Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 35-54 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/35.gif&w=550&h=800

61. Φάκελλος επιστολών Δεργότη

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον των ετών 1831 και 1832.

62. Φάκελλος

Περιέχει επιστολή Λαζάρου Τσαμαδού με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 1821.

63. Φάκελλος επιστολών Ιωάννου Τζωρτζοπούλου

1) Αίτησις Τζωρτζοπούλου προς Αυγουστίνον 5ης Μαρτίου 1832.

2) Ωσαύτως 21 Φεβρουαρίου 1832.

3) Ωσαύτως 7 Μαρτίου 1832 μετά συνημμένης αιτήσεως του ιδίου προς Δημήτριον Μακρήν και αναφοράς Δημογεροντίας Ναυπάκτου προς Τζωρτζόπουλον.

64. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν Δημητρίου Τζόγλη προς Αυγουστίνον.

65. Φάκελλος επιστολών Δημητρίου Τσαμαδού

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 1831.

66. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν του Hensch1 προς Αυγουστίνον της 12 Δεκεμβρίου 1832.

1. Πρόκειται για τον τραπεζιτικό οίκο Hensch et Cie του Παρισιού.

67. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

Περιέχει 448 πρόχειρα αλληλογραφίας (άλλα εις φύλλα και άλλα εις σελίδας) του Βιάρου Καποδίστρια των ετών 1826, 1827 και 1828).

68. Φάκελλος κατασχεθέντων εγγράφων

1) Αντίγραφον Νικολαΐδου προς Τσωρτς, επικυρωμένον υπό Μωραϊτίνη 9 Νοεμβρίου 1831.

2) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην Αυγούστου 1831.

3) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην αντίγραφον Αυγούστου 1831.

4) 10ης Αυγούστου 1831 ανώνυμος και ανυπόγραφος επιστολή.

5) Α. Βασιλά προς πλοίαρχον 1ης Αυγούστου 1831.

6) Επιστολή Γκίκα προς Μπότασην 9ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 35
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/36.gif&w=550&h=800

7) Επιστολή Καλαμογδάρτη προς Ανδρέαν Καλαμογδάρτην 2ας Νοεμβρίου 1830.

69. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολή Ιωάννου Πάνου από 25 Ιανουαρίου 1832.

70. Φάκελλος. Σημειώσεις Ποταμιάνου, Διευθυντού Αστυνομίας Ναυπάκτου

Περιέχει 11 κείμενα σημειώσεων με χρονολογίες από τις 20 Μαΐου μέχρι 17 Ιουνίου 1831.

71. Φάκελλος αναφορών Αντιδιοικητού Πάρου Πάκμορ

Περιέχει 5 αναφορές, 4 του Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 1832.

72. Φάκελλος αναφορών Δημητρίου Περούκα1

Περιέχει 4 αναφορές του 1831 και 1832.

1. Γερουσιαστής, πληρεξούσιος της Ελληνικής Κυβερνήσεως για την εκκένωση της Αττικής και Ευβοίας από τους Τούρκους.

73. Φάκελλος αναφορών Ανδρέου Παπαδοπούλου

Περιέχει 2 αναφορές, μία της 28ης Φεβρουαρίου 1831 και μία της 31 Μαρτίου 1832.

74. Φάκελλος αναφορών χιλιάρχου Σπυρομήλιου

Περιέχει 3 αναφορές του Ιανουαρίου 1832.

75. Φάκελλος αναφορών Ταγματάρχου Καραμπίνη

Περιέχει 5 αναφορές προς τον Αυγουστίνο, 2 προς τον Σακελλαρόπουλο και 1 προς τον Ρόδιο.

76. Φάκελλος επιστολών Χορμόβα

Περιέχει 3 επιστολές προς τον Αυγουστίνο του 1830, του 1831 και του 1832.

77. Φάκελλος αναφορών Ζαΐμη Α.

1) 9ης Νοεμβρίου προς την Συνέλευσιν.

2) Αντίγραφον αναφοράς, ιδίου προς την 4ην Συνέλευσιν.

Σελ. 36
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/37.gif&w=550&h=800

3) Αντίγραφον 24 Ιουλίου 1830 αναφοράς Ζαΐμη. Επισυνάπτεται μαρτυρικόν.

78. Φάκελλος αναφορών Συνταγματάρχου Πιέρρη προς Κυβερνήτην

1) Αναφορά 4ης Ιανουαρίου 1829. Επισυνάπτονται: α) η υπ’ αριθ. 1168 αναφορά β) η υπ’ αριθ. 4158 γ) η υπ’ αριθ. 1921 δ) η υπ’ αριθ. 1186 και ε) η 1212.

2) Η από 10 Αυγούστου 1829 αναφορά προς Αυγουστίνον. Η υπ’ αριθ. 360 από 24 Ιανουαρίου 1829.

3) Η υπ’ αριθ. 117 της 27 Ιανουαρίου 1829.

4) Κατάστασις φρουράς Ναυπάκτου της 29ης Μαρτίου 1829.

5) Η υπ’ αριθ. 1161 αναφορά της 28ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτονται: α) Αντίγραφον αναφοράς 1155 β) Αντίγραφον υπ’ αριθ. 528 αναφοράς, γ) Αντίγραφον αναφοράς 1153. δ) Αντίγραφον αναφοράς 1265.

6) Αναφορά υπ’ αριθ. 1559 από 8ην Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτονται: α) Διαβατήριον αριθ.... β) Αντίγραφον αναφοράς 1555. γ) Αντίγραφον αναφοράς 1037. δ) Αντίγραφον αναφοράς αριθ. 4.

7) Αναφορά υπ’ αριθ. 1550 από 18 Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτονται: α) Αναφορά υπ’ αριθ. 1569.

8-13) Αι υπ’ αριθ. 1561/10 Δεκεμβρίου 1831, 1976/21.12.1831, 1584/30 Δεκεμβρίου 1831. Επίσης αι υπ’ αριθ. 1610/9.1.1832, 1500/13.1.1832 και 1669/3.2.1832.

14) Επιστολή 16ης Φεβρουαρίου 1832.

15) Η υπ’ αριθ. 1 άνευ ημερομηνίας.

16) Η υπ’ αριθ. 1679/18.2.1832. Επισυνάπτονται: α) πρόχειρον απαντήσεως Αυγουστίνου 10 Φεβρουαρίου 1832 β) επίσης πρόχειρον άνευ ημερομηνίας.

79. Φάκελλος

Περιέχει μία αναφοράν Δημητρίου Μακρή1.

