Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη
 
Έτος έκδοσης:1983
 
Σελίδες:324
 
Θέμα:Επιστολές προς Εϋνάρδο, Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ και Μιχαήλ Σούτσο
 
Χρονική κάλυψη:1829-1831
 
Άδεια χρήσης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.27 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 178-197 από: 323
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/178.gif&w=550&h=800

affaires par les documens que je vous enverrai et vous serez frappé comme moi de la conduite pour le moins inconsidérée de M(onsieu)r Gérard.

Je finis cette longue lettre. Je suis malade plus que de coutûme; cependant je me tiendrai à la brèche jusqu’au dernier moment au risque d’y succomber.

Je mets un si grand intérêt à vous faire parvenir avec promptitude ces informations que je vous les enverrai aussi par la voie d’Italie.

Je vous réitère mon Prince l’expression de toutes mes amitiés.

( signature )

53

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη, αρχ. 46 (Σούτσου - Καρατζά), φ. 22, 1 δίφυλλο (αρ. 1144), 27,7 X 21,5 εκ. και Αρχείο Καποδίστρια. ανέκδοτη

A M(onsieu)r le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.

Nauplie le 9/21 juillet 1831

Ma lettre du 1/13 était encore en route pour Navarin, que j’ai reçu, mon Prince, votre n(umér)o 23 en date du 20 juin.

Je ne saurais assez vous remercier du zèle et du dévouement dont il vous plait de faire preuve. J’en trouve un nouveau gage dans l’empressement que vous mettez à me procurer les moyens de sortir ce pays des dangers dont le menace la malveillance. Cependant vous serez peiné comme je le suis en apprenant que ces moyens n’ont nullement répondu jusqu’ici ni à vos espérances ni à mon attente.

Les détails affligeans que je vous ai donnés par ma lettre du 1/13 vous en ont assez dit. La copie ci - jointe de la lettre que j’adresse aujourdhui à Lord Palmerston ne vous laissera plus de doute sur la nature des instructions dont a été muni en dernier lieu M(onsieur) Dawkins.

Malgré toute la faveur dont jouissent pleinement et ouvertement les

Σελ. 178
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/179.gif&w=550&h=800

meneurs de la part des Résidens de France et d’Angleterre, ils n’ont pu jusqu’à présent mettre à exécution ou donner quelque suite à aucun de leurs projets subversifs. J’aime à espérer qu’il en sera encore de même pour quelque tems à moins que la Conférence de Londres en tardant à se prononcer sur les questions dont Elle s’occupe, n’encourage les intrigans à accréditer davantage le bruit qu’ils répandent, savoir que tant que le Gouvernement actuel subsistera, la Grèce ne se délivrera pas du Provisoire et n’obtiendra aucune assistance de la part de la France et de l’Angleterre.

Je suis si accablé de travail et ma santé en souffre au point que ce n’est qu’au moment de vous écrire ces lignes que j’ai pu dicter à la hâte des notes marginales à l’adresse lancée par le Quartier Général d’Hydra. Je joins ici cette pièce. Les autres adresses que les faiseurs ont fait rédiger à Syra et à Poros étant conçues dans le même esprit et dirigées vers le même but je ne crois pas devoir vous les transmettre.

Le fait est que les hommes les plus respectables de l’Archipel et toutes les autres provinces de l’Etat réprouvent hautement les menées du parti révolutionnaire et m’envoyent à leur tour des adresses qui expriment les sentimens les plus honorables et les vœux les plus sages.

Je vous envoie ci-joint la minute d’une circulaire que je vais (de) transmettre à tous les Commiss(aire)s extraordinaires et Gouverneurs Civils de l’Etat.

Tous ces documens vous mettront à même de vous faire une idée claire et nette de notre situation. Vous serez alors en mesure de donner au Ministère français et à Mess(ieur)s les Ambassadeurs d’Angleterre et de Russie toutes les informations qu’ils peuvent désirer pour ne pas laisser prévaloir auprès de leurs Gouvernemens respectifs les fausses et perfides suggestions d’une malveillance que je ne qualifierai pas.

J’ai tardé et je tarde à donner suite aux mesures que le Gouvernement doit prendre relativement à Hydra, parcequ’il y a des maladies qui se φ. lv guerissent sans/remède et par la force de la nature et parceque je suis dans l’attente du courrier que l’on vous a promis d’expédier de Londres.

J’en dis de même du projet de circulaire que je vous envoie aujourdhui. Je ne la ferai parti[r] que dans le courant de la semaine prochaine, étant toujours dans l’espoir que ce courrier arrivera et que je pourrai donner à l’esprit public une direction conforme aux décisions de la Conférence de Londres.

Cependant, comme je vous l’ai observé par ma lettre du 1/13, je ne pourrai pousser les précautions que la prudence conseille au delà d’un certain terme. Nous touchons à ce terme, je remplirai mes devoirs et la Providence fera le reste.

De votre côté, mon Prince, profitez de toutes les occasions pour ne

Σελ. 179
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/180.gif&w=550&h=800

pas laisser ignorer par l’entremise de Mess(ieur)s les Ambassadeurs à la Conférence de Londres l’état critique de nos affaires.

Veuillez envoyer sans retard à Lord Palmerston la lettre que je prends la liberté de lui écrire, et portez en le contenu à la connaissance du C(om)te Sébastiani, de Lord Granville et de M(onsieu)r le C(om)te Pozzo di Borgo. Vous ferez de même des autres documens que je vous transmets. Il est bien entendu cependant que ces communications sont très confidentielles et qu’elles ne doivent point sortir du cercle de l’intimité. Ce ne serait que pour le cas où la Conférence de Londres en jugerait autrement que je n’hésiterais pas à les lui présenter moi même sous des formes officielles, car ce n’est pas moi qui redoutera ni dans cette occurence ni dans aucune autre, la publicité.

Je finirai par vous dire que je passe ma vie à livrer des combats pour recueillir les faibles revenus de l’Etat et pour les faire suffire aux besoins les plus pressane. La Caisse contient à peine 50 ou 60 mille francs et cependant le service n’est ni arrêté ni paralysé, mais ce miracle ne peut durer que peu de jours encore.

Je vous renouvelle Mon Prince l’expression de toutes mes amitiés.

( signature )

Εν Ναυπλίω, τη 9/21 Ιουλίου 1831

Η επιστολή μου της 1ης/13ης ευρίσκετο ακόμη καθ’ οδόν προς Ναυαρίνον, ότε έλαβον, Πρίγκηψ, την υμετέραν υπ’ αριθμόν 23 και υπό ημερομηνίαν της 20ής Ιουνίου.

Δεν θα ημπορούσα να σας ευχαριστήσω επαρκώς διά τον ζήλον και την αφοσίωσιν που επιδεικνύετε. Ανεύρον περί τούτου νέον δείγμα εις τας φροντίδας τας οποίας καταβάλλετε διά να μου προμηθεύσητε τα μέσα, ώστε να σώσω τον τόπον αυτόν εκ των κινδύνων διά των οποίων τον απειλεί η κακοήθεια. Θα στενοχωρηθήτε πάντως όπως και εγώ, μανθάνων ότι τα μέσα ταύτα μέχρι στιγμής δεν ανταπεκρίθησαν ούτε εις τας ελπίδας σας ούτε εις τας προσδοκίας μου.

