341 2870 2598 205 1346 7107 1479

(10) (11) (12) (13)· (14) (15) (16) (17) (18)

1. 6548 8968 2786 11723 301 584

2. 1907 1963 904 14106 171 497 995 17 —

3. 169 1/2 112 171 597 90 26 309 615 1/2 —

4. — 387 122 1/4 3710 — — 341 701 777

5. 426 570 20 3/4 1743 59 168 541 — —

6. 460 550 30 340 — — — - —

7. — 197 1/2 18 3/4 1600 6 — 299 — —

8. 335 355 10 500 3 — — — —

9. 85 1/2 56 — 260 — — 6 — —

10. — — — — - — — — —

9931 13159 4062 3/4 34579 630 691 3075 1333 1/2 777

(19) (20)

1.

2.

Σελ. 258
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/259.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Εξ αναφοράς του κατά την Αργολίδα Εκτ. Επιτρόπου από 17 Δεκεμβρίου 1829, γίνεται δήλον ότι εις την πόλιν Κρανιδίου επωλήθησαν παρά της κοινότητος δύο αποθήκαι και δύο οικίαι Εθνικαί. Προς τούτοις και εκ διαφόρων χωραφίων κειμένων εις την περιοχήν της αυτής πόλεως, άλλα μεν επωλήθησαν, άλλα δε κατακρατούνται ως ιδιόκτητα.

Βον. Εκ των εις την Ερμιόνην δύο Εθνικών οικιών, την μίαν, η οποία αξίζει υπέρ τας 7/χ'' γρόσια την ιδιοποιείται η κοινότης.

Γον. Εκτός των 125 Εθν. ελαιοδένδρων υπάρχουν εις την περιοχήν της Ερμιόνης και άλλα 139 καθώς και 20 στρέμματα αμπελώνων, τα οποία επωλήθησαν κατά το 1826 έτος από την τότε Διοίκησιν.

Παρατηρήσεις

Αον. Εις το όλον των ατόμων του Κρανιδίου και της Ερμιόνης περιλαμβάνονται μεν όλοι οι κάτοικοι, και οι πάροικοι αλλ’ αι υποδιαιρέσεις του πληθυσμού εις οικογενείας, εις άνδρας, γυναίκας και παιδιά αναφέρονται εις μόνον τον αριθμόν των κατοίκων.

Εκ των 853 οικογενειών της πόλεως Κρανιδίου εις τας οποίας ως είρηται δεν εμπεριέχονται αι των παροίκων 433 είναι ναυτών 187 είναι εργατών 36 είναι έμπορων 13 είναι ποιμένων 56 είναι χηρών γυναικών

Βον. Τα δάση όλων των βουνών του Κάτω Ναχαγέ συνίστανται κατά μέγα μέρος εις πρινάρια, κουμαριάς και αγριοελαίας. την ξυλικήν των δένδρων τούτων

(19) (20)

3. 4. 5. 6. 7. 6 367

8. 9. 10. — —

6 367

Σελ. 259
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/260.gif&w=550&h=800

την εμπορεύονται κάτοικοι και ξένοι, μεταποιούντες πολύ μέρος αυτής και εις κάρβουνα χωρίς να πληρόνωσι κανέν δόσιμον εις το Εθνικόν Ταμείον.

Γον. Εκτός των παρά της Ειδικής Επιτροπής πληροφοριών, κατά τας οποίας κατεστρώθη ο παρών Πίναξ υπάρχουν και άλλαι δοθείσαι παρά των Επαρχ. Δημογερόντων και του Αστυνόμου του Κάτω Ναχαγέ· και κατά μεν τους Δημογέροντας τα ιδιόκτητα εν γένει είναι πολύ ολιγώτερα των ενταύθα σημειωθέντων ιδιοκτήτων κατά δε τον Αστυνόμον τα δύο τρίτα της γης της Ερμιόνης είναι Εθνικά, και το άλλον τρίτον της κοινότητος. Δεν φαίνεται όμως αν τα εις τον Πίνακα ως ιδιόκτητα σημειούμενα συμπληρώσι όλην την έκτασιν της γης της Ερμιόνης ή το εν τρίτον αυτής. Κατά τον ίδιον Αστυνόμον, η γη όλου του Κρανιδίου (εκτός 14 ζευγαρίων) καθώς και η των τοποθεσιών Περιβολιού, Παρασποριού, Φλαμπούρων και Μελίνδρας, είναι Εθνική, εκτός της Βερβερώνδας ήτις είναι νόβελλον. Αλλά κατά τους δημογέροντας η ιδιόκτητος γη είναι 9894 στρεμμάτων και περί Εθνικής δεν αναφέρεται σχεδόν τίποτε.

