Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 16-35 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/16.gif&w=550&h=800

»Διά τούτο ανακαλών τον όρον της εις το Αρχείον της Ιονίου Γερουσίας φυλάξεως του Αρχείου του Κυβερνήτου, παρακαλώ όπως παραλάβητε και τοποθετήσητε τούτο εις περίοπτον θέσιν του Δημαρχιακού Μεγάρου, ως αρμόζει, εγκλείοντες ταύτα εις ανάλογον χαρτοθήκην.

»Εν καιρώ δε θέλετε μοι υποβάλη (η υπογράμμιση δική μας) το πρωτόκολλον παραδόσεως, όπως αποστείλω αντίγραφον αυτού και προς τον αδελφόν μου».

Τις 3 Ιανουαρίου 1929 ο Δήμαρχος άπαντα στον I. Α. Καποδίστρια και του γνωρίζει ότι «το Δημοτικόν Συμβούλιον ομοφώνως ενέκρινεν όπως εις περίπτωσιν καταργήσεως του Αρχείου της Ιονίου Γερουσίας, ένθα νυν φυλάσσεται το Αρχείον του Κυβερνήτου, παραλάβη τούτο ο Δήμος και τοποθέτηση εις περίοπτον θέσιν του Δημαρχιακού Μεγάρου, ίνα διά του τρόπου τούτου καταστή εύκολος η προς τους μελετητάς της νεωτέρας ιστορίας αναδίφησις αυτού».

Θα πρέπει να διευκρινήσουμε στο σημείο αυτό ότι το Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας στεγαζόταν στο παληό μέγαρο του Ενετού Βαΐλου, στον χώρο και την πλατεία όπου αργότερα κτίστηκε το Β' Δημοτικό Σχολείο. Το αρχείο αυτό σάπιζε στα υπόγεια του κτιρίου του Βαϊλάτου κι εκείνος που ανέλαβε την πρωτοβουλία να το ανασύρει από εκεί, να το διασώσει και να το ταξινομήσει ήταν ο Μάρκος Θεοτόκης, πατέρας του Σπυρίδωνος. Αφορμή για να διαπιστώσει την οικτρή κατάσταση του Αρχείου έλαβε όταν, γράφοντας τις μελέτες του, απάντηση στον Π. Λάμπρου για τα «Νομίσματα και μετάλλια της Επτανήσου Πολιτείας» και για την αποστολή του Καποδίστρια στην Κεφαλληνία το 1801 και 1802, χρειάστηκε να συμβουλευτεί τα έγγραφα που αναφέρονταν στην Επτάνησο Πολιτεία1. Και ήταν αυτός που το μετέφερε από τα υπόγεια και το ταξινόμησε, όπως διασώζεται σήμερα. Το κτίριο αυτό ήταν κοντά στο Δημαρχείο και στην κατοικία του δωρητού, στην οδό Μοτσενίγου. Υπήρχε όμως παλαιό κερκυραϊκό αίτημα για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο της πόλης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της παιδείας πρώτης βαθμίδας. Και ο Δήμος δε βρήκε να παραχωρήσει άλλο οικόπεδο στο Υπουργείο Παιδείας - είχε τεθεί ως προϋπόθεση η δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου - από τον χώρο όπου βρισκόταν το μνημειακό κτίριο του Βαϊλάτου. Και διέπραξε τότε και μια άλλη αστοχία. Το ποσόν των 100.000 δραχμών που

1. Μ. Θεοτόκη, Επικρίσεις επί περιόδων τινών του συγγράμματος του κ. Παύλου Λάμπρου «Νομίσματα και μετάλλια της Επτανήσου Πολιτείας», Κέρκυρα 1885. Επίσης Μ. Θεοτόκη, Ο Ιωάννης Καποδίστριας εν Κεφαλληνία και αι στάσεις αυτής εν έτεσι 1800, 1801,1802. Ιστορικαί σημειώσεις εξαχθείσαι εκ των εγγράφων της Επτανήσου Πολιτείας. Κέρκυρα 1889. Βλ. αναλυτικά Κ. Δαφνή, Κερκυραίοι ιστορικοί κλπ., ό.π. σσ 153 - 155.

Σελ. 16
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/17.gif&w=550&h=800

είχε διάθεσει ο Ναπολέων Ζαμπέλης με το κληροδότημά του1 για την ανέγερση κτιρίου που θα στέγαζε τα κερκυραϊκά αρχεία - τότε το σημερινό Ιστορικό Αρχείο ονομαζόταν Αρχειοφυλακείο και υπαγόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών - το διέθεσε για τη μεταφορά των αρχειακών θησαυρών του τόπου στη δεξιά πτέρυγα των Ανακτόρων, όπου έκτοτε στεγάζεται, στο ισόγειο και το υπόγειο, υπό απαράδεκτες συνθήκες. Το Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας, ίσως γιατί το έθεσε και πάλι ως όρο ο δωρητής, στεγάστηκε σε δυο αίθουσες στο κέντρο του κτιρίου των Ανακτόρων, όπου και σήμερα λειτουργεί, με τη διαφορά ότι μια αίθουσα του έχει ουσιαστικά καταληφθεί από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη.

Αυτόν τον κίνδυνο της συγχωνεύσεως κατά τη μεταφορά των Αρχείων θα υπονούσε ο I. Α. Καποδίστριας, όταν ζητούσε από το Δήμο να προστατεύσει τη δωρεά του σε εμφανές μέρος του Δημαρχιακού μεγάρου.

Και μια ακόμη παρένθεση πριν προχωρήσουμε στην επισήμανση των αδυναμιών του Καποδιστριακού Αρχείου. Τον Ιούλιο του 1932 ήταν Νομάρχης Κερκύρας ο Π. Νοταράς, απόγονος του Πανούτσου Νοταρά, από τους σημαντικούς παράγοντες της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Νομάρχης αυτός, με το υπ’ αριθ. 6839 έγγραφο του ζήτησε από τον Δήμο -όχι από το Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας - να του στείλει τον υπ’ αριθ. 460 φάκελλο, που περιείχε πέντε επιστολές του Π. Νοταρά προς τον Κυβερνήτη. Και ο Δήμαρχος έστειλε το φάκελλο, ευτυχώς με το υπ’ αριθ. 4587/21 Ιουλίου 1932, επί αποδείξει. Κι έτσι ο φάκελλος διεσώθη. Η ύπαρξη όμως της σχετικής αλληλογραφίας είναι χαρακτηριστική του πνεύματος της εποχής. Αντί ο Νομάρχης Νοταράς να πάει στο Αρχείο και να συμβουλευθεί, αντιγράψει και φωτογραφίσει, εάν το επιθυμούσε, τα γράμματα του προγόνου του, πήγε ο φάκελλος προς τον Νομάρχη!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ο Κατάλογος - Πρωτόκολλο. Όπως είπε στην Ακαδημία ο Σπ. Θεοτόκης2, το Αρχείο ήταν τοποθετημένο σε έξη μεγάλα κιβώτια, ότι τα κιβώτια αυτά ανοίχτηκαν το 1902 από τον Αντώνιο Καποδίστρια, ξεκαθαρίστηκε το περιεχόμενό τους και ξανακλείστηκαν, για να ξανανοίξουν το 1927 κατά την παράδοσή τους από το Δήμο στο Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας. Όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο, τα κιβώτια που ανοίχτηκαν και το περιεχόμενό τους καταγράφηκε λεπτομερώς, ήταν τρία. Μάλιστα η καταγραφή του τρίτου δεν φαίνεται να συντελέστηκε ολοκληρωτικά, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κλείσιμο της απογραφής του, με τις υπογραφές του παραδώσαντος και του παραλαβόντος, όπως είχε γίνει με τα δύο προηγούμενα κιβώτια3. Οι

1. Βλ. Κ. Δαφνή, Ναπολέων Ζαμπέλης και το Κληροδότημά του. Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ. XX, σσ 170 - 178. Κέρκυρα 1976.

2. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, ό. π. σ. 15.

3. Βλ. Γ' Τμήμα του δημοσιευομένου καταλόγου.

Σελ. 17
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/18.gif&w=550&h=800

μακρές απουσίες του Σπ. Θεοτόκη από την Κέρκυρα, η μη εξασφάλιση της χρηματοδότησης της έκδοσης του Αρχείου και η ενασχόληση του με άλλες ιστορικές έρευνες και ταξινομήσεις αρχείων, όπως του Ιωάννη Βαπτιστή Θεοτόκη και του Γεωργίου Θεοτόκη, καθώς και η παρασκηνιακή του ανάμιξη στην πολιτική ζωή, που τελικά τον έφερε Νομάρχη Ηρακλείου το 1935, δεν αποτελούσαν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της καταγραφής και τη σωστή αρχειοθέτησή του και αποδελτίωση. Επειδή όμως ο Κατάλογος και όπως υπάρχει αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τον ερευνητή που ενδιαφέρεται για την περίοδο της διακυβέρνησης της Ελλάδος από τον Καποδίστρια και επειδή συγχρόνως διαγράφει τους εκτός αυτού στόχους της έκδοσης αυτής, τον δημοσιεύουμε στη συνέχεια ολόκληρο.

Η δημοσίευση όμως εξυπηρετεί παράλληλα τη δυνατότητα μιας γενικής αξιολόγησης του περιεχομένου του Αρχείου, της σημασίας του, ενώ συγχρόνως βοηθεί στην συγκριτική έρευνα με τα δημοσιευμένα από τον Bétant και άλλους Καποδιστριακά κείμενα. Για τα τελευταία αυτά υπάρχει ήδη το εξαίρετο από κάθε άποψη αλφαβητικό ευρετήριο, που μας έχουν δώσει οι Χρήστος Λούκος και Βγένα Βαρθολομαίου1. Θα παρατηρηθεί ασφαλώς γιατί την συγκριτική αυτή έρευνα δεν την επιχειρούν οι έκδοτες του Αρχείου Καποδίστρια, δίνοντας παράλληλα αναθεωρημένο και ταξινομημένο τον Κατάλογο του Αρχείου. Πρώτον γιατί σκοπός αυτής της έκδοσης δεν είναι η ευρετηρίαση των αρχείων απ’ όπου αντλούμε τα Καποδιστριακά κείμενα που δημοσιεύουμε. Στον πρόλογο του Α' τόμου προσδιορίσαμε με ακρίβεια τους στόχους του Αρχείου. Αυτή η δουλειά ανήκει στους ειδικούς και σ’ εκείνους που έχουν την ευθύνη της διοικήσεως των αρχείων, είτε σε κεντρική είτε σε περιφερειακή αρμοδιότητα. Και δεύτερον, γιατί όταν ολοκληρωθεί η έκδοση αυτού που εμείς εξ αρχής ονομάσαμε ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, θα δώσουμε το γενικό ευρετήριο κειμένων και ονομάτων, έτσι που να είναι ευχερής ο έλεγχος και οι επισημάνσεις των τυχόν παραλείψεων. Θα έχει όμως προηγηθεί η δημοσίευση των εγγράφων που σηματοδότησαν την εκπληκτική πορεία του θεμελιωτή του ελληνικού κράτους και βαθμολογούν την έκταση και την ποιότητα της προσφοράς του σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ αναγκαίες τις παρακάτω παρατηρήσεις, για να δοθεί η πραγματική εικόνα της σημερινής κατάστασης του Αρχείου.

1) Ο κατάλογος δεν χωρίζεται σε ενότητες περιεχομένου η χρονολογικές, αλλά ανάλογα με το περιεχόμενο των εγγράφων των τριών κιβωτίων. Οι Φάκελλοι 1 - 143 προέρχονται από το 1ο κιβώτιο. Οι Φάκελλοι 144 - 364 από το 2ο και οι Φάκελλοι από 395 -585 από το τρίτο.

1. Ευρετήριο των επιστολών του Ιω. Καποδίστρια. Επιμέλεια Χρήστου Κ. Λούκου και Βγένας Α. Βαρθολομαίου. Περιοδικό Μνήμων, τόμ. έκτος, σσ 131 -211, Αθήνα 1977.

Σελ. 18
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/19.gif&w=550&h=800

2) Σε κάθε φάκελλο, εκτός από αύξοντα αριθμό, σημειώνεται ενδεικτικά και το περιεχόμενό του. Π.χ. Φάκελλος αλληλογραφίας Νεράντζη. Υπάρχουν όμως και φάκελλοι με μόνο τον αύξοντα αριθμό και χωρίς ένδειξη περιεχομένου ή απλώς γράφουν «Διάφοροι» όταν περιέχουν επιστολές και αναφορές πολλών προσώπων.

3) Επισημαίνονται λάθη παραναγνώσεων, καθώς και διάφορα άλλα τα οποία προφανώς οφείλονται στη δακτυλογράφηση. Ο καταλογράφος όμως, ενώ εξελληνίζει πολλά ονόματα ξένων, δεν δίνει με ελληνικά στοιχεία γνωστά ελληνικά ονόματα, όπως Μόστρας, Κοδρικάς, αλλά γράφει Mostras, Codrikas.

4) Υπάρχουν φάκελλοι περισσότεροι από ένας με το ίδιο όνομα. Οι φάκελλοι, όπως πιθανολογούμε, σχηματίζονταν κατά την καταγραφή του περιεχομένου κάθε κιβωτίου. Επειδή όμως τα ίδια πρόσωπα παρουσιάζονταν με κείμενά τους και στα επόμενα κιβώτια, ο καταλογογράφος δε θεώρησε απαραίτητο να ενοποιήσει τους φακέλλους που αφορούσαν έναν αποστολέα. Έτσι ο ερευνητής είναι υποχρεωμένος να μελετήσει προσεκτικά ολόκληρο τον Κατάλογο πριν αρχίσει τη μελέτη για ένα πρόσωπο.

5) Το περιεχόμενο των φακέλλων δεν είναι ταξινομημένο κατά χρονολογική σειρά της αποστολής τους. Έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις προηγούνται έγγραφα του 1831, παρεμβάλλονται έγγραφα του 1825, του 1826, του 1828, ακολουθεί το 1830, του 1827, του 1829. Πιθανώς αυτό να οφείλεται στους εκάστοτε μελετητές των φακέλλων, δεν συνιστά όμως την οργανωτική και λειτουργική ευρυθμία του Αρχείου.

