Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 101-120 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/101.gif&w=550&h=800

273. Φάκελλος αλληλογραφίας Μηνιάκη

Περιέχει 1 επιστολήν Μηνιάκη 10ης Απριλίου 1830.

274. Φάκελλος αλληλογραφίας Bunsen

1) Επιστολή Bunsen 15ης Νοεμβρίου 1829.

2) Επιστολή Bunsen 16ης Νοεμβρίου 1829.

275. Φάκελλος επιστολών Bautieff1

1) Επιστολή Boutineff προς Κυβερνήτην 3ης Ιουλίου 1828.

2) Επίσης 28ης Ιανουαρίου 1828.

3) Επίσης 14ης Νοεμβρίου 1829.

4) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

1. Αντιπρόσωπος της Ρωσσίας στην Κωνσταντινούπολη.

276. Φάκελλος αλληλογραφίας Broglie

1) Επιστολή Broglie προς Κυβερνήτην 9ης Ιουνίου 1828.

2) Επίσης 16ης Σεπτεμβρίου 1829.

1. Γάλλος πολιτικός, υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας 1832-1834, 1835-1836. Πρωθυπουργός κατά την παλινόρθωση.

277. Φάκελλος αλληλογραφίας Bétant, Bezzo, Bignami

1-9) Επιστολαί Bétant προς Κυβερνήτην από Αυγούστου 1827 μέχρι Αυγούστου 1830.

10-18) Επιστολαί Bezzo προς Κυβερνήτην 1829, 1830.

19) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Bezzo 2ας Δεκεμβρίου 1830.

20) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

21) Επίσης 25ης Μαΐου 1830.

22-27) Επιστολαί Bignami από 18ης Νοεμβρίου 1827 μέχρι 16ης Οκτωβρίου 1828.

278. Φάκελλος αλληλογραφίας Βάλβη και Βούλγαρη

1-13) Επιστολαί ανωτέρω 1828, 1829, 1830, 1831.

14) Σχέδιον απαντήσεως 2ας Μαρτίου 1831.

279. Φάκελλος αλληλογραφίας Μπούκουρα

1-20) Επιστολαί Μπούκουρα προς Κυβερνήτην 1830, 1831.

Σελ. 101
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/102.gif&w=550&h=800

21) Επιστολή Μπούκουρα 19ης Αυγούστου μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

22) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μπούκουραν 1ης Απριλίου 1831.

23) Επίσης 9ης Μαρτίου 1831.

24) Επίσης 5ης Φεβρουαρίου 1831.

25) Επίσης 20ης Νοεμβρίου 1830.

280. Φάκελλος αλληλογραφίας ιερέως Βενεδίκτου

1-4) Επιστολαί Βενεδίκτου από Φεβρουαρίου μέχρι Μαΐου 1831.

5) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 27ης Φεβρουαρίου 1831.

281. Φάκελλος αλληλογραφίας Βυζαντίου

1) Επιστολή Βυζαντίου προς Κυβερνήτην 16ης Ιουνίου 1831 μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως.

2-9) Επιστολαί Βυζαντίου 1831.

10) Επιστολή Βυζαντίου Ιουλίου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως.

11) Επιστολή 27ης Ιουλίου 1831.

12) Επιστολή 29ης Ιουλίου 1831.

13) Επιστολή 29ης Ιουλίου 1831 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς και σχεδίου απαντήσεως.

14) Επιστολή 19 Αυγούστου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως.

15) Επιστολή 23 Αυγούστου 1831.

16) Επιστολή 23 Αυγούστου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως.

17) Επιστολή 26ης Αυγούστου 1831 μετ’ αντιγράφου δύο εκθέσεων Διοικητού Μεσηνιακών Φρουρίων 23ης Ιουλίου 1831 και 14ης Ιουλίου 1831 και αντίγραφον αποσπάσματος επιστολών Ιωάννου Μάσσον μετά οπισθογράφου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

18) Επίσης 21ης Αυγούστου 1831 μετά οπισθογράφου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

19) Επίσης 1ης Σεπτεμβρίου 1831 μετά εσωκλείστου αναφοράς Μ. Ζέζα και οπισθογράφου σχεδίου απαντήσεως.

20) Επίσης 2ας Σεπτεμβρίου 1831.

21) Επίσης 3ης Σεπτεμβρίου 1831.

22) Επίσης 4ης Σεπτεμβρίου 1831 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Ζέζα.

23) Επίσης 20ης Σεπτεμβρίου 1831. Μετά οπισθογράφου σχεδίου απαντήσεως.

24) Επίσης 11ης Σεπτεμβρίου 1831 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Ζέζα.

25) Επίσης 15ης Σεπτεμβρίου 1831.

Σελ. 102
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/103.gif&w=550&h=800

26) Επίσης 18ης Σεπτεμβρίου 1831.

27) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 13ης Ιουλίου 1831.

28) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου 21ης Ιουλίου 1831.

29) Επίσης 13ης Ιουλίου 1831.

30) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

282. Φάκελλος επιστολών Κ. Μπότσαρη, Δ. Μπότσαρη και Χρ. Ανδρές

1) Επιστολή Δ. Μπότσαρη προς Κυβερνήτην από 24ης Φεβρουαρίου 1828.

2) Επίσης 6ης Μαρτίου 1828. Επισυνάπτεται επίκλησις Δ. Μπότσαρη προς τους Έλληνας.

3) Επιστολή Δ. Μπότσαρη προς Κυβερνήτην από 31ης Οκτωβρίου 1827.

4) Επιστολή Δ. Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 23ης Νοεμβρίου 1830.

5) Επίσης 10 Απριλίου 1830.

6) Επίσης 31ης Μαρτίου 1830.

7) Επίσης 18ης Μαρτίου 1829.

8) Επίσης 3ης Σεπτεμβρίου 1828.

9) Επίσης Κ. Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 1ης Ιουλίου 1830.

10) Επίσης Νότη Μπότσαρη προς Κυβερνήτην από 1ης Απριλίου 1828.

11) Επίσης Νότη Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 6ης Δεκεμβρίου 1829.

12) Επίσης Χρυσούλας Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 8ης Φεβρουάριου 1828.

13) Επίσης Χρυσούλας Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 31.10.1828.

14) Επίσης Χρυσούλας Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 27.6.1830.

15) Επίσης Χρυσούλας Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 2.8.1830.

16) Επιστολή X. Ανδρές προς Κυβερνήτην από 1ης Απριλίου 1830.

17) Επίσης από 1ης Οκτωβρίου 1829.

18) Επίσης από 15ης Απριλίου 1830 εκ δύο φύλλων.

19) Επίσης από 11ης Νοεμβρίου 1830.