Κατ’ αναφοράν του ιδίου η γη του Δαμαλά ήτις συμποσούται 60 ζευγάρια είναι Εθνική εκτός ολίγης ιδιοκτήτου και των ελαιώνων. Αλλ’ οι δημογέροντες δεν αναφέρουν ειμή 2000 στρέμματα γης και εξ αυτής τα 600 είναι κατ’ αυτούς ιδιόκτητα. Τελευταίον εκ της αυτής αναφοράς φαίνεται ότι η γη όλων των φούρνων είναι Εθνική εκτός των κήπων. Οι δε Δημογέροντες παριστώσιν όλα τα Εθνικά ως ιδιόκτητα εκτός μόνον 21 στρεμμάτων και των περιβολίων.

Δον. Εις την πόλιν Κρανιδίου ευρίσκονται 8 εκκλησίαι εκ των οποίων αι τρεις είναι ιδιοκτησίαι ιερέων, 27 ανεμόμυλοι ιδιόκτητοι 10 ελαιοτριβεία και 2 αλικαί Εθνικαί. Εις την Ερμιόνην 2 εκκλησίαι, 8 ιδιόκτητοι ανεμόμυλοι και 5 ελαιοτριβεία. Εις τον Δαμαλάν 2 εκκλησίαι, 3 νερόμυλοι ιδιόκτητοι και 2 κατεδαφισμένοι Εθνικοί. Εις την Μονήν του Αγ. Δημητρίου εις νερόμυλος ιδιόκτητος. Εις τα Δίδημα μία εκκλησία. και εις τους Φούρνους μία εκκλησία. Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του Δαμαλά είναι φυτευμένοι εις Εθνικήν γην το αυτό εννοείται και περί των ιδιοκτήτων ελαιών και αμπελώνων του Διδήμου.

Εις τον Δαμαλά ευρίσκονται 2 κήποι εξ ων ο μεγαλήτερος περιέχει 250 λεμονιάς, 13 κυτριάς, 3 αμυγδαλέας, 6 συκαίς και ο άλλος 100 λεμονιάς και 4 κυτριάς. Αυτοί οι δύο κήποι καθώς και όλη η Εθνική γη και ο Βάλτος λεγόμενος Βενετιά, επωλήθησαν παρά των παρελθουσών Διοικήσεων εις τους κ. Κ. Κ. Κυριάκον Σκούρτην και Λάζαρον Μπρούσκον.

Σελ. 260
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/261.gif&w=550&h=800

29*

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πίναξ Γενικός της Στερεάς Ελλάδος περιέχων στατιστικάς γνώσεις ερανισθείσας από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και ειδικών Επιτροπών κατά τα 1828, 1829 και 1830.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Μεγαρίς 1 12 1322 1295 630 228 3/4 33369

2. Αττική 1 150 — — — — — — —

3. Θηβαΐς 1 150 — — — — — — —

4. Λεβάδεια 1 72 — — — — — — —

5. Αταλάντη 1 41 — — 420 157 367 8 1490 1/2

6. Μενδενίτσα 1 32 — — 341 269 98 — 776

7. Ζητούνι 1 29 — — 244 244 124 379 1/4 2726 1/2

8. Νέαι Πάτραι 1 66 — — 574 625 — — —

9. Σάλωνα 1 32 — — 2402 2380 673 442 1/2 20405 1/2

10. Μαλανδρίνον 1 16 — — 377 345 157 259 1313 1/2

11. Λιδωρίκι 1 60 — — 1716 1527 343 3334 1/4 5791

12. Κράβαρι 1 55 — — — — — — —

13. Καρπενήσι 1 66 — — — — — — —

14. Αποκούρου 1 26 — — — — — — —

15. Ναύπακτος — — 257 224 59 157 788

IB. Βενέτικον 1 20 — — 257 224 59 157 788

17. Μεσολόγγι 1 2 — — 501 501 20 — 228

18. Ανατολικόν 1 2 — — 396 396 4 46

19. Ζυγός 1 37 — — 607 607 339 104 1372

20. Βλοχός 1 31 70 343 500 500 45 417 716 1/2

21. Βάλτος 1 43 — — 681 672 9 — 9353

22. Ξηρόμερον 1 38 — — 258 244 44 — 4400

23. Βόνιτζα 1 15 — — 305 283 22 1010 1102

23 995 70 343 10900 10629 2904 6340 3/4 83872 1/2

1. 2. 3. (11) - 187 (12) 69 .3/4 97 (13) 7 1/2 9< (14) ?7 73 (15 (16) (17) (18) (19) — 1902 3563