1. Στρατηγός κατά την Επανάσταση με μεγάλη επιρροή στη Στερεά Ελλάδα.

80. Φάκελλος αναφορών Συνταγματάρχου Παρασκευά

Περιέχει 13 αναφορές με ημερομηνίες από 29 Δεκεμβρίου 1831 μέχρι 22 Μαρτίου 1832.

81. Φάκελλος διαφόρων διαταγμάτων

1) Έγγραφον της Γερουσίας υπ’ αριθ. 259/27.9.1831 διά του οποίου κοινοποιείται ο διορισμός του Αυγουστίνου ως Προέδρου της Διοικητικής Ε-

Σελ. 37
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/38.gif&w=550&h=800

πιτροπής μετά του συνημμένου εγγράφου της Γερουσίας διά του οποίου αύτη διορίζει την τριμελή Διοικητικήν Επιτροπήν.

2) Έντυπον Εφημερίδος «Ελληνική Πολιτεία» διά του οποίου ο Αυγουστίνος αγγέλλει τον διορισμόν του προς τας διαφόρους αρχάς.

3) Η απόφασις της Εθνικής Συνελεύσεως διά της οποίας διορίζεται ο Αυγουστίνος Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδος από 15ης Μαρτίου 1832.

82. Φάκελλος Επιστολών Κιον/νου Μεταξύ

1) Η υπ’ αριθ. 7633 αναφορά του Μεταξά προς τον Αυγουστίνον από 5ης Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένης δηλώσεως οπλαρχηγών.

2-16) Αναφοραί με ημερομηνίες από 4 Ιανουαρίου 1830 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 1832.

83. Φάκελλος αναφορών Αλεξάνδρου Βλαχοπούλου

Περιέχει 15 αναφορές με ημερομηνίες από τον Φεβρουάριο του 1831 μέχρι τον Ιούνιο του 1832.

84. Φάκελλος επιστολών Ιακώβου Ρίζου

1) Επιστολή Ρίζου προς Αυγουστίνον άνευ ημερομηνίας.

2) Επίσης επιστολή από 20ης Αυγούστου 1831.

3) Η υπ’ αριθ. 3 αναφορά της 8ης Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένης πράξεως του Πολεμικού Συμβουλίου Ναυπάκτου και αναφορά I. Σιαπέρη, γραμματέως του αρχιφρουράρχου, και αναφοράς Ιωάννου Ζαβού, Τοποτηρητού Διοικήσεως Ναυπάκτου.

85. Φάκελλος Επιστολών Στρατηγού Σταματελοπούλου

Περιέχει 7 επιστολές του Σταματελόπουλου από 1 Ιουνίου 1830, μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 1832. Επίσης 3 αυτόγραφα σχέδια επιστολών Κυβερνήτου προς Σταματελόπουλον. Τα δύο πρώτα με ημερομηνίες 12 Ιουνίου 1830 και 4 Οκτωβρίου 1830, το δε τελευταίο άνευ ημερομηνίας.

86. Φάκελλος. Διάφοραι αναφοραί προς τον Αυγουστίνον Καποδίστριαν 1831 και 1832

Περιέχει 106 αναφορές αριθμημένες από 1 ως το 106. Σε κάθε αριθμό αναγάαφεται το όνομα του αναφέροντος.

Σελ. 38
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/39.gif&w=550&h=800

87. Φάκελλος διαφόρων προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν πολιτικών ιστορικών σπουδαίων εγγράφων

1) Ανώνυμος επιστολή εκ Ναυπλίου 3ης Δεκεμβρίου 1832.

2) Αντίγραφον ανακοινώσεως προς τους Αντιπρέσβεις των συμμάχων του Κίτσου Τζαβέλα εκ σελίδων 8.

3) Μετάφρασις της άνω εκθέσεως γαλλιστί με ημερομηνία 10 Μαΐου 1832 εκ σελίδων 7.

4) Αντίγραφον επιστολής Κίτσου Τζαβέλα προς τον Στρατηγόν Γκεσενέκ εκ Πατρών της 8ης Μαΐου 1832.

5) Προκήρυξις προς τους κατοίκους της πόλεως Πατρών της Επιτροπής Φρουράς 6 Μαΐου 1831.

6) Διαμαρτύρησις της Φρουράς Πατρών και Ρίου εις τα γαλλικά στρατεύματα της 7.5.1832.

7) Έκθεσις προς Αυγουστίνον Α. Βαλιάνου 31 Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 10.

8) Έκθεσις αφορώσα την δολοφονίαν του Κυβερνήτου εκ σελίδων 28 προς τον ιππότην Ροδοφοινίκην υπό Αριστ. Μωραϊτίνη μετά εξωφύλλου.

9) Έκθεσις περί μυστικής Εταιρείας διά την δολοφονίαν εκ σελίδων 15.

10) Σημείωσις περί Οικογενειών Μάνου.

11) Ανώνυμος επιστολή από 15 Ιουλίου 1833. Επισυνάπτεται αντίγραφον χειρόγραφον του υπ’ αριθ. 72 φύλλου της Εφημερίδος «Αθηνά».

12) Επιστολή Βαλιάνου από 10 Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 12.

13) Επιστολή Περούκα εκ Σπετσών 15 Δεκεμβρίου 1832.

14) Επιστολή Σπηλιάδη 1ης Αυγούστου 1832.

15) Επιστολή Παπαδοπούλου 4ης Σεπτεμβρίου 1832.

16) Επιστολή Παπαδοπούλου 7ης Δεκεμβρίου 1832.

17) Απόσπασμα γράμματος εκ Ναυπλίου 23ης Ιουλίου 1832.

18) Επιστολή Παξιμάδη 5ης Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 6.

29) Επιστολή Παπαδοπούλου 15ης Ιανουαρίου 1833.

88. Φάκελλος υπηρεσιακών αναφορών προς Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 55 αναφορές, αριθμημένες από το 1-55. Δίπλα στον κάθε αριθμό υπάρχει το όνομα του αναφέροντος.

89. Φάκελλος Εγγράφων - Υπομνημάτων και Πρωτοκόλλων

1) Πρωτόκολλον συνδιασκέψεως των τριών πρεσβευτών μετά του Ρεΐς Εφέντη εκ σελίδων 37.

2) Υπόμνημα Κυβερνήτου εκ Μελίτης.

Σελ. 39
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/40.gif&w=550&h=800

3) Επιστολή Υπουργείου Εξωτερικών και υπόμνημα περί της παρούσης καταστάσεως της Ελλάδος εκ σελίδων 14.