6) Στην αναζήτηση ωρισμένων στοιχείων διαπιστώσαμε ότι λείπουν από το Αρχείο οι Φάκελλοι 90, 379 και 419. Σημειώνουμε ότι το περιεχόμενό τους, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης του Καταλόγου στη συνέχεια, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επίσης από το φάκελλο 112 με αποδείξεις Κοραή λείπουν από τα αριθμημένα χαρτιά τα 3, 4, 5 και 6. Και ίσως αν η έρευνα προχωρούσε σε συστηματική αντιπαραβολή του Καταλόγου με το σημερινό περιεχόμενο των φακέλλων να επισημαίνονταν και άλλες διαρροές, οι οποίες ασφαλώς χρονολογούνται σε πολύ απώτερο χρόνο.

7) Ο Σπ. Θεοτόκης στην ανακοίνωσή του προς την Ακαδημία αναφέρει ότι η τελευταία προσφορά του Καποδίστρια προς τη γενέτειρά του πριν αναχωρήσει για τη Ρωσσία ήταν η ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας, της πρώτης πραγματικής Ελληνικής Ακαδημίας «ήτις προϊόντος του χρόνου, κυριαρχουμένης της Επτανήσου υπό των Αυτοκρατορικών Γάλλων, πλουσίους απέδωκε καρπούς». Ο Θεοτόκης βεβαιώνει ότι με τα σωζόμενα στο Καποδιστριακό Αρχείο στοιχεία προκύπτει ο ρόλος του Καποδίστρια στην ιστορία των πρώτων έξη μηνών της Ιονικής Ακαδημίας των Γάλλων, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται προς διαχωρισμό από την Ιόνιο Ακαδημία που ίδρυσε ο Γκύλφορδ, πάλι με την παρό-

Σελ. 19
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/20.gif&w=550&h=800

τρυνση του Καποδίστρια. Τα στοιχεία όμως αυτά, τα οποία θα φωτίζανε τα πρώτα βήματα της Ακαδημίας αυτής, ούτε στον κατάλογο αναφέρονται ούτε στους φακέλλους του Αρχείου υπάρχουν1.

8) Φάκελλος, ο οποίος θα έπρεπε να υπάρχει στο Αρχείο και που το περιεχόμενό του αναφερόταν λεπτομερειακά στη Φιλόμουση Εταιρεία της Βιέννης - τον χρησιμοποίησε η κ. Ελένη Κούκου στην ομότιτλη διδακτορική διατριβή της2, υπάρχει σήμερα στα χέρια της οικογενείας Κοζώνη, κατόπιν δωρεάς του I. Α. Καποδίστρια προς τον Γεώργιο Κοζώνη, όταν υπηρετούσε στην Κέρκυρα στην περίοδο 1929-1932 ως υποδιευθυντής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας και στη συνέχεια ως Διευθυντής του Αυτόνομου Οργανισμού Αγροτικής Πίστεως, που ιδρύθηκε πριν από την Αγροτική Τράπεζα.

Ανακεφαλαιώνοντας, διαπιστώνουμε:

1) Την ύπαρξη Καποδιστριακού Αρχείου ως αυτοτελούς Τμήματος του Αρχείου της Ιονίου Γερουσίας. Περιλαμβάνει 585 Φακέλλους με 8.068 έγγραφα κατά τον υπάρχοντα Κατάλογο - Πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής μεταξύ Δήμου και Διευθύνσεως του Αρχείου, χρονολογούμενο από το 1928 και μη ολοκληρωμένο.

2) Την ύπαρξη δεσμίδων με τον αναγραφόμενο σ’ αυτές χαρακτηρισμό «Δημοσιευθέντα υπό Bétant».

3) Την ταξινόμηση των εγγράφων, των οποίων ο Σπ. Θεοτόκης δεν είχε ολοκληρώσει την καταγραφή, σε 609 Φακέλλους με 1903 έγγραφα. Σ’ αυτούς αναγράφεται ο αύξων αριθμός του φακέλλου και του αποστολέα η του αποδέκτη του εγγράφου, χωρίς επισήμανση, έστω και ενδεικτική, του περιεχομένου των εγγράφων.

Οι διαπιστώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη της ταξινόμησης των εγγράφων όλων των κατηγοριών βάσει των δεδομένων της επιστήμης της αρχειονομίας και για τη διευκόλυνση των ερευνητών και την πληρέστερη διασφάλισή τους. Έργο που ανήκει, όπως και για τα άλλα Αρχεία - Ιστορικό και Ιονίου Γερουσίας -, στο Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου3.

1. Πρακτικά Ακαδημίας, ό.π. σ 14. Η πληροφορία του Θεοτόκη δεν επιβεβαιώνεται από καμία άλλη πηγή.

2. Κούκκου Ελένης, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία. 1803 - 1882. Α ' Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιένης, Αθήναι 1958.

3. Τα περισσότερα ελληνικά αρχεία δεν πλαισιώνονται από ειδικευμένο προσωπικό, η δε νομοθεσία που τα διέπει ποικίλλει. Από χρόνια υπάρχει στο αρμόδιο υπουργείο νομοσχέδιο, που ρυθμίζει κατά ενιαίο τρόπο την οργάνωση και την πλαισίωση των ελληνικών αρχείων από ειδικούς επιστήμονες, αλλ’ άγνωστο για ποιο λόγο δεν προωθείται για ψήφιση στη Βουλή. Εξ άλλου η πολιτεία έχει τη δυνατότητα να αποσπάσει στα Αρχεία τους φιλόλογους,

Σελ. 20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/21.gif&w=550&h=800

Κατά τη μεταγραφή του Καταλόγου, που συνέταξε ο Σπ. Θεοτόκης, καταβλήθηκε προσπάθεια να διορθωθούν τα λάθη που υπήρχαν και που, οφείλονται, επαναλαμβάνουμε, στη δακτυλογράφηση. Επίσης συμπτύξαμε αριθμητικά, όπου ήταν δυνατόν, έγγραφα του Ίδιου αποστολέα. Εκεί που προσπαθήσαμε να μη υπάρξουν παραλείψεις ήταν κατά την αναφορά των αυτόγραφων απαντήσεων του Κυβερνήτη η των ιδιόγραφων επιστολών του προς διαφόρους. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι κατά την σύνταξη του Καταλόγου ο Θεοτόκης δεν παρέλειψε να καταγράψει και ασήμαντες ακόμη ιδιόγραφες απαντήσεις του Κυβερνήτη σε επιστολές και αναφορές που του απευθύνονταν και που στις περισσότερες περιπτώσεις το οριστικό τους κείμενο διαμόρφωναν τελικά οι γραμματείς του Κυβερνήτη.

Κ. ΔΑΦΝΗΣ

Σελ. 21
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/22.gif&w=550&h=800Σελ. 22
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/23.gif&w=550&h=800

Α'

[Εν Κερκύρα τη 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού ογδόου εις τα πρώην ανάκτορα και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο Κος Βλάϊκος Γεώργιος, αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια παρέδωκε προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, Διευθυντήν του αρχείου της Ιονίου πολιτείας, το αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδιστρίου ως εξής:]

1. Φάκελλος επιστολών ADAM

1) 10 Φεβρουαρίου 1828. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού.

