Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 40-59 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/40.gif&w=550&h=800

3) Επιστολή Υπουργείου Εξωτερικών και υπόμνημα περί της παρούσης καταστάσεως της Ελλάδος εκ σελίδων 14.

90. Φάκελλος Ιόνιοι Νήσοι

1) Επιστολή Γερουσίας Ιονίου Κράτους 1819.

2) Αλληλογραφία Καποδίστρια μετά του Υπουργείου της Αγγλίας εκ σελίδων 52.

3) Περιγραφή της υποδοχής των πρεσβευτών της Επτανήσου Πολιτείας 4ης Νοεμβρίου 1800.

4) Αντίγραφον επιστολής προς Καϊμακάμην.

91. Φάκελλος αναφορών του Λοχαγού Νικήτα Σταματελοπούλου

Περιλαμβάνει 17 αναφορές του 1831 και 1832 προς τον Αυγουστίνον Καποδίστρια.

92. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά κόμητος Μοτσενίγου1

1) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 31 Ιανουαρίου 1825.

2) Ιδιόγραφόν σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 4 Φεβρουαρίου 1825.

3) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 19 Ιανουαρίου 1825 μετά συνημμένου λογαριασμού Μιραμπώ.

4) Σχέδιον επιστολής Μοτσενίγου προς Μητροπολίτην Ιγνάτιον από 17 Ιανουαρίου 1825.

5) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 25 Φεβρουαρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής προς Κυβερνήτην από 28 Ιουνίου ιδίου έτους.

6) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 7 Μαρτίου 1826.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 19 Μαΐου 1826.

8) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 22 Απριλίου 1826.

9) Επιστολή Μοτσενίγου προς Καποδίστριαν από 24 Νοεμβρίου 1826.

10) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 30 Νοεμβρίου 1826.

11) Επιστολή Ελένης Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Νοεμβρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου από 30 Νοεμβρίου 1826.

12) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ροδοκανάκην-Ράλλην από 27 Δεκεμβρίου 1826.

13) Επιστολή Μητροπολίτου Ιγνατίου προς Κυβερνήτην από 15 Δεκεμβρίου 1826 εκ δύο φύλλων.

14) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Δεκεμβρίου 1826.

Σελ. 40
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/41.gif&w=550&h=800

15) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24 Δεκεμβρίου 1826.

16) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 2 Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένης ιδιογράφου σημειώσεως του Κυβερνήτου.

17) Επιστολή από 20 Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένων δύο σημειώσεων Κυβερνήτου.

18) Επιστολή από 7 Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου προς Καποδίστριαν ανυπογράφου και επ’ αυτού ιδιόγραφοι σημειώσεις του Κυβερνήτου.

19) Επίσης από 5 Μαρτίου 1827 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής και συνημμένων τριών σχεδίων επιστολής του Κυβερνήτου από 11 Μαΐου και 15ης, άπαντα 1827.

20) Επίσης από 19 Νοεμβρίου 1827.

21) Επίσης από 17 Δεκεμβρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής Κυβερνήτου.

1. Μοτσενίγος Γεώργιος. Πληρεξούσιος της Ρωσσίας στην Επτάνησο Πολιτεία. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στη Νεάπολη και το Τορίνο.

Φάκελλοι 93, 94, 95

Περιέχουν 1 αναφορά του Θεοδ. Γρίβα προς τον Αυγουστίνον από 28 Οκτωβρίου 1830, 2 αναφορές του Γ. Γιατράκου με ημερομηνίες 5 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 1832. 3 αναφορές του Βασιλείου Γούδα, δύο του 1831 και μία του 1832.

96. Φάκελλος αναφορών Ναυάρχου Κανάρη

Περιέχει 26 αναφορές του Κανάρη προς τον Αυγουστίνο από Νοεμβρίου 1831 μέχρι Ιουνίου 1832.

Φάκελλοι 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

Περιέχουν 1 επιστολή του Ιωάννη Κωλέττη, 1 του Σπυρίδωνος, 1 του Ιωάννου Σούτσου, 2 του Μιχαήλ Σισιλιάνου, 2 του Κων/νου Ράδου, 3 του Ρίκη και 1 του Α. Ραδινού.

104. Φάκελλος επιστολών Α. Μεταξά

Περιέχει 3 επιστολές με ημερομηνίες 12 Νοεμβρίου 1831, 1 Δεκεμβρίου 1831 και 31 Ιανουαρίου 1832.

105. Φάκελλος επιστολών Αλεξάνδρου Στούρτζα

1) Επιστολή Στούρτζα 25 Μαΐου 1829.

Σελ. 41
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/42.gif&w=550&h=800

2) Επίσης 15 Ιουλίου 1829.

3) Επίσης 23 Μαΐου 1831 προς Αυγουστίνον.

4) Επίσης 10 Μαΐου 1831.

5) Επίσης 24 Νοεμβρίου 1831.

6) Επίσης 4 Νοεμβρίου 1831.

7) Επίσης 8 Ιανουαρίου 1832.

8) Σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς Στούρτζαν 24 Ιουλίου 1832.

Φάκελλοι 106, 107, 108.

Περιέχουν 1 επιστολή του Σακελλαροπούλου προς τον Κυβερνήτην της 19 Σεπτεμβρίου 1829 μετά συνημμένης επιστολής Σαμπατάκη προς Σακελλαρόπουλον. 1 αναφορά του Στεκούλη, Κυβερνήτου Ίου, προς τον Αυγουστίνον με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1831 και δύο αναφορές του Σεραφείμ προς Αυγουστίνον του 1831.

109. Φάκελλος επιστολών Diebitch, Längeren

1) Επιστολή Diebitch1 1828.

2) Απάντησις Κυβερνήτου προς αυτόν 5ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

3) Επιστολή Langeron 17ης Ιουνίου 1830.

4) Ωσαύτως 24 Μαρτίου 1831.

1. Στρατηγός, διοικητής του ρωσικού στρατού κατά το ρωσοτουρκικό πόλεμο.

110. Φάκελλος επιστολών Panin1

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Panin 8 Ιανουαρίου 1830.

2) Επιστολή Panin προς Κυβερνήτην 16 Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης 25 Ιουνίου 1831.

4) Επίσης 30 Σεπτεμβρίου 1831.

5) Ιδιόγραφος απάντησις Αυγουστίνου προς Panin 20 Φεβρουαρίου 1831.

1. Αντιπρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα 1829 - 1831. Ρώσσος πολιτικός και διπλωμάτης (1800-1874). Εχρημάτισε πρεσβευτής στο Παρίσι, Γραμματεύς της Επικρατείας και Υπουργός της Δικαιοσύνης στη Ρωσσία.

111. Φάκελλος επιστολών Ricord1

1) Επιστολή Ricord προς Καποδίστρια 22 Δεκεμβρίου 1828.

2) Επίσης της 13ης Ιουλίου 1829.

3) Επίσης της 26ης Μαΐου 1830 εκ δύο φύλλων.

4) Επίσης της 21ης Σεπτεμβρίου 1830.

Σελ. 42
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/43.gif&w=550&h=800

5) Επίσης της 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

6) Επίσης της 1 Μαΐου 1831.

7) Επίσης της 10 Αυγούστου 1831.

8) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης της 20ης Αυγούστου 1831.

10) Επίσης άνευ ημερομηνίας μετά συνημμένης σημειώσεως Κυβερνήτου και καταλόγου συλληφθέντων εθνικών πλοίων.

11) Επιστολή Οκτωβρίου 1832.

12) Επίσης της 21 Ιανουαρίου 1831 μετά συνημμένης αναφοράς από 20 Ιανουαρίου 1831.

13) Επιστολή αυτόγραφος Κυβερνήτου προς Ricord από 18 Δεκεμβρίου 1831.

14) Επίσης σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από Οκτωβρίου 1831.

15) Επίσης σχέδιον από 23ης Μαΐου 1831.

16) Επίσης από 15ης Ιουνίου 1831.

17) Επίσης από 27ης Μαΐου 1831.

18) Επίσης από 27ης Δεκεμβρίου 1830.

19) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1831.

20) Επίσης από 13ης Σεπτεμβρίου 1831.

21) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

22) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 18 Σεπτεμβρίου 1830.

23) Από 11 Σεπτεμβρίου 1831.

24) Έγγραφον υπ’ αριθ. 830 από 5ης Δεκεμβρίου 1830 ρωσιστί.

1. Ρώσσος ναύαρχος, διοικητής του ρωσσικού στόλου στη Μεσόγειο.

112. Φάκελλος αλληλογραφίας Σχιόδη

1) Επιστολή Σκιόδη από 15 Αυγούστου 1832.

2) Απόδειξις Κοραή 9ης Αυγούστου 1822.

3) Απόδειξις Κοραή 7ης Σεπτεμβρίου 1825.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 14ης Σεπτεμβρίου 1825.

5) Επιστολή 5ης Σεπτεμβρίου 1826.

6) Επιστολή 5ης Σεπτεμβρίου 1823.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 22ας Σεπτεμβρίου 1823.

8) Σχέδιον επιστολής 1ης Οκτωβρίου 1825.

9) Λογαριασμός.

113. Φάκελλος Μανουηλίδη και Μιλαΐτη

1) Σχέδιον επιστολής προς Μιλαΐτην 20ης Νοεμβρίου 1830.

Σελ. 43
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/44.gif&w=550&h=800

2) Αναφορά Μιλαΐτη 21ης Δεκεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Μιλαΐτη προς Βιάρον Καποδίστριαν.

4) Επιστολή 27ης Ιουνίου 1830.

114. Φάκελλος Διάφορα

1) Επιστολή Μεγάλης Δουκίσσης Άννης από 26ης Απριλίου 1824.

2) Ωσαύτως 5ης Ιανουαρίου 1826.

3) Επιστολή Συνταγματάρχου Άζιορ 24 Δεκεμβρίου 1827.

4) Επιστολή Αξιώτη 27ης Ιανουαρίου 1827.

5) Επιστολή Αντωνοπούλου 27ης Φεβρουαρίου 1825.

6) Ιδιόγραφον σχέδιον επιστολής του Κυβερνήτου.

115. Φάκελλος Μπουτένιεφ

1) Επιστολή προς Αυγουστίνον 29ης Ιανουαρίου 1832.

116. Φάκελλος Συλλυπητηρίων και άλλαι αναφοραί των κατοίκων των επαρχιών

1) Εκ Μεσολογγίου 22ας Ιανουαρίου 1832.

2) Εκ Καλαμάτας 15ης Ιανουαρίου 1832.

3) Εκ Πατρών 2ας Ιανουαρίου 1832.

4) Εκ Πύργου 16 Ιανουαρίου 1832.

5) Εκ Σαλαμίνος Οκτωβρίου 1832.

6) Εκ Μελενδρίνου 2ας Νοεμβρίου 1831.

7) Εκ Σαλώνων 7ης Νοεμβρίου 1831.

8) Εκ Λιδωρικίου 10ης Οκτωβρίου 1831.

9) Μονής Αποκώρου 5ης Ιανουαρίου 1832.

10) Εκ Βάλτου 20ης Αυγούστου 1830.

11) Εκ Ναυπάκτου 12 Ιουνίου 1827.

12) Εκ Λειβαδείας 1ης Αυγούστου 1831.

117. Αλληλογραφία Γκουχενάου, Στρατηγού

1) Επιστολή (σχέδιον) προς Στρατηγόν 20ης Ιουνίου 1831.

2) Επιστολή Γκουχενάου 17ης Ιουλίου 1831.

118. Φάκελλος De la Harpe

1) Επιστολή 16ης Απριλίου 1826.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου.

3) Επιστολή 20ης Μαρτίου 1826.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 16ης Μαΐου 1826 εκ δύο φύλλων.

Σελ. 44
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/45.gif&w=550&h=800

119. Φάκελλος Αλληλογραφίας Σανλοτέρ

1) Επιστολή 8ης Δεκεμβρίου 1823.

2) Επιστολή 29ης Σεπτεμβρίου 1827.

3) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

4) Σκέψεις περί πολυσυνθέτου Κυβερνήσεως εκ σελίδων 7.

5) Σκέψεις Καποδίστρια περί Στρατολογίας εν Ελβετία εκ σελίδων 7.

6) Επιστολή 8ης Οκτωβρίου 1827.

7) Σημείωμα περί πολιτικής.

120. Φάκελλος επιστολών αδελφών Ράλλη

Περιέχει 10 επιστολές με ημερομηνίες από 23 Ιουλίου 1825 μέχρι 14 Οκτωβρίου 1827.

121. Φάκελλος αλληλογραφίας Μιλιάνη

1) Επιστολή 20ης Νοεμβρίου 1825.