Αι θλιβεραί λεπτομέρειαι τας οποίας σας περιέγραψα εις την επιστολήν μου της 1ης/13ης σας πληροφορούν σχετικώς. Το συνημμένον αντίγραφον της επιστολής την οποίαν απευθύνω σήμερον προς τον λόρδον Palmerston θα διαλύση οιανδήποτε αμφιβολίαν σας σχετικώς προς την φύσιν των οδηγιών διά των οποίων εφωδιάσθη τελευταίως ο κύριος Dawkins.

Παρ’ όλην την εύνοιαν της οποίας χαίρουν οι συνωμόται πλήρως και απροκαλύπτως εκ μέρους των Πληρεξουσίων της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρεττανίας, μέχρι στιγμής δεν ημπόρεσαν να εκτελέσουν ή να συνεχίσουν ουδέν εκ των ανατρεπτικών των σχεδίων. Επιθυμώ να ελπίζω ότι θα συμβαίνη το αυτό επ’ ολίγον ακόμη χρόνον, εκτός εάν η Διάσκεψις του Λονδίνου, αναβάλλουσα τας

Σελ. 180
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/181.gif&w=550&h=800

αποφάσεις της επί των θεμάτων με τα οποία ασχολείται, ενθαρρύνη τους δολοπλόκους ώστε να διαδώσουν έτι περαιτέρω τας φήμας τας οποίας ήδη διασπείρουν δηλαδή ότι, εφ’ όσον υφίσταται η παρούσα Κυβέρνησις, η Ελλάς δεν θα ελευθερωθή εκ του προσωρινού και ουδεμίαν ενίσχυσιν θα λάβη εκ μέρους της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρεττανίας.

Είμαι τόσον καταπονημένος εκ της εργασίας και η υγεία μου υποφέρει εξ αυτής τόσον, ώστε μόνον την στιγμήν κατά την οποίαν σας απευθύνω τας γραμμάς αυτάς, ημπόρεσα να υπαγορεύσω παρασελιδίους σημειώσεις εις την προσφώνησιν την οποίαν εξηκόντισε το Γενικόν Στρατηγείον της Ύδρας. Συνάπτω εδώ το έγγραφον τούτο. Τας λοιπάς προσφωνήσεις, τας οποίας οι δολοπλόκοι έβαλαν να συντάξουν εις Σύρον και εις Πόρον, δεν θεωρώ αναγκαίον να σας αποστείλω, διότι είναι συντεταγμέναι εν τω αυτώ πνεύματι και αποβλέπουν εις τον αυτόν σκοπόν.

Γεγονός είναι ότι οι πλέον αξιοσέβαστοι άνδρες του Αρχιπελάγους και όλων των ετέρων περιοχών του Κράτους αποδοκιμάζουν φανερώς τας δολοπλοκίας της επαναστατικής ομάδος και μου αποστέλλουν με την σειράν των προσφωνήσεις αι οποίαι εκφράζουν τα πλέον τιμητικά συναισθήματα και τας πλέον φρονίμους ευχάς.

Σας αποστέλλω συνημμένως το σχέδιον μιας εγκυκλίου την οποίαν πρόκειται να απευθύνω προς άπαντας τους εκτάκτους επιτρόπους και τους Κυβερνήτας του Κράτους.

Άπαντα τα έγγραφα ταύτα θα σας καταστήσουν ικανόν να σχηματίσητε σαφή γνώμην περί της καταστάσεώς μας. Θα είσθε λοιπόν εις θέσιν να παράσχητε εις το Γαλλικόν Υπουργείον και εις τους κυρίους πρέσβεις της Μεγάλης Βρεττανίας και της Ρωσίας απάσας τας πληροφορίας τας οποίας ημπορεί να επιθυμούν, ώστε να μην αφήσουν να υπερεκτιμηθούν παρά των αντιστοίχων Κυβερνήσεών των αι ψευδείς και απατηλαί εισηγήσεις μιας κακεντρεχείας την οποίαν δεν θα χαρακτηρίσω.

Καθυστέρησα και θα καθυστερήσω να δώσω συνέχειαν εις τα μέτρα, τα οποία οφείλει να λάβη η Κυβέρνησις σχετικώς προς την Ύδραν, διότι υπάρχουν ασθένειαι, αι οποίαι θεραπεύονται άνευ φαρμάκων, διά μόνης της δυνάμεως της φύσεως, και διότι αναμένω το ταχυδρομείον το οποίον σας υπεσχέθησαν να αποστείλουν εκ Λονδίνου.

Λέγω το αυτό περί του σχεδίου της εγκυκλίου το οποίον σας αποστέλλω σήμερον. Δεν θα την κοινοποιήσω προ της προσεχούς εβδομάδος, διότι ελπίζω ότι εν τω μεταξύ θα έχουν φθάσει εκ Λονδίνου αι ειδήσεις, και ότι θα ημπορέσω να δώσω εις το πνεύμα του λαού κατεύθυνσιν σύμφωνον προς τας αποφάσεις της Διασκέψεως του Λονδίνου.

Όμως, ως ήδη παρετήρησα εις την επιστολήν μου της 1ης/13ης δεν θα ημπορέσω να διατηρήσω τας προφυλάξεις τας οποίας συμβουλεύει η φρόνησις, πέραν ενός ωρισμένου ορίου. Προσεγγίζομεν το όριον τούτο, θα πράξω το καθήκον μου και η Θεία Πρόνοια θα πράξη τα υπόλοιπα.

Σελ. 181
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/182.gif&w=550&h=800

Και σεις, Πρίγκηψ μου, προσπαθήσατε να επωφεληθήτε απασών των ευκαιριών διά να μην αφήσητε να αγνοή η Διάσκεψις του Λονδίνου, μέσω των κυρίων Πρέσβεων, την κρισιμότητα των υποθέσεών μας.

Σας παρακαλώ να αποστείλητε άνευ αργοπορίας προς τον λόρδον Palmerston την επιστολήν, την οποίαν λαμβάνω το θάρρος να του απευθύνω, και ανακοινώσατε το περιεχόμενόν της προς τον κόμητα Sébastiani, τον λόρδον Granville και τον κόμητα κύριον Pozzo di Borgo. Θα κάμητε το αυτό και διά τα άλλα έγγραφα τα οποία σας αποστέλλω. Εννοείται βεβαίως ότι αι ανακοινώσεις αυταί είναι λίαν εμπιστευτικαί και ότι δεν πρέπει να εξέλθουν του κύκλου της οικειότητος. Μόνον εις την περίπτωσιν, κατά την οποίαν η Διάσκεψις του Λονδίνου θα έκρινε κατά διαφορετικόν τρόπον, δεν θα εδίσταζα να τας παρουσιάσω εις εκείνην εγώ ο ίδιος, υπό επίσημον μορφήν, διότι δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα φοβηθή εις ταύτην την περίπτωσιν ή εις οιανδήποτε ετέραν, την δημοσιότητα.