90. Φάκελλος Ιόνιοι Νήσοι

1) Επιστολή Γερουσίας Ιονίου Κράτους 1819.

2) Αλληλογραφία Καποδίστρια μετά του Υπουργείου της Αγγλίας εκ σελίδων 52.

3) Περιγραφή της υποδοχής των πρεσβευτών της Επτανήσου Πολιτείας 4ης Νοεμβρίου 1800.

4) Αντίγραφον επιστολής προς Καϊμακάμην.

91. Φάκελλος αναφορών του Λοχαγού Νικήτα Σταματελοπούλου

Περιλαμβάνει 17 αναφορές του 1831 και 1832 προς τον Αυγουστίνον Καποδίστρια.

92. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά κόμητος Μοτσενίγου1

1) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 31 Ιανουαρίου 1825.

2) Ιδιόγραφόν σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 4 Φεβρουαρίου 1825.

3) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 19 Ιανουαρίου 1825 μετά συνημμένου λογαριασμού Μιραμπώ.

4) Σχέδιον επιστολής Μοτσενίγου προς Μητροπολίτην Ιγνάτιον από 17 Ιανουαρίου 1825.

5) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 25 Φεβρουαρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής προς Κυβερνήτην από 28 Ιουνίου ιδίου έτους.

6) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 7 Μαρτίου 1826.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 19 Μαΐου 1826.

8) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 22 Απριλίου 1826.

9) Επιστολή Μοτσενίγου προς Καποδίστριαν από 24 Νοεμβρίου 1826.

10) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 30 Νοεμβρίου 1826.

11) Επιστολή Ελένης Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Νοεμβρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου από 30 Νοεμβρίου 1826.

12) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ροδοκανάκην-Ράλλην από 27 Δεκεμβρίου 1826.

13) Επιστολή Μητροπολίτου Ιγνατίου προς Κυβερνήτην από 15 Δεκεμβρίου 1826 εκ δύο φύλλων.

14) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Δεκεμβρίου 1826.

Σελ. 40
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/41.gif&w=550&h=800

15) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24 Δεκεμβρίου 1826.

16) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 2 Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένης ιδιογράφου σημειώσεως του Κυβερνήτου.

17) Επιστολή από 20 Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένων δύο σημειώσεων Κυβερνήτου.

18) Επιστολή από 7 Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου προς Καποδίστριαν ανυπογράφου και επ’ αυτού ιδιόγραφοι σημειώσεις του Κυβερνήτου.

19) Επίσης από 5 Μαρτίου 1827 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής και συνημμένων τριών σχεδίων επιστολής του Κυβερνήτου από 11 Μαΐου και 15ης, άπαντα 1827.

20) Επίσης από 19 Νοεμβρίου 1827.

21) Επίσης από 17 Δεκεμβρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής Κυβερνήτου.

1. Μοτσενίγος Γεώργιος. Πληρεξούσιος της Ρωσσίας στην Επτάνησο Πολιτεία. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στη Νεάπολη και το Τορίνο.

Φάκελλοι 93, 94, 95

Περιέχουν 1 αναφορά του Θεοδ. Γρίβα προς τον Αυγουστίνον από 28 Οκτωβρίου 1830, 2 αναφορές του Γ. Γιατράκου με ημερομηνίες 5 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 1832. 3 αναφορές του Βασιλείου Γούδα, δύο του 1831 και μία του 1832.

96. Φάκελλος αναφορών Ναυάρχου Κανάρη

Περιέχει 26 αναφορές του Κανάρη προς τον Αυγουστίνο από Νοεμβρίου 1831 μέχρι Ιουνίου 1832.

Φάκελλοι 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

Περιέχουν 1 επιστολή του Ιωάννη Κωλέττη, 1 του Σπυρίδωνος, 1 του Ιωάννου Σούτσου, 2 του Μιχαήλ Σισιλιάνου, 2 του Κων/νου Ράδου, 3 του Ρίκη και 1 του Α. Ραδινού.

104. Φάκελλος επιστολών Α. Μεταξά

Περιέχει 3 επιστολές με ημερομηνίες 12 Νοεμβρίου 1831, 1 Δεκεμβρίου 1831 και 31 Ιανουαρίου 1832.

105. Φάκελλος επιστολών Αλεξάνδρου Στούρτζα

1) Επιστολή Στούρτζα 25 Μαΐου 1829.

Σελ. 41
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/42.gif&w=550&h=800

2) Επίσης 15 Ιουλίου 1829.

3) Επίσης 23 Μαΐου 1831 προς Αυγουστίνον.

4) Επίσης 10 Μαΐου 1831.

5) Επίσης 24 Νοεμβρίου 1831.

6) Επίσης 4 Νοεμβρίου 1831.

7) Επίσης 8 Ιανουαρίου 1832.

8) Σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς Στούρτζαν 24 Ιουλίου 1832.

Φάκελλοι 106, 107, 108.

Περιέχουν 1 επιστολή του Σακελλαροπούλου προς τον Κυβερνήτην της 19 Σεπτεμβρίου 1829 μετά συνημμένης επιστολής Σαμπατάκη προς Σακελλαρόπουλον. 1 αναφορά του Στεκούλη, Κυβερνήτου Ίου, προς τον Αυγουστίνον με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1831 και δύο αναφορές του Σεραφείμ προς Αυγουστίνον του 1831.

109. Φάκελλος επιστολών Diebitch, Längeren

1) Επιστολή Diebitch1 1828.

2) Απάντησις Κυβερνήτου προς αυτόν 5ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

3) Επιστολή Langeron 17ης Ιουνίου 1830.

4) Ωσαύτως 24 Μαρτίου 1831.

1. Στρατηγός, διοικητής του ρωσικού στρατού κατά το ρωσοτουρκικό πόλεμο.

110. Φάκελλος επιστολών Panin1

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Panin 8 Ιανουαρίου 1830.

2) Επιστολή Panin προς Κυβερνήτην 16 Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης 25 Ιουνίου 1831.

4) Επίσης 30 Σεπτεμβρίου 1831.

5) Ιδιόγραφος απάντησις Αυγουστίνου προς Panin 20 Φεβρουαρίου 1831.

1. Αντιπρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα 1829 - 1831. Ρώσσος πολιτικός και διπλωμάτης (1800-1874). Εχρημάτισε πρεσβευτής στο Παρίσι, Γραμματεύς της Επικρατείας και Υπουργός της Δικαιοσύνης στη Ρωσσία.

