Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 29-48 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/29.gif&w=550&h=800

19. Φάκελλος αλληλογραφίας μετ’ αντιπρέσβεως Γαλλίας Rouen1

1) Επιστολή Rouen προς Αυγ. Καποδίστριαν 11 Οκτωβρίου 1831.

2) Επιστολή Τσαμαδού προς Rouen 13 Οκτωβρίου 1831.

3) Επιστολή Rouen περί Συνταγματάρχου Gerard2 από 28 Οκτωβρίου 1831.

4) Σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς Rouen.

5) Αντίγραφον επιστολής Γλαράκη προς Αυγουστίνον από 28 Ιανουαρίου 1832.

6) Επιστολή του ιδίου προς Rouen από 12 Φεβρουαρίου 1832.

7) Επιστολή του ιδίου προς Γλαράκην 17 Φεβρουαρίου 1832.

8) Ωσαύτως από 11ης Φεβρουαρίου μετά συνημμένων δύο σχεδίων επιστολών Στρατάρχου Guéheneuc3 προς Rouen από 7 Φεβρουαρίου 8 και 9.

9) Επιστολή Γλαράκη προς Rouen από 13 Φεβρουαρίου 1832.

1. Rouen Achille, baron. Αντιπρέσβυς και γενικός πρόξενος της Γαλλίας στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 1829.

2. Γάλλος συνταγματάρχης, διοργανωτής με το βαθμό του στρατηγού του ελληνικού τακτικού στρατού.

3. Στρατηγός, αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο, 1831 -1833.

20. Φάκελλος αλληλογραφίας Α. Πεταλά

Περιλαμβάνει 33 αναφορές του Α. Πεταλά προς Αυγ. Καποδίστρια μεταξύ 1831 - 1832.

21. Φάκελλος, Αναφοραί Χιλιάρχου Α. Κολοκοτρώνη προς Κυβερνήτην

1) Αναφορά από 16 Απριλίου 1829.

2) Αναφορά από 16 Απριλίου 1829.

3) Αναφορά από 13 Ιανουαρίου 1832 (επισυνάπτονται δύο σημειώσεις).

22. Φάκελλος. Έγγραφα του Κυβερνήτου προς τον πληρεξούσιον τοποτηρητήν Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 13 έγγραφα, εκ των οποίων τα 12 αναφέρονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου: 8905, 8906, 10.043, 10.044, 13. 921, 6.737, 14.497, 713, 3615, 2201, 720, 3200 και ένα με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 1829.

23. Φάκελλος. Αναφοραί Καπετάνιου Γεωργίου Γ. Κίτσου

1) Κατάστασις και σημείωσις.

2) Αναφορά από 23 Φεβρουαρίου 1830. Επισυνάπτεται σημείωσις εξόδων

Σελ. 29
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/30.gif&w=550&h=800

και κατάστασις.

3) Από 2 Φεβρουαρίου 1830 επισυνάπτονται αντίγραφα πιστοποιητικών εξ ενός φύλλου.

24. Φάκελλος Αναφορών και επιστολών Θεοδ. Κολοκοτρώνη

1) Επιστολή προς Αυγ. Καποδίστριαν 4ης Μαρτίου 1829.

2) Κατάλογος των Στρατών της Πελοποννήσου πρώτης τάξεως εκ φύλλων 6.

3) Επιστολή προς Αυγουστίνον από 17 Σεπτεμβρίου 1831.

4) Επίσης από 9ης Ιουλίου 1831.

5) Από 12 Απριλίου 1831.

6) Επίσης από 25 Αυγούστου 1831.

7) Επίσης από 25 Μαρτίου 1831.

8) Επιστολή Αυγουστίνου προς Γενναίον Κολοκοτρώνην 5 Ιουνίου 1832.

25. Φάκελλος Αναφορών και Επιστολών Δ. Καλλέργη, Αντισννταγματάρχου

1) Επιστολή Κας Καλλέργη.

2) Επιστολή εκ Λεβαδείας 24 Μαΐου 1831 προς Καλλέργην.

3) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 24 Μαΐου 1831.

4) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 13 Φεβρουαρίου 1832.

5) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 14 Φεβρουαρίου 1832.

6) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 22 Φεβρουαρίου 1832. Επισυνάπτεται αντίγραφον διαταγής. Αριθ. 110.

7) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 20 Φεβρουαρίου 1832.

8) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 19 Φεβρουαρίου 1832.

9) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 15 Φεβρουαρίου 1832.

10) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 16 Μαρτίου 1832.

26. Φάκελλος. Αναφορά Ευσταθίου Γαβριήλ

1) Αναφορά προς Αυγουστίνον 12 Φεβρουαρίου 1832. Επισυνάπτονται δύο επιστολαί του πατρός του.

27. Φάκελλος. Αναφοραί Στρατηγού Gerard και Συνταγματάρχου Pellion

1) Επιστολή Αυγουστίνου προς Στρατηγόν Piegei 20 Σεπτεμβρίου 1829.

2) Έγγραφον Gerard προς Συνταγματάρχην Καλλέργην 30ης Ιουλίου 1831.

3) Έγγραφον Pellion προς Αυγουστίνον Αριθ. 430. Επισυνάπτεται ημερησία διαταγή 26 Απριλίου 1831.

Σελ. 30
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/31.gif&w=550&h=800

28. Φάκελλος Επιστολών Ιωάννου Μελά

Περιλαμβάνει 23 επιστολές προς τον Αυγουστίνον κι ένα έγγραφο με αριθ. 1544.

29. Φάκελλος αναφορών Αθανασίου Αλιμπράντη, Διευθυντού Αστυνομίας Σύρου

1) Αναφορά Αλιμπράντη προς Κυβερνήτην 25 Ιουλίου 1831 εκ δύο φύλλων.

2) Ωσαύτως 28 Σεπτεμβρίου 1831 εκ δύο φύλλων.

3) Ωσαύτως προς Αυγουστίνον εκ δύο φύλλων από 5 Νοεμβρίου 1831.

4) Αντίγραφον επιστολής Αλιμπράντη προς Κ. Κανάρην 19 Νοεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται το υπ’ αριθ. 12 έγγραφον του συνταγματικού Δήμου Ερμουπόλεως

5) Επιστολή προς Αυγουστίνον 22 Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται κατάλογος των εχθρών της Κυβερνήσεως.

6) 21 επιστολαί Αλιμπράντη προς Αυγουστίνον.

7) Επιστολή Αλιμπράντη 8 Φεβρουαρίου 1832 εκ δύο φύλλων. Επισυνάπτονται επιστολή Αλιμπράντη προς Χάμπον και επιστολή Χάμπον προς Αλιμπράντην.

