Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 49-68 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/49.gif&w=550&h=800

3) Επίσης από 11ης Απριλίου 1831.

4) Επίσης από 15ης Ιουνίου 1831.

5) Επιστολή Ruckmann προς Κυβερνήτην 18ης Μαρτίου 1831.

6) Αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου Ricord 30 Ιουλίου άνευ έτους.

7) Επιστολή Ricord προς Κυβερνήτην 30ης Αυγούστου.

8) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ricord 29ης Αυγούστου 1831.

9) Επιστολή Ricord προς Κυβερνήτην από 30ης Αυγούστου 1831.

10) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ricord 19 Απριλίου 1831.

11) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

12) Ανώνυμον σχέδιον δηλώσεως άνευ ημερομηνίας.

1. Ruckmann, αντιπρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα 1831-1833.

134. Φάκελλος αλληλογραφίας M. Goulianoff

1) Επιστολή Goulianoff προς Κυβερνήτην από 27ης Οκτωβρίου 1826.

2) Επίσης από 15ης Φεβρουαρίου 1826 μετ’ οπισθογράφου σημειώσεως Κυβερνήτου.

3) Επίσης μετά συνημμένων δύο αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου από 4ης Ιουνίου 1827 και από 27 Δεκεμβρίου 1826.

4) Επιστολή Φράι προς Κυβερνήτην από 30ης Μαρτίου 1826.

5) Επιστολή Goulianoff από 27ης Σεπτεμβρίου 1827 μετά συνημμένου καταλόγου εισφορών υπέρ των Ελλήνων και ενός λογαριασμού.

6) Επίσης από 8ης Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένου αυτογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

7) Επίσης από 26ης Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένων αυτογράφων σχεδίων απαντήσεως του Κυβερνήτου εκ τριών φύλλων.

8) Επίσης από 9ης Οκτωβρίου 1826 μετά συνημμένης επιστολής Dukard από 12 Οκτωβρίου 1826.

9) Επίσης από 29ης Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου.

10) Επίσης από 26ης Σεπτεμβρίου 1827 μετά συνημμένης επιστολής από 17ης Σεπτεμβρίου 1827. Υπογραφή δυσανάγνωστος.

11) Επίσης από 3ης Νοεμβρίου 1828.

12) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

135. Φάκελλος αναφοράς Ν. Σκούφου

Περιέχει αναφοράν του Ν. Σκούφου προς τον Κυβερνήτην από 19ης Δεκεμβρίου 1828 μετά συνημμένης εκθέσεως περί των εν Ελλάδι κομμάτων από της αρχής της Επαναστάσεως μέχρι της αφίξεως του Κυβερνήτου εκ σελίδων 41.

Σελ. 49
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/50.gif&w=550&h=800

136. Φάκελλος Ελληνικής Αλληλογραφίας

1) Αίτησις Σπυρίδωνος Πολίτου.

2) Βιβλίον αλληλογραφίας Κυβερνήτου εκ σελίδων 15.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Βλασόπουλον.

4) Επιστολή Μητροπολίτου Ιγνατίου προς Κυβερνήτην.

5) Σχέδια φύλλων εκ τεσσάρων σελίδων περιέχοντα σχέδια διαφόρων επιστολών Κυβερνήτου.

137. Φάκελλος επιστολών Boissier

1) Επιστολή Boissier προς Κυβερνήτην 20ης Ιουνίου 1826.

2) Επίσης 12ης Σεπτεμβρίου 1827.

138. Φάκελλος επιστολών Koschoubey

1) Επιστολή ανυπόγραφος εκ δύο φύλλων από 10ης Φεβρουαρίου 1824 μετά συνημμένης σημειώσεως.

2) Επιστολή του ανωτέρω προς Κυβερνήτην από 31 Δεκεμβρίου 1825.

3) Ιδιόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς ανωτέρω από 18 Φεβρουαρίου 1824.

4) Ωσαύτως από 5/17 Αυγούστου 1824.

5) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

6) Ωσαύτως από 27ης Σεπτεμβρίου 1824 εκ δύο φύλλων.

7) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

8) Ωσαύτως 7ης Μαΐου 1826 μετά συνημμένης επιστολής Α.Ε. από 19ης Ιανουαρίου 1826.

9) Επίσης από 5 Ιανουαρίου 1826 μετά συνημμένης επιστολής από 23ης Νοεμβρίου 1825, μετά δυσαναγνώστου υπογραφής.

10) Επιστολή Koschoubey 17ης Μαρτίου 1824 εκ δύο φύλλων.

11) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1826.

12) Επίσης 13ης Φεβρουαρίου άνευ έτους.

13) Επιστολή προς Κυβερνήτην Koschoubey από 5ης Δεκεμβρίου 1825.

14) Επίσης από 5ης Οκτωβρίου 1824.

139. Φάκελλος αλληλογραφίας Müller

1) Επιστολή Müller προς Κυβερνήτην 16ης Αυγούστου 1824.

2) Επίσης 14ης Δεκεμβρίου 1825.

3) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου από 22ας Ιανουαρίου 1826.

4) Επίσης 22ας Ιανουαρίου 1826.

5) Επιστολή Müller προς Κυβερνήτην από 29ης Αυγούστου 1827.

Σελ. 50
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/51.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή μεθ’ υπογραφής δυσαναγνώστου από 1ης Δεκεμβρίου 1825.

140. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Φιλανθρωπικής Εταιρείας Μασαλίας

1) Έγγραφον Επιτροπής προς Κυβερνήτην από 3ης Φεβρουαρίου 1825.

2) Έντυπον εκκλήσεως προς εγγραφήν συνδρομών.

3) Αυτόγραφον σχεδίου επιστολής Κυβερνήτου από 20 Φεβρουαρίου 1826.

4) Έγγραφον επιτροπής από 2ας Νοεμβρίου 1826, μετά συνημμένων αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου από 9ης Νοεμβρίου 1826 εκ δύο φύλλων.

5) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1826.

141. Φάκελλος εγγράφων Υπουργείου Γαλλίας

1) Έγγραφον Υπουργείου Στρατιωτικών προς Κυβερνήτην 12ης Οκτωβρίου 1828.

2) Επίσης από 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Seba.... προς Κυβερνήτην 10ης Δεκεμβρίου 1827.

4-8) Επιστολαί ιδίου 31 Ιουλίου 1828, 9ης Αυγούστου 1828, άνευ ημερομηνίας, 19ης Αυγούστου 1828 και 15 Απριλίου 1831.

9) Έγγραφον Υπουργείου Στρατιωτικών 22ας Ιουλίου 1831.

10) Επίσης από 19ης Μαΐου 1831, αριθ. 2202.

11) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 10 Φεβρουαρίου 1830.

142. Φάκελλος αλληλογραφίας Hentsch και Collin 1

1) Επιστολή Hentsch 27 Αυγούστου 1831.