Σελ. 261
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/262.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18 (19)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. — 10627 50 12238 1/2 300 150 5184 6850' 400 — 2342 1/4 588 1/2 2596 3/4 980 4089 1/2 968 3/4 904 4418 1/4 360 1/4 824 1225 31334 1763 83 4 1/2 3 227 1/4 11 80 172 3860 631 903 6 — 36 '4 141 51 1463

2809 1097 1 2809 1097 — 12637 — 13619 2091 1/2 37523 1/2 2048 11268 1/2 - 19936 - 67030 7289 21883 25 25 1164 3164 1551 3439 1/2 19 423 25 25 30195 1927 880 125 300 100 10 518 55 — 6598 276

20360 238168 23309 3/4 167730 244 3/4 6175 97 1906 12092

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

1. 2. 86 1/2 9751 — — — 180 _ —

Ο. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 624 6608 1138 4090 10257 1/2 774 14570 1/2 77 1/2 1059 466 3/4 876 1/4 165 2850 17852 16000 25 1219 1/2 52897 106400 9699 11050 3231 1/2 4141 10123 400 — 85 1/2 — 30 284 33 — 1501 20 1/2 — 8 20 6 551 1/2 15 86

] 387 213 433 413 19 354 2558 1092 1368 12404 4387 16209 9825 4344 6326 29428 50784 4805 12900 2000 300 16 56 18 787 1/2 6 171

Σελ. 262
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 243

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  39. Καρατζά 24 15 9 104

  40. Ρήτο — 7 — 7 — —

  41. Βαλαριό — 46 1 — 178 184 1/2

  42. Πασά — 6 — 6 — —

  43. Μαζώματα — 11 1 — 18 68

  44. Κοκκινιά — — — — 96 180

  45. Φανάρι — 70 70 — 1/2 1784

  46. Μπετένι — 13 10 11 — 88

  47. Τραχιά — —

  48. Χατζή - Μέτου — — — — — —

  49. Κολάκι — —

  50. Νέα Επίδαυρος — 121 121 118 19 3/4 1366 1/2

  51. Ρητό — 53 53 36 — 772

  52. Σοφικό — 291 291 — — 5450

  53. Αγ. Ιωάννης — 48 48 35 12 1493

  54. Αγγελόκαστρον — 77 77 61 — 1184

  55. Χέλι — 144 144 7 — 851 1/2

  56. Λίμναις — 121 121 — — 1914

  57. Κλένια — 25 18 7 2 330 1/2

  58. Αϊνόρι — 107 106 56 2 2901 1/2

  59. Μπερμπάτι — 70 70 70 — 3951

  60. Στεφάνι — 80 73 54 — 1232

  61. Αγ. Βασίλειος Μουκατάς — — — — — 1500

  62. Μπουτσουμπά[ρδι] ] — —

  63. Κοντοσταύλου — — — — — —

  64. Κατάστημα του Αμερικ. Χάου — 24 — 24 — —

  65. Εξαμίλλια — 14 3 75 6 —

  66. Μονή του Αγνώτος — — — — — 750

  67. Μονή των Ταξιαρχών — — — — — 1053

  68. Μονή Σοφικού — — — — — 520

  69. Μονή της Φανερωμένης — — — — — 2080

  70. Μονή Ταλαντίου — — — — — 990

  71. Μονή Στεφανίου [40] — — — — 50 1300

  Τμήμα Τρικάλων

  72. Κωμόπολις Τρικάλων — 420 418 130 676 2902

  73. Καμάρι — — — — — —

  74. Μάρκεσι 11 37 34 37 — 18 1/2

  75. Βλαντούσα 6 24 21 22 93 299

  76. Ζεμενόν 9 24 22 24 — 169

  77. Καίσαρι — 49 49 46 2 539

  78. Παναρίτι 13 36 35 33 182 338

  79. Μονή. Αγ. Βλάσι — — — — 8 37

  80. Μονή Καίσαρι [9] — — — — — 50

  Τμήμα Ζάχολης

  81. Ζάχολη — 357 356 101 802 1953 3/4

  82. Σκούπα — 31 31 24 49 1/4 347 1/2

  83. Λούζη — 17 17 14 — 333