111. Φάκελλος επιστολών Ricord1

1) Επιστολή Ricord προς Καποδίστρια 22 Δεκεμβρίου 1828.

2) Επίσης της 13ης Ιουλίου 1829.

3) Επίσης της 26ης Μαΐου 1830 εκ δύο φύλλων.

4) Επίσης της 21ης Σεπτεμβρίου 1830.

Σελ. 42
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/43.gif&w=550&h=800

5) Επίσης της 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

6) Επίσης της 1 Μαΐου 1831.

7) Επίσης της 10 Αυγούστου 1831.

8) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης της 20ης Αυγούστου 1831.

10) Επίσης άνευ ημερομηνίας μετά συνημμένης σημειώσεως Κυβερνήτου και καταλόγου συλληφθέντων εθνικών πλοίων.

11) Επιστολή Οκτωβρίου 1832.

12) Επίσης της 21 Ιανουαρίου 1831 μετά συνημμένης αναφοράς από 20 Ιανουαρίου 1831.

13) Επιστολή αυτόγραφος Κυβερνήτου προς Ricord από 18 Δεκεμβρίου 1831.

14) Επίσης σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από Οκτωβρίου 1831.

15) Επίσης σχέδιον από 23ης Μαΐου 1831.

16) Επίσης από 15ης Ιουνίου 1831.

17) Επίσης από 27ης Μαΐου 1831.

18) Επίσης από 27ης Δεκεμβρίου 1830.

19) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1831.

20) Επίσης από 13ης Σεπτεμβρίου 1831.

21) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

22) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 18 Σεπτεμβρίου 1830.

23) Από 11 Σεπτεμβρίου 1831.

24) Έγγραφον υπ’ αριθ. 830 από 5ης Δεκεμβρίου 1830 ρωσιστί.

1. Ρώσσος ναύαρχος, διοικητής του ρωσσικού στόλου στη Μεσόγειο.

112. Φάκελλος αλληλογραφίας Σχιόδη

1) Επιστολή Σκιόδη από 15 Αυγούστου 1832.

2) Απόδειξις Κοραή 9ης Αυγούστου 1822.

3) Απόδειξις Κοραή 7ης Σεπτεμβρίου 1825.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 14ης Σεπτεμβρίου 1825.

5) Επιστολή 5ης Σεπτεμβρίου 1826.

6) Επιστολή 5ης Σεπτεμβρίου 1823.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 22ας Σεπτεμβρίου 1823.

8) Σχέδιον επιστολής 1ης Οκτωβρίου 1825.

9) Λογαριασμός.

113. Φάκελλος Μανουηλίδη και Μιλαΐτη

1) Σχέδιον επιστολής προς Μιλαΐτην 20ης Νοεμβρίου 1830.

Σελ. 43
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/44.gif&w=550&h=800

2) Αναφορά Μιλαΐτη 21ης Δεκεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Μιλαΐτη προς Βιάρον Καποδίστριαν.

4) Επιστολή 27ης Ιουνίου 1830.

114. Φάκελλος Διάφορα

1) Επιστολή Μεγάλης Δουκίσσης Άννης από 26ης Απριλίου 1824.

2) Ωσαύτως 5ης Ιανουαρίου 1826.

3) Επιστολή Συνταγματάρχου Άζιορ 24 Δεκεμβρίου 1827.

4) Επιστολή Αξιώτη 27ης Ιανουαρίου 1827.

5) Επιστολή Αντωνοπούλου 27ης Φεβρουαρίου 1825.

6) Ιδιόγραφον σχέδιον επιστολής του Κυβερνήτου.

115. Φάκελλος Μπουτένιεφ

1) Επιστολή προς Αυγουστίνον 29ης Ιανουαρίου 1832.

116. Φάκελλος Συλλυπητηρίων και άλλαι αναφοραί των κατοίκων των επαρχιών

1) Εκ Μεσολογγίου 22ας Ιανουαρίου 1832.

2) Εκ Καλαμάτας 15ης Ιανουαρίου 1832.

3) Εκ Πατρών 2ας Ιανουαρίου 1832.

4) Εκ Πύργου 16 Ιανουαρίου 1832.

5) Εκ Σαλαμίνος Οκτωβρίου 1832.

6) Εκ Μελενδρίνου 2ας Νοεμβρίου 1831.

7) Εκ Σαλώνων 7ης Νοεμβρίου 1831.

8) Εκ Λιδωρικίου 10ης Οκτωβρίου 1831.

9) Μονής Αποκώρου 5ης Ιανουαρίου 1832.

10) Εκ Βάλτου 20ης Αυγούστου 1830.

11) Εκ Ναυπάκτου 12 Ιουνίου 1827.

12) Εκ Λειβαδείας 1ης Αυγούστου 1831.

117. Αλληλογραφία Γκουχενάου, Στρατηγού

1) Επιστολή (σχέδιον) προς Στρατηγόν 20ης Ιουνίου 1831.

2) Επιστολή Γκουχενάου 17ης Ιουλίου 1831.

118. Φάκελλος De la Harpe

1) Επιστολή 16ης Απριλίου 1826.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου.

3) Επιστολή 20ης Μαρτίου 1826.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 16ης Μαΐου 1826 εκ δύο φύλλων.

Σελ. 44
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/45.gif&w=550&h=800

119. Φάκελλος Αλληλογραφίας Σανλοτέρ

1) Επιστολή 8ης Δεκεμβρίου 1823.

2) Επιστολή 29ης Σεπτεμβρίου 1827.

3) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

4) Σκέψεις περί πολυσυνθέτου Κυβερνήσεως εκ σελίδων 7.

5) Σκέψεις Καποδίστρια περί Στρατολογίας εν Ελβετία εκ σελίδων 7.

6) Επιστολή 8ης Οκτωβρίου 1827.

7) Σημείωμα περί πολιτικής.

120. Φάκελλος επιστολών αδελφών Ράλλη

Περιέχει 10 επιστολές με ημερομηνίες από 23 Ιουλίου 1825 μέχρι 14 Οκτωβρίου 1827.

121. Φάκελλος αλληλογραφίας Μιλιάνη

1) Επιστολή 20ης Νοεμβρίου 1825.

2) Επιστολή 23ης Νοεμβρίου 1825.

3) Επιστολή 24 Σεπτεμβρίου 1825.

4) Επιστολή 8 Ιουλίου 1825. Επισυνάπτεται σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου.

5) Επιστολή 24 Σεπτεμβρίου 1826.