8) Δύο σχέδια απαντήσεων Αυγουστίνου 1 Φεβρουαρίου 1832 και 23 Μαρτίου 1832.

30. Φάκελλος επιστολών Damiralli

1) Επιστολή Damiralli από 7 Φεβρουαρίου 1832.

2) Επίσης από 18 Μαρτίου 1832 μετά συνημμένης αναφοράς Ιωάννου Μεθανίτη.

31. Φάκελλος επιστολών Παπαβασιλοπούλου

Περιλαμβάνει 5 επιστολές, χρονολογημένες από τις 5 Φεβρουαρίου ως τις 6 Οκτωβρίου 1832.

32. Φάκελλος αναφορών Κ. Αξιώτη προς Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 4 αναφορές χρονολογημένες από τις 12 Αυγούστου 1830 ως τις 11 Δεκεμβρίου 1831.

33. Φάκελλος αναφοράς Ευαγγέλου Αγγελάτου

Περιλαμβάνει 1 αναφορά του Ευαγγέλου Αγγελάτου, με ημερομηνία 16

Σελ. 31
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/32.gif&w=550&h=800

Νοεμβρίου 1831 προς τον Αυγουστίνο.

34. Φάκελλος αναφορών Πάνου Γιορδάνη

Περιέχει 14 αναφορές προς τον Αυγουστίνον από τις 3 Αυγούστου 1831 ως τις 23 Μαρτίου 1832.

35. Φάκελλος αναφορών Λάμπρου Γούσση.

Περιέχει 2 αναφορές του Λ. Γούσση προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 20 Ιανουαρίου και 30 Μαΐου 1832.

36. Φάκελλος.

Περιέχει 1 αναφορά του Χρίστου Φωτομάρα, με ημερομηνία 30 Μαΐου 1831, προς τον Αυγουστίνο.

37. Φάκελλος αναφορών Χατζηχρήστου

Περιέχει 3 αναφορές του Χατζηχρήστου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 26 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 1832.

38. Φάκελλος

Περιέχει 1 αναφορά του Τ. Αποκορίτου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1831.

39. Φάκελλος

Περιέχει 1 αναφορά του Μάρκου Μπότσαρη προς τον Κυβερνήτη με ημερομηνία 14 Μαΐου 1830.

40. Φάκελλος αναφορών του Στρατηγού Church1

Περιέχει 5 αναφορές του Church προς τον Κυβερνήτη με ημερομηνίες 27 Ιουνίου 1828, 20 Ιανουαρίου 1829, 6 Φεβρουαρίου 1829, 20 Ιουνίου 1829, 27 Ιουνίου 1829. Επίσης επιστολή του ιδίου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 1831.

1. Τσωρτς Ριχάρδος (1785 - 1873). Άγγλος στρατιωτικός και φιλέλλην. Με πλούσια πολεμική δράση στον αγγλικό στρατό, έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις καταλήψεως της Ζακύνθου από τα αγγλικά στρατεύματα το 1809. Από τότε χρονολογείται η γνωριμία του με τον Θεοδ. Κολοκοτρώνη και άλλους Έλληνες οπλαρχηγούς, που έμεναν τότε στη Ζάκυνθο. Το 1814 ο Τσωρτς παραιτήθηκε από τον Αγγλικό στρατό και ανέλαβε υπηρεσία στο βασίλειο της Νεαπόλεως. Το 1827 κατέβηκε στην Ελλάδα, οπού η Γ΄ Εθνική Συνέλευσις της Τροιζήνος τον διώρισε αρχιστράτηγο του

Σελ. 32
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/33.gif&w=550&h=800

ελληνικού στρατού. Επί Κυβερνήτου τοποθετήθηκε αρχηγός του Στρατού Δ. Ελλάδος και συνέβαλε στην επανάκτησή της από τους Τούρκους. Παραγκωνίστηκε αργότερα ως αγγλόφρων, για να επανέλθει επί Όθωνος στο προσκήνιο. Χρημάτισε σύμβουλος επικρατείας, γερουσιαστής και στρατηγός. Την τελευταία αυτή θέση διατήρησε και επί Γεωργίου Α' με την ιδιότητα του αρχηγού των γενικών επιτελών.

Φάκελλοι 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Περιέχουν αναφορές των Λ. Δαγγλή (3), Ευαγγέλου Κοντογιάννη (2), Γιώτη Δαγγλή (1), Ιωάννου Δουβινιώτη (1) και επιστολήν του Κόμητος Π..., με ημερομηνίες του 1831 και απευθυνόμενες στον Αυγουστίνο.

48. Φάκελλος αναφορών Α. Πεταλά.

Περιέχει 3 αναφορές του Α. Πεταλά προς Αυγουστίνον με ημερομηνίες Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1832.

49. Φάκελλος αναφορών Δ. Χοϊδά

1) Επιστολή Χοϊδά προς Νικόλαον Ζωγλιάδην μετ’ εσωκλείστου επιστολής προς Finley.

2) Επιστολή ιδίου προς Ιωάννην Σακελλαρόπουλον.

3) Επιστολή ιδίου προς Εμμανουήλ Βασιλειάδην (21 Δεκεμβρίου 1831).

4) Επιστολή ιδίου προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν (9 Ιουνίου 1831).

50. Φάκελλος επιστολών Littardi1, Reversait2

1) Επιστολή Littardi προς Αυγουστίνον 23 Δεκεμβρίου 1831.

2) Επίσης 4ης Φεβρουαρίου 1832.

3) Επίσης 22ας Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής.

1. Littardi, γενικός εισπράκτορας του νομού Var Γαλλίας.

2. Reversai!, Γάλλος πλοίαρχος, διοικητής της γαλλικής φρεγάτας Pomone.

51. Φάκελλος αναφορών Λέκκα

1) Αναφορά Δημητρίου Λέκκα προς Αυγουστίνον 24ης Οκτωβρίου 1831.

2) Ωσαύτως από 24 Οκτωβρίου 1831.

52. Φάκελλος αναφορών Ιωάννου Οικονομίδου

Περιέχει 9 αναφορές του I. Οικονομίδη προς τον Αυγουστίνο, εκ των οποίων 5 του 1831 και 4 του 1832.

Σελ. 33
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/34.gif&w=550&h=800

53. Φάκελλος αναφορών Νικάνδρου Ιωαννίδου

1) Αναφορά Ιωαννίδου προς Αυγουστίνον από 4 Σεπτεμβρίου 1832.