283. Φάκελλος αλληλογραφίας Bory de Vincent1

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην από 17ης Μαρτίου 1829.

2-9) Επιστολαί από 1ης Αυγούστου 1829 μέχρι 14 Νοεμβρίου 1830.

1. Γάλλος στρατιωτικός και φυσιοδίφης (1780-1846). Στην αποστολή του Μωρέως (1829) πήρε μέρος ως αρχηγός της. Δημοσίευσε πολλά επιστημονικά συγγράμματα.

Σελ. 103
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/104.gif&w=550&h=800

284. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολή Bertolloti από 28ης Ιουνίου 1830.

285. Φάκελλος αλληλογραφίας Bailli

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 22ας Σεπτεμβρίου 1828.

2) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 25ης Νοεμβρίου 1828.

3) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 25ης Αυγούστου 1828. Επισυνάπτεται επιστολή του αυτού 22ας Φεβρουαρίου 1828 εις διπλούν φύλλον.

4) Επιστολή Bailli προς Κυβερνήτην 28ης Σεπτεμβρίου 1828.

286. Φάκελλος αλληλογραφίας Βουδούρη

1) Επιστολή προς Κυβερνήτην από 16 Φεβρουαρίου 1829.

2) Επιστολή προς Κυβερνήτην από 8ης Φεβρουαρίου 1829. Επισυνάπτεται σημειωτική επιστολή Δήμου.

287. Φάκελλος αλληλογραφίας Bronstand και Bazin

1) Επιστολή Bronstand από 11ης Ιανουαρίου 1829.

2) Επιστολή ιδίου 28ης Δεκεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Βαζίν από 23ης Φεβρουαρίου 1830.

4) Επιστολή Βαζίν από 30ης Αυγούστου 1830.

288. Φάκελλος αλληλογραφίας Στρατηγού Πίζα

1) Αναφορά Πίζα προς Κυβερνήτην 8ης Φεβρουαρίου 1828 εκ 2 φύλλων.

2) Επίσης 3ης Ιουλίου 1829.

3) Επίσης 15ης Ιουλίου 1829 υπ’ αριθ. 32. Εσώκλειστος κατάλογος ορφανών Ναυπλίου.

4) Επίσης 22ας Ιουλίου 1829.

5) Επίσης 25ης Ιουλίου 1829.

6) Επίσης 30ης Ιουλίου 1829.

7) Επίσης 1ης Σεπτεμβρίου 1829. Εσώκλειστος κατάστασις ανδρών και υλικού Στρατού Ναυπλίου.

8) Επίσης 10ης Αυγούστου 1829.

9) Επίσης 10ης Αυγούστου 1829.

10) Επίσης 7ης Σεπτεμβρίου 1829. Εσώκλειστα, Λογ/σμός 20 καλυβών εν Ναυπλίω και λογ/σμός εξόδων καθαρισμού πόλεως Ναυπλίου και κατάστασις ορφανοπαίδων.

11) Επίσης 6ης Σεπτεμβρίου 1829.

12) Επίσης 22ας Σεπτεμβρίου 1829.

Σελ. 104
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/105.gif&w=550&h=800

13) Επίσης 2ας Οκτωβρίου 1829. Εσώκλειστος κατάστασις ανδρών και ύλικού στρατού Ναυπλίου.

14-22) Επιστολαί από 29ης Ιανουαρίου μέχρι 10ης Μαρτίου 1830.

23) Επιστολή Φεβρουαρίου 1829. Εσώκλειστα: Αναφορά φρουράρχου Μεσολογγίου από 20ης Φεβρουαρίου 1830 και αναφορά αστυνόμου Ανατολικού από 20ης Φεβρουαρίου 1830.

24) Επιστολή 11ης Μαρτίου 1830.

25) Επιστολή 16ης Μαρτίου 1830. Εσώκλειστα τρεις επιστολαί Βελίκου Γιάτζη.

26) Επιστολή 3ης Απριλίου 1830. Εσώκλειστος κατάλογος λιποτακτών.

27) Επιστολή 6ης Απριλίου 1830. Εσώκλειστα δύο αναφοραί Βελίκου Γιάτζη.

28-35) Επιστολαί από 10ης Απριλίου μέχρι 30ης Μαΐου 1830.

36) Επιστολή 23ης Μαΐου 1830. Εσώκλειστον, Προκήρυξις Πίζα προς τους κατοίκους χωρίου Βάριακα και προς τον χιλίαρχον Γεώργιον Τζιόκαν.

37) Επίσης 28ης Μαΐου 1830. Εσώκλειστα: α) Αντίγραφον εγγράφου Πίζα προς τον Αρχηγόν των κατά την Αλβανίαν Οθωμανικών δυνάμεων, β) Αναφορά Κοντογιάννη Αντίγραφον προς Πίζαν και γ) Αναφορά κατοίκων Καρυοράχης προς Πίζαν.

38) Επίσης 14ης Ιουνίου 1830. Εσώκλειστον έγγραφον Πίζα προς Αρχηγόν Οθωμανικού Στρατού Αλβανίας.

39) Επίσης 8ης Ιουνίου 1830.

40-64) Επιστολαί 1830.

65) Επίσης 29ης Δεκεμβρίου 1830.

66) Επίσης 21ης Οκτωβρίου 1830.

67) Επίσης 23ης Νοεμβρίου 1830 με εσώκλειστον έγγραφον γραμματέως Στρατιωτικών προς Πίζαν υπ’ αριθ. 1852.

68) Επίσης 18ης Νοεμβρίου 1830.

69) Επίσης 11ης Ιανουαρίου 1830.

70) Επίσης 11ης Ιανουαρίου 1830.

71) Επίσης 26ης Ιανουαρίου 1830.

72) Επίσης 27ης Ιανουαρίου 1830. Εσώκλειστον, μετάφρασις, εγγράφου Ρεσίτ Μεχμέτ Βεζύρου προς Πίζαν 9ης Ιανουαρίου 1831.

73) Επίσης 1ης Φεβρουαρίου 1831.

74) Επίσης 20ης Φεβρουάριο 1831.

75) Επίσης 12ης Φεβρουαρίου 1831, εσώκλειστον, μετάφρασις Μεγάλου Βεζύρου Μεχμέτ Ρεσίτ προς Πίζαν 5ης Φεβρουαρίου 1831.

76) Επίσης 4ης Μαρτίου 1831.

77) Αναφορά αξιωματικών προς Κυβερνήτην από 20ης Ιανουαρίου 1831.

78-98) Αναφοραί από 6ης Μαρτίου 1831 μέχρι 8ης Οκτωβρίου 1831.

Σελ. 105
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/106.gif&w=550&h=800

99) Αναφορά υπ’ αριθ. 2763 προς Κυβερνήτην.