2) 30 (sic) Φεβρουαρίου 1830. Πρόχειρον απαντήσεως.

3) 1 Ιανουαρίου 1831. Επιστολή Ricareli.

4) 1 Αυγούστου 1828. Επιστολή εκ δύο φύλλων Αγγλιστί.

5) Μετάφρασις αυτής Ιταλιστί

6) 2 Φεβρουαρίου 1828

7) 27 Μαΐου 1828

8) 10 Δεκεμβρίου 1827

9) 6 Δεκεμβρίου 1827

10) 11 Μαΐου 1828

11) 16 Ιανουαρίου 1829.

[Στο περιθώριο πλαγίως σημειώνεται «Παρεδόθη» και «Παρελήφθη» με την υπογραφή στο πρώτο του I. Καποδίστρια και στο δεύτερο του Σ. Θεοτόκη. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στους δύο επόμενους φακέλλους της πρώτης σελίδας του πρωτοκόλλου. Από τη δεύτερη σελίδα η παράδοση και η παραλαβή επιβεβαιώνεται με μονογραφές].

2. Φάκελλος Κομητάτου Βασιλείας

1) Πίναξ των ορφανών των ευρισκομένων αυτόθι το 1829.

2) Έκθεσις του Κομητάτου 1 Δεκεμβρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

3. Φάκελλος επιστολών αυτοκράτορος Νικολάου

1) Σχέδιον αυτόγραφον Καποδιστρίου 12 Αυγούστου 1826 εκ δύο φύλλων

Σελ. 23
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/24.gif&w=550&h=800

προς τον Αυτοκράτορα1.

2) Επίσης 14 Μαΐου 1826.

3) Επίσης 24 Ιουνίου 1826 προς τον κόμητα Nesselrode.

4) Επίσης σχέδιον προς τον αυτοκράτορα 8 Ιανουαρίου 1826.

5) Επίσης προς τον Αυτοκράτορα.

6) Επίσης 1 Ιουλίου 1827.

7) Αυτόγραφος επιστολή αυτοκράτορος από 9 Μαρτίου 1826.

8) Αυτόγραφος επιστολή Αυτοκράτορος 1 Ιουλίου 1827.

9) Αντίγραφον Ουκαζίου αποδοχής παραστάσεως2.

1. Στο πρωτόκολλο παραδόσεως έχει προστεθεί εκ των υστέρων με μελάνι «ελλείπει».

2. Σε παρεντιθέμενο φύλλο χάρτου μεταξύ 1ης και 2ας σελίδας σημειώνονται: 10) Σχέδιον αυτόγραφον Καποδίστρια προς Νικόλαον. 11) Υπόμνημα προς τας αυλάς 31 Αυγούστου 1827. 12) Υπόμνημα προς τον Αυτοκράτοραν 3 Ιουλίου 1827 Παρελήφθη. (υπ.) I. Καποδίστριας. Παρεδόθη. Μονογραφή, μάλλον του Γεωργ. Βλάϊκου

4. Φάκελλος επιστολών Γάλλων ναυάρχων

1) Επιστολή Lalande 16 Αυγούστου 1831 προς τον Κυβερνήτην.

2) Επιστολή Lalande 27 Νοεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Lalande 27 Αυγούστου 1831.

4) Επιστολή Lalande 8 Ιουλίου 1831.

5) Επιστολή Lalande 22 Αυγούστου 1831.

6) Αντίγραφον αναφοράς πλοιάρχου Briande 19 Αυγούστου 1831.

7) Επιστολή Lalande 29 Αυγούστου 1831.

8) Επιστολή Lalande 20 Ιουλίου 1831.

9) Επιστολή Lalande 17 Αυγούστου 1831.

10) Επιστολή Lalande 20 Αυγούστου 1831.

11) Επιστολή Rosamele προς τον Κυβερνήτην 4ης Μαΐου 1829.

12) Επιστολή ετέρα εν Ναυαρίνου 7 Μαΐου 1828.

13) Αντίγραφον επιστολής Derugny προς τα μέλη της Επιτροπής της αποστολής εις Χίον μετά συνημμένης προς Συνταγματάρχην 10ης Ιανουαρίου 1828.

14) Επιστολή De Rigny προς Κυβερνήτην 2ας Φεβρουαρίου 1829.

15) Επίσης 8ης Φεβρουαρίου 1828.

16) Επίσης 25ης Απριλίου 1828.

17) Επίσης 23ης Μαΐου 1828.

18) Επίσης 4ης Αυγούστου 1828.

Σελ. 24
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/25.gif&w=550&h=800

19) Επίσης 20ης Αυγούστου 1828.

20) Επιστολή Lalande προς Κυβερνήτην 19 Φεβρουαρίου 1831 μετά συνημμένης σημειώσεως.

21) Σχέδιον ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Lalande.

22) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς ναύαρχον Rosamele 13 Μαΐου 1829 εκ δύο φύλλων.

23) Επίσης από 17 Μαΐου 1829.

24) Επίσης από 27 Νοεμβρίου 1830 προς Lalande.

25) Επίσης σχέδιον επιστολής προς Rosamele Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

26) Επίσης προς De Rigny 20 Ιουλίου 1830.

27) Επίσης προς De Rigny 8 Αυγούστου 1830.

28) Επίσης προς De Rigny 1 Ιουνίου 1830.

29) Επιστολή προς Rosamele 6 Αυγούστου 1829

30) Επιστολή προς Rosamele άλλης ημερομηνίας.

31) Επιστολή De Rigny προς Heiden.

32) Αντίγραφον επιστολής Canita προς De Rigny.

33) Αναφερόμεναι εις αιχμαλώτους εκ δύο φύλλων.

5. Αλληλογραφία μετά του Ναυάρχου1

1) Αντίγραφα επιστολών του Ναυάρχου περί αιχμαλώτων Ελλήνων... Οκτωβρίου 1828.

2) Επιστολή Malcolm 26 Αυγούστου 1828. Επισυνάπτεται απόσπασμα επιστολών του αυτού προς τον Κυβερνήτην 26ης και 27ης Αυγούστου.

3) Αντίγραφον επιστολής προς Ιμπραήμ Πασσά 27 Αυγούστου 1828.

4) Επιστολή Malcolm προς Καποδίστριαν 27 Αυγούστου 1828.

5) Ωσαύτως 6ης Μαρτίου 1829.

6) Ωσαύτως 2ας Μαρτίου 1830.

7) Ωσαύτως 10 Σεπτεμβρίου 1830.

8) Σημείωμα Ναυάρχου 11ης Σεπτεμβρίου 1830.

1. Malcolm Pulteney, αντιναύαρχος, αρχηγός του βρεταννικού στόλου της Μεσογείου.

6. Φάκελλος Αλληλογραφίας Νεράντζη1

1) Επιστολή Νεράντζη προς Κυβερνήτην, από 2 Οκτωβρίου 1831.

2) Επίσης από 24 Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης από 28 Σεπτεμβρίου 1825.

4) Επίσης από 29 Σεπτεμβρίου 1825.

5) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

6) Επίσης από 29 Δεκεμβρίου άνευ έτους.