2) Τετράδιον λογαριασμού Hentsch εκ σελίδων 15 από 1827-1831.

3) Επιστολή Σακάρ 2ας Απριλίου 1831.

4) Του Σακάρ λογαριασμός 23ης Ιουλίου 1829.

5) Επιστολή Hentsch άνευ ημερομηνίας.

6) Λογαριασμός Collin 19 Νοεμβρίου 1827.

7) Ωσαύτως 27ης Νοεμβρίου 1828.

8) Ωσαύτως 3ης Δεκεμβρίου 1829.

9) Ωσαύτως 31 Δεκεμβρίου 1830.

10) Επιστολή Hentsch 17ης Δεκεμβρίου 1828.

11-14) Επιστολαί ιδίου 23ης Μαρτίου 1829, 26 Οκτωβρίου 1830, 15ης Σεπτεμβρίου 1830, 16ης Ιουνίου 1830.

15) Λογαριασμός Hentsch 13ης Δεκεμβρίου εκ φύλλων δύο.

16-20) Λογαριασμός Hentsch 24ης Νοεμβρίου 1831 (εκ δύο φύλλων), 22ας Νοεμβρίου 1829, εις δύο φύλλα, 5ης Δεκεμβρίου 1827 (εκ τριών φύλλων), 2ας Δεκεμβρίου 1827.

Σελ. 51
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/52.gif&w=550&h=800

21) Επιστολή Collin 3ης Ιανουαρίου 1832.

22) Ωσαύτως 20ης Οκτωβρίου 1827.

23) Λογαριασμός Collin 23ης Νοεμβρίου 1831.

1. Hentsch et Ce και (Blank) Collin et Ce Τραπεζιτικοί οίκοι στο Παρίσι.

143. Φάκελλος αλληλογραφίας Lallende

1) Επιστολή Lallande προς Κυβερνήτην 7ης Νοεμβρίου 1827.

2) Ωσαύτως 5ης Νοεμβρίου 1829.

3) Ωσαύτως 5ης Νοεμβρίου 1829.

4) Πρακτικόν αποστολής χρημάτων 5ης Νοεμβρίου 1829.

5-7) Επιστολαί Lallande υπ’ αριθ. 695, 1286, 235.

8) Πινάκιον αποστολής χρημάτων.

9) Αντίγραφον πρακτικού αποστολής χρημάτων.

10) Έγγραφον υπ’ αριθ. 536.

11-12) Πρακτικά αποστολής χρημάτων.

13) Έγγραφον υπ’ αριθ. 69.

14) Επανάληψις του αυτού εγγράφου.

15) Έγγραφον υπ’ αριθ. 881 εις διπλούν.

16) Έγγραφον υπ’ αριθ. 110.

17) Σχέδιον επιστολής προς Lallande 3ης Μαρτίου 1830.

18) Αντίγραφον αποστολής χρημάτων.

143β. Φάκελλος Στρατιωτικών. Ελαφροί Λόχοι Β'

1-8) Σημείωσις και ονομαστικαί καταστάσεις.

9) Αναφορά Λαμπροπούλου.

10-13) Σημείωσις και ονομαστικαί καταστάσεις.

14) Οργανισμός των ταγμάτων 18ης Οκτωβρίου 1829.

15) Σημείωσις.

16) Θέσπισμα βουλευτών περί στρατολογίας.

17-18) Σημειώσεις και ονομαστικαί καταστάσεις.

19) Ιδιαίτερα αντίγραφα εκ φύλλων 2.

20) Διαταγή προς τους αξιωματικούς Μακρυνόρου και Βονίτσης 6ης Ιανουαρίου 1831.

[Διά του φακέλλου τούτου περατούται έκθεσις απογραφής του πρώτου Κιβωτίου, συγκειμένου εκ σελίδων 46 δακτυλογραφημένων, ήτις ελεγχθείσα και βεβαιωθείσα υπογρέφεται υπό τε του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος.

Ο παραδούς αντιπρόσωπος του Δήμου Γ. Βλάικος, ο παραλαβών Διευθυντής του Αρχείου Σπ. Θεοτόκης].

Σελ. 52
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/53.gif&w=550&h=800

Β'

[Εν Κερκύρα τη πρώτη του μηνός Μαρτίου του έτους εικοστού εννεακοσιοστού χιλιοστού ογδόου εις το πρώην ανάκτορον και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο κ. Γεώργιος Βλάικος, αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια, παρέδωκε προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, διευθυντήν των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας, το αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια, το περιεχόμενον του δευτέρου κιβωτίου ως εξής]:

144. Φάκελλος1

Περιέχων ιδιόγραφον περίληψιν της πολιτικής σταδιοδρομίας του Κυβερνήτου από του έτους 1798 μέχρι 1822. Εκ φύλλων 56 και ενός σχισμένου, μετά διαφόρων προσθηκών.

1. Στον κατάλογο υπάρχουν με μελάνι δύο προσθήκες. Η μία γράφει «μετά Φακ. 3», η άλλη «Όρα Φακ. 3». Υπάρχει και μία τρίτη με την παρατήρηση «λείπει». Ο Φάκελλος 3 περιείχε επιστολές του Αυτοκράτορα Νικολάου, ο οποίος και αυτός λείπει, όπως ήδη έχουμε σημειώσει. Το χειρόγραφο αυτό συμβουλεύθηκε, όπως αναφέρει στον πρόλογο της ελληνικής μεταφράσεως της Αυτοβιογραφίας του Κυβερνήτη ο Μιχαήλ Θ. Λάσκαρης πριν εκδόσει το έργο του.

145. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ferronays1

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας μετά συνημμένης επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω από 24ης Ιουνίου 1828.

2) Επίσης σχέδιον επιστολής προς τον Ίδιον 24ης Ιουνίου 1828.

3) Επίσης από 24ης Ιουνίου 1828.

4) Επιστολή Ferronays προς Κυβερνήτην από 16ης Ιουνίου 1828.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον Ίδιον 3ης Αυγούστου 1828.

6) Αντίγραφον τηλεγραφήματος του Ferronays προς τον Ledeny 25ης Απριλίου άνευ έτους.

7-12) Επίσης επιστολαί του ιδίου από 7ης Μαΐου 1828, 31ης Ιουλίου 1828, 11 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων, 11 Νοεμβρίου 1828 εκ δύο φύλλων, 18

Σελ. 53
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/54.gif&w=550&h=800

Νοεμβρίου 1828, 26ης Νοεμβρίου 1828.

1. La Ferronays, υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας από 4ης Ιανουαρίου 1828 μέχρι 22 Απριλίου 1829. Συνετέλεσε σημαντικά στην επέμβαση της Γαλλίας στις ελληνικές υποθέσεις.