100) Επίσης η υπ’ αριθ. 2764.

101) Επίσης η υπ’ αριθ. 2765.

102) Οδηγίαι προς τον Πίζαν από 30ης Ιανουαρίου 1830.

103) Κατάστασις Νεοσυλλέκτων Μοίρας Μακρυνόρους και κατάστασις Νεοσυλλέκτων Μοίρας Ναυπάκτου.

104) Έγγραφον Ελληνικής Πολιτείας από 27ης Ιανουαρίου 1830 του Αυγουστίνου Καποδίστρια.

105) Αντίγραφον οδηγιών υπ’ αριθ. 2609 προς Στρατηγόν Πίζαν από 30ης Ιανουαρίου 1830.

106) Κατάλογος φαρμάκων του Νοσοκομείου Ναυπλίου.

107) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Πίζαν 23ης Δεκεμβρίου 1829.

108) Επίσης από 22ας Φεβρουαρίου 1830.

109) Επίσης από 11ης Μαΐου 1830.

110) Επίσης από 22ας Μαΐου 1830.

111) Επίσης από 20ης Μαρτίου 1830.

112) Επίσης από 16ης Αυγούστου 1830.

113) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Πίζαν 24ης Μαρτίου 1830.

114-134) Επίσης αυτόγραφα Κυβερνήτου από 20ης Ιουνίου 1830 μέχρι 20ης Μαΐου 1831.

135) Επίσης όχι αυτόγραφον Κυβερνήτου 18ης Οκτωβρίου 1829.

136) Επιστολή προς Αυγουστίνον της 3ης Οκτωβρίου 1829.

289. Φάκελλος αλληλογραφίας Chantgeri

1) Επιστολή Chantgeri προς Κυβερνήτην 28ης Απριλίου 1828.

2) Επίσης 31ης Μαρτίου 1831.

3) Λογαριασμός της Πριγκιπίσσης χήρας Αλεξάνδρου Δροσινού.

290. Φάκελλος αλληλογραφίας Γαλάνη Κουμαντουράκη

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 8ης Σεπτεμβρίου 1831 μετά ιδιογράφου έπ’ αυτής απαντήσεως του Κυβερνήτου.

2) Αντίγραφον εγγράφου συνταγματικής επιτροπής Σπάρτης υπ’ αριθ. 80 από 4ης Σεπτεμβρίου 1831.

291. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν του Πράκτορος της Φιλελληνικής Εταιρείας Παρισίων Cassui προς τον Κυβερνήτην.

Σελ. 106
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/107.gif&w=550&h=800

292. Φάκελλος αλληλογραφίας Dutrone1

1-25) Επιστολαί Dutrone προς Κυβερνήτην από 11ης Οκτωβρίου 1827 μέχρι 18ης Αυγούστου 1830. Στις 14 και 18 επισυνάπτονται ιδιόγραφες απαντήσεις του Κυβερνήτου.

26) Έγγραφον Dutrone προς την Επιτροπήν Φυλακών των Παρισίων εξ 20 φύλλων, εν όλω 41 έγγραφα.

27) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Dutrone 10ης Ιουλίου 1830.

28) Επίσης 26ης Απριλίου 1830.

29) Επιστολή Dutrone προς Κυβερνήτην 26ης Απριλίου 1830.

30) Σχέδιον επιστολής Dutrone άνευ ημερομηνίας.

31) Επίσης επιστολή Dutrone άνευ ημερομηνίας.

1. Γάλλος φιλέλληνας, σύμβουλος της Ελληνικής Κυβερνήσεως στα εκπαιδευτικά. Δικηγόρος στο Παρίσι ζήτησε από τον Εϋνάρδο να κατέβει στην Ελλάδα, μεταφέροντας και τη βιβλιοθήκη του, για να βοηθήσει στην οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών. Συνεργάστηκε στενά δύο χρόνια με τον Καποδίστρια και πρόσφερε θετικές υπηρεσίες. Οι κομματικές όμως αντιθέσεις δεν τον άφησαν ανεπηρέαστο και συντάχθηκε με το υπό τον Κωλέττην γαλλικό κόμμα. Το 1831 γύρισε στο Παρίσι, όπου προπαγάνδιζε εναντίον του Καποδίστρια, χαρακτηρίζοντας τη διακυβέρνησή του ως απολυταρχική.

293. Φάκελλος αλληλογραφίας Flandin1

1) Επιστολή Flandin προς Κυβερνήτην 7ης Μαΐου 1831.

2) Επίσης 4ης Μαΐου 1830.

3) Επίσης 17ης Οκτωβρίου 1829.

4) Αναφορά Flandin εξ 23 φύλλων.

5) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 12.5.1831.

1. Γάλλος ειδικός στα οικονομικά του στρατού.

294. Φάκελλος αλληλογραφίας Munie

1) Επιστολή Munie προς Κυβερνήτην 4ης Ιουλίου 1829.

2) Επίσης 12ης Σεπτεμβρίου 1827 μετ’ εσωκλείστου επιστολής (δυσανάγνωστος υπογραφή).

3) Επίσης 28ης Ιουνίου 1831.

295. Φάκελλος αλληλογραφίας Mazarowich

1) Επιστολή του ανωτέρου προς Κυβερνήτην 16ης Σεπτεμβρίου 1827.

2) Επίσης 16ης Ιουνίου 1828.

3) Επίσης 29ης Δεκεμβρίου 1829.

Σελ. 107
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/108.gif&w=550&h=800

296. Φάκελλος αλληλογραφίας Forster1

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 5ης Δεκεμβρίου 1830.

2) Επίσης 22ας Σεπτεμβρίου 1828.

3) Επίσης 26ης Σεπτεμβρίου 1828. Εσώκλειστα 9 επιστολαί μαθητών του εν Κόλχεστ της Αγγλίας σεβασμίου Σίμαν.

4) Επιστολή 22ας Σεπτεμβρίου 1829.

1. Πρεσβευτής της Αγγλίας στο Τουρίνο.

297. Φάκελλος αλληλογραφίας Triburier

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 3ης Ιανουαρίου 1831.

2) Επίσης 24ης Σεπτεμβρίου 1831.

3) Επίσης 24ης Οκτωβρίου 1829.

4) Διαίρεσις του έργου κατά κεφάλαια άνευ ημερομηνίας.

5) Επίσης 12ης Ιανουαρίου 1829.

6) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 7ης Φεβρουαρίου εκ δύο φύλλων.

298. Φάκελλος αλληλογραφίας Firino1

Περιέχει 5 επιστολές Μαΐου, Ιουνίου, Αυγούστου 1829.

1. Γενικός μισθοδότης του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο.