Σελ. 25
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/26.gif&w=550&h=800

7) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

8) Επίσης από 29 Ιανουαρίου 1825.

9) Επίσης από 5 Ιανουαρίου 1825.

10) Επίσης από 10 Φεβρουαρίου 1825.

11) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Νεράντζη από 17 Μαρτίου άνευ έτους.

12) Επίσης από 9 Ιανουαρίου 1825.

13) Επίσης από 8 Φεβρουαρίου 1825.

14) Επίσης από 13 Νοεμβρίου άνευ έτους.

15) Επιστολή Νεράντζη προς Κυβερνήτην από 2 Νοεμβρίου 1825.

16) Επιστολή από 3 Νοεμβρίου 1825.

17) Επίσης από 17 Οκτωβρίου 1825.

18) Επίσης από 6 Νοεμβρίου 1825.

19) Επίσης από 7 Δεκεμβρίου 1825.

20) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Νεράντζην 8 Νοεμβρίου 1826.

21) Επιστολή Νεράντζη προς Κυβερνήτην από 7 Οκτωβρίου 1826.

1. Νεράντζης ή Ναράντζης Σπυρ., Πρόξενος της Ρωσίας στη Βενετία.

7. Φάκελλος αιτήσεων οικογενείας Μαυρομιχάλη

1) Π. Μαυρομιχάλη εξ Άργους από 28 Δεκεμβρίου 1830.

2) Επίσης αίτησις Γ. Π. Μαυρομιχάλη προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν εκ Τριανταφυλλίας από 2 Αυγούστου 1831.

3) Αίτησις προς τον Κυβερνήτην από 28 Μαΐου εκ Σπάρτης μετά πολλών ύπογραφών εκ φύλλων ένδεκα εξ ων γεγραμμένα εννέα.

4) Αίτησις Γ. Π. Μαυρομιχάλη εκ μοναστηριού Αγ. Πάντων 13 Σεπτεμβρίου 1831.

5) Πρωτόκολλον συμφιλιώσεως διαφόρων Μανιατών από 29 Οκτωβρίου 1828.

6) Σχέδιον επιστολής προς τον Κον Μαυρομιχάλην από 14 Ιανουαρίου 18311.

1. Βλ. επίσης Φάκελλο 159 με 19 έγγραφα.

8. Φάκελλος αλληλογραφίας Αυτοκρατορικής οικογένειας

1) Επιστολή Loginet 28 Φεβρουαρίου 1820 προς Κυβερνήτην.

2) Επιστολή αυτοκρατείρας 25 Ιουλίου 1827.

3) Τής αυτής 25 Αυγούστου 1828.

4) Βασιλομήτορος 30 Μαΐου 1827.

5) Επιστολή Μεγάλης Δουκίσσης Ελισσάβετ 22 Οκτωβρίου 1818.

Σελ. 26
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/27.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή Βασιλομήτορος 6 Οκτωβρίου 1828.

7) Επιστολή της αυτής 29 Μαΐου 1819.

8) Εις Μεγάλην Δούκισσαν Ελισσάβετ 4ης Ιουλίου 1822.

9) Βασιλομήτορος 30 Οκτωβρίου 1818.

10) Τής αυτής 13 Φεβρουαρίου 1826.

11) Επιστολή Βασιλομήτορος 22 Φεβρουαρίου 1826.

12) Επιστολή της αυτής 11 Ιανουαρίου 1824.

13) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Βασιλομήτορα 13 Νοεμβρίου 1823.

[Σημ. Καταλόγου: Άπαντα αυτόγραφα πλην του πρώτου].

9. Φάκελλος αλληλογραφίας Μάρκου Βούλγαρη1

1) Περιλαμβάνει 14 επιστολές του Μάρκου Βούλγαρη, χρονολογούμενες από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο του 1829.

1. Αντιπρέσβυς της Ρωσσίας στην Ελλάδα (1828 - 1829).

10. Φάκελλος αλληλογραφίας πρίγκηπος Καντακουζηνού

1) Επιστολή Καντακουζηνού 14 Νοεμβρίου 1829 προς Κυβερνήτην.

2) Επίσης από 29 Σεπτεμβρίου μετά ημερολογίου πληροφοριών εκ δύο φύλλων.

3) Επίσης από 2 Οκτωβρίου 1829 μετά ημερολογίου πληροφοριών εξ ενός φύλλου.

11. Φάκελλος επιστολής Ν. Σπηλιάδη1

Περιλαμβάνει 5 επιστολές προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν, χρονολογημένες στο 1831 και 1832.

1. Γραμματεύς Επικρατείας. Μέλος του Πανελληνίου.

12. Φάκελλος επιστολών Ηλία Σελιχτάρη

Περιλαμβάνει δύο επιστολές προς Αυγ. Καποδίστριαν, χρονολογημένες το 1832.

13. Φάκελλος αλληλογραφίας Ράμφου1

Περιλαμβάνει 5 επιστολές προς τον Αυγουστίνο Καποδίστρια, χρονολογημένες

Σελ. 27
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/28.gif&w=550&h=800

γημένες από του Οκτωβρίου 1831 μέχρι του Ιανουαρίου 1832. Στην τελευταία αυτή επιστολή προστίθεται «μετ’ αποσπάσματος δύο επιστολών».

1. Πρόκειται για τον Κων/νο Ράμφο, γραμματέα το 1828 του διοικητή της Αίγινας, Διοικητή των Μεσηνιακών φρουρίων μεταξύ 1829 - 1831 και τέλος Διοικητή Πόρου.

14. Φάκελλος αλληλογραφίας Μεσθενέως

Περιλαμβάνει 4 επιστολές προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν (2 το 1831 και 2 το 1832).

15. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Αλμεΐρα1

1) Επιστολή Αλμέϊρα προς Αύγ. Καποδίστρια από 11 Δεκεμβρίου 1831.

2) Έκθεσις του ιδίου προς τον Αυγ. Καποδίστρια εκ φύλλων 11.

1. Πρόκειται για τον Antoine Almeira, Συνταγματάρχη, φρούραρχο Ναυπλίου.

16. Φάκελλος Ιωάννου Δομπόλη

1) Εξ Αιγίνης 22 Ιανουαρίου 1830 προς Δομπόλην εκ δύο φύλλων.

2) Επίσης 28 Δεκεμβρίου 1831.

3) Επίσης από 28 Ιανουαρίου 1829.

4) Αντίγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Δομπόλην.

17. Φάκελλος αλληλογραφίας του Βαρώνου Ruchman1

Περιλαμβάνει 35 επιστολές (μεταξύ των οποίων 2 «σημειώσεις απλές» και ένας λογαριασμός) χρονολογημένες από τον Σεπτέμβριο του 1831 ως τον Ιούνιο του 1832. Το ένα κείμενο, άνευ χρονολογίας, είναι σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς βαρώνον.

1. Χρημάτισε αντιπρέσβυς της Ρωσίας στην Ελλάδα μεταξύ 1831 - 1833.

18. Φάκελλος - Δικογραφία δολοφονίας Κυβερνήτου

1) Εξομολόγησις δολοφόνου Ιωάννου Καραγιάννη από 9 Οκτωβρίου 1831 εκ δύο φύλλων.