Περατώνω την επιστολήν μου, επαναλαμβάνων ότι περνώ τον χρόνον μου μαχόμενος διά να συγκεντρώσω τα πτωχά έσοδα του Κράτους και διά να τα κάμω να επαρκέσουν εις τας πλέον επειγούσας ανάγκας. Το Ταμείον περιέχει μόλις 50 ή 60 χιλιάδας φράγκων και όμως η διοίκησις ούτε αδρανεί ούτε κωλυσιεργεί’ το θαύμα όμως τούτο δεν ημπορεί να διαρκέση παρά ολίγας ημέρας ακόμη.

Σας επαναλαμβάνω, Πρίγκηψ μου, την έκφρασιν των φιλικών μου αισθημάτων.

(υπογραφή)

54

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη, αρχ. 46 (Σούτσου - Καρατζά), φ. 22, 1 δίφυλλο (αρ. 1147), 27,3 X 19,9 εκ. ανέκδοτη.

A M(onsieur) le Prince M. Soutzo, à Paris.

Nauplie, le 9/21 juillet (18)31

En lisant mes notes sur l’adresse de Hydra, ne soyez pas effrayé, mon Prince. N’allez pas me croire un homme formé à l’Ecole de M(onsieur)

Σελ. 182
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/183.gif&w=550&h=800

Maistre ou de M(onsieur) Binald. Loin de là. Je prétends être le plus libéral des magistrats modernes. Mon opinion est, que plus on voudra assurer aux Hellènes la jouissance véritable et réelle des garanties constitutionnelles, et moins sait-on leur donner de[s] constitutions fabriquées à la mode du jour. La Grèce est au XII, ou au XIII siècle. Et c’est à lui faire atteindre le siècle actuel que doivent se diriger tous les efforts du Gouv(ernemen)t ou si l’on veut du législateur.

Il m’est impossible dans ce moment de vous faire part de mes idées sur cette immense question. Mais au cas de besoin vous pouvez donner à M(onsieur) le C(omte) Sébastiani, ou à M(essieurs) les Ambassadeurs l’assurance que je n’hésiterai pas à les leur communiquer si la Conférence de Londres ou les Cabinets Alliés le désirent. Ils ont vu ce que j’en ai dit par mes lettres particulières au Prince Léopold. C’est dans le même esprit que sont conçus les Actes d’Argos. C’est au même but que tendent tous mes travaux. J’ignore si M(onsieur) Eynard, vous a laissé un exemplaire des Actes du Congrès d’Argos. Je vous en envoie un.

Croirez vous que M(onsieur) Rizo quitte sa place. Et pourquoi? Parceque il ne veut pas se trouver dans le cas de refuser un protocole ou passeport aux Hydriotes, si ceux-ci s’obstinent à ne vouloir pas respecter et maintenir les ordonnances du Gou(vernemen)t que cependant toutes les Provinces de l’Etat, et respectent et écoutent. Ab uno (λέξη όνσανάγνωστη) omnes. Que le Seigneur aie pitié de nous.

Tout à vous

( initiales )

Εν Ναυπλίω, τη 9/21 Ιουλίου 1831

Όταν θα αναγνώσητε τας σημειώσεις μου σχετικώς προς την διακοινωσιν της Ύδρας, μη θορυβηθείτε, Πρίγκηψ μου. Μη θεωρήσητε ότι και εγώ εσπούδασα εις την σχολήν του Κυρίου Maistre ή του Κυρίου Binald. Αντιθέτως. Ισχυρίζομαι ότι είμαι ο πλέον φιλελεύθερος εκ των νεωτέρων κυβερνητών. Πιστεύω ότι όσον περισσότερον επιθυμεί κανείς να εξασφαλίσει εις τους Έλληνας την πραγματικήν και αληθή ύπαρξιν των συνταγματικών διαβεβαιώσεων, τόσον ολιγώτερον κατορθώνει να τους παράσχη νόμους, οι οποίοι να ανταποκρίνονται εις τον σύγχρονον συρμόν. Η Ελλάς ευρίσκεται εις τον IB' ή τον ΙΓ' αιώνα. Και άπασαι αι προσπάθειαι της Κυβερνήσεως ή αν επιθυμείτε του νομοθέτου οφείλουν να τείνουν εις το να την οδηγήσουν εις τον παρόντα αιώνα.

Είναι αδύνατον εις εμέ να γνωστοποιήσω εις υμάς την στιγμήν ταύτην τας απόψεις μου σχετικώς προς το τεράστιον τούτο ζήτημα. Αλλά, εις περίπτωσιν ανάγκης, ημπορείτε να παράσχητε προς τον Κύριον Κόμητα Sébastiani ή προς

Σελ. 183
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/184.gif&w=550&h=800

τους Κυρίους Πρέσβεις την διαβεβαίωσιν ότι δεν θα διστάσω να τας ανακοινώσω προς εκείνους εάν αυτό επιθυμούν η Διάσκεψις του Λονδίνου ή τα Υπουργεία των Συμμάχων. Γνωρίζουν τι είπον σχετικώς εις τας ιδιωτικάς επιστολάς μου προς τον Πρίγκηπα Λεοπόλδον. Συμφώνως προς το αυτό πνεύμα έχουν συνταχθεί και τα Πρακτικά του Άργους. Εις τον στόχον τούτον αποσκοπούν όλαι αι εργασίαι μου. Αγνοώ εάν ο Κύριος Εϋνάρδος άφησε εις υμάς αντίτυπον των Πρακτικών της Εθνοσυνελεύσεως του Άργους. Αποστέλλω προς υμάς έν.

Θα πιστεύσετε ότι ο Κύριος Ρίζος εγκαταλείπει την θέσιν του; Και ο λόγος; Διότι δεν επιθυμεί να ευρεθεί εις την περίπτωσιν να αρνηθεί πρωτόκολλον ή διαβατήριον εις τους Υδραίους, εάν οι τελευταίοι επιμένουν να μην επιθυμούν να σέβωνται και να υπακούουν τας διαταγάς της Κυβερνήσεως, τας οποίας ωστόσο όλαι αι άλλαι Επαρχίαι του Κράτους, και σέβονται και ακούουν.

Ας μας λυπηθεί ο Θεός.

Όλως υμέτερος

(μονογραφή)

55

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη, αρχ. 46 (Σούτσου-Καρατζά), φ. 23, 2 δίφυλλα (αρ. 1170-1171), 25,3 Χ 20 εκ. και Correspondance, τόμος IV, σ. 346 - 353.

[Ο Κυβερνήτης αναφέρεται στα γεγονότα του Πόρου και επισημαίνει, ακόμη μία φορά, πόσο επείγει η αποστολή ενιαίων οδηγιών προς τους Πληρεξουσίους, η σύναψη του δανείου και η επίσπευση των αποφάσεων της διάσκεψης του Λονδίνου].

A S(on) A(ltesse) Monsieur le Prince Soutzo etc. etc.