299. Φάκελλος αναφορών Μαύρου1

1-13) Αναφοραί Μαύρου Φεβρουαρίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 1829.

1. Διοικητής των Μεσηνιακών Φρουρίων.

300. Φάκελλος αλληλογραφίας Φαβρικίου

1-4) Επιστολαί Ιουνίου, Ιουλίου 1830.

5) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 13ης Σεπτεμβρίου 1830.

301. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Γερουσίας

1) Διάγγελμα προς την Γερουσίαν 5ης Απριλίου 1830.

2) Εγκύκλιος προς τους Γερουσιαστάς Σεπτεμβρίου 1829.

3) Προς τον Πρόεδρον της Γερουσίας 28ης Οκτωβρίου 1829.

4-32) Ο Κυβερνήτης προς την Γερουσίαν.

33) Επίσης αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

34) Μαρτίου 1831.

Σελ. 108
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/109.gif&w=550&h=800

35) 30ης Μαΐου 1831 αυτόγραφον.

36) Επίσης αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

37) Επίσης αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

38) Επίσης αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας εις δύο φύλλα.

39) Επίσης αυτόγραφον 29ης Μαΐου 1831.

40) Επίσης αυτόγραφον 21ης Ιουνίου 1831.

41) Επίσης αυτόγραφον 4ης Αυγούστου 1831.

42) Η Γερουσία προς τον Κυβερνήτην 9ης Νοεμβρίου 1829.

43) Η Γερουσία προς τον Κυβερνήτην και Εϋνάρδον 28ης Νοεμβρίου 1829.

44) Πίναξ του Πυροβολικού.

45) Αντίγραφον επιστολής Σνάϊντερ προς τον Κυβερνήτην.

302. Φάκελλος Κυβερνητικών Πράξεων

1) Σύνταγμα 1827 εκ φύλλων γεγραμμένων δέκα.

2) Ωσαύτως εκ σελίδων 23.

3) Μετάφρασις επιστολής προς την Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν εκ φύλλων δύο.

4) Δικαιώματα εγγυόμενα υπό του Συντάγματος προς τους Έλληνας.

5) Ψήφισμα Δ' Εθνικής Συνελεύσεως έντυπον.

6) Λόγος Κυβερνήτου έντυπος.

7) Εγκύκλιος περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης έντυπος.

8) Διάγγελμα Κυβερνήτου 30ης Ιουλίου έντυπον.

9) Εγκύκλιος 18ης Ιουλίου 1831.

10) Εγκύκλιος 23ης Ιουλίου 1831 εκ δύο φύλλων.

11) Εγκύκλιος 31ης Ιουλίου 1831 εκ τριών φύλλων.

12) Εγκύκλιος άνευ ημερομηνίας.

13) Εγκύκλιος άνευ ημερομηνίας.

14) Εγκύκλιος 28ης Απριλίου 1831.

15) Εγκύκλιος 1ης Αυγούστου έντυπος.

16) Σύνταγμα 1827 εκ φύλλων γεγραμμένων 11.

17) Ψήφισμα Συνελεύσεως Τροιζήνος. Διορισμός Κυβερνήτου.

18) Διάγγελμα προς λαόν 12ης Ιανουαρίου 1828.

19) Ο Κυβερνήτης προς την Βουλήν. Διάγγελμα 17 Ιανουαρίου 1828.

20) Ο Κυβερνήτης προς την Προσωρινήν Κυβέρνησιν 17.1.1828.

21) Εγκύκλιος Συνελεύσεως 18ης Ιουλίου 1828.

22) Περί όρκου. Ψήφισμα.

23) Περί εσόδων εκ δύο φύλλων.

24) Σύστασις Εθνικής Τραπέζης 14ης Δεκεμβρίου 1828.

25) Λογοδοσία Κυβερνήτου 14ης Δεκεμβρίου 1828.

Σελ. 109
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/110.gif&w=550&h=800

26) Εγκύκλιος προς τους Έλληνας προς συνεισφοράν 16ης Φεβρουαρίου 1828.

27) Πρόσκλησις προς το Πανελλήνιον όπως συνδράμει 2ας Απριλίου 1828.

28) Διάγγελμα Κυβερνήτου 20ης Ιουλίου 1828.

29) Περί Εθνικής συνελεύσεως πρόσκλησις 8ης Απριλίου 1828.

30) Διοικητική διαίρεσις Ελλάδος.

31) Οργανισμός Πανελληνίου.

32) Περί διορισμού Επιτρόπων Διοικητών.

33) Σύστασις Πανελληνίου 20ης Ιανουαρίου 1828.

34) Κώδιξ ψηφισμάτων έντυπος.

35) Προς τον Πρεσβευτήν εν Κωνσταντινουπόλει της Μεγάλης Βρεταννίας 10ης Σεπτεμβρίου 1828.

36) Οργανισμός Γερουσίας 8ης Σεπτεμβρίου 1829.

37) Ορκωμοσία υπουργών 23ης Οκτωβρίου 1829.

38) Διακριτικά σημεία δημοσίων λειτουργών.

39) Επίσης.

40) Γερουσίας Γερουσιαστών εκ δύο φύλλων 16ης Οκτωβρίου 1829.

41) Εξέλεγξις εθνικών γαιών.

42) Περί αταξιών και επαναστατικών κινήσεων Πόρου.

303. Φάκελλος Στρατιωτικών Διαταγμάτων 1829-1830

1-38) Διατάγματα.

39) Αποκήρυξις Καρατάσου. Άνευ ημερομηνίας.

40) Καθορισμός Στολής, άνευ ημερομηνίας.

304. Φάκελλος Διαταγμάτων 1829-1830-1931

1-69) Διατάγματα αναφερόμενα εις διαφόρους κρατικάς αρμοδιότητας. Εις τον αριθ. 53 σημειώνεται «αυτόγραφον».

305. Διατάγματα

1-33) Εις τους αριθμούς 4,16 και 25 σημειώνεται «αυτόγραφον».

306. Φάκελλος Πράξεων Κυβερνήσεως 1828

1-23) Κυβερνητικαί Πράξεις.

307. Φάκελλος Εγκυκλίων 1830

Περιέχει 37 κείμενα εγκυκλίων εκ των οποίων οι 7 και 17 αυτόγραφοι του Κυβερνήτου.

Σελ. 110
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/111.gif&w=550&h=800

308. Φάκελλος αλληλογραφίας Δομπόλη και Πολίτικα

1-15) Επιστολαί Δομπόλη προς Κυβερνήτην 1828-1831.