6) Δύο σχέδια επιστολών Κυβερνήτου προς Μιλιάνην.

7) Επιστολή 16ης Οκτωβρίου 1825.

8) Σχέδιον απαντήσεως.

9) Επιστολή 28ης Σεπτεμβρίου 1825.

10) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 25ης Σεπτεμβρίου.

122. Φάκελλος αλληλογραφίας Μητροπολίτου Ιγνατίου

1) Επιστολή 14 Δεκεμβρίου 1823.

2) Επιστολή 17 Δεκεμβρίου 1823.

3) Επιστολή 15 Ιανουαρίου 1824.

4) Επιστολή 9 Φεβρουαρίου 1824.

5) Επιστολή 27 Ιουλίου 1824.

6) Επιστολή 17 Αυγούστου 1825.

7) Επιστολή 14 Αυγούστου 1825.

8) Επιστολή 3 Ιανουαρίου 1826.

9) Επιστολή 10 Φεβρουαρίου 1826.

10) Επιστολή 19 Φεβρουαρίου 1826.

11) Επιστολή 4 Μαρτίου 1826.

Σελ. 45
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/46.gif&w=550&h=800

12) Επιστολή 11 Μαρτίου 1826.

13) Επισυνάπτονται πληροφορίαι περί Μεσολογγίου.

14) Επιστολή 5ης Απριλίου 1826.

15) Επιστολή 20 Σεπτεμβρίου 1826.

16) Επιστολή 1 Οκτωβρίου 1826.

17) Επιστολή 25 Οκτωβρίου 1826.

18) Επιστολή 1ης Νοεμβρίου 1826.

19) Επιστολή 10ης Νοεμβρίου 1826. Επισυνάπτονται δύο αντίγραφα επιστολών - πληροφοριών.

20) Επιστολή 20ης Δεκεμβρίου 1826.

21) Επιστολή 31 Δεκεμβρίου 1826.

22) Επιστολή 3 Ιανουαρίου 1827.

23) Επιστολή 16 Φεβρουαρίου 1827. Επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής στρατηγού Μακρή.

24) Επιστολή 4 Φεβρουαρίου 1827.

25) Επιστολή 27 Ιουλίου 1827.

26) Επιστολή 22 Αυγούστου 1827.

27) Επιστολή 5 Αυγούστου 1827.

28) Επιστολή 21 Αυγούστου 1827. Επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής Σισίνη 1ης Αυγούστου 1827.

29) Επιστολή 9 Σεπτεμβρίου 1827.

30) Επιστολή 21 Σεπτεμβρίου 1827.

31) Επιστολή 12ης Σεπτεμβρίου 1827. Επισυνάπτεται επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον.

32) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον 22 Αυγούστου 1826 εκ 2 φύλλων.

33) Ωσαύτως 26ην Μαρτίου 1826 εις δύο ημίφυλλα.

34) Ωσαύτως 17ης Ιανουαρίου 1826.

35) Ωσαύτως 20ης Νοεμβρίου 1826.

36) Άνευ ημερομηνίας.

37) Άνευ ημερομηνίας.

38) Άνευ ημερομηνίας.

39) Ωσαύτως 15ης Ιανουαρίου 1825.

40) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

41) Ωσαύτως 30ης Αυγούστου 1825.

42) Ωσαύτως 24 Οκτωβρίου 1825 εκ σελίδων 11.

43) Ωσαύτως 14ης Μαΐου 1824 εκ σελίδων 19 γεγραμμένων. Άπαντα ποντικοφαγωμένα.

Σελ. 46
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/47.gif&w=550&h=800

123. Φάκελλος επιστολών Regny Α.1

1) Επιστολή Regny προς Κυβερνήτην 17ης Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως άνευ ημερομηνίας.

2) Ωσαύτως από 3ης Νοεμβρίου 1831 εκ σελίδων εννέα.

3) Ωσαύτως 10ης Δεκεμβρίου 1831 μετά συνημμένης εκθέσεως από 16ης Δεκεμβρίου 1831 εκ σελίδων 10.

4) Επίσης από 3ης Φεβρουαρίου 1832.

5) Επίσης από 2ης Φεβρουαρίου 1832 εκ δύο φύλλων.

1. Γάλλος έμπορος και Τραπεζίτης, ο οποίος ανέπτυξε δραστηριότητες στη Γένοβα, τη Ρώμη, το Παρίσι. Μετά διάφορες αποτυχίες, επιζητεί δημόσια θέση και ο Εϋνάρδος τον υποδεικνύει στον Καποδίστρια για την οργάνωση των οικονομικών της Ελλάδος.

124. Φάκελλος

1) Σχέδιον επιστολής αυτόγραφον του Κυβερνήτου προς τον....

2) Ωσαύτως από 9ην Ιουλίου 1830 προς τους...

125. Φάκελλος επιστολών Ορλάνδου

1) Επιστολή Ορλάνδου προς Αυγουστίνον 23ης Αυγούστου 1831 μετά συνημμένης επιστολής προς Ορλάνδον από 19ην Δεκεμβρίου 1831.

2) Ωσαύτως από 17ης Αυγούστου 1831.

126. Φάκελλοι αλληλογραφίας Dawkins1

1) Έγγραφον της Ελληνικής Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 403 και 404 προς τους Dawkins και Rouen από 14ης Μαρτίου 1830.

2) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Dawkins 21ης Μαρτίου 1831.

3) Επίσης από 3ης Μαΐου 1831.

4) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

5) Επίσης από 8 Οκτωβρίου 1830.

6) Επιστολή Dawkins προς Κυβερνήτην 14ης Απριλίου 1831.

7) Σημείωσις Dawkins προς Καποδίστριαν 21ης Νοεμβρίου 1830.

8) Επιστολή Dawkins προς Σπυρίδωνα Τρικούπην (φαγομένη η ημερομηνία).

9) Μετάφρασις διατάγματος της Αγγλικής Κυβερνήσεως διά της οποίας διορίζει Άγγλον Πρόξενον εις Πάτρας (ημερομηνία φαγομένη).

10) Επιστολή Dawkins προς Κυβερνήτην 9ης Απριλίου 1829 εκ δύο φύλλων.

1. Dawkins Εδουάρδος, αντιπρέσβης της Μεγάλης Βρεταννίας στην Ελλάδα από το Νοέμβριο του 1828.

Σελ. 47
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/48.gif&w=550&h=800

127. Φάκελλος

1) Περιέχει υπόμνημα γραφέν παρά Gordon1, υπαγορεύσει του Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας. Ατελές.