2) Αναφορά Ιωαννίδου 4ης Δεκεμβρίου 1831 μετά τετραδίου λόγου επιταφίου Ιεροδιακόνου Ιωαννίδου εκ φύλλων οκτώ.

54. Φάκελλος επιστολών Κιυν/νου Γεροστάθη

Περιέχει 2 επιστολές προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 24 Οκτωβρίου και 22 Δεκεμβρίου 1831.

55. Φάκελλος επιστολών Γκιώνη - Σαγρέβου - Σκαραμαγκά

1) Επιστολή Γκιώνη προς Αυγουστίνον άνευ ημερομηνίας.

2) Επιστολή Γκιώνη και Σαγρέβου από 12ης Ιανουαρίου 1831.

3) Επιστολή Σκαραμαγκά προς Αυγουστίνον 29 Ιανουαρίου 1832 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής Αυγουστίνου.

4) Επίσης από 22 Φεβρουαρίου 1832.

56. Φάκελλος αναφορών Μάρκου Gilli

Περιέχει 3 αναφορές του Gilli προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 10 Νοεμβρίου 1830, 25 Μαΐου 1831 και 20 Αυγούστου 1831.

57. Φάκελλος αναφορών Γιαννίτση

1) Αναφορά Γιαννίτση προς την επί των Ναυτικών Γραμματείαν της 30 Μαρτίου 1832.

2) Αναφορά ιδίου προς Αυγουστίνον 19ης Ιανουαρίου 1832.

58. Φάκελλος επιστολών Cuindrécourt1

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον με ημερομηνίες 12 Οκτωβρίου 1831, 3 Νοεμβρίου 1831 και 12 Ιανουαρίου 1832.

1. Αναφέρεται ως καταθέτης 2.500 φράγκων στην Εθνική Τράπεζα.

59. Φάκελλος επιστολής Ιωάννου Γενοβέλη

Περιέχει επιστολήν Γενοβέλη προς Αυγουστίνον της 28ης Μαΐου 1830 μετά συνημμένης επιστολής και παρατηρήσεων περί της γραμμής των ορίων.

60. Φάκελλος

Περιέχει μίαν αναφορά Μ. Τσαμαδού άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 34
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/35.gif&w=550&h=800

61. Φάκελλος επιστολών Δεργότη

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον των ετών 1831 και 1832.

62. Φάκελλος

Περιέχει επιστολή Λαζάρου Τσαμαδού με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 1821.

63. Φάκελλος επιστολών Ιωάννου Τζωρτζοπούλου

1) Αίτησις Τζωρτζοπούλου προς Αυγουστίνον 5ης Μαρτίου 1832.

2) Ωσαύτως 21 Φεβρουαρίου 1832.

3) Ωσαύτως 7 Μαρτίου 1832 μετά συνημμένης αιτήσεως του ιδίου προς Δημήτριον Μακρήν και αναφοράς Δημογεροντίας Ναυπάκτου προς Τζωρτζόπουλον.

64. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν Δημητρίου Τζόγλη προς Αυγουστίνον.

65. Φάκελλος επιστολών Δημητρίου Τσαμαδού

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 1831.

66. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν του Hensch1 προς Αυγουστίνον της 12 Δεκεμβρίου 1832.

1. Πρόκειται για τον τραπεζιτικό οίκο Hensch et Cie του Παρισιού.

67. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

Περιέχει 448 πρόχειρα αλληλογραφίας (άλλα εις φύλλα και άλλα εις σελίδας) του Βιάρου Καποδίστρια των ετών 1826, 1827 και 1828).

68. Φάκελλος κατασχεθέντων εγγράφων

1) Αντίγραφον Νικολαΐδου προς Τσωρτς, επικυρωμένον υπό Μωραϊτίνη 9 Νοεμβρίου 1831.

2) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην Αυγούστου 1831.

3) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην αντίγραφον Αυγούστου 1831.

4) 10ης Αυγούστου 1831 ανώνυμος και ανυπόγραφος επιστολή.

5) Α. Βασιλά προς πλοίαρχον 1ης Αυγούστου 1831.

6) Επιστολή Γκίκα προς Μπότασην 9ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 35
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/36.gif&w=550&h=800

7) Επιστολή Καλαμογδάρτη προς Ανδρέαν Καλαμογδάρτην 2ας Νοεμβρίου 1830.

69. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολή Ιωάννου Πάνου από 25 Ιανουαρίου 1832.

70. Φάκελλος. Σημειώσεις Ποταμιάνου, Διευθυντού Αστυνομίας Ναυπάκτου

Περιέχει 11 κείμενα σημειώσεων με χρονολογίες από τις 20 Μαΐου μέχρι 17 Ιουνίου 1831.

71. Φάκελλος αναφορών Αντιδιοικητού Πάρου Πάκμορ

Περιέχει 5 αναφορές, 4 του Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 1832.

72. Φάκελλος αναφορών Δημητρίου Περούκα1

Περιέχει 4 αναφορές του 1831 και 1832.

1. Γερουσιαστής, πληρεξούσιος της Ελληνικής Κυβερνήσεως για την εκκένωση της Αττικής και Ευβοίας από τους Τούρκους.

73. Φάκελλος αναφορών Ανδρέου Παπαδοπούλου

Περιέχει 2 αναφορές, μία της 28ης Φεβρουαρίου 1831 και μία της 31 Μαρτίου 1832.

74. Φάκελλος αναφορών χιλιάρχου Σπυρομήλιου

Περιέχει 3 αναφορές του Ιανουαρίου 1832.

75. Φάκελλος αναφορών Ταγματάρχου Καραμπίνη

Περιέχει 5 αναφορές προς τον Αυγουστίνο, 2 προς τον Σακελλαρόπουλο και 1 προς τον Ρόδιο.

76. Φάκελλος επιστολών Χορμόβα

Περιέχει 3 επιστολές προς τον Αυγουστίνο του 1830, του 1831 και του 1832.

77. Φάκελλος αναφορών Ζαΐμη Α.

1) 9ης Νοεμβρίου προς την Συνέλευσιν.

2) Αντίγραφον αναφοράς, ιδίου προς την 4ην Συνέλευσιν.

Σελ. 36
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/37.gif&w=550&h=800

3) Αντίγραφον 24 Ιουλίου 1830 αναφοράς Ζαΐμη. Επισυνάπτεται μαρτυρικόν.

78. Φάκελλος αναφορών Συνταγματάρχου Πιέρρη προς Κυβερνήτην

1) Αναφορά 4ης Ιανουαρίου 1829. Επισυνάπτονται: α) η υπ’ αριθ. 1168 αναφορά β) η υπ’ αριθ. 4158 γ) η υπ’ αριθ. 1921 δ) η υπ’ αριθ. 1186 και ε) η 1212.