16) Επιστολή 1ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστα α) Κατάλογος αποβιωσάντων από 21ης Ιουνίου β) Επιστολή (υπογραφή δυσανάγνωστος) από 30ης Ιουνίου γ) Επιστολή Ρωσσιστί και δ) Αντίγραφον επιστολής άνευ υπογραφής προς Ζωσιμάν.

17) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

18) Τουμπλικάτα διαθήκης Δομπόλη εντός φακέλλου.

19) Αντίγραφον λογαριασμού από 15ης Φεβρουαρίου 1831.

20) Έγγραφον του Κυβερνήτου προς τον Ταμίαν της Ελλάδος από 18ης Νοεμβρίου 1829.

21) Αντίγραφον εγγράφου Κυβερνήτου υπ’ αριθ. 445 προς Δομπόλην 30ης Δεκεμβρίου 1829.

22) Σχέδιον εγγράφου Κυβερνήτου προς Δομπόλην.

23) Επίσης 29ης Ιουλίου 1830.

24) Επίσης 19ης Νοεμβρίου 1829.

25) Επίσης 30ης Νοεμβρίου 1829.

26) Επίσης 11ης Ιανουαρίου 1830.

27) Επίσης αυτόγραφον 26ης Οκτωβρίου 1829.

28) Επίσης αυτόγραφον 24ης Νοεμβρίου 1829. Εσώκλειστον αντίγραφον εγγράφου από 1ης Νοεμβρίου 1829 προς την Οικονομικήν Επιτροπήν.

29-37) Επίσης αυτόγραφοι Κυβερνήτου από 7ης Ιουλίου 1830 μέχρι 5ης Σεπτεμβρίου 1831.

38) Επιστολή Πολίτικα προς Κυβερνήτην 5ης Ιανουαρίου 1830.

39) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Πολίτικαν αυτόγραφον 4ης Ιουνίου 1830.

309. Φάκελλος αλληλογραφίας Δουρούτη

1-7) Επιστολαί Δουρούτη προς Κυβερνήτην από Μαΐου μέχρι Δεκεμβρίου 1828..

310. Φάκελλος αλληλογραφίας Fabriguette1

1-30) Επιστολαί ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1829, 1830 και 1831.

1. Αρχιταμίας του Γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο.

311. Φάκελλος αλληλογραφίας Μαρλιάνη

1) Επιστολή Μαρλιάνη προς Κυβερνήτην 6ης Απριλίου 1830.

Σελ. 111
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/112.gif&w=550&h=800

2) Επίσης 22ας Απριλίου 1830. Εσώκλειστον αντίγραφον επιστολής Μαρλιάνη προς Πρίγκηπα Κομβούργον 30ης Απριλίου 1830.

3) Επίσης 23ης Οκτωβρίου 1830.

4) Επίσης 1ης Αυγούστου 1830.

5) Επιστολή 27ης Απριλίου 1830.

6) Επιστολή 30ης Μαΐου 1830. Εσώκλειστον αντίγραφον επιστολής Μαρλιάνη προς Πρίγκηπα Κομβούργον 30ης Μαΐου 1830.

312. Φάκελλος αλληλογραφίας Μορίνου

Περιέχει 1 επιστολήν προς Κυβερνήτην του 1828 και 2 του 1829.

313. Φάκελλος αλληλογραφίας Πρωτοβούλου

1-21) Επιστολαί προς Κυβερνήτην, του 1831.

22) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

314. Φάκελλος αλληλογραφίας Φιλήμονος

1) Επιστολή Φιλήμονος προς Κυβερνήτην 13ης Ιουλίου 1831.

2) Επίσης 6ης Ιουλίου 1831.

315. Φάκελλος αλληλογραφίας Dubourg

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 20ης Μαΐου 1828.

2) Επίσης 12ης Οκτωβρίου 1829.

3) Επίσης 2ας Δεκεμβρίου 1826.

4) Επίσης 18ης Δεκεμβρίου 1826. Εσώκλειστον Σχέδιον επιχειρήσεων κατά των Τούρκων εκ 16 φύλλων.

5) Αντίγραφον επιστολής ανωτέρω από 10ης Οκτωβρίου. Εσώκλειστος σημείωσις.

316. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Φαβιέρου

1-7) Επιστολαί προς Κυβερνήτην 1828 και 1829.

317. Φάκελλος αλληλογραφίας Franchini και Fabricius

1) Επιστολή Fabricius προς Κυβερνήτην 29ης Αυγούστου 1831.

2) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

3) Αναφορά Franchini προς Κυβερνήτην 6ης Ιουνίου 1831 μετά συνημμένης οπισθογράφου αναφοράς εξ επτά φύλλων.

Σελ. 112
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/113.gif&w=550&h=800

318. Φάκελλος

Περιέχει έγγραφα αφορώντα Έλληνας ναύτας φυλακισμένους εις τας φυλακάς Ναυστάθμου.

319. Φάκελλος αλληλογραφίας Epantschine

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς αυτόν 30ης Μαρτίου 1830.

2) Επίσης αυτόγραφον 24ης Μαΐου 1830.

320. Φάκελλος διαφόρων

1) Επιστολή Everetti προς Κυβερνήτην 26ης Αυγούστου 1828 μετ’ εσωκλείστου απαντήσεως.

2) Επιστολή Ebel προς Κυβερνήτην 30ης Αυγούστου 1828.

3) Επιστολή Κομήσσης Etting μετ’ εσωκλείστων τριών σχεδίων απαντήσεων αυτογράφων Κυβερνήτου.

4) Επιστολή Ελευθερούδη 13ης Φεβρουαρίου 1828.

5) Επιστολή Εδιπίδου 2ας Μαΐου 1830.

6) Επιστολή Egle 11ης Μαΐου 1829.

7) Τρία ποιήματα.

321. Φάκελλος Επιστολών Φιλανθρωπικής Εταιρείας Παρισίων υπέρ της Ελλάδος

1-16) Έγγραφα Φιλανθρωπικής Εταιρείας 1828 και 1829. Εις το υπ’ αριθ. 11 της 20ης Ιανουαρίου 1829 επισυνάπτεται σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου και σημείωσις περί φυτεύματος γεωμήλων.

322. Φάκελλος αλληλογραφίας Ευγενίδου1

1) Αναφορά αυτού προς Κυβερνήτην 7ης Μαρτίου 1831. Εν οπισθογράφω σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου.

2-5) Αναφοραί Απριλίου 1831.

6) Αναφορά 8ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστος επιστολή με υπογραφή Πελασγός Φ.Ρ.Μ. και έγγραφον Συνταγματικής Επιτροπής προς στρατηγόν Τζανετάκην 4ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης 12ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστος Επιστολή Χριστέα.

8) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 14ης Μαΐου 1831.

10) Επίσης 16ης Μαΐου 1831.