146. Φάκελλος. Ευρετήριον αλφαβητικόν της Γενικής αλληλογραφίας του Κυβερνήτου

147. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Pozzo di Borgo1

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1 Αυγούστου 1828.

2) Ωσαύτως 28ης Νοεμβρίου 1828.

3) Ωσαύτως 24ης Αυγούστου 1829.

4) Ωσαύτως 11ης Μαΐου 1830.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω εκ 5 φύλλων Μαΐου 1829.

6) Επίσης 24ης Αυγούστου 1829.

7) Επίσης ιδιόγραφον 7ης Αυγούστου 1820.

8) Επίσης ιδιόγραφον 29ης Δεκεμβρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

1. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στο Παρίσι και προσωπικός φίλος του Καποδίστρια. Ωφέλησε θετικά την ελληνική υπόθεση.

148. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά πρίγκηπος Lieven 1

1) Επιστολή εκ 19 σελίδων από 10ης Οκτωβρίου 1827.

2) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1827.

3) Επίσης εκ πέντε σελίδων 4ης Οκτωβρίου 1827.

4) Επίσης 19ης Οκτωβρίου 1827.

5) Επίσης 23ης Μαρτίου 1827.

1. Πρεσβευτής της Ρωσίας στο Λονδίνο (1812-1834), πληρεξούσιος της Ρωσίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου.

149. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Nesselrode

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 24ης Ιουνίου 1825.

3) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1825.

4) Επίσης 6ης Δεκεμβρίου 1828.

5) Επίσης αυτόγραφον 9ης Ιουλίου 1830.

6) Επίσης αυτόγραφον 31ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης αυτόγραφον 24ης Ιουλίου 1831.

Σελ. 54
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/55.gif&w=550&h=800

150. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά βασιλέως Βαυαρίας

1) Αυτόγραφον Βασιλέως Βαυαρίας από 9ης Μαΐου 1828.

2) Ο φάκελλος ο περιέχων αυτήν.

3) Αντίγραφον της ανωτέρω επιστολής.

4) Ο φάκελλος αυτής.

5) Επιστολή Βασιλέως Βαυαρίας από 24ης Απριλίου 1829 αυτόγραφος.

6) Ο φάκελλος ο περιέχων αυτήν.

7) Επιστολή Βασιλέως Βαυαρίας από 3ης Δεκεμβρίου 1829.

8) Ο φάκελλος αυτής.

9) Επίσης από 16ης Αυγούστου 1831.

151. Φάκελλος επιστολών Κανάρη

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον προς Κανάρην 27ης Νοεμβρίου 1830.

2) Επιστολή Κανάρη προς Κυβερνήτην 27ης Απριλίου 1831.

3) Επιστολή Κανάρη προς Κυβερνήτην 3ης Αυγούστου 1831. Μετ’ εσωκλείστου επιστολής.

4) Επίσης από 1ης Αυγούστου 1831.

5) Επίσης 11ης Μαΐου 1831.

6) Αυτόγραφον Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Κανάρην 18ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

152. Φάκελλος

Περιέχει σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24ης Αυγούστου 1828 προς τους Portalis, Pozzo di Borgo και Πρίγκηπα Lieven.

153. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Κόμητος Λοβέρδου Νικολάου1

1) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 31ης Οκτωβρίου 1827.

2) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 3ης Νοεμβρίου 1827.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 24ης Ιουνίου 1828.

4) Επίσης 24ης Ιουνίου 1828 εκ δύο φύλλων.

5) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 18ης Απριλίου 1828.

6-10) Επιστολαί Λοβέρδου 20ης Μαΐου 1828, 20ης Μαρτίου 1828, 26

1. Στρατηγός στο Γαλλικό στρατό. Κεφαλληνιακής καταγωγής κατατάχθηκε στο Γαλλικό στρατό το 1793, όπου έφθασε το βαθμό του αντιστρατήγου. Φίλος του Καποδίστρια, του μιλεί στα γράμματά του με απόλυτη ειλικρίνεια. Φυσικό είναι τα γραφόμενά του να επηρεάζωνται από την κοινή γνώμη του Παρισιού περί Καποδίστρια.

Σελ. 55
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/56.gif&w=550&h=800

Φεβρουαρίου 1828, 20 Μαρτίου 1828, 8ης Μαΐου 1828.

11) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 3 Αυγούστου 1828.

12) Επίσης 22ας Ιουνίου 1828.

13) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 15ης Μαρτίου 1828.

14) Επίσης 22 Σεπτεμβρίου 1828.

15) Επίσης 8 Αυγούστου 1828.

16) Επίσης εμπιστευτική 12ης Νοεμβρίου 1828.

17) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 23ης Σεπτεμβρίου 1828.

18) Επίσης αυτόγραφον από 10ης Δεκεμβρίου 1828.

154. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Ναυάρχου Codrigton

1) Μετάφρασις τηλεγραφήματος εμπιστευτικού Codrigton προς τον Parkor, Γραμματέα του Ναυάρχου από 20ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Αντίγραφον επιστολής Codrigton προς Κυβερνήτην 19 Οκτωβρίου 1827.

3) Αντίγραφον διαταγής Ναυάρχου Codrigton προς τους πλοιάρχους από 14ης Φεβρουαρίου 1828 αγγλιστί.

4) Μετάφρασις της ανωτέρω διαταγής γαλλιστί.

5) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην αγγλιστί.

6) Μετάφρασις αυτής γαλλιστί.

7) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην από 3ης Μαρτίου 1828 αγγλιστί.

8) Μετάφρασις τηλεγραφήματος Codrigton προς Καποδίστριαν από 19ης Μαΐου 1828.

9) Πρωτότυπον ανωτέρω αγγλιστί.

10) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην. Από 16ης Μαΐου 1830.

11) Περί παρασήμου του Τάγματος του Σωτήρος άνευ ημερομηνίας.

12) Μετάφρασις ανακοινώσεως Codrigton προς Ιμπραήμ πασάν εκ δύο φύλλων από 24ης Μαΐου 1828.

13) Αντίγραφον επιστολής άνευ ημερομηνίας από 15ης Μαΐου 1828.

14) Αντίγραφον διαταγής Condrigton προς Άγγλους πλοιάρχους από 24 Μαΐου 1828.

15) Επιστολή προς Κυβερνήτην Λόρδου Parkor από 15ης Μαΐου 1828. Αγγλιστί.

16) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην 24 Μαΐου 1828 αγγλιστί.

17) Περίληψις επιστολής Codrigton προς Κυβερνήτην 11ης Ιουλίου 1828.

18) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην αγγλιστί 11ης Ιουλίου 1828.

19) Επίσης από 14ης Αυγούστου 1828 εκ δύο φύλλων.

20) Επίσης εκ δύο φύλλων άνευ ημερομηνίας.

21) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην 8ης Σεπτεμβρίου 1828 εκ δύο φύλλων.

Σελ. 56
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/57.gif&w=550&h=800

22) Σχέδιον επιστολής άνευ ημερομηνίας και υπογραφής Αγγλιστί.

23) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Codrigton από 28ης Αυγούστου 1828.

155. Φάκελλος αλληλογραφίας Πλοιάρχου Liyons

1) Αντίγραφον επιστολής πλοιάρχου προς ναύαρχον Ricord από 15 Ιουλίου 1831.

2) Επιστολή Ricord προς Liyons 16ης Ιουλίου 1831.

156. Φάκελλος Αλληλογραφίας Φρειδερίκου Γουλιέλμου Πρίγκηπος της Βαυαρίας

1) Επιστολή πρίγκηπος προς Κυβερνήτην 5ης Αυγούστου 1827.

2) Επίσης 4ης Ιουλίου 1828.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Πρίγκηπα από 14ης Ιανουαρίου 1829.

157. Φάκελλος αλληλογραφίας Θεοδ. Κολοκοτρώνη

1-11) Επιστολαί Κολοκοτρώνη προς Κυβερνήτην των ετών 1828, 1829 και 1830.

12) Επιστολή Κων/νου Κολοκοτρώνη Γαλλιστί 10ης Σεπτεμβρίου 1830.

13) Επίσης Κων/νου Κολοκοτρώνη Ελληνιστί 15ης Μαΐου 1830.

14) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Θεόδωρον Κολοκοτρώνην 26ης Μαΐου 1828.

15) Επίσης αυτόγραφον 30ης Ιουνίου 1832.

158. Φάκελλος

Περιέχει επιστολήν του Πρίγκηπος Φιλίππου Orleans προς Κυβερνήτην από 26ης Οκτωβρίου 1829.

159. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Μαυρομιχάλη ετών 1827-1828-1829-1830

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24ης Οκτωβρίου 1826.

2) Επιστολή εκ Γενεύης προς Γεώργιον Μαυρομιχάλην εις Αγκώνα από 13ης Μαρτίου 1823.

3) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 23ης Αυγούστου 1826.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον προς Π. Μαυρομιχάλην 24ης Οκτωβρίου άνευ έτους.

5) Προκήρυξις Π. Μαυρομιχάλη προς την Ελλάδα και Σπάρτην 24ης Ιουλίου 1824.

Σελ. 57
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/58.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή Γεωργίου Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 1823.

7) Επιστολή Μαυρομιχάλη Π. προς Κυβερνήτην από 21ης Σεπτεμβρίου 1821.

8) Επίσης από 21ης Δεκεμβρίου 1825 Γεωργίου Μαυρομιχάλη.

9) Κατάλογος μελών οικογενείας Μαυρομιχάλη με υπογραφήν Κωνσταντίνος και Γεώργιος Μαυρομιχάλης.

10) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Δημήτριον Μαυρομιχάλην εις Παρισίους 25ης Ιανουαρίου 1828.

11) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 10ης Ιουλίου 1829.

12) Επιστολή Ιωάννου Μαυρομιχάλη και Λίνας Μαυρομιχάλη προς αδελφόν 17ης Ιανουαρίου 1829.

13) Επιστολή Γ.Π. Μαυρομιχάλη και Παναγή Πικουλάκη προς Κυβερνήτην από 29ης Ιανουαρίου 1829.

14) Επιστολή ιδίων προς Κυβερνήτην 31ης Ιανουαρίου 1831.

15) Επίσης ιδίων προς Κυβερνήτην 2ας Φεβρουαρίου 1831.

16) Επίσης των ιδίων 7ης Φεβρουαρίου 1831.

17) Επιστολή Αντωνίου Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 16ης Αυγούστου 1831.

18) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Π. Μαυρομιχάλην 2ας Οκτωβρίου 1821.

19) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς I. Μαυρομιχάλην 23ης Αυγούστου 18...

160. Φάκελλος

Περιέχει μίαν επιστολήν του Canning προς Κυβερνήτην από 19ης Αυγούστου 1828.

161. Φάκελλος επιστολών αδελφών Κουντουριώτη

1) Επιστολή Γεωργίου Κουντουριώτη προς Κυβερνήτην 30ης Μαΐου 1828.

2) Επίσης 31ης Μαΐου 1828.

3) Επιστολή Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη προς Κυβερνήτην 3ης Ιουνίου 1829.

162. Φάκελλος

Περιέχει αντίγραφον μιας επιστολής προς Κυβερνήτην του Λόρδου Aberdeen1 Σεπτεμβρίου 1828.

1. Υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας, Μάιος 1828 - Νοέμβριος 1830. Πληρεξούσιος της Αγγλίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου.

Σελ. 58
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/59.gif&w=550&h=800

163. Φάκελλος αλληλογραφίας Ribeaupierre1

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 16ης Ιουλίου άνευ έτους.

2) Επίσης από 25ης Δεκεμβρίου 1827.

3) Επίσης 9ης Ιανουαρίου 1828.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω 7ης Ιανουαρίου 1829.

5) Επιστολή του ιδίου προς Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1828 εκ δύο φύλλων.

6) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ίδιον 16ης Αυγούστου 1828 εκ 13 σελίδων.

7) Επίσης από 26ης Αυγούστου 1828.

8) Επίσης ιδιόγραφον άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 8ης Οκτωβρίου 1828.

10) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1828.

11) Επίσης 12ης Νοεμβρίου 1828.

12) Επίσης 3ης Σεπτεμβρίου 1829.

13) Επιστολή Ribeaupierre προς Κυβερνήτην 20ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

14) Επίσης από 29ης Μαΐου άνευ έτους. Εις την 4ην σελίδα υπάρχει σημείωσις από 16ης Ιουνίου 1829.

15) Επίσης ιδίου από 19ης Σεπτεμβρίου άνευ έτους.

16) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 26ης Οκτωβρίου 1829.

17) Επιστολή 23ης Δεκεμβρίου 1829.

18) Επίσης 23ης Ιουλίου 1830.

19) Επίσης 13ης Μαΐου 1830.

20) Επίσης 15ης Ιουνίου 1830.

21) Επίσης 22ης Ιουλίου 1830.

22) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω 5ης Αυγούστου 1831.

23) Επίσης 6ης Ιουλίου 1830.

24) Επίσης σχέδιον 27ης Αυγούστου 1830.

25) Επίσης σχέδιον 11ης Ιουνίου 1830.

26) Επίσης σχέδιον 20ης Μαΐου 1830.

27) Επίσης σχέδιον 2ας Απριλίου 1830.

1. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω των διπλωματικών ικανοτήτων του, του ανατέθηκαν από την Ρωσική κυβέρνηση οϊ διαπραγματεύσεις οι σχετικές με την ανεξαρτησία της Ελλάδος. 1836-1839 διετέλεσε πρεσβευτής της Ρωσίας στο Βερολίνο. (1783-1865).