2) Επιστολή 23ης Νοεμβρίου 1825.

3) Επιστολή 24 Σεπτεμβρίου 1825.

4) Επιστολή 8 Ιουλίου 1825. Επισυνάπτεται σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου.

5) Επιστολή 24 Σεπτεμβρίου 1826.

6) Δύο σχέδια επιστολών Κυβερνήτου προς Μιλιάνην.

7) Επιστολή 16ης Οκτωβρίου 1825.

8) Σχέδιον απαντήσεως.

9) Επιστολή 28ης Σεπτεμβρίου 1825.

10) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 25ης Σεπτεμβρίου.

122. Φάκελλος αλληλογραφίας Μητροπολίτου Ιγνατίου

1) Επιστολή 14 Δεκεμβρίου 1823.

2) Επιστολή 17 Δεκεμβρίου 1823.

3) Επιστολή 15 Ιανουαρίου 1824.

4) Επιστολή 9 Φεβρουαρίου 1824.

5) Επιστολή 27 Ιουλίου 1824.

6) Επιστολή 17 Αυγούστου 1825.

7) Επιστολή 14 Αυγούστου 1825.

8) Επιστολή 3 Ιανουαρίου 1826.

9) Επιστολή 10 Φεβρουαρίου 1826.

10) Επιστολή 19 Φεβρουαρίου 1826.

11) Επιστολή 4 Μαρτίου 1826.

Σελ. 45
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/46.gif&w=550&h=800

12) Επιστολή 11 Μαρτίου 1826.

13) Επισυνάπτονται πληροφορίαι περί Μεσολογγίου.

14) Επιστολή 5ης Απριλίου 1826.

15) Επιστολή 20 Σεπτεμβρίου 1826.

16) Επιστολή 1 Οκτωβρίου 1826.

17) Επιστολή 25 Οκτωβρίου 1826.

18) Επιστολή 1ης Νοεμβρίου 1826.

19) Επιστολή 10ης Νοεμβρίου 1826. Επισυνάπτονται δύο αντίγραφα επιστολών - πληροφοριών.

20) Επιστολή 20ης Δεκεμβρίου 1826.

21) Επιστολή 31 Δεκεμβρίου 1826.

22) Επιστολή 3 Ιανουαρίου 1827.

23) Επιστολή 16 Φεβρουαρίου 1827. Επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής στρατηγού Μακρή.

24) Επιστολή 4 Φεβρουαρίου 1827.

25) Επιστολή 27 Ιουλίου 1827.

26) Επιστολή 22 Αυγούστου 1827.

27) Επιστολή 5 Αυγούστου 1827.

28) Επιστολή 21 Αυγούστου 1827. Επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής Σισίνη 1ης Αυγούστου 1827.

29) Επιστολή 9 Σεπτεμβρίου 1827.

30) Επιστολή 21 Σεπτεμβρίου 1827.

31) Επιστολή 12ης Σεπτεμβρίου 1827. Επισυνάπτεται επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον.

32) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον 22 Αυγούστου 1826 εκ 2 φύλλων.

33) Ωσαύτως 26ην Μαρτίου 1826 εις δύο ημίφυλλα.

34) Ωσαύτως 17ης Ιανουαρίου 1826.

35) Ωσαύτως 20ης Νοεμβρίου 1826.

36) Άνευ ημερομηνίας.

37) Άνευ ημερομηνίας.

38) Άνευ ημερομηνίας.

39) Ωσαύτως 15ης Ιανουαρίου 1825.

40) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

41) Ωσαύτως 30ης Αυγούστου 1825.

42) Ωσαύτως 24 Οκτωβρίου 1825 εκ σελίδων 11.

43) Ωσαύτως 14ης Μαΐου 1824 εκ σελίδων 19 γεγραμμένων. Άπαντα ποντικοφαγωμένα.

Σελ. 46
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/47.gif&w=550&h=800

123. Φάκελλος επιστολών Regny Α.1

1) Επιστολή Regny προς Κυβερνήτην 17ης Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως άνευ ημερομηνίας.

2) Ωσαύτως από 3ης Νοεμβρίου 1831 εκ σελίδων εννέα.

3) Ωσαύτως 10ης Δεκεμβρίου 1831 μετά συνημμένης εκθέσεως από 16ης Δεκεμβρίου 1831 εκ σελίδων 10.

4) Επίσης από 3ης Φεβρουαρίου 1832.

5) Επίσης από 2ης Φεβρουαρίου 1832 εκ δύο φύλλων.

1. Γάλλος έμπορος και Τραπεζίτης, ο οποίος ανέπτυξε δραστηριότητες στη Γένοβα, τη Ρώμη, το Παρίσι. Μετά διάφορες αποτυχίες, επιζητεί δημόσια θέση και ο Εϋνάρδος τον υποδεικνύει στον Καποδίστρια για την οργάνωση των οικονομικών της Ελλάδος.

124. Φάκελλος

1) Σχέδιον επιστολής αυτόγραφον του Κυβερνήτου προς τον....

2) Ωσαύτως από 9ην Ιουλίου 1830 προς τους...

125. Φάκελλος επιστολών Ορλάνδου

1) Επιστολή Ορλάνδου προς Αυγουστίνον 23ης Αυγούστου 1831 μετά συνημμένης επιστολής προς Ορλάνδον από 19ην Δεκεμβρίου 1831.

2) Ωσαύτως από 17ης Αυγούστου 1831.

126. Φάκελλοι αλληλογραφίας Dawkins1

1) Έγγραφον της Ελληνικής Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 403 και 404 προς τους Dawkins και Rouen από 14ης Μαρτίου 1830.

2) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Dawkins 21ης Μαρτίου 1831.

3) Επίσης από 3ης Μαΐου 1831.

4) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

5) Επίσης από 8 Οκτωβρίου 1830.

6) Επιστολή Dawkins προς Κυβερνήτην 14ης Απριλίου 1831.

7) Σημείωσις Dawkins προς Καποδίστριαν 21ης Νοεμβρίου 1830.

8) Επιστολή Dawkins προς Σπυρίδωνα Τρικούπην (φαγομένη η ημερομηνία).

9) Μετάφρασις διατάγματος της Αγγλικής Κυβερνήσεως διά της οποίας διορίζει Άγγλον Πρόξενον εις Πάτρας (ημερομηνία φαγομένη).

10) Επιστολή Dawkins προς Κυβερνήτην 9ης Απριλίου 1829 εκ δύο φύλλων.