1. Gordon Th. Σκώτος Συνταγματάρχης φιλέλληνας και ιστορικός. Πήρε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση από το 1821 ως το 1827. Έγραψε την ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.

128. Φάκελλος επιστολών των Parker, Grosby και Astaines

1) Επιστολή Parker από 19ης Απριλίου 1828.

2) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 19ης Απριλίου 1828.

3) Ωσαύτως 16ης Σεπτεμβρίου 1829.

4) Ωσαύτως 2ας Αυγούστου 1828.

5) Σχέδιον επιστολής προς Astaines 15ης και 16ης Μαρτίου.

6) Αντίγραφον επιστολής του Κυβερνήτου προς τον Grosby 12ης Μαρτίου 1828.

7) Ωσαύτως προς Parker 12ης Μαρτίου 1828.

129. Φάκελλος επιστολών Cradook

1) Επιστολή Cradook προς Κυβερνήτην 27 Μαΐου 1830.

2) Αντίγραφον επιστολής του ιδίου προς Πρίγκηπα Σούτσον άνευ ημερομηνίας.

130. Φάκελλος

Περιέχει βιβλίον με διαφόρους λογαριασμούς χρημάτων ευρισκομένων επί διαφόρων Ρωσσικών πλοίων διά λογαριασμόν του Κυβερνήτου, φέρον εν όλω εγγεγραμμένας σελίδας 44.

131. Φάκελλος. Επιστολή Βάλβη

1) Επιστολή Βάλβη προς Κυβερνήτην από 4 Απριλίου 1831 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής Lamarque από 5ης Μαρτίου 1831.

132. Φάκελλος Επιτροπής Ολλανδίας

1) Έγγραφον Επιτροπής εκ Χάγης 19ης Απριλίου 1828 προς Κυβερνήτην.

2) Επίσης 19ης Απριλίου 1828 μετά συνημμένης μεταφράσεως επιστολής.

133. Φάκελλος Επιστολών Ruckmann1

1) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Ruchmann άνευ ημερομηνίας εκ δύο φύλλων.

2) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 48
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/49.gif&w=550&h=800

3) Επίσης από 11ης Απριλίου 1831.

4) Επίσης από 15ης Ιουνίου 1831.

5) Επιστολή Ruckmann προς Κυβερνήτην 18ης Μαρτίου 1831.

6) Αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου Ricord 30 Ιουλίου άνευ έτους.

7) Επιστολή Ricord προς Κυβερνήτην 30ης Αυγούστου.

8) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ricord 29ης Αυγούστου 1831.

9) Επιστολή Ricord προς Κυβερνήτην από 30ης Αυγούστου 1831.

10) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ricord 19 Απριλίου 1831.

11) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

12) Ανώνυμον σχέδιον δηλώσεως άνευ ημερομηνίας.

1. Ruckmann, αντιπρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα 1831-1833.

134. Φάκελλος αλληλογραφίας M. Goulianoff

1) Επιστολή Goulianoff προς Κυβερνήτην από 27ης Οκτωβρίου 1826.

2) Επίσης από 15ης Φεβρουαρίου 1826 μετ’ οπισθογράφου σημειώσεως Κυβερνήτου.

3) Επίσης μετά συνημμένων δύο αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου από 4ης Ιουνίου 1827 και από 27 Δεκεμβρίου 1826.

4) Επιστολή Φράι προς Κυβερνήτην από 30ης Μαρτίου 1826.

5) Επιστολή Goulianoff από 27ης Σεπτεμβρίου 1827 μετά συνημμένου καταλόγου εισφορών υπέρ των Ελλήνων και ενός λογαριασμού.

6) Επίσης από 8ης Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένου αυτογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

7) Επίσης από 26ης Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένων αυτογράφων σχεδίων απαντήσεως του Κυβερνήτου εκ τριών φύλλων.

8) Επίσης από 9ης Οκτωβρίου 1826 μετά συνημμένης επιστολής Dukard από 12 Οκτωβρίου 1826.

9) Επίσης από 29ης Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου.

10) Επίσης από 26ης Σεπτεμβρίου 1827 μετά συνημμένης επιστολής από 17ης Σεπτεμβρίου 1827. Υπογραφή δυσανάγνωστος.

11) Επίσης από 3ης Νοεμβρίου 1828.

12) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

135. Φάκελλος αναφοράς Ν. Σκούφου

Περιέχει αναφοράν του Ν. Σκούφου προς τον Κυβερνήτην από 19ης Δεκεμβρίου 1828 μετά συνημμένης εκθέσεως περί των εν Ελλάδι κομμάτων από της αρχής της Επαναστάσεως μέχρι της αφίξεως του Κυβερνήτου εκ σελίδων 41.

Σελ. 49
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/50.gif&w=550&h=800

136. Φάκελλος Ελληνικής Αλληλογραφίας

1) Αίτησις Σπυρίδωνος Πολίτου.

2) Βιβλίον αλληλογραφίας Κυβερνήτου εκ σελίδων 15.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Βλασόπουλον.

4) Επιστολή Μητροπολίτου Ιγνατίου προς Κυβερνήτην.

5) Σχέδια φύλλων εκ τεσσάρων σελίδων περιέχοντα σχέδια διαφόρων επιστολών Κυβερνήτου.

137. Φάκελλος επιστολών Boissier

1) Επιστολή Boissier προς Κυβερνήτην 20ης Ιουνίου 1826.

2) Επίσης 12ης Σεπτεμβρίου 1827.

138. Φάκελλος επιστολών Koschoubey

1) Επιστολή ανυπόγραφος εκ δύο φύλλων από 10ης Φεβρουαρίου 1824 μετά συνημμένης σημειώσεως.

2) Επιστολή του ανωτέρω προς Κυβερνήτην από 31 Δεκεμβρίου 1825.

3) Ιδιόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς ανωτέρω από 18 Φεβρουαρίου 1824.

4) Ωσαύτως από 5/17 Αυγούστου 1824.

5) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

6) Ωσαύτως από 27ης Σεπτεμβρίου 1824 εκ δύο φύλλων.

7) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

8) Ωσαύτως 7ης Μαΐου 1826 μετά συνημμένης επιστολής Α.Ε. από 19ης Ιανουαρίου 1826.

9) Επίσης από 5 Ιανουαρίου 1826 μετά συνημμένης επιστολής από 23ης Νοεμβρίου 1825, μετά δυσαναγνώστου υπογραφής.