164. Φάκελλος αλληλογραφίας Εϋνάρδου έτους 1827

1) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 59
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/60.gif&w=550&h=800

2) Σχέδιον Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην από 25ης Φεβρουαρίου 1826.

3) Σχέδιον ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον 5ης Μαρτίου 1826.

4) Σχέδιον ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον 14ης Απριλίου 1826.

5) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

6-11) Σχέδια ιδιόγραφα του Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον με ημερομηνίες Δεκεμβρίου 1826.

12) Επισυνάπτεται ιδιόγραφος σημείωσις.

13) Ωσαύτως 31ης Ιανουαρίου 1826.

14-16) Τρεις επιστολαί Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην.

17) Εγκύκλιος προς τα Φιλελληνικά Κομιτάτα 30 Σεπτεμβρίου 1827.

18) Απόσπασμα εφημερίδος περί Κυβερνήτου 17ης Σεπτεμβρίου 1827.

19) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 5ης Σεπτεμβρίου 1827.

20) Πληροφορίαι περί Ελληνικών πραγμάτων 3ης Οκτωβρίου 1827.

21) Επιστολή Κου Μπωβάν Πωκ προς Κυβερνήτην 1ης Σεπτεμβρίου 1827.

22) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 5ης Οκτωβρίου 1827.

23) Σχέδιον ιδιόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον 16ης Οκτωβρίου 1827.

24) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 12ης Οκτωβρίου 1827.

25) Σχέδιον επιστολής ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον 13ης Οκτωβρίου 1827.

26) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 3ης Οκτωβρίου 1827.

27) Ωσαύτως 13ης Οκτωβρίου 1827.

28) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

29) Εγκύκλιος Εϋνάρδου προς τα Φ. Κομιτάτα 8ης Αυγούστου 1827.

29-32) Τέσσερις επιστολές Εϋνάρδου προς Καποδίστριαν Δεκεμβρίου 1827.

33) Επιστολή Pastinox προς Εϋνάρδον 2ας Δεκεμβρίου 1827.

34) Αντίγραφον επιστολής Lavauguyon προς Εϋνάρδον 2ας Δεκεμβρίου 1827.

35) Απόσπασμα σχεδίου Kalekreuth περί παροχής δανείου.

36) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 1ης Δεκεμβρίου 1827.

37) Επιστολή Π. Πάλη προς Κυβερνήτην 1ης Δεκεμβρίου 1827.

38) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 26ης Νοεμβρίου 1827.

39) Επιστολή Εϋνάρδου προς την Επιτροπήν Βοηθημάτων 24ης Νοεμβρίου 1827.

40-44) Πέντε επιστολαί προς Κυβερνήτην, εκ των οποίων η μία έχει αποδέκτην τον Βιάρον Καποδίστριαν.

45) Αντίγραφον επιστολής Girard προς Εϋνάρδον 16ης Νοεμβρίου 1827.

46) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 14ης Νοεμβρίου 1827. Επι-

Σελ. 60
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/61.gif&w=550&h=800

συνάπτεται επιστολή Φέλλεμπεργκ 12ης Νοεμβρίου 1827.

47) Ωσαύτως από 6ης Νοεμβρίου 1827.

48) Επισυνάπτεται επιστολή Lavauguyon εκ δύο φύλλων.

49) Ωσαύτως 17ης Αυγούστου 1827.

50) Ωσαύτως 17ης Αυγούστου 1827.

51) Ωσαύτως 10ης Ιανουαρίου 1827.

52) Ωσαύτως 26ης Αυγούστου 1827.

53) Σημείωσις.

54) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 26ης Αυγούστου 1827.

55) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας. Φύλλα δύο.

56) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 28ης Αυγούστου 1827.

57) Περίληψις εργασιών διά τα αναγκαία κεφάλαια.

58) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 10ης Νοεμβρίου 1827.

59) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 19ης Νοεμβρίου 1827.

60) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 9ης Νοεμβρίου. Επισυνάπτεται απόσπασμα επιστολής Βιάρου και απόσπασμα εφημερίδος 9ης Νοεμβρίου 1827.

61) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 1ης Απριλίου 1828.

62) Μετάφρασις επιστολής Λόρδου Κόχραν 22ας Μαρτίου 1828.

63) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου ιδιόγραφον 15ης Δεκεμβρίου 1828.

165. Φάκελλος αλληλογραφίας Εϋνάρδου των ετών 1828, 1829, 1830, 1831

Περιέχει 114 επιστολάς του Εϋνάρδου προς τον Καποδίστριαν με αρκετά επισυναπτόμενα εις τας περισσοτέρας.

Στο τέλος της αριθμημένης καταγραφής των επιστολών υπάρχει στον Κατάλογο (Πρωτόκολλον παραδόσεως) η σημείωσις. «Εν τω φακέλλω τούτω σώζεται λεπτομερής κατάλογος των εγγράφων όστις ελεγχθείς υπεγράφη».

166. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ναυάρχων Heiden και Ricord

1) Επιστολή Heiden προς Κυβερνήτην 12ης Δεκεμβρίου 1828.

2) Επίσης 5ης Μαρτίου 1828.

3) Επίσης 11ης Αυγούστου 1828.

4) Υπόμνημα περί της καταστάσεως άνευ υπογραφής εκ Παρισίων 31ης Μαρτίου 1828.

5) Επιστολή Heiden προς Κυβερνήτην 16ης Μαΐου 1828.

6) Επίσης 16ης Μαΐου 1828.

7) Αντίγραφον επιστολής Heiden προς Codrigton 18ης Μαΐου 1828.

8) Αντίγραφον επιστολής Κυβερνήτου Ρωσσικού πλοίου Egeequel άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 61
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/62.gif&w=550&h=800

9) Αντίγραφον επιστολής Heiden προς Κυβερνήτην 7ης Ιουνίου 1828.

10) Επίσης 1ης Αυγούστου 1828.

11) Επίσης 3ης Αυγούστου 1828.

12) Αντίγραφον επιστολής Heiden προς Codrigton 28ης Μαΐου 1828.

13) Αντίγραφον πρωτοκόλλου συνδιασκέψεως των τριών Ναυάρχων εν Ζακύνθω 13 και 25 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων.

14) Αποσπάσματα διαφόρων επιστολών του Deyough, Προξένου της Δανίας εν Σμύρνη από 26,28 και 30 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων.

15-19) Πέντε επιστολαί Heiden προς Κυβερνήτην Αυγούστου 1828.

20) Αντίγραφον επιστολής Heiden προς Rigny.