1. Dawkins Εδουάρδος, αντιπρέσβης της Μεγάλης Βρεταννίας στην Ελλάδα από το Νοέμβριο του 1828.

Σελ. 47
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/48.gif&w=550&h=800

127. Φάκελλος

1) Περιέχει υπόμνημα γραφέν παρά Gordon1, υπαγορεύσει του Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας. Ατελές.

1. Gordon Th. Σκώτος Συνταγματάρχης φιλέλληνας και ιστορικός. Πήρε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση από το 1821 ως το 1827. Έγραψε την ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.

128. Φάκελλος επιστολών των Parker, Grosby και Astaines

1) Επιστολή Parker από 19ης Απριλίου 1828.

2) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 19ης Απριλίου 1828.

3) Ωσαύτως 16ης Σεπτεμβρίου 1829.

4) Ωσαύτως 2ας Αυγούστου 1828.

5) Σχέδιον επιστολής προς Astaines 15ης και 16ης Μαρτίου.

6) Αντίγραφον επιστολής του Κυβερνήτου προς τον Grosby 12ης Μαρτίου 1828.

7) Ωσαύτως προς Parker 12ης Μαρτίου 1828.

129. Φάκελλος επιστολών Cradook

1) Επιστολή Cradook προς Κυβερνήτην 27 Μαΐου 1830.

2) Αντίγραφον επιστολής του ιδίου προς Πρίγκηπα Σούτσον άνευ ημερομηνίας.

130. Φάκελλος

Περιέχει βιβλίον με διαφόρους λογαριασμούς χρημάτων ευρισκομένων επί διαφόρων Ρωσσικών πλοίων διά λογαριασμόν του Κυβερνήτου, φέρον εν όλω εγγεγραμμένας σελίδας 44.

131. Φάκελλος. Επιστολή Βάλβη

1) Επιστολή Βάλβη προς Κυβερνήτην από 4 Απριλίου 1831 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής Lamarque από 5ης Μαρτίου 1831.

132. Φάκελλος Επιτροπής Ολλανδίας

1) Έγγραφον Επιτροπής εκ Χάγης 19ης Απριλίου 1828 προς Κυβερνήτην.

2) Επίσης 19ης Απριλίου 1828 μετά συνημμένης μεταφράσεως επιστολής.

133. Φάκελλος Επιστολών Ruckmann1

1) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Ruchmann άνευ ημερομηνίας εκ δύο φύλλων.

2) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 48
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/49.gif&w=550&h=800

3) Επίσης από 11ης Απριλίου 1831.

4) Επίσης από 15ης Ιουνίου 1831.

5) Επιστολή Ruckmann προς Κυβερνήτην 18ης Μαρτίου 1831.

6) Αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου Ricord 30 Ιουλίου άνευ έτους.

7) Επιστολή Ricord προς Κυβερνήτην 30ης Αυγούστου.

8) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ricord 29ης Αυγούστου 1831.

9) Επιστολή Ricord προς Κυβερνήτην από 30ης Αυγούστου 1831.

10) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ricord 19 Απριλίου 1831.

11) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

12) Ανώνυμον σχέδιον δηλώσεως άνευ ημερομηνίας.

1. Ruckmann, αντιπρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα 1831-1833.

134. Φάκελλος αλληλογραφίας M. Goulianoff

1) Επιστολή Goulianoff προς Κυβερνήτην από 27ης Οκτωβρίου 1826.

2) Επίσης από 15ης Φεβρουαρίου 1826 μετ’ οπισθογράφου σημειώσεως Κυβερνήτου.

3) Επίσης μετά συνημμένων δύο αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου από 4ης Ιουνίου 1827 και από 27 Δεκεμβρίου 1826.

4) Επιστολή Φράι προς Κυβερνήτην από 30ης Μαρτίου 1826.

5) Επιστολή Goulianoff από 27ης Σεπτεμβρίου 1827 μετά συνημμένου καταλόγου εισφορών υπέρ των Ελλήνων και ενός λογαριασμού.

6) Επίσης από 8ης Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένου αυτογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

7) Επίσης από 26ης Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένων αυτογράφων σχεδίων απαντήσεως του Κυβερνήτου εκ τριών φύλλων.

8) Επίσης από 9ης Οκτωβρίου 1826 μετά συνημμένης επιστολής Dukard από 12 Οκτωβρίου 1826.

9) Επίσης από 29ης Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου.

10) Επίσης από 26ης Σεπτεμβρίου 1827 μετά συνημμένης επιστολής από 17ης Σεπτεμβρίου 1827. Υπογραφή δυσανάγνωστος.

11) Επίσης από 3ης Νοεμβρίου 1828.

12) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

135. Φάκελλος αναφοράς Ν. Σκούφου

Περιέχει αναφοράν του Ν. Σκούφου προς τον Κυβερνήτην από 19ης Δεκεμβρίου 1828 μετά συνημμένης εκθέσεως περί των εν Ελλάδι κομμάτων από της αρχής της Επαναστάσεως μέχρι της αφίξεως του Κυβερνήτου εκ σελίδων 41.

Σελ. 49
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/50.gif&w=550&h=800

136. Φάκελλος Ελληνικής Αλληλογραφίας

1) Αίτησις Σπυρίδωνος Πολίτου.

2) Βιβλίον αλληλογραφίας Κυβερνήτου εκ σελίδων 15.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Βλασόπουλον.

4) Επιστολή Μητροπολίτου Ιγνατίου προς Κυβερνήτην.

5) Σχέδια φύλλων εκ τεσσάρων σελίδων περιέχοντα σχέδια διαφόρων επιστολών Κυβερνήτου.

137. Φάκελλος επιστολών Boissier

1) Επιστολή Boissier προς Κυβερνήτην 20ης Ιουνίου 1826.

2) Επίσης 12ης Σεπτεμβρίου 1827.

138. Φάκελλος επιστολών Koschoubey

1) Επιστολή ανυπόγραφος εκ δύο φύλλων από 10ης Φεβρουαρίου 1824 μετά συνημμένης σημειώσεως.

2) Επιστολή του ανωτέρω προς Κυβερνήτην από 31 Δεκεμβρίου 1825.

3) Ιδιόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς ανωτέρω από 18 Φεβρουαρίου 1824.

4) Ωσαύτως από 5/17 Αυγούστου 1824.

5) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

6) Ωσαύτως από 27ης Σεπτεμβρίου 1824 εκ δύο φύλλων.

7) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

8) Ωσαύτως 7ης Μαΐου 1826 μετά συνημμένης επιστολής Α.Ε. από 19ης Ιανουαρίου 1826.

9) Επίσης από 5 Ιανουαρίου 1826 μετά συνημμένης επιστολής από 23ης Νοεμβρίου 1825, μετά δυσαναγνώστου υπογραφής.

10) Επιστολή Koschoubey 17ης Μαρτίου 1824 εκ δύο φύλλων.

11) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1826.

12) Επίσης 13ης Φεβρουαρίου άνευ έτους.

13) Επιστολή προς Κυβερνήτην Koschoubey από 5ης Δεκεμβρίου 1825.

14) Επίσης από 5ης Οκτωβρίου 1824.

139. Φάκελλος αλληλογραφίας Müller

1) Επιστολή Müller προς Κυβερνήτην 16ης Αυγούστου 1824.

2) Επίσης 14ης Δεκεμβρίου 1825.

3) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου από 22ας Ιανουαρίου 1826.

4) Επίσης 22ας Ιανουαρίου 1826.

5) Επιστολή Müller προς Κυβερνήτην από 29ης Αυγούστου 1827.

Σελ. 50
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/51.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή μεθ’ υπογραφής δυσαναγνώστου από 1ης Δεκεμβρίου 1825.

140. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Φιλανθρωπικής Εταιρείας Μασαλίας

1) Έγγραφον Επιτροπής προς Κυβερνήτην από 3ης Φεβρουαρίου 1825.

2) Έντυπον εκκλήσεως προς εγγραφήν συνδρομών.

3) Αυτόγραφον σχεδίου επιστολής Κυβερνήτου από 20 Φεβρουαρίου 1826.

4) Έγγραφον επιτροπής από 2ας Νοεμβρίου 1826, μετά συνημμένων αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου από 9ης Νοεμβρίου 1826 εκ δύο φύλλων.

5) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1826.

141. Φάκελλος εγγράφων Υπουργείου Γαλλίας

1) Έγγραφον Υπουργείου Στρατιωτικών προς Κυβερνήτην 12ης Οκτωβρίου 1828.

2) Επίσης από 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Seba.... προς Κυβερνήτην 10ης Δεκεμβρίου 1827.

4-8) Επιστολαί ιδίου 31 Ιουλίου 1828, 9ης Αυγούστου 1828, άνευ ημερομηνίας, 19ης Αυγούστου 1828 και 15 Απριλίου 1831.

9) Έγγραφον Υπουργείου Στρατιωτικών 22ας Ιουλίου 1831.

10) Επίσης από 19ης Μαΐου 1831, αριθ. 2202.

11) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 10 Φεβρουαρίου 1830.

142. Φάκελλος αλληλογραφίας Hentsch και Collin 1

1) Επιστολή Hentsch 27 Αυγούστου 1831.

2) Τετράδιον λογαριασμού Hentsch εκ σελίδων 15 από 1827-1831.

3) Επιστολή Σακάρ 2ας Απριλίου 1831.

4) Του Σακάρ λογαριασμός 23ης Ιουλίου 1829.

5) Επιστολή Hentsch άνευ ημερομηνίας.

6) Λογαριασμός Collin 19 Νοεμβρίου 1827.

7) Ωσαύτως 27ης Νοεμβρίου 1828.

8) Ωσαύτως 3ης Δεκεμβρίου 1829.

9) Ωσαύτως 31 Δεκεμβρίου 1830.

10) Επιστολή Hentsch 17ης Δεκεμβρίου 1828.

11-14) Επιστολαί ιδίου 23ης Μαρτίου 1829, 26 Οκτωβρίου 1830, 15ης Σεπτεμβρίου 1830, 16ης Ιουνίου 1830.

15) Λογαριασμός Hentsch 13ης Δεκεμβρίου εκ φύλλων δύο.

16-20) Λογαριασμός Hentsch 24ης Νοεμβρίου 1831 (εκ δύο φύλλων), 22ας Νοεμβρίου 1829, εις δύο φύλλα, 5ης Δεκεμβρίου 1827 (εκ τριών φύλλων), 2ας Δεκεμβρίου 1827.

Σελ. 51
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/52.gif&w=550&h=800

21) Επιστολή Collin 3ης Ιανουαρίου 1832.

22) Ωσαύτως 20ης Οκτωβρίου 1827.

23) Λογαριασμός Collin 23ης Νοεμβρίου 1831.

1. Hentsch et Ce και (Blank) Collin et Ce Τραπεζιτικοί οίκοι στο Παρίσι.

143. Φάκελλος αλληλογραφίας Lallende

1) Επιστολή Lallande προς Κυβερνήτην 7ης Νοεμβρίου 1827.

2) Ωσαύτως 5ης Νοεμβρίου 1829.

3) Ωσαύτως 5ης Νοεμβρίου 1829.

4) Πρακτικόν αποστολής χρημάτων 5ης Νοεμβρίου 1829.

5-7) Επιστολαί Lallande υπ’ αριθ. 695, 1286, 235.

8) Πινάκιον αποστολής χρημάτων.

9) Αντίγραφον πρακτικού αποστολής χρημάτων.

10) Έγγραφον υπ’ αριθ. 536.

11-12) Πρακτικά αποστολής χρημάτων.

13) Έγγραφον υπ’ αριθ. 69.

14) Επανάληψις του αυτού εγγράφου.

15) Έγγραφον υπ’ αριθ. 881 εις διπλούν.

16) Έγγραφον υπ’ αριθ. 110.

17) Σχέδιον επιστολής προς Lallande 3ης Μαρτίου 1830.

18) Αντίγραφον αποστολής χρημάτων.

143β. Φάκελλος Στρατιωτικών. Ελαφροί Λόχοι Β'

1-8) Σημείωσις και ονομαστικαί καταστάσεις.

9) Αναφορά Λαμπροπούλου.

10-13) Σημείωσις και ονομαστικαί καταστάσεις.

14) Οργανισμός των ταγμάτων 18ης Οκτωβρίου 1829.

15) Σημείωσις.

16) Θέσπισμα βουλευτών περί στρατολογίας.

17-18) Σημειώσεις και ονομαστικαί καταστάσεις.

19) Ιδιαίτερα αντίγραφα εκ φύλλων 2.

20) Διαταγή προς τους αξιωματικούς Μακρυνόρου και Βονίτσης 6ης Ιανουαρίου 1831.