2) Κατάλογος διαφόρων προσώπων.

3) Έκθεσις ιδιόγραφος του Αυγουστίνου Καποδίστρια περί της δολοφονίας άνευ ημερομηνίας και υπογραφής.

4) Απόσπασμα Γενικής Εφημερίδος του αριθμού 84 και 85 εκ τριών φύλλων.

Σελ. 28
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/29.gif&w=550&h=800

19. Φάκελλος αλληλογραφίας μετ’ αντιπρέσβεως Γαλλίας Rouen1

1) Επιστολή Rouen προς Αυγ. Καποδίστριαν 11 Οκτωβρίου 1831.

2) Επιστολή Τσαμαδού προς Rouen 13 Οκτωβρίου 1831.

3) Επιστολή Rouen περί Συνταγματάρχου Gerard2 από 28 Οκτωβρίου 1831.

4) Σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς Rouen.

5) Αντίγραφον επιστολής Γλαράκη προς Αυγουστίνον από 28 Ιανουαρίου 1832.

6) Επιστολή του ιδίου προς Rouen από 12 Φεβρουαρίου 1832.

7) Επιστολή του ιδίου προς Γλαράκην 17 Φεβρουαρίου 1832.

8) Ωσαύτως από 11ης Φεβρουαρίου μετά συνημμένων δύο σχεδίων επιστολών Στρατάρχου Guéheneuc3 προς Rouen από 7 Φεβρουαρίου 8 και 9.

9) Επιστολή Γλαράκη προς Rouen από 13 Φεβρουαρίου 1832.

1. Rouen Achille, baron. Αντιπρέσβυς και γενικός πρόξενος της Γαλλίας στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 1829.

2. Γάλλος συνταγματάρχης, διοργανωτής με το βαθμό του στρατηγού του ελληνικού τακτικού στρατού.

3. Στρατηγός, αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο, 1831 -1833.

20. Φάκελλος αλληλογραφίας Α. Πεταλά

Περιλαμβάνει 33 αναφορές του Α. Πεταλά προς Αυγ. Καποδίστρια μεταξύ 1831 - 1832.

21. Φάκελλος, Αναφοραί Χιλιάρχου Α. Κολοκοτρώνη προς Κυβερνήτην

1) Αναφορά από 16 Απριλίου 1829.

2) Αναφορά από 16 Απριλίου 1829.

3) Αναφορά από 13 Ιανουαρίου 1832 (επισυνάπτονται δύο σημειώσεις).

22. Φάκελλος. Έγγραφα του Κυβερνήτου προς τον πληρεξούσιον τοποτηρητήν Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 13 έγγραφα, εκ των οποίων τα 12 αναφέρονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου: 8905, 8906, 10.043, 10.044, 13. 921, 6.737, 14.497, 713, 3615, 2201, 720, 3200 και ένα με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 1829.

23. Φάκελλος. Αναφοραί Καπετάνιου Γεωργίου Γ. Κίτσου

1) Κατάστασις και σημείωσις.

2) Αναφορά από 23 Φεβρουαρίου 1830. Επισυνάπτεται σημείωσις εξόδων

Σελ. 29
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/30.gif&w=550&h=800

και κατάστασις.

3) Από 2 Φεβρουαρίου 1830 επισυνάπτονται αντίγραφα πιστοποιητικών εξ ενός φύλλου.

24. Φάκελλος Αναφορών και επιστολών Θεοδ. Κολοκοτρώνη

1) Επιστολή προς Αυγ. Καποδίστριαν 4ης Μαρτίου 1829.

2) Κατάλογος των Στρατών της Πελοποννήσου πρώτης τάξεως εκ φύλλων 6.

3) Επιστολή προς Αυγουστίνον από 17 Σεπτεμβρίου 1831.

4) Επίσης από 9ης Ιουλίου 1831.

5) Από 12 Απριλίου 1831.

6) Επίσης από 25 Αυγούστου 1831.

7) Επίσης από 25 Μαρτίου 1831.

8) Επιστολή Αυγουστίνου προς Γενναίον Κολοκοτρώνην 5 Ιουνίου 1832.

25. Φάκελλος Αναφορών και Επιστολών Δ. Καλλέργη, Αντισννταγματάρχου

1) Επιστολή Κας Καλλέργη.

2) Επιστολή εκ Λεβαδείας 24 Μαΐου 1831 προς Καλλέργην.

3) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 24 Μαΐου 1831.

4) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 13 Φεβρουαρίου 1832.

5) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 14 Φεβρουαρίου 1832.

6) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 22 Φεβρουαρίου 1832. Επισυνάπτεται αντίγραφον διαταγής. Αριθ. 110.

7) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 20 Φεβρουαρίου 1832.

8) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 19 Φεβρουαρίου 1832.

9) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 15 Φεβρουαρίου 1832.

10) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 16 Μαρτίου 1832.

26. Φάκελλος. Αναφορά Ευσταθίου Γαβριήλ

1) Αναφορά προς Αυγουστίνον 12 Φεβρουαρίου 1832. Επισυνάπτονται δύο επιστολαί του πατρός του.

27. Φάκελλος. Αναφοραί Στρατηγού Gerard και Συνταγματάρχου Pellion

1) Επιστολή Αυγουστίνου προς Στρατηγόν Piegei 20 Σεπτεμβρίου 1829.

2) Έγγραφον Gerard προς Συνταγματάρχην Καλλέργην 30ης Ιουλίου 1831.

3) Έγγραφον Pellion προς Αυγουστίνον Αριθ. 430. Επισυνάπτεται ημερησία διαταγή 26 Απριλίου 1831.

Σελ. 30
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/31.gif&w=550&h=800

28. Φάκελλος Επιστολών Ιωάννου Μελά

Περιλαμβάνει 23 επιστολές προς τον Αυγουστίνον κι ένα έγγραφο με αριθ. 1544.

29. Φάκελλος αναφορών Αθανασίου Αλιμπράντη, Διευθυντού Αστυνομίας Σύρου

1) Αναφορά Αλιμπράντη προς Κυβερνήτην 25 Ιουλίου 1831 εκ δύο φύλλων.

2) Ωσαύτως 28 Σεπτεμβρίου 1831 εκ δύο φύλλων.

3) Ωσαύτως προς Αυγουστίνον εκ δύο φύλλων από 5 Νοεμβρίου 1831.

4) Αντίγραφον επιστολής Αλιμπράντη προς Κ. Κανάρην 19 Νοεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται το υπ’ αριθ. 12 έγγραφον του συνταγματικού Δήμου Ερμουπόλεως

5) Επιστολή προς Αυγουστίνον 22 Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται κατάλογος των εχθρών της Κυβερνήσεως.

6) 21 επιστολαί Αλιμπράντη προς Αυγουστίνον.

7) Επιστολή Αλιμπράντη 8 Φεβρουαρίου 1832 εκ δύο φύλλων. Επισυνάπτονται επιστολή Αλιμπράντη προς Χάμπον και επιστολή Χάμπον προς Αλιμπράντην.

8) Δύο σχέδια απαντήσεων Αυγουστίνου 1 Φεβρουαρίου 1832 και 23 Μαρτίου 1832.

30. Φάκελλος επιστολών Damiralli

1) Επιστολή Damiralli από 7 Φεβρουαρίου 1832.