21) Επιστολή Heiden προς Κυβερνήτην μετ’ αντιγράφου περί τρόπου επιβιβάσεως των Αραβικών Στρατευμάτων, 8ης Σεπτεμβρίου 1828.

22) Αντίγραφον του ιδίου Πρωτοκόλλου.

23) Έκθεσις των τριών Ναυάρχων άνευ ημερομηνίας.

24-30) Επτά επιστολαί του Heiden προς τον Κυβερνήτην.

31) Αντίγραφον μυστικής επιστολής του Πρίγκηπος Lieven προς τον Heiden από 20ης Σεπτεμβρίου 1828.

32) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Heiden 16ης Αυγούστου 1828.

33) Επίσης αυτόγραφον 26ης Αυγούστου 1827.

34) Επίσης 31ης Αυγούστου 1828.

35) Επίσης 12ης Σεπτεμβρίου 1828.

36) Επίσης 14ης Νοεμβρίου 1828.

37) Αντίγραφον εμπιστευτικής επιστολής Καποδίστρια προς Heiden 14ης Νοεμβρίου 1928.

38) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Heiden 7ης Ιανουαρίου 1828.

39) Επιστολή Catacagy μετά ιδιογράφου σημειώματος του Κυβερνήτου 16 Αυγούστου 1827.

40) Επίσης 29ης Ιουλίου άνευ έτους.

41) Επίσης 29ης Αυγούστου 1828.

42) Επίσης 29ης Αυγούστου 1828.

43) Επίσης 20ης Σεπτεμβρίου 1828 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής από 20ης Αυγούστου 1828 και ετέρας μετά δυσαναγνώστου υπογραφής από 5ης Ιουνίου 1828.

44) Επίσης 16ης Νοεμβρίου 1828.

45) Επίσης από 26ης Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων.

167. Φάκελλος επιστολών Bennet Stevenson

1) Επιστολή Stevenson προς Καποδίστριαν Ιουλίου 1828.

2) Επίσης από 13ης Ιουλίου 1828.

Σελ. 62
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/63.gif&w=550&h=800

3) Επίσης από 21ης Μαρτίου 1828 μετά χάρτου μέρους προς καλλιέργειαν γεωμήλων εν Αιγίνη 1825.

4) Επίσης 26ης Μαΐου 1828.

5) Επίσης 26ης Μαΐου 1828.

6-12) Επιστολαί Stevenson προς Καποδίστριαν Απριλίου-Μαΐου 1828.

168. Φάκελλος αλληλογραφίας Sakkarof Florence

Περιέχει 1 επιστολή Sakkarof προς τον Καποδίστριαν του 1826,5 του 1827,2 άνευ ημερομηνίας και 1 του 1830. Επίσης αυτόγραφον επιστολής Καποδίστρια 9ης Νοεμβρίου 1826.

169. Φάκελλος επιστολών Σπανιολάχη1

Περιέχει 4 επιστολάς του Σπανιολάκη προς τον Κυβερνήτην, εκ των οποίων η μία χρονολογείται εις το 1827 και αι άλλαι 3 το 1829. Η της 1ης Ιουλίου 1829 φέρει αυτόγραφη σημείωση του Κυβερνήτου.

1. Γενικός φροντιστής του Στρατοπέδου Δυτικής Ελλάδος.

170. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Σαχίνη

Τρεις αναφοραί του πλοιάρχου Σαχίνη προς τον Κυβερνήτην της 20 Ιουνίου και 3ης Ιουλίου 1929 και της 8 Απριλίου 1830.

171. Φάκελλος επιστολών Stackeiberg

1-12) Επιστολαί Stackeiberg προς Κυβερνήτην των ετών 1826, 1827, 1828 και 1831.

13) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Stackeiberg.

14) Περίληψις μιας επιστολής εκ Σύρου γεγραμμένης επί του εξωφύλλου του φακέλλου.

172. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Σακελλαρίου

1-12) Επιστολαί του Σακελλαρίου (βαρώνου, διαμένοντος στο Βουκουρέστι) προς τον Κυβερνήτην των ετών 1827,1828,1829,1830 και 1831.

173. Φάκελλος επιστολών Σεραφήμ και Σπυρίδωνος

1-7) Επιστολαί Σεραφήμ προς Κυβερνήτην των ετών 1829 και 1831.

8) Διατριβή και παρατηρήσεις επί των γενομένων παρά των Οθωμανών Ευβοίας 25ης Φεβρουαρίου υπό Σπυρίδωνος.

9) Επιστολή Σπυρίδωνος προς Κυβερνήτην 25ης Φεβρουαρίου 1831.

Σελ. 63
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/64.gif&w=550&h=800

10) Επίσης 26ης Φεβρουαρίου 1831.

11) Επιστολή Σεραφήμ προς Κυβερνήτην 19ης Σεπτεμβρίου 1829.

174. Φάκελλος επιστολών Sanquet

1) Επιστολή Sanquet προς Κυβερνήτην 28ης Ιουνίου 1829.

2) Επίσης 27ης Οκτωβρίου 1829.

175. Φάκελλος Επιστολών Γ. Σταύρου

1) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 15ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Επίσης 15ης Δεκεμβρίου 1827.

3) Επίσης 31ης Μαΐου 1829 μετά σημειώσεως των παρά της Κεντρικής Επιτροπής επί δημοπρασιών πωληθέντων προσόδων διαφόρων επαρχιών της Πελοποννήσου από 1ης μέχρι 28ης Μαΐου 1829 εκ σελίδων 5.

4) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 25ης Νοεμβρίου 1830.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σταύρον 26ης Νοεμβρίου 1830.

6) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 28ης Οκτωβρίου 1829.

7) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 14ης Νοεμβρίου 1830 μετά συνημμένης αναφοράς εκ 5 σελίδων.

8) Αναφορά Σταύρου προς Κυβερνήτην 2ας Οκτωβρίου 1828.

9) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1829.

10) Επίσης της 14ης Οκτωβρίου 1829.

11) Επίσης της 22ας Φεβρουαρίου 1829 μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου από 8ης Μαΐου 1829.

12) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

13) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

14) Επίσης από 24ης Μαΐου 1829 μετά συνημμένης αναφοράς (δυσανάγνωστος υπογραφή) από 19ης Μαΐου 1829.

15) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

16) Επίσης από 12ης Μαΐου 1829 εκ δύο φύλλων.

17) Αντίγραφον πράξεων Επαρχιακής Δημογεροντίας Τριπολιτσάς προς την Επαρχιακήν Δημογεροντίαν υπ’ αριθ. 1748 από 11ης Μαΐου 1829.

18) Αναφορά Επαρχιακής Δημογεροντίας Καρυταίνης προς την Δημογεροντίαν Τριπολιτσάς υπ’ αριθ. 2816 12ης Μαΐου 1829.