[Διά του φακέλλου τούτου περατούται έκθεσις απογραφής του πρώτου Κιβωτίου, συγκειμένου εκ σελίδων 46 δακτυλογραφημένων, ήτις ελεγχθείσα και βεβαιωθείσα υπογρέφεται υπό τε του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος.

Ο παραδούς αντιπρόσωπος του Δήμου Γ. Βλάικος, ο παραλαβών Διευθυντής του Αρχείου Σπ. Θεοτόκης].

Σελ. 52
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/53.gif&w=550&h=800

Β'

[Εν Κερκύρα τη πρώτη του μηνός Μαρτίου του έτους εικοστού εννεακοσιοστού χιλιοστού ογδόου εις το πρώην ανάκτορον και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο κ. Γεώργιος Βλάικος, αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια, παρέδωκε προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, διευθυντήν των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας, το αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια, το περιεχόμενον του δευτέρου κιβωτίου ως εξής]:

144. Φάκελλος1

Περιέχων ιδιόγραφον περίληψιν της πολιτικής σταδιοδρομίας του Κυβερνήτου από του έτους 1798 μέχρι 1822. Εκ φύλλων 56 και ενός σχισμένου, μετά διαφόρων προσθηκών.

1. Στον κατάλογο υπάρχουν με μελάνι δύο προσθήκες. Η μία γράφει «μετά Φακ. 3», η άλλη «Όρα Φακ. 3». Υπάρχει και μία τρίτη με την παρατήρηση «λείπει». Ο Φάκελλος 3 περιείχε επιστολές του Αυτοκράτορα Νικολάου, ο οποίος και αυτός λείπει, όπως ήδη έχουμε σημειώσει. Το χειρόγραφο αυτό συμβουλεύθηκε, όπως αναφέρει στον πρόλογο της ελληνικής μεταφράσεως της Αυτοβιογραφίας του Κυβερνήτη ο Μιχαήλ Θ. Λάσκαρης πριν εκδόσει το έργο του.

145. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ferronays1

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας μετά συνημμένης επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω από 24ης Ιουνίου 1828.

2) Επίσης σχέδιον επιστολής προς τον Ίδιον 24ης Ιουνίου 1828.

3) Επίσης από 24ης Ιουνίου 1828.

4) Επιστολή Ferronays προς Κυβερνήτην από 16ης Ιουνίου 1828.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον Ίδιον 3ης Αυγούστου 1828.

6) Αντίγραφον τηλεγραφήματος του Ferronays προς τον Ledeny 25ης Απριλίου άνευ έτους.

7-12) Επίσης επιστολαί του ιδίου από 7ης Μαΐου 1828, 31ης Ιουλίου 1828, 11 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων, 11 Νοεμβρίου 1828 εκ δύο φύλλων, 18

Σελ. 53
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/54.gif&w=550&h=800

Νοεμβρίου 1828, 26ης Νοεμβρίου 1828.

1. La Ferronays, υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας από 4ης Ιανουαρίου 1828 μέχρι 22 Απριλίου 1829. Συνετέλεσε σημαντικά στην επέμβαση της Γαλλίας στις ελληνικές υποθέσεις.

146. Φάκελλος. Ευρετήριον αλφαβητικόν της Γενικής αλληλογραφίας του Κυβερνήτου

147. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Pozzo di Borgo1

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1 Αυγούστου 1828.

2) Ωσαύτως 28ης Νοεμβρίου 1828.

3) Ωσαύτως 24ης Αυγούστου 1829.

4) Ωσαύτως 11ης Μαΐου 1830.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω εκ 5 φύλλων Μαΐου 1829.

6) Επίσης 24ης Αυγούστου 1829.

7) Επίσης ιδιόγραφον 7ης Αυγούστου 1820.

8) Επίσης ιδιόγραφον 29ης Δεκεμβρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

1. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στο Παρίσι και προσωπικός φίλος του Καποδίστρια. Ωφέλησε θετικά την ελληνική υπόθεση.

148. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά πρίγκηπος Lieven 1

1) Επιστολή εκ 19 σελίδων από 10ης Οκτωβρίου 1827.

2) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1827.

3) Επίσης εκ πέντε σελίδων 4ης Οκτωβρίου 1827.

4) Επίσης 19ης Οκτωβρίου 1827.

5) Επίσης 23ης Μαρτίου 1827.

1. Πρεσβευτής της Ρωσίας στο Λονδίνο (1812-1834), πληρεξούσιος της Ρωσίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου.

149. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Nesselrode

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 24ης Ιουνίου 1825.

3) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1825.

4) Επίσης 6ης Δεκεμβρίου 1828.

5) Επίσης αυτόγραφον 9ης Ιουλίου 1830.

6) Επίσης αυτόγραφον 31ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης αυτόγραφον 24ης Ιουλίου 1831.

Σελ. 54
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/55.gif&w=550&h=800

150. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά βασιλέως Βαυαρίας

1) Αυτόγραφον Βασιλέως Βαυαρίας από 9ης Μαΐου 1828.

2) Ο φάκελλος ο περιέχων αυτήν.

3) Αντίγραφον της ανωτέρω επιστολής.

4) Ο φάκελλος αυτής.

5) Επιστολή Βασιλέως Βαυαρίας από 24ης Απριλίου 1829 αυτόγραφος.

6) Ο φάκελλος ο περιέχων αυτήν.

7) Επιστολή Βασιλέως Βαυαρίας από 3ης Δεκεμβρίου 1829.

8) Ο φάκελλος αυτής.

9) Επίσης από 16ης Αυγούστου 1831.

151. Φάκελλος επιστολών Κανάρη

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον προς Κανάρην 27ης Νοεμβρίου 1830.

2) Επιστολή Κανάρη προς Κυβερνήτην 27ης Απριλίου 1831.

3) Επιστολή Κανάρη προς Κυβερνήτην 3ης Αυγούστου 1831. Μετ’ εσωκλείστου επιστολής.

4) Επίσης από 1ης Αυγούστου 1831.

5) Επίσης 11ης Μαΐου 1831.

6) Αυτόγραφον Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Κανάρην 18ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

152. Φάκελλος

Περιέχει σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24ης Αυγούστου 1828 προς τους Portalis, Pozzo di Borgo και Πρίγκηπα Lieven.

153. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Κόμητος Λοβέρδου Νικολάου1

1) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 31ης Οκτωβρίου 1827.

2) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 3ης Νοεμβρίου 1827.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 24ης Ιουνίου 1828.

4) Επίσης 24ης Ιουνίου 1828 εκ δύο φύλλων.

5) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 18ης Απριλίου 1828.

6-10) Επιστολαί Λοβέρδου 20ης Μαΐου 1828, 20ης Μαρτίου 1828, 26

1. Στρατηγός στο Γαλλικό στρατό. Κεφαλληνιακής καταγωγής κατατάχθηκε στο Γαλλικό στρατό το 1793, όπου έφθασε το βαθμό του αντιστρατήγου. Φίλος του Καποδίστρια, του μιλεί στα γράμματά του με απόλυτη ειλικρίνεια. Φυσικό είναι τα γραφόμενά του να επηρεάζωνται από την κοινή γνώμη του Παρισιού περί Καποδίστρια.

Σελ. 55
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/56.gif&w=550&h=800

Φεβρουαρίου 1828, 20 Μαρτίου 1828, 8ης Μαΐου 1828.

11) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 3 Αυγούστου 1828.

12) Επίσης 22ας Ιουνίου 1828.

13) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 15ης Μαρτίου 1828.

14) Επίσης 22 Σεπτεμβρίου 1828.

15) Επίσης 8 Αυγούστου 1828.

16) Επίσης εμπιστευτική 12ης Νοεμβρίου 1828.

17) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 23ης Σεπτεμβρίου 1828.

18) Επίσης αυτόγραφον από 10ης Δεκεμβρίου 1828.

154. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Ναυάρχου Codrigton

1) Μετάφρασις τηλεγραφήματος εμπιστευτικού Codrigton προς τον Parkor, Γραμματέα του Ναυάρχου από 20ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Αντίγραφον επιστολής Codrigton προς Κυβερνήτην 19 Οκτωβρίου 1827.

3) Αντίγραφον διαταγής Ναυάρχου Codrigton προς τους πλοιάρχους από 14ης Φεβρουαρίου 1828 αγγλιστί.

4) Μετάφρασις της ανωτέρω διαταγής γαλλιστί.

5) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην αγγλιστί.

6) Μετάφρασις αυτής γαλλιστί.

7) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην από 3ης Μαρτίου 1828 αγγλιστί.

8) Μετάφρασις τηλεγραφήματος Codrigton προς Καποδίστριαν από 19ης Μαΐου 1828.

9) Πρωτότυπον ανωτέρω αγγλιστί.

10) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην. Από 16ης Μαΐου 1830.

11) Περί παρασήμου του Τάγματος του Σωτήρος άνευ ημερομηνίας.

12) Μετάφρασις ανακοινώσεως Codrigton προς Ιμπραήμ πασάν εκ δύο φύλλων από 24ης Μαΐου 1828.

13) Αντίγραφον επιστολής άνευ ημερομηνίας από 15ης Μαΐου 1828.

14) Αντίγραφον διαταγής Condrigton προς Άγγλους πλοιάρχους από 24 Μαΐου 1828.

15) Επιστολή προς Κυβερνήτην Λόρδου Parkor από 15ης Μαΐου 1828. Αγγλιστί.

16) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην 24 Μαΐου 1828 αγγλιστί.

17) Περίληψις επιστολής Codrigton προς Κυβερνήτην 11ης Ιουλίου 1828.

18) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην αγγλιστί 11ης Ιουλίου 1828.

19) Επίσης από 14ης Αυγούστου 1828 εκ δύο φύλλων.

20) Επίσης εκ δύο φύλλων άνευ ημερομηνίας.

21) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην 8ης Σεπτεμβρίου 1828 εκ δύο φύλλων.

Σελ. 56
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/57.gif&w=550&h=800

22) Σχέδιον επιστολής άνευ ημερομηνίας και υπογραφής Αγγλιστί.

23) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Codrigton από 28ης Αυγούστου 1828.

155. Φάκελλος αλληλογραφίας Πλοιάρχου Liyons

1) Αντίγραφον επιστολής πλοιάρχου προς ναύαρχον Ricord από 15 Ιουλίου 1831.

2) Επιστολή Ricord προς Liyons 16ης Ιουλίου 1831.

156. Φάκελλος Αλληλογραφίας Φρειδερίκου Γουλιέλμου Πρίγκηπος της Βαυαρίας

1) Επιστολή πρίγκηπος προς Κυβερνήτην 5ης Αυγούστου 1827.

2) Επίσης 4ης Ιουλίου 1828.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Πρίγκηπα από 14ης Ιανουαρίου 1829.

157. Φάκελλος αλληλογραφίας Θεοδ. Κολοκοτρώνη

1-11) Επιστολαί Κολοκοτρώνη προς Κυβερνήτην των ετών 1828, 1829 και 1830.

12) Επιστολή Κων/νου Κολοκοτρώνη Γαλλιστί 10ης Σεπτεμβρίου 1830.

13) Επίσης Κων/νου Κολοκοτρώνη Ελληνιστί 15ης Μαΐου 1830.

14) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Θεόδωρον Κολοκοτρώνην 26ης Μαΐου 1828.

15) Επίσης αυτόγραφον 30ης Ιουνίου 1832.

158. Φάκελλος

Περιέχει επιστολήν του Πρίγκηπος Φιλίππου Orleans προς Κυβερνήτην από 26ης Οκτωβρίου 1829.

159. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Μαυρομιχάλη ετών 1827-1828-1829-1830

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24ης Οκτωβρίου 1826.

2) Επιστολή εκ Γενεύης προς Γεώργιον Μαυρομιχάλην εις Αγκώνα από 13ης Μαρτίου 1823.

3) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 23ης Αυγούστου 1826.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον προς Π. Μαυρομιχάλην 24ης Οκτωβρίου άνευ έτους.

5) Προκήρυξις Π. Μαυρομιχάλη προς την Ελλάδα και Σπάρτην 24ης Ιουλίου 1824.

Σελ. 57
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/58.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή Γεωργίου Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 1823.

7) Επιστολή Μαυρομιχάλη Π. προς Κυβερνήτην από 21ης Σεπτεμβρίου 1821.

8) Επίσης από 21ης Δεκεμβρίου 1825 Γεωργίου Μαυρομιχάλη.

9) Κατάλογος μελών οικογενείας Μαυρομιχάλη με υπογραφήν Κωνσταντίνος και Γεώργιος Μαυρομιχάλης.

10) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Δημήτριον Μαυρομιχάλην εις Παρισίους 25ης Ιανουαρίου 1828.

11) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 10ης Ιουλίου 1829.

12) Επιστολή Ιωάννου Μαυρομιχάλη και Λίνας Μαυρομιχάλη προς αδελφόν 17ης Ιανουαρίου 1829.

13) Επιστολή Γ.Π. Μαυρομιχάλη και Παναγή Πικουλάκη προς Κυβερνήτην από 29ης Ιανουαρίου 1829.

14) Επιστολή ιδίων προς Κυβερνήτην 31ης Ιανουαρίου 1831.

15) Επίσης ιδίων προς Κυβερνήτην 2ας Φεβρουαρίου 1831.

16) Επίσης των ιδίων 7ης Φεβρουαρίου 1831.

17) Επιστολή Αντωνίου Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 16ης Αυγούστου 1831.

18) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Π. Μαυρομιχάλην 2ας Οκτωβρίου 1821.

19) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς I. Μαυρομιχάλην 23ης Αυγούστου 18...

160. Φάκελλος

Περιέχει μίαν επιστολήν του Canning προς Κυβερνήτην από 19ης Αυγούστου 1828.

161. Φάκελλος επιστολών αδελφών Κουντουριώτη

1) Επιστολή Γεωργίου Κουντουριώτη προς Κυβερνήτην 30ης Μαΐου 1828.

2) Επίσης 31ης Μαΐου 1828.

3) Επιστολή Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη προς Κυβερνήτην 3ης Ιουνίου 1829.

162. Φάκελλος

Περιέχει αντίγραφον μιας επιστολής προς Κυβερνήτην του Λόρδου Aberdeen1 Σεπτεμβρίου 1828.

1. Υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας, Μάιος 1828 - Νοέμβριος 1830. Πληρεξούσιος της Αγγλίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου.

Σελ. 58
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/59.gif&w=550&h=800

163. Φάκελλος αλληλογραφίας Ribeaupierre1

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 16ης Ιουλίου άνευ έτους.

2) Επίσης από 25ης Δεκεμβρίου 1827.

3) Επίσης 9ης Ιανουαρίου 1828.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω 7ης Ιανουαρίου 1829.

5) Επιστολή του ιδίου προς Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1828 εκ δύο φύλλων.

6) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ίδιον 16ης Αυγούστου 1828 εκ 13 σελίδων.

7) Επίσης από 26ης Αυγούστου 1828.

8) Επίσης ιδιόγραφον άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 8ης Οκτωβρίου 1828.

10) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1828.

11) Επίσης 12ης Νοεμβρίου 1828.

12) Επίσης 3ης Σεπτεμβρίου 1829.

13) Επιστολή Ribeaupierre προς Κυβερνήτην 20ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

14) Επίσης από 29ης Μαΐου άνευ έτους. Εις την 4ην σελίδα υπάρχει σημείωσις από 16ης Ιουνίου 1829.

15) Επίσης ιδίου από 19ης Σεπτεμβρίου άνευ έτους.

16) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 26ης Οκτωβρίου 1829.

17) Επιστολή 23ης Δεκεμβρίου 1829.

18) Επίσης 23ης Ιουλίου 1830.

19) Επίσης 13ης Μαΐου 1830.

20) Επίσης 15ης Ιουνίου 1830.

21) Επίσης 22ης Ιουλίου 1830.

22) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω 5ης Αυγούστου 1831.

23) Επίσης 6ης Ιουλίου 1830.

24) Επίσης σχέδιον 27ης Αυγούστου 1830.

25) Επίσης σχέδιον 11ης Ιουνίου 1830.

26) Επίσης σχέδιον 20ης Μαΐου 1830.

27) Επίσης σχέδιον 2ας Απριλίου 1830.

1. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω των διπλωματικών ικανοτήτων του, του ανατέθηκαν από την Ρωσική κυβέρνηση οϊ διαπραγματεύσεις οι σχετικές με την ανεξαρτησία της Ελλάδος. 1836-1839 διετέλεσε πρεσβευτής της Ρωσίας στο Βερολίνο. (1783-1865).

164. Φάκελλος αλληλογραφίας Εϋνάρδου έτους 1827

1) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 59
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 40

  3) Επιστολή Υπουργείου Εξωτερικών και υπόμνημα περί της παρούσης καταστάσεως της Ελλάδος εκ σελίδων 14.

  90. Φάκελλος Ιόνιοι Νήσοι

  1) Επιστολή Γερουσίας Ιονίου Κράτους 1819.

  2) Αλληλογραφία Καποδίστρια μετά του Υπουργείου της Αγγλίας εκ σελίδων 52.

  3) Περιγραφή της υποδοχής των πρεσβευτών της Επτανήσου Πολιτείας 4ης Νοεμβρίου 1800.

  4) Αντίγραφον επιστολής προς Καϊμακάμην.

  91. Φάκελλος αναφορών του Λοχαγού Νικήτα Σταματελοπούλου

  Περιλαμβάνει 17 αναφορές του 1831 και 1832 προς τον Αυγουστίνον Καποδίστρια.

  92. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά κόμητος Μοτσενίγου1

  1) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 31 Ιανουαρίου 1825.

  2) Ιδιόγραφόν σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 4 Φεβρουαρίου 1825.

  3) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 19 Ιανουαρίου 1825 μετά συνημμένου λογαριασμού Μιραμπώ.

  4) Σχέδιον επιστολής Μοτσενίγου προς Μητροπολίτην Ιγνάτιον από 17 Ιανουαρίου 1825.

  5) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 25 Φεβρουαρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής προς Κυβερνήτην από 28 Ιουνίου ιδίου έτους.

  6) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 7 Μαρτίου 1826.

  7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 19 Μαΐου 1826.

  8) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 22 Απριλίου 1826.

  9) Επιστολή Μοτσενίγου προς Καποδίστριαν από 24 Νοεμβρίου 1826.

  10) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 30 Νοεμβρίου 1826.

  11) Επιστολή Ελένης Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Νοεμβρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου από 30 Νοεμβρίου 1826.

  12) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ροδοκανάκην-Ράλλην από 27 Δεκεμβρίου 1826.

  13) Επιστολή Μητροπολίτου Ιγνατίου προς Κυβερνήτην από 15 Δεκεμβρίου 1826 εκ δύο φύλλων.

  14) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Δεκεμβρίου 1826.