Nauplie le 3/15 Août 1831

Mon Prince,

Je m’empresse de vous faire part des événemens funestes qui mettent la Grèce en deuil. La perte qu’elle vient de faire est immense. Dieu veuille qu’elle puisse un jour la réparer.

Σελ. 184
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/185.gif&w=550&h=800

La circulaire ci-jointe renferme le précis exact de la catastrophe de Poros. Les faits parlent haut, ils caractérisent assez les hommes qui en sont les auteurs.

Il est d’un grand intérêt pour l’honneur de la Nation que la Conférence de Londres ait sous les yeux le plutôt que faire se pourra l’exposé que je vous transmets. Si j’en avais le temps je m’acquitterais de ce devoir, ne l’ayant pas, je vous charge de rédiger vous même un mémoire d’après la teneur de la présente et de l’accompagner des documens qui sont annexés à la circulaire, ainsi que de ceux que je joins ici.

Ceux sur lesquels je vous engage à fixer l’attention de L(eurs) Excellences) Messieurs les Plénipotentiaires sont le rapport de Mess(ieur)s les Commandans Lyons et Lalande et les observations que je n’ai pu me dispenser de faire sur quelques points essentiels de ce même rapport.

Je n’ai pas voulu répéter dans mes notes les observations que j’ai articulées de vive voix à M(essieu)rs les Commandans ainsi qu’à M(essieur)s les Résidens dans deux entretiens que j’ai eus avec eux ces jours derniers. Je crois cependant devoir les consigner ici pour que vous en fassiez usage./

φ. 1v M(essieur)s les Résidens ont réprouvé par des déclarations solennelles les mouvemens insurrectionnels qui venaient de se faire à Poros. Ils ont annoncé qu’à l’arrivée de M(onsieu)r le Baron Rouen et de M(essieur)s les Cap(itaine)s Lalande et Lyons, les chefs de ces mouvemens seraient sans doute ramenés au devoir si une première déclaration ne suffisait pas.

Le surlendemain parurent à la hauteur de Nauplie les Frégates, la Calypso et la Madagascar. Elles se dirigèrent immédiatement sur Poros sans que M(essieur)s les Commandans eussent pu s’aboucher préalablement ni avec M(essieur)s les Résidens ni avec moi sur l’importante mission qu’ils allaient remplir.

Arrivés sur les lieux, quelles mesures ont ils prises pour ramener au devoir les chefs égarés ? Ils ont traité avec eux sans fruit et rien ne le prouve plus que le rapport dont je vous transmets la copie.

Pouvaient ils, devaient ils traiter avec des hommes en révolte? Admettre qu’ils pussent rejeter les moyens de salut qu’ils leur offraient et puis quitter Poros pour venir conférer avec M(essieur)s les Résidens et avec moi? Quel but pouvait avoir cette conférence [?] Obtenir du Gouvernement des concessions en faveur des Hydriotes qui ne tendent à rien moins qu’à renverser l’ordre de choses provisoirement établi en Grèce et que les Puissances Alliées ont déclaré vouloir maintenir.

En posant ainsi la question je n’ai pas laissé ignorer à M(essieur)s les Commandans que par le fait de leur pourparlers avec les Hydriotes ceux φ. 2r - ci se trouvaient jouir de l’appui moral qui/devait être exclusivement prêté au Gouvernement, que dans ce cas l’insurrection s’étendrait et que le Gouvernement devrait alors se retirer et se considérer comme non res-

Σελ. 185
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/186.gif&w=550&h=800

ponsable des conséquences. Je leur ai démontré avec des documens à la main que les intrigans qui s’étaient réunis à Hydra avaient essayé à plusieurs reprises mais en vain, d’insurger l’armée et les provinces du Péloponèse et de la Grèce Continentale ; que leurs essais ont eû quelques succès dans l’Archipel, mais que dans les îles mêmes où ils ont pu séduire quelques aventuriers et des hommes timides, la grande majorité des citoyens honnêtes et paisibles ne cessent de m’envoyer des suppliques par lesquelles ils invoquent l’assistance du Gouvernement pour délivrer les îles des Hydriotes. J’ai enfin prouvé à M(essieur)s les Résidens et à M(essieur)s les Commandans que je ne pouvais ni traiter avec l’insurrection ni lui faire des concessions sans trahir la confiance dont la Nation m’honore. En effet les provinces du Péloponnèse et de la Grèce Continentale ont répondu à ma circulaire en date du 8/20 Juillet, et elles s’expriment de manière à ne pas laisser de doute sur la haute improbation dont elles frappent les projets et les mouvemens insurrectionnels des Hydriotes, ainsi que la poignée d’hommes qui les dirigent. Ces adresses sont publiées à mesure que le Gouvernement les reçoit. Ce qui prouve que les citoyens de chaque province ont été en pleine liberté d’exprimer leurs opinions et leurs vœux c’est que j’ai également reçu et fait publier les adresses du peu de citoyens de Calavryta, de Vostitza, de Patras et de quelques étrangers qui se trouvent Φ· 2v à Nauplie lesquels/semblent sympathiser avec les Hydriotes.

Lorsque toutes les adresses avec leurs signatures auront été publiées il sera aisé de voir de quel côté se trouve l’immense majorité.

L’ensemble de ces témoignages paraît avoir fait quelque impression sur l’esprit de M(essieur)s les Commandans et j’ose le croire même sur celui de M(essieur)s les Résidens.

Je dois m’en flatter en songeant qu’après quelques pourparlers nous sommes convenus de la déclaration que M(essieu)rs Lalande et Lyons devaient aller faire directement encore une fois et une dernière fois à la Communauté d’Hydra. L’acte de lâcheté et de barbarie consommé à Poros le 1 Août achèvera j’espère de convaincre ces Messieurs que les Grecs dont ils ont aimé à s’entourer ont constamment surpris leur bonne foi. Ils leur avaient persuadé que toute la Nation allait se soulever pour soutenir le mouvement d’Hydra. Ils verront que toute la Nation se lève pour flétrir ce mouvement et ceux qui en sont les coupables fauteurs.

Le Congrès National est convoqué au 15 Sept(em)bre et ses délibérations en offriront la preuve !

J’ignore quels autres désastres sont réservés à ce malheureux pays, ceux qui me semblent les plus imminens sont la piraterie, la peste et le cholera morbus.

Des forbans se sont déjà montrés au cap Sunium. Un bâtiment arrivé de Constantinople à Spezzia quoique ayant eû dans sa traversée un homme

Σελ. 186
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/187.gif&w=550&h=800

φ. 31 mort et un autre / malade a été admis immédiatement à la libre pratique nulle autorité n’étant respectée à Spezzia pas plus qu’à Hydra et qu’à Syra.

En résumant ce déplorable état de choses dans votre Mémoire vous ne manquerez pas de demander avec instance à la Conférence de Londres de prompts remèdes.

Vous devez répéter que si elle avait daigné accueillir les vœux que j’ai pris la liberté de lui exprimer par votre entremise depuis le mois de Janvier jusqu’à ce jour, les malheurs qui pèsent déjà sur la Grèce, ceux plus graves qui la menacent auraient été prévenus.