2) Επίσης από 18 Μαρτίου 1832 μετά συνημμένης αναφοράς Ιωάννου Μεθανίτη.

31. Φάκελλος επιστολών Παπαβασιλοπούλου

Περιλαμβάνει 5 επιστολές, χρονολογημένες από τις 5 Φεβρουαρίου ως τις 6 Οκτωβρίου 1832.

32. Φάκελλος αναφορών Κ. Αξιώτη προς Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 4 αναφορές χρονολογημένες από τις 12 Αυγούστου 1830 ως τις 11 Δεκεμβρίου 1831.

33. Φάκελλος αναφοράς Ευαγγέλου Αγγελάτου

Περιλαμβάνει 1 αναφορά του Ευαγγέλου Αγγελάτου, με ημερομηνία 16

Σελ. 31
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/32.gif&w=550&h=800

Νοεμβρίου 1831 προς τον Αυγουστίνο.

34. Φάκελλος αναφορών Πάνου Γιορδάνη

Περιέχει 14 αναφορές προς τον Αυγουστίνον από τις 3 Αυγούστου 1831 ως τις 23 Μαρτίου 1832.

35. Φάκελλος αναφορών Λάμπρου Γούσση.

Περιέχει 2 αναφορές του Λ. Γούσση προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 20 Ιανουαρίου και 30 Μαΐου 1832.

36. Φάκελλος.

Περιέχει 1 αναφορά του Χρίστου Φωτομάρα, με ημερομηνία 30 Μαΐου 1831, προς τον Αυγουστίνο.

37. Φάκελλος αναφορών Χατζηχρήστου

Περιέχει 3 αναφορές του Χατζηχρήστου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 26 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 1832.

38. Φάκελλος

Περιέχει 1 αναφορά του Τ. Αποκορίτου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1831.

39. Φάκελλος

Περιέχει 1 αναφορά του Μάρκου Μπότσαρη προς τον Κυβερνήτη με ημερομηνία 14 Μαΐου 1830.

40. Φάκελλος αναφορών του Στρατηγού Church1

Περιέχει 5 αναφορές του Church προς τον Κυβερνήτη με ημερομηνίες 27 Ιουνίου 1828, 20 Ιανουαρίου 1829, 6 Φεβρουαρίου 1829, 20 Ιουνίου 1829, 27 Ιουνίου 1829. Επίσης επιστολή του ιδίου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 1831.

1. Τσωρτς Ριχάρδος (1785 - 1873). Άγγλος στρατιωτικός και φιλέλλην. Με πλούσια πολεμική δράση στον αγγλικό στρατό, έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις καταλήψεως της Ζακύνθου από τα αγγλικά στρατεύματα το 1809. Από τότε χρονολογείται η γνωριμία του με τον Θεοδ. Κολοκοτρώνη και άλλους Έλληνες οπλαρχηγούς, που έμεναν τότε στη Ζάκυνθο. Το 1814 ο Τσωρτς παραιτήθηκε από τον Αγγλικό στρατό και ανέλαβε υπηρεσία στο βασίλειο της Νεαπόλεως. Το 1827 κατέβηκε στην Ελλάδα, οπού η Γ΄ Εθνική Συνέλευσις της Τροιζήνος τον διώρισε αρχιστράτηγο του

Σελ. 32
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/33.gif&w=550&h=800

ελληνικού στρατού. Επί Κυβερνήτου τοποθετήθηκε αρχηγός του Στρατού Δ. Ελλάδος και συνέβαλε στην επανάκτησή της από τους Τούρκους. Παραγκωνίστηκε αργότερα ως αγγλόφρων, για να επανέλθει επί Όθωνος στο προσκήνιο. Χρημάτισε σύμβουλος επικρατείας, γερουσιαστής και στρατηγός. Την τελευταία αυτή θέση διατήρησε και επί Γεωργίου Α' με την ιδιότητα του αρχηγού των γενικών επιτελών.

Φάκελλοι 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Περιέχουν αναφορές των Λ. Δαγγλή (3), Ευαγγέλου Κοντογιάννη (2), Γιώτη Δαγγλή (1), Ιωάννου Δουβινιώτη (1) και επιστολήν του Κόμητος Π..., με ημερομηνίες του 1831 και απευθυνόμενες στον Αυγουστίνο.

48. Φάκελλος αναφορών Α. Πεταλά.

Περιέχει 3 αναφορές του Α. Πεταλά προς Αυγουστίνον με ημερομηνίες Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1832.

49. Φάκελλος αναφορών Δ. Χοϊδά

1) Επιστολή Χοϊδά προς Νικόλαον Ζωγλιάδην μετ’ εσωκλείστου επιστολής προς Finley.

2) Επιστολή ιδίου προς Ιωάννην Σακελλαρόπουλον.

3) Επιστολή ιδίου προς Εμμανουήλ Βασιλειάδην (21 Δεκεμβρίου 1831).

4) Επιστολή ιδίου προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν (9 Ιουνίου 1831).

50. Φάκελλος επιστολών Littardi1, Reversait2

1) Επιστολή Littardi προς Αυγουστίνον 23 Δεκεμβρίου 1831.

2) Επίσης 4ης Φεβρουαρίου 1832.

3) Επίσης 22ας Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής.

1. Littardi, γενικός εισπράκτορας του νομού Var Γαλλίας.

2. Reversai!, Γάλλος πλοίαρχος, διοικητής της γαλλικής φρεγάτας Pomone.

51. Φάκελλος αναφορών Λέκκα

1) Αναφορά Δημητρίου Λέκκα προς Αυγουστίνον 24ης Οκτωβρίου 1831.

2) Ωσαύτως από 24 Οκτωβρίου 1831.

52. Φάκελλος αναφορών Ιωάννου Οικονομίδου

Περιέχει 9 αναφορές του I. Οικονομίδη προς τον Αυγουστίνο, εκ των οποίων 5 του 1831 και 4 του 1832.

Σελ. 33
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/34.gif&w=550&h=800

53. Φάκελλος αναφορών Νικάνδρου Ιωαννίδου

1) Αναφορά Ιωαννίδου προς Αυγουστίνον από 4 Σεπτεμβρίου 1832.

2) Αναφορά Ιωαννίδου 4ης Δεκεμβρίου 1831 μετά τετραδίου λόγου επιταφίου Ιεροδιακόνου Ιωαννίδου εκ φύλλων οκτώ.

54. Φάκελλος επιστολών Κιυν/νου Γεροστάθη

Περιέχει 2 επιστολές προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 24 Οκτωβρίου και 22 Δεκεμβρίου 1831.

55. Φάκελλος επιστολών Γκιώνη - Σαγρέβου - Σκαραμαγκά

1) Επιστολή Γκιώνη προς Αυγουστίνον άνευ ημερομηνίας.

2) Επιστολή Γκιώνη και Σαγρέβου από 12ης Ιανουαρίου 1831.

3) Επιστολή Σκαραμαγκά προς Αυγουστίνον 29 Ιανουαρίου 1832 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής Αυγουστίνου.

4) Επίσης από 22 Φεβρουαρίου 1832.