11) Επίσης 18ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστος επιστολή Μισεγιάννη προς στρατηγόν Τζανετάκην.

Σελ. 113
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/114.gif&w=550&h=800

12) Επίσης 22ας Μαΐου 1831. Εσώκλειστα, αναφορά κατοίκων Μαραθωνίου προς Κυβερνήτην της 1ης Μαΐου 1831 και επιστολή Διευθυντού βρικίου « Αντίζηλος» προς Κυβερνήτην.

13) Επίσης 24ης Μαΐου 1831.

14) Εσώκλειστος επιστολή (υπογραφή δυσανάγνωστος). Διακοίνωσις συνταγματικής νεολαίας προς Κυβερνήτην και ετέρα επιστολή Μαυρίδη προς Κυβερνήτην.

15-20) Αναφοραί Ιουνίου 1831.

21) Αναφορά 9ης Ιουνίου. Εσώκλειστα, αντίγραφον αναφοράς Πικουλάκη, Βεϊδή, Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην.

22) Αναφορά 20ης Ιουνίου 1830. Εσώκλειστος αναφορά (δυσανάγνωστος υπογραφή).

23) Επίσης 20ης Ιουνίου 1831.

24) Επίσης 30ης Ιουνίου 1831, εκ δύο φύλλων.

25) Επίσης 8ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Κ. Μαυρομιχάλη και Λογαριασμός.

26) Αναφορά Πικουλάκη προς Ευγενίδην 29ης Ιουνίου 1831.

27) Αναφορά Ευγενίδη προς Κυβερνήτην 3ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Λιαράκκου προς Ευγενίδην.

28) Επίσης 7ης Ιουλίου 1831.

29) Επίσης 10ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά α) Μιχαλακέα β) Βεϊδή προς Ευγενίδην.

30) Επίσης 14ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Ν. Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην.

31) Επίσης 17ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστα, δύο αναφοραί Ν. Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην και Αγγελικής Σταματελέα προς Μαυρομιχάλην.

32) Επίσης 21ης Ιουλίου 1831.

33) Επίσης 28ης Ιουλίου 1831.

34) Επίσης 31ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Ν. Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην.

35) Επίσης 1ης Αυγούστου 1831.

36) Επίσης 4ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή του ιδίου.

37) Επίσης 17ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή Κουτσουλιέρη προς στρατηγόν Τζανετάκην.

38) Επίσης 7ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή (υπογραφή δυσανάγνωστος).

39) Επίσης 8ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστον αντίγραφον επιστολής ιδίου.

40) Επίσης 9ης Ιουλίου 1831.

41) Επίσης 4ης Ιουλίου 1831.

Σελ. 114
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/115.gif&w=550&h=800

42) Επίσης 14ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Διοικητού Μεσσηνιακών φρουρίων και απάντησις Ευγενίδου. Οπισθόγραφος ιδιόγραφος απάντησις Κυβερνήτου.

43) Επίσης 18ης Αυγούστου 1831. Οπισθόγραφον αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

44) Επίσης 19ης Αυγούστου 1831.

45) Επίσης 22ας Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή προς τον Στρατηγόν Τζανετάκην (δυσανάγνωστος υπογραφή).

46) Επίσης 26ης Αυγούστου 1831.

47) Επίσης 29ης Αυγούστου 1831. Εν οπισθογράφω σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

48) Επίσης 1ης Σεπτεμβρίου 1831.

49) Επίσης 15ης Σεπτεμβρίου 1831. Εν οπισθογράφω ιδιόχειρον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

50) Επίσης 7ης Σεπτεμβρίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Ν. Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην. Οπισθόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

51) Επίσης 18ης Σεπτεμβρίου 1831.

52) Επίσης 7ης Σεπτεμβρίου 1831.

53) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1831.

54) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1831.

55) Απόσπασμα ιδιαιτέρας επιστολής Ευγενίδη.

56) Αναφορά κατοίκων Άγ. Νικολάου 5ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή 3ης Αυγούστου 1831 προς Ευγενίδην (δυσανάγνωστος υπογραφή).

57) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Ευγενίδην άνευ ημερομηνίας.

58) Επίσης 25ης Μαΐου 1831

59) Επίσης 21ης Μαΐου 1831.

60) Επίσης 14ης Μαΐου 1831.

61) Επίσης 18ης Μαΐου 1831.

62) Επίσης 19ης Απριλίου 1831 εκ δύο φύλλων.

63) Επίσης 12ης Μαρτίου 1831.

64) Επίσης αυτόγραφον Κυβερνήτου 18ης Μαΐου 1831.

65) Επίσης αυτόγραφον Κυβερνήτου 8ης Ιουνίου 1831.

66) Επίσης 23ης Ιουλίου 1831.

67) Επίσης 20ης Ιουλίου 1831.

68-76) Επίσης αυτόγραφα Κυβερνήτου Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου Αυγούστου 1830.

1. Διοικητής Σπάρτης το 1831.

Σελ. 115
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/116.gif&w=550&h=800

323. Φάκελλος αλληλογραφίας Δούμα Α.

1) Αντίγραφον επιστολής εις διπλούν από 6ης Φεβρουαρίου 1828 προς Δούμαν άνευ υπογραφής.

2-12) Επιστολαί Δούμα προς Κυβερνήτην 1828, 1829, 1830, 1831.

13) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Δούμαν 4ης Απριλίου 1830.

14) Επίσης αυτόγραφον 13ης Ιουνίου 1830.

324. Φάκελλος αλληλογραφίας Dalberg1

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 9ης Οκτωβρίου 1826. Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου εκ Γενεύης.

2) Επίσης 27ης Ιουλίου 1828.

3) Επίσης 30ης Ιουλίου 1828.

4) Επίσης 31ης Ιουλίου 1828.

5) Επιστολή Deschamps προς Κυβερνήτην 20ης Ιουνίου 1828.

1. Διπλωμάτης, πρεσβευτής της Βάδης στο Παρίσι. Υπουργός των Εξωτερικών της Βάδης το 1809. Αργότερα έγινε Γάλλος υπήκοος και το 1815 παρέστη στο Συνέδριο της Βιέννης ως πληρεξούσιος της Γαλλίας. Υπήρξε φιλέλλην και μέλος του Συνδέσμου για την υπεράσπιση των ελληνικών δικαίων.

325. Φάκελλος αλληλογραφίας Αινιάν

1) Επιστολή Αινιάν προς Κυβερνήτην 13ης Σεπτεμβρίου 1828.

2) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Αινιάν 21ης Ιουλίου 1831.