Des instructions collectives aux Résidens auraient découragé la clique. Elles auraient fait plus, elles auraient préservé M(essieur)s les Résidens de France et d’Angleterre des suggestions d’une poignée d’hommes qui n’ont rien à perdre en Grèce et qui veulent, n’importent les moyens, s’emparer si non du pouvoir, du moins, de la haute direction des affaires.

J’ai sollicité des secours pécuniaires. Ces secours ont été promis; mais je les attends encore.

J’ai enfin insisté pour qu’on accélérât la décision des questions majeures desquelles dépend l’avenir de la Grèce, et au cas où une décision semblable serait impossible pour le moment, j’ai demandé que les Cours Alliées déclarassent d’une manière claire et positive leurs intentions quant au maintien de l’ordre provisoire. /

φ. 3v Vous n’ignorez pas dans quels termes M(onsieu)r Dawkins a été autorisé à me faire confidentiellement cette déclaration. Vous avez reçu la copie de la lettre que j’ai adressée à ce sujet à Lord Palmerston. Aucune responsabilité ne pèse plus sur moi et vous devez énoncer bien positivement cette vérité dans votre Mémoire.

Je ne me crois pas pour cela dispensé de remplir mes devoirs envers le pays et je les remplirai.

Je vous charge conséquemment de demander à la Conférence de Londres de munir d’instructions collectives tant Messieurs les Résidens que M(essieur)s les Commandans des stations alliées. Ces instructions doivent leur enjoindre de se concerter avec le Gouv(ernemen)t sur toutes les mesures qu’il est d’une impérieuse urgence de prendre.

1o. Pour éteindre l’insurrection d’Hydra et pour en préserver les autres îles de la mer Egée.

2o. Pour garantir la navigation et le commerce de la piraterie.

3o. Pour mettre le Gouvernement en mesure de préserver la Grèce de l’irruption de la peste ou du choléra morbus.

Ces mesures résultent du principe déjà admis par Mess(ieur)s les Commandans, savoir qu’ils ne peuvent permettre la libre navigation qu’à

Σελ. 187
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/188.gif&w=550&h=800

ceux des bâtimens grecs qui sont munis de commissions ou de patentes de leur Gouvernement.

Il serait à désirer que Mess(ieur)s les Commandans fussent aussi autorisés à enlever à l’île d’Hydra tant qu’elle reste en révolte, les bâtimens qu’elle arme en son port et à ne lui laisser que les embrarcations qui sont nécessaires à son ravitaillement. /

φ. 4r Si ces mesures avaient été mises à exécution depuis un mois ainsique j’en ai fait plusieurs fois la demande à Messieurs les Commandans Alliés nous n’aurions pas à déplorer aujourdhui les scènes sanglantes de Poros et le sombre avenir dont elles menacent la marine grecque.

Je vous engage à répéter encore une fois combien sont ardens et sincères les vœux que je forme pour que les Augustes Cours Alliées décident enfin les questions dont elles s’occupent, pour qu’elles procèdent au choix du Prince Souverain et qu’elles me délivrent ainsi d’un fardeau dont les circonstances du dehors rendent tous les jours davantage le poids plus insupportable.

Je ne ferai que vous accuser la réception de vos lettres du 23 et 27 Juin sub n(umér)o 24.

Ai-je besoin de vous dire qu’au moment où je vous écris la caisse publique contient à peine 30.000 francs?

Je ne doute pas du zèle et de l’habileté avec lesquels vous remplirez la commission importante dont je vous charge aujourdhui.

Je vous renouvelle l’expression de toutes mes amitiés.

( signature )

56

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη, αρχ. 46 (Σούτσου-Καρατζά), φ. 23, 1 δίφυλλο (αρ. 1166), 25,1 X 20 εκ. + 1 δίφυλλο (αρ. 1210), 25,3 X 20 εκ. και Correspondance, τόμος IV, σ. 353 - 357 και Αρχείο Καποδίστρια.

Σελ. 188
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/189.gif&w=550&h=800

[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον πρίγκηπα Σούτσο για τα γεγονότα του Πόρου. Δίνει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κατευθύνονται από την Ύδρα οι κινήσεις όλων εκείνων οι οποίοι αντιπολιτεύονται την Κυβέρνηση. Τέλος, αναλύει τη συμπεριφορά που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων, τόσο οι Έλληνες, όσο και οι εκπρόσωποι των ξένων Δυνάμεων ή οι στρατιωτικοί.]

Nauplie, le 3/15 août 1831

Je joins ici, mon Prince, deux pièces qui vous donneront l’idée du plan révolutionnaire des Hydriotes et des moyens qu’ils ont osé employer pour le mettre à exécution. Je n’ai pas assez de secrétaires pour faire traduire ou pour faire copier un volume de documens qui jetent un grand jour sur ces infâmes menées. Je ne vous en donnerai donc qu’un court extrait.

Il résulte de ces documens que depuis quelques mois les directeurs de la société secrète avaient gagné les hygionomes de l’Archipel, lesquels sont chargés en même tems des fonctions de commissaires de la poste aux lettres. Ceux ci envoyaient toute la correspondance du Gouvernement avec les employés de l’Archipel aux directeurs d’Hydra. Alors l’on retenait à Hydra les dépêches qui pouvaient éclairer les Gouverneurs sur l’état des choses et sur les intérêts du Gouvernement et l’on expédiait à leur destination celles qu’on pouvait commenter de manière à rendre l’administration impopulaire. Ces commentaires se publiaient par la gazette l’Apollon.

L’on a traduit et colporté l’article du Globe qui parle de la prétendue Alliance de la Russie avec la Porte. On a ajouté que ces deux Puissances s’étaient déjà entendues pour faire du Péloponèse seul une principauté dont je serais l’Hospodar... C’est en répandant parmi la populace ces bruits absurdes, et en la travaillant par des suggestions et par des promesses qu’on a révolutionné Syra et quelque autre île de la mer Egée.

Le Gouverneur de Syra a trahi ses devoirs et l’on prétend que les Hydriotes l’ont bien payé pour cela.

Ce qui a donné de la force à cette coupable entreprise c’est que les φ.lv meneurs ont annoncé publiquement et par leur correspondance /que la France et l’Angleterre ne se mêleraient pas des affaires intérieures et qu’Elles ne pouvaient pas improuver des mouvemens semblables à ceux qui caractérisaient la grande semaine de juillet et ses conséquences en Belgique et ailleurs. Ils ajoutaient que bon gré, mal gré, la Russie se verrait forcée de suivre la même ligne de conduite.

L’attitude prise par Mess(ieurs) les Résidens de France et d’Angleterre, celle des Commandans des deux stations, les rapports d’intimité que les uns et les autres ont toujours entretenu et entretiennent encore avec les chefs de la révolte; toutes ces circonstances réunies ont fait des prosé-

Σελ. 189
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/190.gif&w=550&h=800

lytes aux coryphées d’Hydra et notamment à Mavrocordato qui en est le principal.