2) Η από 10 Αυγούστου 1829 αναφορά προς Αυγουστίνον. Η υπ’ αριθ. 360 από 24 Ιανουαρίου 1829.

3) Η υπ’ αριθ. 117 της 27 Ιανουαρίου 1829.

4) Κατάστασις φρουράς Ναυπάκτου της 29ης Μαρτίου 1829.

5) Η υπ’ αριθ. 1161 αναφορά της 28ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτονται: α) Αντίγραφον αναφοράς 1155 β) Αντίγραφον υπ’ αριθ. 528 αναφοράς, γ) Αντίγραφον αναφοράς 1153. δ) Αντίγραφον αναφοράς 1265.

6) Αναφορά υπ’ αριθ. 1559 από 8ην Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτονται: α) Διαβατήριον αριθ.... β) Αντίγραφον αναφοράς 1555. γ) Αντίγραφον αναφοράς 1037. δ) Αντίγραφον αναφοράς αριθ. 4.

7) Αναφορά υπ’ αριθ. 1550 από 18 Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτονται: α) Αναφορά υπ’ αριθ. 1569.

8-13) Αι υπ’ αριθ. 1561/10 Δεκεμβρίου 1831, 1976/21.12.1831, 1584/30 Δεκεμβρίου 1831. Επίσης αι υπ’ αριθ. 1610/9.1.1832, 1500/13.1.1832 και 1669/3.2.1832.

14) Επιστολή 16ης Φεβρουαρίου 1832.

15) Η υπ’ αριθ. 1 άνευ ημερομηνίας.

16) Η υπ’ αριθ. 1679/18.2.1832. Επισυνάπτονται: α) πρόχειρον απαντήσεως Αυγουστίνου 10 Φεβρουαρίου 1832 β) επίσης πρόχειρον άνευ ημερομηνίας.

79. Φάκελλος

Περιέχει μία αναφοράν Δημητρίου Μακρή1.

1. Στρατηγός κατά την Επανάσταση με μεγάλη επιρροή στη Στερεά Ελλάδα.

80. Φάκελλος αναφορών Συνταγματάρχου Παρασκευά

Περιέχει 13 αναφορές με ημερομηνίες από 29 Δεκεμβρίου 1831 μέχρι 22 Μαρτίου 1832.

81. Φάκελλος διαφόρων διαταγμάτων

1) Έγγραφον της Γερουσίας υπ’ αριθ. 259/27.9.1831 διά του οποίου κοινοποιείται ο διορισμός του Αυγουστίνου ως Προέδρου της Διοικητικής Ε-

Σελ. 37
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/38.gif&w=550&h=800

πιτροπής μετά του συνημμένου εγγράφου της Γερουσίας διά του οποίου αύτη διορίζει την τριμελή Διοικητικήν Επιτροπήν.

2) Έντυπον Εφημερίδος «Ελληνική Πολιτεία» διά του οποίου ο Αυγουστίνος αγγέλλει τον διορισμόν του προς τας διαφόρους αρχάς.

3) Η απόφασις της Εθνικής Συνελεύσεως διά της οποίας διορίζεται ο Αυγουστίνος Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδος από 15ης Μαρτίου 1832.

82. Φάκελλος Επιστολών Κιον/νου Μεταξύ

1) Η υπ’ αριθ. 7633 αναφορά του Μεταξά προς τον Αυγουστίνον από 5ης Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένης δηλώσεως οπλαρχηγών.

2-16) Αναφοραί με ημερομηνίες από 4 Ιανουαρίου 1830 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 1832.

83. Φάκελλος αναφορών Αλεξάνδρου Βλαχοπούλου

Περιέχει 15 αναφορές με ημερομηνίες από τον Φεβρουάριο του 1831 μέχρι τον Ιούνιο του 1832.

84. Φάκελλος επιστολών Ιακώβου Ρίζου

1) Επιστολή Ρίζου προς Αυγουστίνον άνευ ημερομηνίας.

2) Επίσης επιστολή από 20ης Αυγούστου 1831.

3) Η υπ’ αριθ. 3 αναφορά της 8ης Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένης πράξεως του Πολεμικού Συμβουλίου Ναυπάκτου και αναφορά I. Σιαπέρη, γραμματέως του αρχιφρουράρχου, και αναφοράς Ιωάννου Ζαβού, Τοποτηρητού Διοικήσεως Ναυπάκτου.

85. Φάκελλος Επιστολών Στρατηγού Σταματελοπούλου

Περιέχει 7 επιστολές του Σταματελόπουλου από 1 Ιουνίου 1830, μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 1832. Επίσης 3 αυτόγραφα σχέδια επιστολών Κυβερνήτου προς Σταματελόπουλον. Τα δύο πρώτα με ημερομηνίες 12 Ιουνίου 1830 και 4 Οκτωβρίου 1830, το δε τελευταίο άνευ ημερομηνίας.

86. Φάκελλος. Διάφοραι αναφοραί προς τον Αυγουστίνον Καποδίστριαν 1831 και 1832

Περιέχει 106 αναφορές αριθμημένες από 1 ως το 106. Σε κάθε αριθμό αναγάαφεται το όνομα του αναφέροντος.

Σελ. 38
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/39.gif&w=550&h=800

87. Φάκελλος διαφόρων προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν πολιτικών ιστορικών σπουδαίων εγγράφων

1) Ανώνυμος επιστολή εκ Ναυπλίου 3ης Δεκεμβρίου 1832.

2) Αντίγραφον ανακοινώσεως προς τους Αντιπρέσβεις των συμμάχων του Κίτσου Τζαβέλα εκ σελίδων 8.

3) Μετάφρασις της άνω εκθέσεως γαλλιστί με ημερομηνία 10 Μαΐου 1832 εκ σελίδων 7.

4) Αντίγραφον επιστολής Κίτσου Τζαβέλα προς τον Στρατηγόν Γκεσενέκ εκ Πατρών της 8ης Μαΐου 1832.

5) Προκήρυξις προς τους κατοίκους της πόλεως Πατρών της Επιτροπής Φρουράς 6 Μαΐου 1831.

6) Διαμαρτύρησις της Φρουράς Πατρών και Ρίου εις τα γαλλικά στρατεύματα της 7.5.1832.

7) Έκθεσις προς Αυγουστίνον Α. Βαλιάνου 31 Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 10.