326. Φάκελλος αλληλογραφίας Δαμιράλη

1) Αναφορά Δαμιράλη προς Κυβερνήτην 7ης Σεπτεμβρίου 1831. Εσώκλειστα α) Αναφορά Δημογερόντων Λεωνιδίου προς Διοικητήν Αγίου Πέτρου από 1ης Σεπ/βρίου 1831 β) Έγγραφον τοποτηρητού Δημητρίου Ιωάννου προς τον Διοικητήν Πέτρου 2ας Σεπτεμβρίου 1831 γ) Πρακτικόν εκλογής πληρεξουσίων εν Λεωνιδίω 31ης Αυγούστου 1831 δ) Πρακτικόν κατοίκων Λεωνιδίου 30ης Αυγούστου 1831 ε) Έγγραφον Δημογεροντίας προς τον Διοικητήν Πραστού 30ης Αυγούστου 1831.

2) Επίσης 29ης Ιουλίου 1831.

3) Επίσης 20ης Ιανουαρίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Δημητρίου Καραλή.

4) Επίσης 28ης Ιανουαρίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Θεοδώρου.

5) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 17ης Σεπτεμβρίου 1831.

6) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου 25ης Σεπ/βρίου 1831.

Σελ. 116
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/117.gif&w=550&h=800

327. Φάκελλος αλληλογραφίας Διαφόρων

Περιέχει 17 επιστολάς ξένων και 1 Έλληνος.

328. Φάκελλος αλληλογραφίας Desjardins

1) Επιστολή Desjardins, παιδαγωγού στο Μόναχο, 17ης Δεκεμβρίου 1827. Εσώκλειστος κατάλογος Ελληνοπαίδων σπουδαστών εν Μονάχω.

2-5) Επιστολαί 1828, 1830 και 1831.

6) Μετάφρασις Διατάγματος του βασιλέως της Βαυαρίας σχετικόν με τον Desjardins.

7) Μετάφρασις εγγράφου του διευθυντού της Αστυνομίας του Μονάχου 20ης Σεπτεμβρίου 1830.

8) Πιστοποιητικόν από 2ας Οκτωβρίου 1830.

9) Επίσης από 5ης Οκτωβρίου 1830.

10) Επίσης από 5ης Οκτωβρίου 1830.

11) Επίσης από 6ης Οκτωβρίου 1830.

12) Επίσης από 26ης Αυγούστου 1830.

13) Επιστολή Προξένου της Βαυαρίας εν Τεργέστη προς Καποδίστριαν.

14) Επιστολή Περήν προς Κυβερνήτην 6ης Οκτωβρίου 1828.

15) Επιστολή Desjardins προς Κυβερνήτην 20ης Μαρτίου 1830.

16) Επιστολή 20ης Μαρτίου 1830.

17-24) Επιστολαί εκ των οποίων 6 του 1829 και 2 του 1830.

25) Έντυπον του σχολείου Desjardins εν Μονάχω.

329. Φάκελλος αλληλογραφίας Μαρίνογλου

Περιέχει 7 επιστολάς του Μαρίνογλου προς τον Κυβερνήτην του 1826 και 1828.

Φορτωτική από 6ης Σεπτεμβρίου 1828.

Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Μαρίνογλου από 24ης Οκτωβρίου 1831.

330. Φάκελλος αλληλογραφίας Μοσπινιώτη, Γυάλια, Δεσπότη

11 επιστολαί ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1827, 1828, 1829, 1830.

1 Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου.

331. Φάκελλος αλληλογραφίας διαφόρων

Περιέχει επιστολάς διαφόρων προς τον Κυβερνήτην των ετών 1828, 1829, 1830 και δύο σχέδια απαντήσεων Κυβερνήτου.

Σελ. 117
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/118.gif&w=550&h=800

332. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Heicdek

1-31) Επιστολαί Heicdek προς Κυβερνήτην 1829.

32) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Heicdek 11ης Ιουνίου 1829.

33) Επίσης 26ης Ιανουαρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

34) Επίσης 25ης Ιανουαρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

35) Σχέδιον στρατιωτικόν συνταχθέν υπό Heicdek εκ πέντε φύλλων.

36) Έγγραφος έκθεσις των υπό του Heicdek πεπραγμένων επί τη αναχωρήσει του εξ Ελλάδος εκ φύλλων 6.

37) Μετάφρασις αυτής.

38) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον προς Heicdek.

333. Φάκελλος εγγράφων Συνταγματάρχου Heicdek

Περιέχει συνολικά 32 κείμενα του Heicdek με αρκετά επισυναπτόμενα σε μερικά από αυτά, όλα του 1829, και αναφερόμενα στις δραστηριότητες των αρμοδιοτήτων του.

334. Φάκελλος με έγγραφα αφορώντα παίδας Μεσολογγίου

1) Υπόμνημα Αρχηγών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βενετίας προς την Κυβέρνησιν αυτής.

2) Επιστολή Μουστοξύδη προς Βιάρον Καποδίστριαν.

3) Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια προς Μουστοξύδην.

4) Έγγραφον Φιλελληνικής Εταιρείας Κερκύρας προς Μουστοξύδην.

5) Έγγραφον πληρεξουσιότητος γυναικών Μεσολογγίου.

335. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

1) Επιστολή 14/26 Σεπτεμβρίου 1818.

2) Αντίγραφον θεσπίσματος Ελληνικής Πολιτείας υπ’ αριθ. 914. Επισυνάπτονται δύο επιστολαί Βιάρου προς Γλαράκην.

3) Επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον εκ δύο φύλλων.

4) Αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου προς Καποδίστριαν 25ης Σεπτεμβρίου 1827.

5) Επιστολή Βιάρου προς Κυβερνήτην 28ης Οκτωβρίου 1827.

6) Επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον 19ης Νοεμβρίου 1827.

7) Επιστολή Ιγνατίου προς Βιάρον 30ης Νοεμβρίου 1827.

8) Έγγραφον Ελληνικής Πολιτείας υπ’ αριθ. 166.

9) Αυτόγραφον επιστολής Ναυάρχου 24ης Οκτωβρίου 1827.

10) Επιστολή Βιάρου 18ης Νοεμβρίου 1827.

11) Αντίγραφον επίσημον Κυβερνήτου προς Ιγνάτιον υπ’ αριθ. 168.

Σελ. 118
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/119.gif&w=550&h=800

12) Αντίγραφον επιστολής Πετρόμπεη προς Ιγνάτιον.

13-40) Επιστολαί Βιάρου προς Καποδίστριαν 1827 και 1828.

41) Υπόμνημα Βιάρου περί Εθνικών γαιών.

336. Φάκελλος επιστολών Δομπόλη προς Κυβερνήτην διαρκούντος του ταξειδίου τούτου κατά το 1819

1) Επιστολή Καποδίστρια προς Δομπόλην 17ης Ιουλίου 1818 περί των εις χείρας του ευρισκομένων ομολογιών του εις διπλούν.