Ce qui nous a sauvés pour le moment, c’est la fermeté avec laquelle l’Amiral Ricord a rempli les ordres de sa Cour et de la Confér(en)ce. Aussi a-t-on fait tout au monde pour l’intimider et pour le paralyser. Il a tenu ferme et Miaoulis est resté presque seul à Poros. Il se serait même retiré sans incendier nos bâtimens si des conseils perfides ne lui avaient fait envisager une retraite sans destruction comme un acte de lâcheté.

Bref on a réussi à priver le pauvre Etat Grec de sa frégate et de deux Corvettes ; on voulait lui enlever aussi les deux bâteaux à vapeur et tout le matériel de sa marine. On a voulu mettre le Gouvernement dans l’impossibilité de se faire respecter dans l’Archipel.

Le tems et les évènemens vous expliqueront encore mieux où tendent φ. 2r tant de perfidies et quelle en est le but véritable. / Est-ce que les mille bâtimens marchands grecs qui ont passé le Bosphore dans une seule année de notre restauration (et quelle restauration!) n’en seraient pas une des causes? Je ne vous développe pas cette observation mais vous en serez sans doute frappé I

Je reviens à la conduite ferme et inébranlable de l’Amiral Ricord. Supposez qu’il eût quitté Poros avec ses collègues en y laissant maître Miaoulis de diriger où bon lui aurait semblé ses bâtimens armés. La révolution des côtes du Péloponèse et de celles de la Grèce continentale était toute préparée et à l’apparition des bâtimens Hydriotes elle aurait éclaté. J’ai la certitude qu’elle n’aurait pas fait de progrès, mais la guerre civile n’en eût pas moins été la conséquence funeste. Admettons même que Miaoulis eût promis aux Commandans des Stations Alliées de ne point faire sortir les bâtimens qu’il avait envahis, est - ce que d’autres n’auraient pas quitté Hydra avec mission d’insurrectionner le pays? Est-ce qu’en effet deux bricks n’ont pas été l’un à Salamine portant à son bord Zami Caratasso, l’autre à Cranidi portant d’autres émissaires?

Mais quand bien même nul bâtiment des insurgés ne fût sorti ni de Poros ni d’Hydra, les Hydriotes auraient cependant acquis aux yeux de la nation le caractère d’un pouvoir légitime lequel est appelé à tracter d’égal à égal avec le Gouvernement Grec, sous la médiation des Commandans des Stations Alliées. Quel[le] eût été l’impression que devait produire ce fait sur l’esprit des Grecs? et quelles les conséquences? /

φ. 2v Les Grecs auraient dû penser que c’est à l’insurrection que les Puissances Alliées donnent leur appui moral. Dès lors par quels moyens compteraient Elles faire respecter un ordre de choses qu’Elles ont positivement déclaré de vouloir maintenir?

Je dicte à la hâte ces observations, mais vous saurez les développer et en faire le meilleur usage pour nos pauvres affaires.

Σελ. 190
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/191.gif&w=550&h=800

Je vous salue et je suis tout à vous

( signature )

Déclaration

Mess(ieurs) les Commandans des Stations Alliées réitéreront à la Communauté d’Hydra la déclaration qu’ils ont déjà faite aux chefs qui se sont emparé des bâtimens de l’Etat Grec et de l’Arsenal à Poros:

Que conformément aux intentions de leurs Cours et au désir de S(on) E(xcellence) le Président de la Grèce la dite Communauté doit s’empresser d’ordonner aux chefs qu’elle a envoyés à Poros de se retirer et de laisser les bâtimens et l’Arsenal dans l’état où ils les ont trouvés.

Que si la Communauté d’Hydra se refuse d’obéir à cette injonction Mess(ieurs) les Commandans ne pourront permettre à aucun des bâtimens de guerre prenant part à l’insurrection de naviguer librement et qu’il sera s’il est trouvé à la mer refoulé dans le port du départ.

Que pour empêcher que l’insurrection ne s’étende ils regarderont comme bâtimens à son service, tous ceux qui auront à leur bord des munitions de guerre, des armes, ou tout autre objet qui constituent ordinairement un bâtiment de l’Etat et qu’enfin ils ne permettront de libre navigation dans les lieux insurgés que celle des bâtimens nécessaires à l’approvisionnement de la population des îles.

Mess(ieurs) les Commandans sont autorisés à ajouter:

Que si les Hydriotes se retirent de leur propre mouvement de Poros, et qu’ils se désistent de tout acte et mouvement ultérieur contre l’ordre actuel de choses provisoirement établi en Grèce, le Gouvernement proclamera un complet oubli du passé et verra conséquemment avec une pleine satisfaction que les députés d’Hydra assistent comme ceux de toutes les autres provinces de l’Etat au Congrès National qui est convoqué à Argos pour le 15 du mois de Sept(embre). /

φ. 1v La déclaration qui précède a été signée par Mess(ieurs) Lalande et Lyons le 31 juil(le)t/12 août à Nauplie. Ces Messieurs sont partis ensuite pour Poros afin que M(onsieur) l’Amiral la signât aussi et se chargeât en commun avec eux de cette commission. Le 1/13 août Miaoulis fit sauter les bâtimens. J’ignore ce qui en adviendra.

( initiales)

Σελ. 191
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/192.gif&w=550&h=800

57

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ I. Γ. ΕΫΝΑΡΔΟ

Correspondance, τόμος IV, σ. 357 - 358.

[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον Εϋνάρδο για τις εξελίξεις στην εσωτερική κατάσταση της χώρας].

A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.

Nauplie, 3/15 août 1831

Je vous écris, mon cher Eynard, ces lignes pour vous donner signe de vie, et pour vous prier de rabattre les neuf dixièmes de toutes les nouvelles que l’on vous donnera sur notre situation. Elle n’est nullement bonne, mais elle pourrait être plus mauvaise.

Des Hydriotes, menés par nos faiseurs de grandes semaines, se sont mis en révolte, avec la prétention de se faire suivre par l’Archipel, et puis par les provinces du Péloponèse et de la Grèce continentale. Ils n’ont réussi qu’à faire brûler par Miaoulis la seule frégate que nous avions et une corvette.

Cette catastrophe et toutes ses circonstances menacent d’anéantir notre marine et notre commerce. Je fais tout ce qui peut dépendre de moi pour prévenir cette grande calamité.

Je suis toujours sans aucun secours pécuniaire, et très-peu aidé par l’alliance sous tous les rapports; néanmoins je ne me décourage pas, puisque je sais que Dieu est avec nous.

Vous ne serez pas étonné si dans ce moment je ne réponds pas à votre lettre du 20 mai de Florence.

Σελ. 192
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/193.gif&w=550&h=800

58

IΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη, αρχ. 46 (Σούτσου - Καρατζά), φ. 23, 1 δίφυλλο (αρ. 1193), 25,4 X 20,1 εκ. και Correspondance, τόμος IV, σ. 362 - 367 και Αρχείο Καποδίστρια.

[Ο Κυβερνήτης αναφέρει στον πρίγκηπα Σούτσο τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας μετά τα γεγονότα του Πόρου. Αναλύει διεξοδικά τη στάση που κράτησε ο ίδιος απέναντι στον ανώτερο Γάλλο αξιωματικό Pauzié, ο οποίος, επί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δυσφημούσε την Ελληνική Κυβέρνηση προφορικά η γραπτά.]