8) Έκθεσις αφορώσα την δολοφονίαν του Κυβερνήτου εκ σελίδων 28 προς τον ιππότην Ροδοφοινίκην υπό Αριστ. Μωραϊτίνη μετά εξωφύλλου.

9) Έκθεσις περί μυστικής Εταιρείας διά την δολοφονίαν εκ σελίδων 15.

10) Σημείωσις περί Οικογενειών Μάνου.

11) Ανώνυμος επιστολή από 15 Ιουλίου 1833. Επισυνάπτεται αντίγραφον χειρόγραφον του υπ’ αριθ. 72 φύλλου της Εφημερίδος «Αθηνά».

12) Επιστολή Βαλιάνου από 10 Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 12.

13) Επιστολή Περούκα εκ Σπετσών 15 Δεκεμβρίου 1832.

14) Επιστολή Σπηλιάδη 1ης Αυγούστου 1832.

15) Επιστολή Παπαδοπούλου 4ης Σεπτεμβρίου 1832.

16) Επιστολή Παπαδοπούλου 7ης Δεκεμβρίου 1832.

17) Απόσπασμα γράμματος εκ Ναυπλίου 23ης Ιουλίου 1832.

18) Επιστολή Παξιμάδη 5ης Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 6.

29) Επιστολή Παπαδοπούλου 15ης Ιανουαρίου 1833.

88. Φάκελλος υπηρεσιακών αναφορών προς Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 55 αναφορές, αριθμημένες από το 1-55. Δίπλα στον κάθε αριθμό υπάρχει το όνομα του αναφέροντος.

89. Φάκελλος Εγγράφων - Υπομνημάτων και Πρωτοκόλλων

1) Πρωτόκολλον συνδιασκέψεως των τριών πρεσβευτών μετά του Ρεΐς Εφέντη εκ σελίδων 37.

2) Υπόμνημα Κυβερνήτου εκ Μελίτης.

Σελ. 39
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/40.gif&w=550&h=800

3) Επιστολή Υπουργείου Εξωτερικών και υπόμνημα περί της παρούσης καταστάσεως της Ελλάδος εκ σελίδων 14.

90. Φάκελλος Ιόνιοι Νήσοι

1) Επιστολή Γερουσίας Ιονίου Κράτους 1819.

2) Αλληλογραφία Καποδίστρια μετά του Υπουργείου της Αγγλίας εκ σελίδων 52.

3) Περιγραφή της υποδοχής των πρεσβευτών της Επτανήσου Πολιτείας 4ης Νοεμβρίου 1800.

4) Αντίγραφον επιστολής προς Καϊμακάμην.

91. Φάκελλος αναφορών του Λοχαγού Νικήτα Σταματελοπούλου

Περιλαμβάνει 17 αναφορές του 1831 και 1832 προς τον Αυγουστίνον Καποδίστρια.

92. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά κόμητος Μοτσενίγου1

1) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 31 Ιανουαρίου 1825.

2) Ιδιόγραφόν σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 4 Φεβρουαρίου 1825.

3) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 19 Ιανουαρίου 1825 μετά συνημμένου λογαριασμού Μιραμπώ.

4) Σχέδιον επιστολής Μοτσενίγου προς Μητροπολίτην Ιγνάτιον από 17 Ιανουαρίου 1825.

5) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 25 Φεβρουαρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής προς Κυβερνήτην από 28 Ιουνίου ιδίου έτους.

6) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 7 Μαρτίου 1826.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 19 Μαΐου 1826.

8) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 22 Απριλίου 1826.

9) Επιστολή Μοτσενίγου προς Καποδίστριαν από 24 Νοεμβρίου 1826.

10) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 30 Νοεμβρίου 1826.

11) Επιστολή Ελένης Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Νοεμβρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου από 30 Νοεμβρίου 1826.

12) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ροδοκανάκην-Ράλλην από 27 Δεκεμβρίου 1826.

13) Επιστολή Μητροπολίτου Ιγνατίου προς Κυβερνήτην από 15 Δεκεμβρίου 1826 εκ δύο φύλλων.

14) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Δεκεμβρίου 1826.

Σελ. 40
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/41.gif&w=550&h=800

15) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24 Δεκεμβρίου 1826.

16) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 2 Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένης ιδιογράφου σημειώσεως του Κυβερνήτου.

17) Επιστολή από 20 Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένων δύο σημειώσεων Κυβερνήτου.

18) Επιστολή από 7 Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου προς Καποδίστριαν ανυπογράφου και επ’ αυτού ιδιόγραφοι σημειώσεις του Κυβερνήτου.

19) Επίσης από 5 Μαρτίου 1827 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής και συνημμένων τριών σχεδίων επιστολής του Κυβερνήτου από 11 Μαΐου και 15ης, άπαντα 1827.

20) Επίσης από 19 Νοεμβρίου 1827.

21) Επίσης από 17 Δεκεμβρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής Κυβερνήτου.

1. Μοτσενίγος Γεώργιος. Πληρεξούσιος της Ρωσσίας στην Επτάνησο Πολιτεία. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στη Νεάπολη και το Τορίνο.

Φάκελλοι 93, 94, 95

Περιέχουν 1 αναφορά του Θεοδ. Γρίβα προς τον Αυγουστίνον από 28 Οκτωβρίου 1830, 2 αναφορές του Γ. Γιατράκου με ημερομηνίες 5 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 1832. 3 αναφορές του Βασιλείου Γούδα, δύο του 1831 και μία του 1832.

96. Φάκελλος αναφορών Ναυάρχου Κανάρη

Περιέχει 26 αναφορές του Κανάρη προς τον Αυγουστίνο από Νοεμβρίου 1831 μέχρι Ιουνίου 1832.

Φάκελλοι 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

Περιέχουν 1 επιστολή του Ιωάννη Κωλέττη, 1 του Σπυρίδωνος, 1 του Ιωάννου Σούτσου, 2 του Μιχαήλ Σισιλιάνου, 2 του Κων/νου Ράδου, 3 του Ρίκη και 1 του Α. Ραδινού.

104. Φάκελλος επιστολών Α. Μεταξά

Περιέχει 3 επιστολές με ημερομηνίες 12 Νοεμβρίου 1831, 1 Δεκεμβρίου 1831 και 31 Ιανουαρίου 1832.

105. Φάκελλος επιστολών Αλεξάνδρου Στούρτζα

1) Επιστολή Στούρτζα 25 Μαΐου 1829.

Σελ. 41
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/42.gif&w=550&h=800

2) Επίσης 15 Ιουλίου 1829.

3) Επίσης 23 Μαΐου 1831 προς Αυγουστίνον.

4) Επίσης 10 Μαΐου 1831.