2-13) Επιστολαί Δομπόλη προς Καποδίστριαν 1818 και 1819.

14) Λογαριασμός εσόδων και εξόδων Κυβερνήτου 1819.

15) Λογαριασμός αργυροσκευής επιτραπεζίου του Κυβερνήτου.

16) Σχέδιον διαφόρων Στηλών.

337. Φάκελλος αλληλογραφίας Σπυρίδωνος Τρικούπη

1-10) Επιστολαί Τρικούπη προς Κυβερνήτην 1828, 1829, 1830.

11) Κατάλογος υπό Σ. Τρικούπη 15ης Απριλίου 1829.

12) Έγγραφον Υπουργού Εξωτερικών Τρικούπη υπ’ αριθ. 219 9ης Ιουνίου 1829.

13) Επιστολή Τρικούπη προς Κυβερνήτην.

14) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Τρικούπην 25ης Σεπτεμβρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

338. Φάκελλος αλληλογραφίας Τομπάζη

1) Επιστολή Τομπάζη προς Κυβερνήτην 22ας Ιουλίου 1826. Εν οπισθογράφω ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 18ης Μαΐου 1827.

2) Επίσης 10ης Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης 24ης Ιανουαρίου 1829.

339. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Βαΐου

Τρεις επιστολαί προς τον Κυβερνήτην Ιουλίου - Αυγούστου 1831.

340. Φάκελλος αλληλογραφίας Τομπακάκη

1-16) Επιστολαί Τομπακάκη προς Κυβερνήτην 1831.

17) Έγγραφον Αστυνομίας Ανδρούβιτσας υπ’ αριθ. 223 προς Τομπακάκην 12ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος προκήρυξις προκρίτων Ύδρας προς την Συνταγματικήν επιτροπήν Σπάρτης.

18) Έγγραφον Τομπακάκη προς Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1831.

19) Επίσης 14ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 119
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/120.gif&w=550&h=800

20) Επίσης 17ης Αυγούστου 1831 με οπισθόγραφον αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 24 Αυγούστου 1831.

21) Επίσης 18ης Αυγούστου με αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 24ης Αυγούστου 1831.

22) Επίσης 23ης Αυγούστου 1831.

23) Επίσης 25ης Αυγούστου 1831 με παρά πόδας αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

24-28) Επιστολαί Τομπακάκη προς Κυβερνήτην Σεπτεμβρίου 1831.

29) Έγγραφον Τομπακάκη υπ’ αριθ. 1821 προς την Γραμματείαν Επικρατείας 22ας Σεπτεμβρίου 1831.

30) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήσεως προς Τομπακάκην 23ης Αυγούστου 1831.

31) Επίσης 13ης Αυγούστου 1831.

32) Επίσης 2ας Μαΐου 1831.

33) Επίσης 20ης Μαρτίου 1831.

34) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 6ης Σεπτεμβρίου 1831.

35) Επίσης 17ης Αυγούστου 1831.

36) Αυτόγραφον 18ης Ιουνίου 1831.

37) Έγγραφον Κουβαρά προς Κυβερνήτην. Οπισθογράφως σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Τομπακάκην 16ης Αυγούστου 1831.

341. Φάκελλος αλληλογραφίας Ταγκόπουλου

1) Επιστολή Ταγκόπουλου προς Κυβερνήτην 5ης Ιουλίου 1830.

2) Επίσης 20ης Αυγούστου 1830.

3) Επίσης 28ης Φεβρουαρίου 1831.

4) Επίσης 22ας Αυγούστου 1831. Εσώκλειστα, επιστολή με υπογραφή δυσανάγνωστη και έγγραφον αρχιστρατήγου Γαλλικών στρατευμάτων Μωρέως με οπισθόγραφον απάντησιν Κυβερνήτου.

5) Επίσης 2ας Σεπτεμβρίου 1831.

6) Επίσης αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 14ης Ιουλίου 1830.

7) Επιστολή ανυπόγραφος προς Ταγκόπουλον 27 Σεπτεμβρίου 1830.

342. Φάκελλος αλληλογραφίας Thiersh1

Περιέχει 4 επιστολές προς τον Κυβερνήτην των ετών 1829 -1830.

1. Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου.

343. Φάκελλος αλληλογραφίας Στεφάνου Θεοτόκη

Περιέχει 8 επιστολές του Στέφ. Θεοτόκη των ετών 1826, 1827, 1829 καί

Σελ. 120
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 101

  273. Φάκελλος αλληλογραφίας Μηνιάκη

  Περιέχει 1 επιστολήν Μηνιάκη 10ης Απριλίου 1830.

  274. Φάκελλος αλληλογραφίας Bunsen

  1) Επιστολή Bunsen 15ης Νοεμβρίου 1829.

  2) Επιστολή Bunsen 16ης Νοεμβρίου 1829.

  275. Φάκελλος επιστολών Bautieff1

  1) Επιστολή Boutineff προς Κυβερνήτην 3ης Ιουλίου 1828.

  2) Επίσης 28ης Ιανουαρίου 1828.

  3) Επίσης 14ης Νοεμβρίου 1829.

  4) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

  1. Αντιπρόσωπος της Ρωσσίας στην Κωνσταντινούπολη.

  276. Φάκελλος αλληλογραφίας Broglie

  1) Επιστολή Broglie προς Κυβερνήτην 9ης Ιουνίου 1828.

  2) Επίσης 16ης Σεπτεμβρίου 1829.

  1. Γάλλος πολιτικός, υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας 1832-1834, 1835-1836. Πρωθυπουργός κατά την παλινόρθωση.

  277. Φάκελλος αλληλογραφίας Bétant, Bezzo, Bignami

  1-9) Επιστολαί Bétant προς Κυβερνήτην από Αυγούστου 1827 μέχρι Αυγούστου 1830.

  10-18) Επιστολαί Bezzo προς Κυβερνήτην 1829, 1830.

  19) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Bezzo 2ας Δεκεμβρίου 1830.

  20) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

  21) Επίσης 25ης Μαΐου 1830.

  22-27) Επιστολαί Bignami από 18ης Νοεμβρίου 1827 μέχρι 16ης Οκτωβρίου 1828.

  278. Φάκελλος αλληλογραφίας Βάλβη και Βούλγαρη

  1-13) Επιστολαί ανωτέρω 1828, 1829, 1830, 1831.

  14) Σχέδιον απαντήσεως 2ας Μαρτίου 1831.

  279. Φάκελλος αλληλογραφίας Μπούκουρα

  1-20) Επιστολαί Μπούκουρα προς Κυβερνήτην 1830, 1831.