A M(onsieu)r le Prince Soutzo à Paris

Nauplie, le 13/25 Août 1831

C’est par la voie d’Ancône que je vous ai expédié, mon Prince, mes lettres en date du 3/15 Août. Je les ai accompagnées de beaucoup de documens. Je joins ici la suite et pour mettre à votre disposition les adresses de l’armée et de la marine je joins aussi ici la gazette grecque laquelle vient de publier ces pièces.

Vous verrez que la nation toute entière reprouve hautement les attentats de Poros et qu’elle demande au Gouvernement la punition exemplaire des auteurs et promoteurs. Le Ministère de la justice s’occupe d’un rapport qui sera publié et par lequel le Gouvernement sera fondé à appeler par devant la Cour qui doit connaître des crimes de haute trahison, les chefs de la révolte.

Ce qui me fait le plus de peine dans ces graves circonctances, c’est que ces hommes de malheur semblent tous les jours plus encouragés à ne pas se désister de leurs coupables desseins. Quoique surveillés par un brick français qui défend la sortie d’Hydra à tout bâtiment armé, quoique M(onsieur) le Contre Amiral Ricord ait été à la poursuite de deux bricks Hydriotes qui s’étaient échappés avant l’établissement de la croisière, les meneurs ne renoncent pas à la tâche de faire des complices. Ils ont envoyé

Σελ. 193
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/194.gif&w=550&h=800

et ils envoyent par des voies détournées des émissaires partout où ils espèrent pouvoir recruter des proselytes. En tout dernier lieu quelques uns de ces Agens ont été à Liméni et ont tâché en même tems de débaucher les équipages des petits bâtimens Grecs qui veillent sur les côtes du Magne afin de préserver la navigation de la piraterie. J’ignore s’ils ont complètement réussi à attirer à Hydra deux de ces bâtimens.

M(onsieu)r l’Amiral Ricord vient d’arriver et bientôt je connaîtrai le résultat de sa course dans l’Archipel, et je vous en ferai part.

Autant que je puis en juger notre situation est toujours critique à raison de la persévérance de nos révolutionnaires et des circonstances extérieures qui la motivent. Je dis circonstances pour ne pas dire davantage, car si comme M(onsieu)r l’Amiral Ricord et M(onsieu)r le B(aron) Rukman, Mes(sieurs) les Commandans des stations anglaise et française et Mess(ieurs) Rouen et Dawkins avaient pu se prononcer et agir d’une manière décidée et positive, nul doute que des hommes égarés ne fussent revenus sur le chemin de l’honneur et du devoir, nul doute aussi que les principaux auteurs de cette funeste parodie révolutionnaire n’eussent demandé grâce et pardon.

Quoi qu’il en soit, le tems nous dévoilera ce mystère; espérons que φ. lv ce/sera sous peu de jours. Sans cela je ne puis pas vous dire ce que deviendra ce malheureux pays.

Je vous ai recommandé par mes lettres du 3/15 Août de présenter un Mémoire à la Conférence de Londres. Dans la ferme conviction que vous avez déjà rempli cette tâche je vous engage aujourdhui à faire l’extrait des documens que je vous transmets, de les accompagner des observations que je viens de vous faire à la hâte et d’envoyer le tout à L(eurs) E(xcellences) Mes(sieurs) les Plénipotentiaires des Cours Alliées afin qu’Elles ne jugent pas de la situation actuelle de la Grèce sans avoir aumoins entendu aussi le Gouvernement.

Comme si ce n’était pas assez des entreprises révolutionnaires des Hydriotes pour paralyser le Gouvernement, j’ai à lutter tous les jours avec quelques uns des officiers supérieurs français qui sont au service de l’Etat. L’un d’eux Command(an)t de l’Artillerie et Directeur de l’Ecole Centrale Militaire, M(onsieu)r Pauzié, Capitaine français et Lieut(enan)t Colonel au service de la Grèce a mis le comble à ses égaremens injurieux contre le Gouvernement.

Dans ses relations sociales, et ce qui plus est dans ses relations avec les officiers sous ses ordres, M(onsieu)r Pauzié n’a cessé, surtout dans ces derniers tems, de saisir toutes les occasions pour deverser le blâme et le mépris sur tous les Actes du Gouvernement. Désirant conserver cet officier au service à raison de ses capacités et de son mérite réels, j’ai fait tout ce qui a pu dépendre de moi pour le ramener à d’autres sentimens et à

Σελ. 194
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/195.gif&w=550&h=800

une conduite plus analogue à ses devoirs. J’ai demandé pour lui des faveurs de la part de son Gouverne(men)t et j’ai pris la liberté d’en écrire dans le tems à M(onsieu)r le Maréchal Duc de Dalmatie. Lorsqu’en janvier et février derniers il a itérativement demandé sa démission par suite de démêlés qu’il avait eu avec M(onsieu)r Gérard Directeur du Corps régulier et avec M(onsieu)r Pourchet Directeur de l’Arsenal, je me suis interposé, et j’ai tâché grâce aussi à l’intervention de M(onsieu)r Eyceronnier, Commandant de l’Artillerie dans la Brigade française, de ne pas donner suite aux demandes de M(onsieu)r Pauzié et de le faire rester à son poste. Mais connaissant par une pénible expérience combien il importait de mettre un frein au caractère de cet officier je me suis bien gardé de faire donner aucune réponse officielle à ses demandes de démission.

Les funestes évenemens d’Hydra et de Poros vinrent ensuite ses symφ.2Γ pathies au/point qu’il ne sût plus se contenir. Sa correspondance avec le Ministre de la Guerre et jusque dans la moindre petite affaire fût désormais inadmissible à raison des termes inconvenants ou plutôt injurieux qu’il paraissait prodiguer à dessein à ce fonctionnaire du Gouvernement. S’il se permettait de manquer à ce dernier par ses lettres jugez quel devait être son langage au milieu des élèves dont il devait diriger l’éducation, au milieu des officiers qu’il devait former à la discipline. Il n’y avait pas de jour où je ne fusse accablé de plaintes et de récriminations de la part des officiers Grecs qui ne pouvaient tolérer de voir méprisé le Gouvernement, publiquement, par cet officier supérieur. Tous les efforts que j’ai faits en appelant auprès de moi M(onsieu)r Pauzié et en le priant de se modérer, ont été inutiles. Il ne me restait donc plus qu’à accepter aujourdhui la demande de démission qu’il m’avait fait parvenir en janvier. Avant d’arrêter cette mesure j’en ai prévenu M(onsieu)r le Général Gérard. M(onsieu)r Pauzié pour me faire changer de détermination m’a adressé une lettre dont je joins ici la copie.

Ce document me dispense de vous en communiquer une foule d’autres qui vous caractériseraient encore plus l’homme. Si au moment de demander au Gouvernem(en)t une faveur, M(onsieu)r Pauzié ne sait que l’insulter grossièrement, jugez des procédés qu’il tenait journellement envers le Ministre de la Guerre.