5) Επίσης 24 Νοεμβρίου 1831.

6) Επίσης 4 Νοεμβρίου 1831.

7) Επίσης 8 Ιανουαρίου 1832.

8) Σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς Στούρτζαν 24 Ιουλίου 1832.

Φάκελλοι 106, 107, 108.

Περιέχουν 1 επιστολή του Σακελλαροπούλου προς τον Κυβερνήτην της 19 Σεπτεμβρίου 1829 μετά συνημμένης επιστολής Σαμπατάκη προς Σακελλαρόπουλον. 1 αναφορά του Στεκούλη, Κυβερνήτου Ίου, προς τον Αυγουστίνον με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1831 και δύο αναφορές του Σεραφείμ προς Αυγουστίνον του 1831.

109. Φάκελλος επιστολών Diebitch, Längeren

1) Επιστολή Diebitch1 1828.

2) Απάντησις Κυβερνήτου προς αυτόν 5ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

3) Επιστολή Langeron 17ης Ιουνίου 1830.

4) Ωσαύτως 24 Μαρτίου 1831.

1. Στρατηγός, διοικητής του ρωσικού στρατού κατά το ρωσοτουρκικό πόλεμο.

110. Φάκελλος επιστολών Panin1

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Panin 8 Ιανουαρίου 1830.

2) Επιστολή Panin προς Κυβερνήτην 16 Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης 25 Ιουνίου 1831.

4) Επίσης 30 Σεπτεμβρίου 1831.

5) Ιδιόγραφος απάντησις Αυγουστίνου προς Panin 20 Φεβρουαρίου 1831.

1. Αντιπρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα 1829 - 1831. Ρώσσος πολιτικός και διπλωμάτης (1800-1874). Εχρημάτισε πρεσβευτής στο Παρίσι, Γραμματεύς της Επικρατείας και Υπουργός της Δικαιοσύνης στη Ρωσσία.

111. Φάκελλος επιστολών Ricord1

1) Επιστολή Ricord προς Καποδίστρια 22 Δεκεμβρίου 1828.

2) Επίσης της 13ης Ιουλίου 1829.

3) Επίσης της 26ης Μαΐου 1830 εκ δύο φύλλων.

4) Επίσης της 21ης Σεπτεμβρίου 1830.

Σελ. 42
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/43.gif&w=550&h=800

5) Επίσης της 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

6) Επίσης της 1 Μαΐου 1831.

7) Επίσης της 10 Αυγούστου 1831.

8) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης της 20ης Αυγούστου 1831.

10) Επίσης άνευ ημερομηνίας μετά συνημμένης σημειώσεως Κυβερνήτου και καταλόγου συλληφθέντων εθνικών πλοίων.

11) Επιστολή Οκτωβρίου 1832.

12) Επίσης της 21 Ιανουαρίου 1831 μετά συνημμένης αναφοράς από 20 Ιανουαρίου 1831.

13) Επιστολή αυτόγραφος Κυβερνήτου προς Ricord από 18 Δεκεμβρίου 1831.

14) Επίσης σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από Οκτωβρίου 1831.

15) Επίσης σχέδιον από 23ης Μαΐου 1831.

16) Επίσης από 15ης Ιουνίου 1831.

17) Επίσης από 27ης Μαΐου 1831.

18) Επίσης από 27ης Δεκεμβρίου 1830.

19) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1831.

20) Επίσης από 13ης Σεπτεμβρίου 1831.

21) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

22) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 18 Σεπτεμβρίου 1830.

23) Από 11 Σεπτεμβρίου 1831.

24) Έγγραφον υπ’ αριθ. 830 από 5ης Δεκεμβρίου 1830 ρωσιστί.

1. Ρώσσος ναύαρχος, διοικητής του ρωσσικού στόλου στη Μεσόγειο.

112. Φάκελλος αλληλογραφίας Σχιόδη

1) Επιστολή Σκιόδη από 15 Αυγούστου 1832.

2) Απόδειξις Κοραή 9ης Αυγούστου 1822.

3) Απόδειξις Κοραή 7ης Σεπτεμβρίου 1825.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 14ης Σεπτεμβρίου 1825.

5) Επιστολή 5ης Σεπτεμβρίου 1826.

6) Επιστολή 5ης Σεπτεμβρίου 1823.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 22ας Σεπτεμβρίου 1823.

8) Σχέδιον επιστολής 1ης Οκτωβρίου 1825.

9) Λογαριασμός.

113. Φάκελλος Μανουηλίδη και Μιλαΐτη

1) Σχέδιον επιστολής προς Μιλαΐτην 20ης Νοεμβρίου 1830.

Σελ. 43
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/44.gif&w=550&h=800

2) Αναφορά Μιλαΐτη 21ης Δεκεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Μιλαΐτη προς Βιάρον Καποδίστριαν.

4) Επιστολή 27ης Ιουνίου 1830.

114. Φάκελλος Διάφορα

1) Επιστολή Μεγάλης Δουκίσσης Άννης από 26ης Απριλίου 1824.

2) Ωσαύτως 5ης Ιανουαρίου 1826.

3) Επιστολή Συνταγματάρχου Άζιορ 24 Δεκεμβρίου 1827.

4) Επιστολή Αξιώτη 27ης Ιανουαρίου 1827.

5) Επιστολή Αντωνοπούλου 27ης Φεβρουαρίου 1825.

6) Ιδιόγραφον σχέδιον επιστολής του Κυβερνήτου.

115. Φάκελλος Μπουτένιεφ

1) Επιστολή προς Αυγουστίνον 29ης Ιανουαρίου 1832.

116. Φάκελλος Συλλυπητηρίων και άλλαι αναφοραί των κατοίκων των επαρχιών

1) Εκ Μεσολογγίου 22ας Ιανουαρίου 1832.

2) Εκ Καλαμάτας 15ης Ιανουαρίου 1832.

3) Εκ Πατρών 2ας Ιανουαρίου 1832.

4) Εκ Πύργου 16 Ιανουαρίου 1832.

5) Εκ Σαλαμίνος Οκτωβρίου 1832.

6) Εκ Μελενδρίνου 2ας Νοεμβρίου 1831.

7) Εκ Σαλώνων 7ης Νοεμβρίου 1831.

8) Εκ Λιδωρικίου 10ης Οκτωβρίου 1831.

9) Μονής Αποκώρου 5ης Ιανουαρίου 1832.

10) Εκ Βάλτου 20ης Αυγούστου 1830.

11) Εκ Ναυπάκτου 12 Ιουνίου 1827.

12) Εκ Λειβαδείας 1ης Αυγούστου 1831.