19) Αναφορά Σταύρου προς Κυβερνήτην 13ης Μαΐου 1829 μετά συνημμένης καταγραφής από 1ης μέχρι 23ης Μαΐου των διά δημοπρασίας πωληθεισών προσόδων διαφόρων επαρχιών το 1829.

20) Επίσης 13ης Μαΐου 1829.

21) Επίσης 18ης Ιουλίου 1829.

Σελ. 64
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/65.gif&w=550&h=800

22) Σημείωσις των δοθέντων νομισμάτων εις πληρωμήν των γροσσίων 1.500.000 διά το Στρατόπεδον.

176. Φάκελλος επιστολών Διαφόρων Ξένων

1) Σχέδιον επιστολής προς Schanchorst 17ης Μαΐου 1829.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Gneisenau 11ης Φεβρουαρίου 1829.

3) Σχέδιον επιστολής προς τον Ίδιον 20 Φεβρουαρίου 1828.

4) Σχέδιον επιστολής άνευ υπογραφής εκ Μύτικα από 12 Ιουλίου 1828 προς τον βαρώνον Stein.

5) Σχέδιον επιστολής προς βαρώνον Stéin 11ης Φεβρουαρίου 1829.

6) Επιστολή Stein προς Κυβερνήτην εκ Μονάχου 7ης Αυγούστου 1831 εκ Μονάχου.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς στρατηγόν Vitjteben 11ης Φεβρουαρίου 1829.

8) Επιστολή Vitjteben προς Κυβερνήτην 17ης Ιουλίου 1828.

9) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Bunsen 11ης Φεβρουαρίου 1829.

10) Επιστολή Bunsen προς Κυβερνήτην 17ης Δεκεμβρίου 1829.

11) Επίσης από 17ης Δεκεμβρίου 1828.

177. Φάκελλος επιστολών Μ. Σούτσου, Γ. Σούτσου και Μητροπολίτου Σούτσου

1) Επιστολή Μιχαήλ Σούτσου προς Βιάρον 3ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Έκθεσις Μιχαήλ Σούτσου εκ 10 σελίδων από 27ης Δεκεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Μ. Σούτσου προς Κυβερνήτην εκ δύο φύλλων 24ης Μαΐου 1829.

4) Αναφορά Μιχαήλ Σούτσου εξ 24 φύλλων από 17ης Μαΐου 1829.

5) Επιστολή Μιχ. Σούτσου προς Κυβερνήτην από 1ης Μαρτίου 1829.

6) Επίσης από 30 Μαΐου 1829 εκ δύο φύλλων.

7) Επίσης από 27 Οκτωβρίου 1830.

8) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς έκτακτον απεσταλμένον Νοτίων Κυκλάδων 13ης Ιουλίου 1830.

9) Επιστολή Μ. Σούτσου προς Κυβερνήτην 13ης Νοεμβρίου 1828.

10) Επιστολή Γρηγορίου Σούτσου προς Κυβερνήτην 9ης Ιουνίου 1829.

11) Επιστολή Μητροπολίτου Σούτσου προς Κυβερνήτην 30 Αυγούστου 1827.

178. Φάκελλος. Επιστολαί Γεωργίου Σπυρίδωνος

1) Επιστολή Σπυρίδωνος προς Κυβερνήτην 3ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστα

Σελ. 65
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/66.gif&w=550&h=800

α) επιστολή πολιτών εκ Τρικάλων προς Σπυρίδωνα από 25ης Απριλίου 1831. β) Ομοία επιστολή από 25ης Απριλίου 1831 γ) Τετράδιον εκ φύλλων 11, αντίγραφον εξετάσεως μαρτύρων.

179. Φάκελλος επιστολών Streffi

1) Επιστολή Streffi προς Κυβερνήτην 14ης Οκτωβρίου 1826.

2) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

3) Επιστολή Streffi προς Κυβερνήτην 1ης Ιουλίου 1826.

4) Επίσης 12ης Μαρτίου 1830.

5) Επίσης 13ης Μαρτίου 183Τ

6) Επίσης 21ης Σεπτεμβρίου 1827.

180. Φάκελλος επιστολών Sobolonski

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 20ης Απριλίου 1828.

2) Επίσης από 14ης Νοεμβρίου 1827 μετ’ εσωκλείστου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

181. Φάκελλος επιστολών Γ. Σισίνη

1) Επιστολή Γ. Σισίνη προς Κυβερνήτην από 28 Φεβρουαρίου 1826.

2) Επιστολή 26ης Μαρτίου 1827.

3) Επιστολή από 8ης Ιουνίου 1831.

182. Φάκελλος επιστολών Sandrini

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 20ης Φεβρουαρίου 1828.

2) Επιστολή 16ης Μαΐου 1828.

3) Επιστολή 16ης Μαρτίου 1829.

4) Επιστολή 20ης Φεβρουαρίου 1829.

183. Φάκελλος επιστολών Συνταγματάρχου Seal on

1) Επιστολή Scalon προς Κυβερνήτην 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

2) Επιστολή 5ης Φεβρουαρίου 1831.

184. Φάκελλος επιστολών Σπυρίδωνος και Νικολάου Σκούφου

1) Επιστολή Σκούφου προς Κυβερνήτην 18ης Νοεμβρίου 1825.

2) Επιστολή Σ. Σκούφου εκ δύο φύλλων από 30ης Οκτωβρίου 1828.

3) Επιστολή Σπυρίδωνος Σκούφου 30ης Σεπτεμβρίου 1831.

Σελ. 66
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/67.gif&w=550&h=800

185. Φάκελλος επιστολών Stourdza και Studs

1) Επιστολή Stourdza προς Κυβερνήτην 19 Αυγούστου 1827.

2-18) Επιστολαί προς Κυβερνήτην 1830 και 1831.

19) Επιστολή 29ης Μαΐου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής των Γεωργίου, Μάρκου και Κοσμά Αδελφών Βαρβάκη.

20) Επίσης 30ης Μαΐου 1831.

21) Επίσης 17ης Ιουνίου 1831.

22) Επίσης 20ης Ιουνίου 1831.

23) Επιστολή Stubs προς Κυβερνήτην 6ης Δεκεμβρίου 1829.

24) Επίσης 14ης Μαΐου 1830.

25) Επιστολή Στούρτζα προς Κυβερνήτην 20ης Μαΐου 1828.

26) Επίσης 16ης Ιουνίου 1830.

27) Επίσης 3ης Μαρτίου 1828.

28) Επιστολή Μαρίας Στούρτζα προς Κυβερνήτην 31ης Μαΐου 1831.

29) Επίσης 23ης Ιανουαρίου 1830.

30) Επιστολή Stubs προς Κυβερνήτην 22ας Φεβρουαρίου 1830.

31) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Stubs 14 Ιανουαρίου 1829.

32) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Στούρτζαν 7ης Ιουλίου 1830.

33) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Στούρτζαν 29 Ιουλίου 1830.

34) Επίσης αυτόγραφος εκ δύο φύλλων 22ας Νοεμβρίου 1830.

35-40) Σχέδια αυτόγραφα επιστολών προς Στούρτζαν από 6ης Οκτωβρίου 1830 μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου 1831.

186. Φάκελλος επιστολών Σπηλιά8η, Γραμματέως Επικρατείας των ετών 1829-1830-1831

1) Επιστολαί Σπηλιάδη προς Κυβερνήτην από 20 Φεβρουαρίου 1829 μέχρι 13ης Ιουνίου 1829.

10) Επιστολή 30ης Μαΐου 1829. Επισυνάπτεται αντίγραφον αποφάσεως ΛΘ' συνεδριάσεως της 3ης Μαΐου 1827 της εν Τροιζήνι συνελεύσεως.

11) Επίσης 20ης Ιουνίου 1829.

12) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 6ης Δεκεμβρίου 1829.

13) Επίσης 18ης Δεκεμβρίου 1829.

14) Επιστολή Σπηλιάδη 19ης Δεκεμβρίου 1829.

15) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 23ης Δεκεμβρίου 1829.

16) Επίσης αυτόγραφον 9ης Δεκεμβρίου 1829.

17) Επιστολή Σπηλιάδη προς Χιλίαρχον Χατζηπέτρον 11ης Οκτωβρίου 1829.

18) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 14ης Δεκεμβρίου 1829.

19) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 17ης Ιανουαρίου 1830.

Σελ. 67
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/68.gif&w=550&h=800

20) Επίσης 10ης Απριλίου 1830.

21-25) Σχέδια αυτόγραφα Κυβερνήτου 1830.

26) Σχέδιον Διαταγής προς την επί της οικονομίας επιτροπήν μετ’ αντιγράφου αυτής.

27) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον Γραμματέα επί των Εσωτερικών 14ης Σεπτεμβρίου 1830.

28) Αντίγραφον Ψηφίσματος υπ’ αριθ. 257 3ης Νοεμβρίου 1830.

29-33) Σχέδια αυτόγραφα Κυβερνήτου από 23 Δεκεμβρίου 1830 μέχρι 18ης Ιανουαρίου 1831.

34) Επιστολή Σπηλιάδη προς Κυβερνήτην 18ης Μαρτίου 1831.

35) Επίσης 15ης Απριλίου 1831.

36) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην άνευ ημερομηνίας.

37) Ωσαύτως.

187. Φάκελλος επιστολών Λεοπόλδου

1) Επιστολή ιδιόγραφος Πρίγκηπος Λεοπόλδου προς Κυβερνήτην 24ης Σεπτεμβρίου 1827.

2) Σημείωσις ιδιόγραφος Κυβερνήτου μετά 5 ημερομηνιών.

3) Εξώφυλλον μετά της επιγραφής «αποστολή εμπιστευθείσα εις τον Κόμητα Βούλγαρην» 6ης Ιουνίου 1829.

4) Επιστολή Πρίγκηπος Κοβούργου από 30 Αυγούστου άνευ έτους.

5) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Κυβερνήτου από 31ης Αυγούστου άνευ έτους.

6) Επίσης αυτόγραφον 18 Αυγούστου 1827.

188. Περικάλυμμα αλληλογραφίας Πρίγκηπος Πολινιάκ1

Άνευ ουδενός εγγράφου.

1. Πρεσβευτής της Γαλλίας στο Λονδίνο 1823-1829, πληρεξούσιος της Γαλλίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου, πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας 8 Αυγούστου 1828 - 28 Ιουλίου 1830.

189. Φάκελλος αλληλογραφίας Guilleminot

1) Επιστολή Guilleminot 27ης Μαρτίου 1828 εκ δύο φύλλων προς Κυβερνήτην.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ίδιον 9ης Σεπτεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Guilleminot προς Κυβερνήτην 30ης Σεπτεμβρίου 1828.

4) Επιστολή Guilleminot 10ης Οκτωβρίου 1828.

5) Σημείωμα ιδίου προς Κυβερνήτην 29ης Οκτωβρίου 1828.

Σελ. 68
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 49

  3) Επίσης από 11ης Απριλίου 1831.

  4) Επίσης από 15ης Ιουνίου 1831.

  5) Επιστολή Ruckmann προς Κυβερνήτην 18ης Μαρτίου 1831.

  6) Αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου Ricord 30 Ιουλίου άνευ έτους.

  7) Επιστολή Ricord προς Κυβερνήτην 30ης Αυγούστου.

  8) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ricord 29ης Αυγούστου 1831.

  9) Επιστολή Ricord προς Κυβερνήτην από 30ης Αυγούστου 1831.

  10) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ricord 19 Απριλίου 1831.

  11) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

  12) Ανώνυμον σχέδιον δηλώσεως άνευ ημερομηνίας.

  1. Ruckmann, αντιπρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα 1831-1833.

  134. Φάκελλος αλληλογραφίας M. Goulianoff

  1) Επιστολή Goulianoff προς Κυβερνήτην από 27ης Οκτωβρίου 1826.

  2) Επίσης από 15ης Φεβρουαρίου 1826 μετ’ οπισθογράφου σημειώσεως Κυβερνήτου.

  3) Επίσης μετά συνημμένων δύο αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου από 4ης Ιουνίου 1827 και από 27 Δεκεμβρίου 1826.

  4) Επιστολή Φράι προς Κυβερνήτην από 30ης Μαρτίου 1826.

  5) Επιστολή Goulianoff από 27ης Σεπτεμβρίου 1827 μετά συνημμένου καταλόγου εισφορών υπέρ των Ελλήνων και ενός λογαριασμού.

  6) Επίσης από 8ης Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένου αυτογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

  7) Επίσης από 26ης Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένων αυτογράφων σχεδίων απαντήσεως του Κυβερνήτου εκ τριών φύλλων.

  8) Επίσης από 9ης Οκτωβρίου 1826 μετά συνημμένης επιστολής Dukard από 12 Οκτωβρίου 1826.

  9) Επίσης από 29ης Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου.

  10) Επίσης από 26ης Σεπτεμβρίου 1827 μετά συνημμένης επιστολής από 17ης Σεπτεμβρίου 1827. Υπογραφή δυσανάγνωστος.

  11) Επίσης από 3ης Νοεμβρίου 1828.

  12) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

  135. Φάκελλος αναφοράς Ν. Σκούφου

  Περιέχει αναφοράν του Ν. Σκούφου προς τον Κυβερνήτην από 19ης Δεκεμβρίου 1828 μετά συνημμένης εκθέσεως περί των εν Ελλάδι κομμάτων από της αρχής της Επαναστάσεως μέχρι της αφίξεως του Κυβερνήτου εκ σελίδων 41.