Je joins ici une lettre à S(on) E(xcellence) le Duc de Dalmatie pour lui annoncer que je suis forcé de donner à M(onsieu)r Pauzié sa démission et pour le prier de vous accorder une audience dans laquelle vous vous ferez un devoir de l’entretenir plus en détail de cette désagréable affaire.

Les officiers français qui comme M(onsieu)r Pourchet remplissent avec zèle leurs devoirs et qui font profession de sentimene honorables sont chéris par le Gouvernement et il se félicite toutes les fois qu’il peut saisir une occasion de leur témoigner sa confiance et sa gratitude.

Σελ. 195
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/196.gif&w=550&h=800

En donnant provisoirement le commandement de l’Artillerie et la direction de l’Ecole Centrale Militaire à M(onsieu)r le Lieut(enan)t Colonel Rayko, j’ai confié définitivement la direction du matériel de l’Artilleφ. 2V rie à M(onsieu)r Pourchet/en le plaçant, d’après le désir qu’il m’a exprimé, de manière à n’avoir de relations directes qu’avec le Ministère de la Guerre.

Vous pouvez donc donner à M(onsieu)r le Maréchal Soult l’assurance que c’est pour prévenir le désordre auquel aurait donné lieu la conduite et le langage de M(onsieu)r Pauzié, tant dans le bataillon d’Artillerie qu’à l’Ecole militaire que j’ai dû dispenser cet officier supérieur de continuer ses services à la Grèce.

Je suis loin de vouloir faire pour cela du tort à la carrière qu’il peut fournir en France. Dans une autre position, placé sous des chefs que savent et peuvent maintenir leurs subordonnés dans le devoir, M(onsieu)r Pauzié dont les capacités semblent incontestables servira encore la France avec distinction.

Si comme je l’espère vous obteniez de M(onsieu)r le Maréchal Duc de Dalmatie une audience, veuillez lui faire part de toutes ces observations et mettez sous ses yeux la copie de la lettre de M(onsieu)r Pauzié que je vous envoie.

Je ne vous répéterai pas ce que je vous ai écrit par ma dernière lettre. Faites tout ce qui peut dépendre de vous pour hâter les décisions des Cours Alliées ou dumoins pour faire arriver en Grèce quelques secours pécuniaires et les instructions collectives que je vous ai engagé à demander à la Conférence de Londres.

Agréez, Mon Prince, l’expression de toutes mes amitiés.

( signature )

Je n’ai pas encore vu l’Amiral Ricord. Je vous écrirai par la poste prochaine.

59

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Correspondance, τόμος IV, σ. 386-390 και Αρχείο Καποδίστρια.

Σελ. 196
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/197.gif&w=550&h=800

[Ο Καποδίστριας περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες οφείλονται όχι μόνο στις ενέργειες των αντιπολιτευόμενων κύκλων, αλλά, κυρίως, στη βοήθεια και την ενθάρρυνση που παρέχουν στους επαναστάτες οι ξένοι αξιωματικοί].

A M(onsieur) le Prince Soutzos, à Paris.

Nauplie, 24 août / 5 septembre 1831

C’est le 18/30 de ce mois que j’ai reçu, mon prince, vos dépêches du 30 juillet, et le 7 de ce même mois celles sous les numéros 25 et 26.

Je ne saurais assez vous remercier du zèle et de l’empressement que vous avez mis à me faire parvenir les informations importantes qu’elles renferment.

L’ensemble de ces informations, les détails que nous apportent les journaux ministériels et ceux de l’opposition, me font grandement soupçonner que la guerre est inévitable, quels que soient les efforts que fait et fera la diplomatie pour la retarder au moins pour le moment.

La guerre est dans les choses, ou si l’on veut dans les intérêts; que peuvent dès lors les paroles qui ne représentent ni les unes ni les autres?

Je suis porté à croire que la communication confidentielle qu’on vous a faite est de bonne source. Je pense aussi que si la guerre éclate, l’Angleterre ne se prononcera pas, et qu’elle demeurera neutre.

Un homme très-sage et très-profond a dit qu’en politique souvent ce qui ne paraît pas probable est possible. S’il doit en être ainsi dans ces graves et périlleuses circonstances, il se peut encore que la paix se maintienne, et que dès lors l’affaire de la Grèce se décide sous les auspices de l’alliance.

Dans cette dernière hypothèse comme dans toute autre, nous devons remplir nos devoirs en honneur et conscience.

Fermement résolu de remplir les miens jusqu’à la dernière extrémité, je vous transmets aujourd’hui le mémoire adressé à la conférence de Londres, que je vous ai annoncé par mes dernières lettres. Je vous envoie aussi plusieurs documents que vous vous empresserez de mettre également sous les yeux de L(eurs) E(xcellences) les représentants des cours alliées.

Ces documents sont: le contenu des adresses des provinces et de l’armée, le rapport du ministère de la justice sur la révolution d’Hydra et sur les attentats de Poros. Les autres qui font suite à cette pièce donneront l’idée de l’état des choses jusqu’au moment du départ du courrier.

Ces documents et ceux dont ils résultent jettent, ce me semble, un grand jour sur notre situation intérieure, et ne laissent pas de doute sur la nature des remèdes dont la prompte application peut faire encore le salut de la Grèce.

Si la conférence de Londres existe encore, ces remèdes sont faciles. Si

Σελ. 197
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 178

  affaires par les documens que je vous enverrai et vous serez frappé comme moi de la conduite pour le moins inconsidérée de M(onsieu)r Gérard.

  Je finis cette longue lettre. Je suis malade plus que de coutûme; cependant je me tiendrai à la brèche jusqu’au dernier moment au risque d’y succomber.

  Je mets un si grand intérêt à vous faire parvenir avec promptitude ces informations que je vous les enverrai aussi par la voie d’Italie.

  Je vous réitère mon Prince l’expression de toutes mes amitiés.

  ( signature )

  53

  ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

  Μουσείο Μπενάκη, αρχ. 46 (Σούτσου - Καρατζά), φ. 22, 1 δίφυλλο (αρ. 1144), 27,7 X 21,5 εκ. και Αρχείο Καποδίστρια. ανέκδοτη

  A M(onsieu)r le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.

  Nauplie le 9/21 juillet 1831

  Ma lettre du 1/13 était encore en route pour Navarin, que j’ai reçu, mon Prince, votre n(umér)o 23 en date du 20 juin.

  Je ne saurais assez vous remercier du zèle et du dévouement dont il vous plait de faire preuve. J’en trouve un nouveau gage dans l’empressement que vous mettez à me procurer les moyens de sortir ce pays des dangers dont le menace la malveillance. Cependant vous serez peiné comme je le suis en apprenant que ces moyens n’ont nullement répondu jusqu’ici ni à vos espérances ni à mon attente.

  Les détails affligeans que je vous ai donnés par ma lettre du 1/13 vous en ont assez dit. La copie ci - jointe de la lettre que j’adresse aujourdhui à Lord Palmerston ne vous laissera plus de doute sur la nature des instructions dont a été muni en dernier lieu M(onsieur) Dawkins.

  Malgré toute la faveur dont jouissent pleinement et ouvertement les