117. Αλληλογραφία Γκουχενάου, Στρατηγού

1) Επιστολή (σχέδιον) προς Στρατηγόν 20ης Ιουνίου 1831.

2) Επιστολή Γκουχενάου 17ης Ιουλίου 1831.

118. Φάκελλος De la Harpe

1) Επιστολή 16ης Απριλίου 1826.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου.

3) Επιστολή 20ης Μαρτίου 1826.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 16ης Μαΐου 1826 εκ δύο φύλλων.

Σελ. 44
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/45.gif&w=550&h=800

119. Φάκελλος Αλληλογραφίας Σανλοτέρ

1) Επιστολή 8ης Δεκεμβρίου 1823.

2) Επιστολή 29ης Σεπτεμβρίου 1827.

3) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

4) Σκέψεις περί πολυσυνθέτου Κυβερνήσεως εκ σελίδων 7.

5) Σκέψεις Καποδίστρια περί Στρατολογίας εν Ελβετία εκ σελίδων 7.

6) Επιστολή 8ης Οκτωβρίου 1827.

7) Σημείωμα περί πολιτικής.

120. Φάκελλος επιστολών αδελφών Ράλλη

Περιέχει 10 επιστολές με ημερομηνίες από 23 Ιουλίου 1825 μέχρι 14 Οκτωβρίου 1827.

121. Φάκελλος αλληλογραφίας Μιλιάνη

1) Επιστολή 20ης Νοεμβρίου 1825.

2) Επιστολή 23ης Νοεμβρίου 1825.

3) Επιστολή 24 Σεπτεμβρίου 1825.

4) Επιστολή 8 Ιουλίου 1825. Επισυνάπτεται σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου.

5) Επιστολή 24 Σεπτεμβρίου 1826.

6) Δύο σχέδια επιστολών Κυβερνήτου προς Μιλιάνην.

7) Επιστολή 16ης Οκτωβρίου 1825.

8) Σχέδιον απαντήσεως.

9) Επιστολή 28ης Σεπτεμβρίου 1825.

10) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 25ης Σεπτεμβρίου.

122. Φάκελλος αλληλογραφίας Μητροπολίτου Ιγνατίου

1) Επιστολή 14 Δεκεμβρίου 1823.

2) Επιστολή 17 Δεκεμβρίου 1823.

3) Επιστολή 15 Ιανουαρίου 1824.

4) Επιστολή 9 Φεβρουαρίου 1824.

5) Επιστολή 27 Ιουλίου 1824.

6) Επιστολή 17 Αυγούστου 1825.

7) Επιστολή 14 Αυγούστου 1825.

8) Επιστολή 3 Ιανουαρίου 1826.

9) Επιστολή 10 Φεβρουαρίου 1826.

10) Επιστολή 19 Φεβρουαρίου 1826.

11) Επιστολή 4 Μαρτίου 1826.

Σελ. 45
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/46.gif&w=550&h=800

12) Επιστολή 11 Μαρτίου 1826.

13) Επισυνάπτονται πληροφορίαι περί Μεσολογγίου.

14) Επιστολή 5ης Απριλίου 1826.

15) Επιστολή 20 Σεπτεμβρίου 1826.

16) Επιστολή 1 Οκτωβρίου 1826.

17) Επιστολή 25 Οκτωβρίου 1826.

18) Επιστολή 1ης Νοεμβρίου 1826.

19) Επιστολή 10ης Νοεμβρίου 1826. Επισυνάπτονται δύο αντίγραφα επιστολών - πληροφοριών.

20) Επιστολή 20ης Δεκεμβρίου 1826.

21) Επιστολή 31 Δεκεμβρίου 1826.

22) Επιστολή 3 Ιανουαρίου 1827.

23) Επιστολή 16 Φεβρουαρίου 1827. Επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής στρατηγού Μακρή.

24) Επιστολή 4 Φεβρουαρίου 1827.

25) Επιστολή 27 Ιουλίου 1827.

26) Επιστολή 22 Αυγούστου 1827.

27) Επιστολή 5 Αυγούστου 1827.

28) Επιστολή 21 Αυγούστου 1827. Επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής Σισίνη 1ης Αυγούστου 1827.

29) Επιστολή 9 Σεπτεμβρίου 1827.

30) Επιστολή 21 Σεπτεμβρίου 1827.

31) Επιστολή 12ης Σεπτεμβρίου 1827. Επισυνάπτεται επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον.

32) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον 22 Αυγούστου 1826 εκ 2 φύλλων.

33) Ωσαύτως 26ην Μαρτίου 1826 εις δύο ημίφυλλα.

34) Ωσαύτως 17ης Ιανουαρίου 1826.

35) Ωσαύτως 20ης Νοεμβρίου 1826.

36) Άνευ ημερομηνίας.

37) Άνευ ημερομηνίας.

38) Άνευ ημερομηνίας.

39) Ωσαύτως 15ης Ιανουαρίου 1825.

40) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

41) Ωσαύτως 30ης Αυγούστου 1825.

42) Ωσαύτως 24 Οκτωβρίου 1825 εκ σελίδων 11.

43) Ωσαύτως 14ης Μαΐου 1824 εκ σελίδων 19 γεγραμμένων. Άπαντα ποντικοφαγωμένα.

Σελ. 46
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/47.gif&w=550&h=800

123. Φάκελλος επιστολών Regny Α.1

1) Επιστολή Regny προς Κυβερνήτην 17ης Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως άνευ ημερομηνίας.

2) Ωσαύτως από 3ης Νοεμβρίου 1831 εκ σελίδων εννέα.

3) Ωσαύτως 10ης Δεκεμβρίου 1831 μετά συνημμένης εκθέσεως από 16ης Δεκεμβρίου 1831 εκ σελίδων 10.

4) Επίσης από 3ης Φεβρουαρίου 1832.

5) Επίσης από 2ης Φεβρουαρίου 1832 εκ δύο φύλλων.

1. Γάλλος έμπορος και Τραπεζίτης, ο οποίος ανέπτυξε δραστηριότητες στη Γένοβα, τη Ρώμη, το Παρίσι. Μετά διάφορες αποτυχίες, επιζητεί δημόσια θέση και ο Εϋνάρδος τον υποδεικνύει στον Καποδίστρια για την οργάνωση των οικονομικών της Ελλάδος.

124. Φάκελλος

1) Σχέδιον επιστολής αυτόγραφον του Κυβερνήτου προς τον....

2) Ωσαύτως από 9ην Ιουλίου 1830 προς τους...