56. Φάκελλος αναφορών Μάρκου Gilli

Περιέχει 3 αναφορές του Gilli προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 10 Νοεμβρίου 1830, 25 Μαΐου 1831 και 20 Αυγούστου 1831.

57. Φάκελλος αναφορών Γιαννίτση

1) Αναφορά Γιαννίτση προς την επί των Ναυτικών Γραμματείαν της 30 Μαρτίου 1832.

2) Αναφορά ιδίου προς Αυγουστίνον 19ης Ιανουαρίου 1832.

58. Φάκελλος επιστολών Cuindrécourt1

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον με ημερομηνίες 12 Οκτωβρίου 1831, 3 Νοεμβρίου 1831 και 12 Ιανουαρίου 1832.

1. Αναφέρεται ως καταθέτης 2.500 φράγκων στην Εθνική Τράπεζα.

59. Φάκελλος επιστολής Ιωάννου Γενοβέλη

Περιέχει επιστολήν Γενοβέλη προς Αυγουστίνον της 28ης Μαΐου 1830 μετά συνημμένης επιστολής και παρατηρήσεων περί της γραμμής των ορίων.

60. Φάκελλος

Περιέχει μίαν αναφορά Μ. Τσαμαδού άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 34
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/35.gif&w=550&h=800

61. Φάκελλος επιστολών Δεργότη

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον των ετών 1831 και 1832.

62. Φάκελλος

Περιέχει επιστολή Λαζάρου Τσαμαδού με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 1821.

63. Φάκελλος επιστολών Ιωάννου Τζωρτζοπούλου

1) Αίτησις Τζωρτζοπούλου προς Αυγουστίνον 5ης Μαρτίου 1832.

2) Ωσαύτως 21 Φεβρουαρίου 1832.

3) Ωσαύτως 7 Μαρτίου 1832 μετά συνημμένης αιτήσεως του ιδίου προς Δημήτριον Μακρήν και αναφοράς Δημογεροντίας Ναυπάκτου προς Τζωρτζόπουλον.

64. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν Δημητρίου Τζόγλη προς Αυγουστίνον.

65. Φάκελλος επιστολών Δημητρίου Τσαμαδού

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 1831.

66. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν του Hensch1 προς Αυγουστίνον της 12 Δεκεμβρίου 1832.

1. Πρόκειται για τον τραπεζιτικό οίκο Hensch et Cie του Παρισιού.

67. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

Περιέχει 448 πρόχειρα αλληλογραφίας (άλλα εις φύλλα και άλλα εις σελίδας) του Βιάρου Καποδίστρια των ετών 1826, 1827 και 1828).

68. Φάκελλος κατασχεθέντων εγγράφων

1) Αντίγραφον Νικολαΐδου προς Τσωρτς, επικυρωμένον υπό Μωραϊτίνη 9 Νοεμβρίου 1831.

2) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην Αυγούστου 1831.

3) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην αντίγραφον Αυγούστου 1831.

4) 10ης Αυγούστου 1831 ανώνυμος και ανυπόγραφος επιστολή.

5) Α. Βασιλά προς πλοίαρχον 1ης Αυγούστου 1831.

6) Επιστολή Γκίκα προς Μπότασην 9ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 35
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 16

  »Διά τούτο ανακαλών τον όρον της εις το Αρχείον της Ιονίου Γερουσίας φυλάξεως του Αρχείου του Κυβερνήτου, παρακαλώ όπως παραλάβητε και τοποθετήσητε τούτο εις περίοπτον θέσιν του Δημαρχιακού Μεγάρου, ως αρμόζει, εγκλείοντες ταύτα εις ανάλογον χαρτοθήκην.

  »Εν καιρώ δε θέλετε μοι υποβάλη (η υπογράμμιση δική μας) το πρωτόκολλον παραδόσεως, όπως αποστείλω αντίγραφον αυτού και προς τον αδελφόν μου».

  Τις 3 Ιανουαρίου 1929 ο Δήμαρχος άπαντα στον I. Α. Καποδίστρια και του γνωρίζει ότι «το Δημοτικόν Συμβούλιον ομοφώνως ενέκρινεν όπως εις περίπτωσιν καταργήσεως του Αρχείου της Ιονίου Γερουσίας, ένθα νυν φυλάσσεται το Αρχείον του Κυβερνήτου, παραλάβη τούτο ο Δήμος και τοποθέτηση εις περίοπτον θέσιν του Δημαρχιακού Μεγάρου, ίνα διά του τρόπου τούτου καταστή εύκολος η προς τους μελετητάς της νεωτέρας ιστορίας αναδίφησις αυτού».

  Θα πρέπει να διευκρινήσουμε στο σημείο αυτό ότι το Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας στεγαζόταν στο παληό μέγαρο του Ενετού Βαΐλου, στον χώρο και την πλατεία όπου αργότερα κτίστηκε το Β' Δημοτικό Σχολείο. Το αρχείο αυτό σάπιζε στα υπόγεια του κτιρίου του Βαϊλάτου κι εκείνος που ανέλαβε την πρωτοβουλία να το ανασύρει από εκεί, να το διασώσει και να το ταξινομήσει ήταν ο Μάρκος Θεοτόκης, πατέρας του Σπυρίδωνος. Αφορμή για να διαπιστώσει την οικτρή κατάσταση του Αρχείου έλαβε όταν, γράφοντας τις μελέτες του, απάντηση στον Π. Λάμπρου για τα «Νομίσματα και μετάλλια της Επτανήσου Πολιτείας» και για την αποστολή του Καποδίστρια στην Κεφαλληνία το 1801 και 1802, χρειάστηκε να συμβουλευτεί τα έγγραφα που αναφέρονταν στην Επτάνησο Πολιτεία1. Και ήταν αυτός που το μετέφερε από τα υπόγεια και το ταξινόμησε, όπως διασώζεται σήμερα. Το κτίριο αυτό ήταν κοντά στο Δημαρχείο και στην κατοικία του δωρητού, στην οδό Μοτσενίγου. Υπήρχε όμως παλαιό κερκυραϊκό αίτημα για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο της πόλης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της παιδείας πρώτης βαθμίδας. Και ο Δήμος δε βρήκε να παραχωρήσει άλλο οικόπεδο στο Υπουργείο Παιδείας - είχε τεθεί ως προϋπόθεση η δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου - από τον χώρο όπου βρισκόταν το μνημειακό κτίριο του Βαϊλάτου. Και διέπραξε τότε και μια άλλη αστοχία. Το ποσόν των 100.000 δραχμών που

  1. Μ. Θεοτόκη, Επικρίσεις επί περιόδων τινών του συγγράμματος του κ. Παύλου Λάμπρου «Νομίσματα και μετάλλια της Επτανήσου Πολιτείας», Κέρκυρα 1885. Επίσης Μ. Θεοτόκη, Ο Ιωάννης Καποδίστριας εν Κεφαλληνία και αι στάσεις αυτής εν έτεσι 1800, 1801,1802. Ιστορικαί σημειώσεις εξαχθείσαι εκ των εγγράφων της Επτανήσου Πολιτείας. Κέρκυρα 1889. Βλ. αναλυτικά Κ. Δαφνή, Κερκυραίοι ιστορικοί κλπ., ό.π. σσ 153 - 155.