10) Επιστολή Koschoubey 17ης Μαρτίου 1824 εκ δύο φύλλων.

11) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1826.

12) Επίσης 13ης Φεβρουαρίου άνευ έτους.

13) Επιστολή προς Κυβερνήτην Koschoubey από 5ης Δεκεμβρίου 1825.

14) Επίσης από 5ης Οκτωβρίου 1824.

139. Φάκελλος αλληλογραφίας Müller

1) Επιστολή Müller προς Κυβερνήτην 16ης Αυγούστου 1824.

2) Επίσης 14ης Δεκεμβρίου 1825.

3) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου από 22ας Ιανουαρίου 1826.

4) Επίσης 22ας Ιανουαρίου 1826.

5) Επιστολή Müller προς Κυβερνήτην από 29ης Αυγούστου 1827.

Σελ. 50
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/51.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή μεθ’ υπογραφής δυσαναγνώστου από 1ης Δεκεμβρίου 1825.

140. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Φιλανθρωπικής Εταιρείας Μασαλίας

1) Έγγραφον Επιτροπής προς Κυβερνήτην από 3ης Φεβρουαρίου 1825.

2) Έντυπον εκκλήσεως προς εγγραφήν συνδρομών.

3) Αυτόγραφον σχεδίου επιστολής Κυβερνήτου από 20 Φεβρουαρίου 1826.

4) Έγγραφον επιτροπής από 2ας Νοεμβρίου 1826, μετά συνημμένων αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου από 9ης Νοεμβρίου 1826 εκ δύο φύλλων.

5) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1826.

141. Φάκελλος εγγράφων Υπουργείου Γαλλίας

1) Έγγραφον Υπουργείου Στρατιωτικών προς Κυβερνήτην 12ης Οκτωβρίου 1828.

2) Επίσης από 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Seba.... προς Κυβερνήτην 10ης Δεκεμβρίου 1827.

4-8) Επιστολαί ιδίου 31 Ιουλίου 1828, 9ης Αυγούστου 1828, άνευ ημερομηνίας, 19ης Αυγούστου 1828 και 15 Απριλίου 1831.

9) Έγγραφον Υπουργείου Στρατιωτικών 22ας Ιουλίου 1831.

10) Επίσης από 19ης Μαΐου 1831, αριθ. 2202.

11) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 10 Φεβρουαρίου 1830.

142. Φάκελλος αλληλογραφίας Hentsch και Collin 1

1) Επιστολή Hentsch 27 Αυγούστου 1831.

2) Τετράδιον λογαριασμού Hentsch εκ σελίδων 15 από 1827-1831.

3) Επιστολή Σακάρ 2ας Απριλίου 1831.

4) Του Σακάρ λογαριασμός 23ης Ιουλίου 1829.

5) Επιστολή Hentsch άνευ ημερομηνίας.

6) Λογαριασμός Collin 19 Νοεμβρίου 1827.

7) Ωσαύτως 27ης Νοεμβρίου 1828.

8) Ωσαύτως 3ης Δεκεμβρίου 1829.

9) Ωσαύτως 31 Δεκεμβρίου 1830.

10) Επιστολή Hentsch 17ης Δεκεμβρίου 1828.

11-14) Επιστολαί ιδίου 23ης Μαρτίου 1829, 26 Οκτωβρίου 1830, 15ης Σεπτεμβρίου 1830, 16ης Ιουνίου 1830.

15) Λογαριασμός Hentsch 13ης Δεκεμβρίου εκ φύλλων δύο.

16-20) Λογαριασμός Hentsch 24ης Νοεμβρίου 1831 (εκ δύο φύλλων), 22ας Νοεμβρίου 1829, εις δύο φύλλα, 5ης Δεκεμβρίου 1827 (εκ τριών φύλλων), 2ας Δεκεμβρίου 1827.

Σελ. 51
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/52.gif&w=550&h=800

21) Επιστολή Collin 3ης Ιανουαρίου 1832.

22) Ωσαύτως 20ης Οκτωβρίου 1827.

23) Λογαριασμός Collin 23ης Νοεμβρίου 1831.

1. Hentsch et Ce και (Blank) Collin et Ce Τραπεζιτικοί οίκοι στο Παρίσι.

143. Φάκελλος αλληλογραφίας Lallende

1) Επιστολή Lallande προς Κυβερνήτην 7ης Νοεμβρίου 1827.

2) Ωσαύτως 5ης Νοεμβρίου 1829.

3) Ωσαύτως 5ης Νοεμβρίου 1829.

4) Πρακτικόν αποστολής χρημάτων 5ης Νοεμβρίου 1829.

5-7) Επιστολαί Lallande υπ’ αριθ. 695, 1286, 235.

8) Πινάκιον αποστολής χρημάτων.

9) Αντίγραφον πρακτικού αποστολής χρημάτων.

10) Έγγραφον υπ’ αριθ. 536.

11-12) Πρακτικά αποστολής χρημάτων.

13) Έγγραφον υπ’ αριθ. 69.

14) Επανάληψις του αυτού εγγράφου.

15) Έγγραφον υπ’ αριθ. 881 εις διπλούν.

16) Έγγραφον υπ’ αριθ. 110.

17) Σχέδιον επιστολής προς Lallande 3ης Μαρτίου 1830.

18) Αντίγραφον αποστολής χρημάτων.

143β. Φάκελλος Στρατιωτικών. Ελαφροί Λόχοι Β'

1-8) Σημείωσις και ονομαστικαί καταστάσεις.

9) Αναφορά Λαμπροπούλου.

10-13) Σημείωσις και ονομαστικαί καταστάσεις.

14) Οργανισμός των ταγμάτων 18ης Οκτωβρίου 1829.

15) Σημείωσις.

16) Θέσπισμα βουλευτών περί στρατολογίας.

17-18) Σημειώσεις και ονομαστικαί καταστάσεις.

19) Ιδιαίτερα αντίγραφα εκ φύλλων 2.

20) Διαταγή προς τους αξιωματικούς Μακρυνόρου και Βονίτσης 6ης Ιανουαρίου 1831.

[Διά του φακέλλου τούτου περατούται έκθεσις απογραφής του πρώτου Κιβωτίου, συγκειμένου εκ σελίδων 46 δακτυλογραφημένων, ήτις ελεγχθείσα και βεβαιωθείσα υπογρέφεται υπό τε του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος.

Ο παραδούς αντιπρόσωπος του Δήμου Γ. Βλάικος, ο παραλαβών Διευθυντής του Αρχείου Σπ. Θεοτόκης].