125. Φάκελλος επιστολών Ορλάνδου

1) Επιστολή Ορλάνδου προς Αυγουστίνον 23ης Αυγούστου 1831 μετά συνημμένης επιστολής προς Ορλάνδον από 19ην Δεκεμβρίου 1831.

2) Ωσαύτως από 17ης Αυγούστου 1831.

126. Φάκελλοι αλληλογραφίας Dawkins1

1) Έγγραφον της Ελληνικής Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 403 και 404 προς τους Dawkins και Rouen από 14ης Μαρτίου 1830.

2) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Dawkins 21ης Μαρτίου 1831.

3) Επίσης από 3ης Μαΐου 1831.

4) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

5) Επίσης από 8 Οκτωβρίου 1830.

6) Επιστολή Dawkins προς Κυβερνήτην 14ης Απριλίου 1831.

7) Σημείωσις Dawkins προς Καποδίστριαν 21ης Νοεμβρίου 1830.

8) Επιστολή Dawkins προς Σπυρίδωνα Τρικούπην (φαγομένη η ημερομηνία).

9) Μετάφρασις διατάγματος της Αγγλικής Κυβερνήσεως διά της οποίας διορίζει Άγγλον Πρόξενον εις Πάτρας (ημερομηνία φαγομένη).

10) Επιστολή Dawkins προς Κυβερνήτην 9ης Απριλίου 1829 εκ δύο φύλλων.

1. Dawkins Εδουάρδος, αντιπρέσβης της Μεγάλης Βρεταννίας στην Ελλάδα από το Νοέμβριο του 1828.

Σελ. 47
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/48.gif&w=550&h=800

127. Φάκελλος

1) Περιέχει υπόμνημα γραφέν παρά Gordon1, υπαγορεύσει του Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας. Ατελές.

1. Gordon Th. Σκώτος Συνταγματάρχης φιλέλληνας και ιστορικός. Πήρε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση από το 1821 ως το 1827. Έγραψε την ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.

128. Φάκελλος επιστολών των Parker, Grosby και Astaines

1) Επιστολή Parker από 19ης Απριλίου 1828.

2) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 19ης Απριλίου 1828.

3) Ωσαύτως 16ης Σεπτεμβρίου 1829.

4) Ωσαύτως 2ας Αυγούστου 1828.

5) Σχέδιον επιστολής προς Astaines 15ης και 16ης Μαρτίου.

6) Αντίγραφον επιστολής του Κυβερνήτου προς τον Grosby 12ης Μαρτίου 1828.

7) Ωσαύτως προς Parker 12ης Μαρτίου 1828.

129. Φάκελλος επιστολών Cradook

1) Επιστολή Cradook προς Κυβερνήτην 27 Μαΐου 1830.

2) Αντίγραφον επιστολής του ιδίου προς Πρίγκηπα Σούτσον άνευ ημερομηνίας.

130. Φάκελλος

Περιέχει βιβλίον με διαφόρους λογαριασμούς χρημάτων ευρισκομένων επί διαφόρων Ρωσσικών πλοίων διά λογαριασμόν του Κυβερνήτου, φέρον εν όλω εγγεγραμμένας σελίδας 44.

131. Φάκελλος. Επιστολή Βάλβη

1) Επιστολή Βάλβη προς Κυβερνήτην από 4 Απριλίου 1831 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής Lamarque από 5ης Μαρτίου 1831.

132. Φάκελλος Επιτροπής Ολλανδίας

1) Έγγραφον Επιτροπής εκ Χάγης 19ης Απριλίου 1828 προς Κυβερνήτην.

2) Επίσης 19ης Απριλίου 1828 μετά συνημμένης μεταφράσεως επιστολής.

133. Φάκελλος Επιστολών Ruckmann1

1) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Ruchmann άνευ ημερομηνίας εκ δύο φύλλων.

2) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 48
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 29

  19. Φάκελλος αλληλογραφίας μετ’ αντιπρέσβεως Γαλλίας Rouen1

  1) Επιστολή Rouen προς Αυγ. Καποδίστριαν 11 Οκτωβρίου 1831.

  2) Επιστολή Τσαμαδού προς Rouen 13 Οκτωβρίου 1831.

  3) Επιστολή Rouen περί Συνταγματάρχου Gerard2 από 28 Οκτωβρίου 1831.

  4) Σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς Rouen.

  5) Αντίγραφον επιστολής Γλαράκη προς Αυγουστίνον από 28 Ιανουαρίου 1832.

  6) Επιστολή του ιδίου προς Rouen από 12 Φεβρουαρίου 1832.

  7) Επιστολή του ιδίου προς Γλαράκην 17 Φεβρουαρίου 1832.

  8) Ωσαύτως από 11ης Φεβρουαρίου μετά συνημμένων δύο σχεδίων επιστολών Στρατάρχου Guéheneuc3 προς Rouen από 7 Φεβρουαρίου 8 και 9.

  9) Επιστολή Γλαράκη προς Rouen από 13 Φεβρουαρίου 1832.

  1. Rouen Achille, baron. Αντιπρέσβυς και γενικός πρόξενος της Γαλλίας στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 1829.

  2. Γάλλος συνταγματάρχης, διοργανωτής με το βαθμό του στρατηγού του ελληνικού τακτικού στρατού.

  3. Στρατηγός, αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο, 1831 -1833.

  20. Φάκελλος αλληλογραφίας Α. Πεταλά

  Περιλαμβάνει 33 αναφορές του Α. Πεταλά προς Αυγ. Καποδίστρια μεταξύ 1831 - 1832.

  21. Φάκελλος, Αναφοραί Χιλιάρχου Α. Κολοκοτρώνη προς Κυβερνήτην

  1) Αναφορά από 16 Απριλίου 1829.

  2) Αναφορά από 16 Απριλίου 1829.

  3) Αναφορά από 13 Ιανουαρίου 1832 (επισυνάπτονται δύο σημειώσεις).

  22. Φάκελλος. Έγγραφα του Κυβερνήτου προς τον πληρεξούσιον τοποτηρητήν Αυγουστίνον

  Περιλαμβάνει 13 έγγραφα, εκ των οποίων τα 12 αναφέρονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου: 8905, 8906, 10.043, 10.044, 13. 921, 6.737, 14.497, 713, 3615, 2201, 720, 3200 και ένα με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 1829.

  23. Φάκελλος. Αναφοραί Καπετάνιου Γεωργίου Γ. Κίτσου

  1) Κατάστασις και σημείωσις.

  2) Αναφορά από 23 Φεβρουαρίου 1830. Επισυνάπτεται σημείωσις εξόδων