Σελ. 52
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/53.gif&w=550&h=800

Β'

[Εν Κερκύρα τη πρώτη του μηνός Μαρτίου του έτους εικοστού εννεακοσιοστού χιλιοστού ογδόου εις το πρώην ανάκτορον και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο κ. Γεώργιος Βλάικος, αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια, παρέδωκε προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, διευθυντήν των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας, το αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια, το περιεχόμενον του δευτέρου κιβωτίου ως εξής]:

144. Φάκελλος1

Περιέχων ιδιόγραφον περίληψιν της πολιτικής σταδιοδρομίας του Κυβερνήτου από του έτους 1798 μέχρι 1822. Εκ φύλλων 56 και ενός σχισμένου, μετά διαφόρων προσθηκών.

1. Στον κατάλογο υπάρχουν με μελάνι δύο προσθήκες. Η μία γράφει «μετά Φακ. 3», η άλλη «Όρα Φακ. 3». Υπάρχει και μία τρίτη με την παρατήρηση «λείπει». Ο Φάκελλος 3 περιείχε επιστολές του Αυτοκράτορα Νικολάου, ο οποίος και αυτός λείπει, όπως ήδη έχουμε σημειώσει. Το χειρόγραφο αυτό συμβουλεύθηκε, όπως αναφέρει στον πρόλογο της ελληνικής μεταφράσεως της Αυτοβιογραφίας του Κυβερνήτη ο Μιχαήλ Θ. Λάσκαρης πριν εκδόσει το έργο του.

145. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ferronays1

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας μετά συνημμένης επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω από 24ης Ιουνίου 1828.

2) Επίσης σχέδιον επιστολής προς τον Ίδιον 24ης Ιουνίου 1828.

3) Επίσης από 24ης Ιουνίου 1828.

4) Επιστολή Ferronays προς Κυβερνήτην από 16ης Ιουνίου 1828.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον Ίδιον 3ης Αυγούστου 1828.

6) Αντίγραφον τηλεγραφήματος του Ferronays προς τον Ledeny 25ης Απριλίου άνευ έτους.

7-12) Επίσης επιστολαί του ιδίου από 7ης Μαΐου 1828, 31ης Ιουλίου 1828, 11 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων, 11 Νοεμβρίου 1828 εκ δύο φύλλων, 18

Σελ. 53
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/54.gif&w=550&h=800

Νοεμβρίου 1828, 26ης Νοεμβρίου 1828.

1. La Ferronays, υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας από 4ης Ιανουαρίου 1828 μέχρι 22 Απριλίου 1829. Συνετέλεσε σημαντικά στην επέμβαση της Γαλλίας στις ελληνικές υποθέσεις.

146. Φάκελλος. Ευρετήριον αλφαβητικόν της Γενικής αλληλογραφίας του Κυβερνήτου

147. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Pozzo di Borgo1

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1 Αυγούστου 1828.

2) Ωσαύτως 28ης Νοεμβρίου 1828.

3) Ωσαύτως 24ης Αυγούστου 1829.

4) Ωσαύτως 11ης Μαΐου 1830.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω εκ 5 φύλλων Μαΐου 1829.

6) Επίσης 24ης Αυγούστου 1829.

7) Επίσης ιδιόγραφον 7ης Αυγούστου 1820.

8) Επίσης ιδιόγραφον 29ης Δεκεμβρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

1. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στο Παρίσι και προσωπικός φίλος του Καποδίστρια. Ωφέλησε θετικά την ελληνική υπόθεση.

148. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά πρίγκηπος Lieven 1

1) Επιστολή εκ 19 σελίδων από 10ης Οκτωβρίου 1827.

2) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1827.

3) Επίσης εκ πέντε σελίδων 4ης Οκτωβρίου 1827.

4) Επίσης 19ης Οκτωβρίου 1827.

5) Επίσης 23ης Μαρτίου 1827.

1. Πρεσβευτής της Ρωσίας στο Λονδίνο (1812-1834), πληρεξούσιος της Ρωσίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου.

149. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Nesselrode

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 24ης Ιουνίου 1825.

3) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1825.

4) Επίσης 6ης Δεκεμβρίου 1828.

5) Επίσης αυτόγραφον 9ης Ιουλίου 1830.

6) Επίσης αυτόγραφον 31ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης αυτόγραφον 24ης Ιουλίου 1831.

Σελ. 54
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 35

  61. Φάκελλος επιστολών Δεργότη

  Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον των ετών 1831 και 1832.

  62. Φάκελλος

  Περιέχει επιστολή Λαζάρου Τσαμαδού με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 1821.

  63. Φάκελλος επιστολών Ιωάννου Τζωρτζοπούλου

  1) Αίτησις Τζωρτζοπούλου προς Αυγουστίνον 5ης Μαρτίου 1832.

  2) Ωσαύτως 21 Φεβρουαρίου 1832.

  3) Ωσαύτως 7 Μαρτίου 1832 μετά συνημμένης αιτήσεως του ιδίου προς Δημήτριον Μακρήν και αναφοράς Δημογεροντίας Ναυπάκτου προς Τζωρτζόπουλον.

  64. Φάκελλος

  Περιέχει 1 επιστολήν Δημητρίου Τζόγλη προς Αυγουστίνον.

  65. Φάκελλος επιστολών Δημητρίου Τσαμαδού

  Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 1831.

  66. Φάκελλος

  Περιέχει 1 επιστολήν του Hensch1 προς Αυγουστίνον της 12 Δεκεμβρίου 1832.

  1. Πρόκειται για τον τραπεζιτικό οίκο Hensch et Cie του Παρισιού.

  67. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

  Περιέχει 448 πρόχειρα αλληλογραφίας (άλλα εις φύλλα και άλλα εις σελίδας) του Βιάρου Καποδίστρια των ετών 1826, 1827 και 1828).

  68. Φάκελλος κατασχεθέντων εγγράφων

  1) Αντίγραφον Νικολαΐδου προς Τσωρτς, επικυρωμένον υπό Μωραϊτίνη 9 Νοεμβρίου 1831.

  2) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην Αυγούστου 1831.

  3) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην αντίγραφον Αυγούστου 1831.

  4) 10ης Αυγούστου 1831 ανώνυμος και ανυπόγραφος επιστολή.

  5) Α. Βασιλά προς πλοίαρχον 1ης Αυγούστου 1831.

  6) Επιστολή Γκίκα προς Μπότασην 9ης Αυγούστου 1831.