Βιβλιογραφία Καποδίστρια

Δείτε τις επιστημονικές μελέτες για τον Κυβερνήτη (714 τίτλους). Περιλαμβάνεται όλη η βιβλιογραφική παραγωγή περί τον Καποδίστρια από το 1831 έως το 1996. Κατά κανόνα, τα πρωιμότερα έργα είναι έκδοση τεκμηρίων και απομνημονευμάτων για τον Καποδίστρια. Το κυρίως σώμα της βιβλιογραφίας είναι βιβλία και άρθρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων, κυρίως ιστορικών, γραμμένα στα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά και σπανιότερα σε άλλες γλώσσες.

 
Σελίδα 1 από 97
επόμενα >

Ημερολόγιο αρχαιολογικό. Τα χρόνια του Καποδίστρια, 1828-1832, τ. 1-3

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Συγγραφέας: Πετράκος Βασίλειος
Τόπος Έκδοσης: Ιωάννινα

Ιωάννης Καποδίστριας και η εποχή του: Μυθιστορηματική βιογραφία για παιδιά και νέους

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Συγγραφέας: Λεράκης Κυριάκος
Εκδότης: Εκδόσεις Sunshine- τυπογραφείο Κέρκυρας
Τόπος Έκδοσης: Κέρκυρα
Αριθμός Σελίδων: σ. 60

Η εγκύκλια επιστολή του Ιωάννη Καποδίστρια της 6/18 Απριλίου 1819

Επίπεδο περιγραφής: Συλλογικός Τόμος
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Συγγραφέας: Πρεβελάκης Ε.
Περιοδικό/Τόμος: Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα

Ο σχεδιασμός του ναυπλίου κατά την καποδιστριακή περίοδο (1828-1833). Η ειδική περίπτωση και τα γενικότερα προβλήματα

Επίπεδο περιγραφής: Συλλογικός Τόμος
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Συγγραφέας: Δωροβίνης Β.
Περιοδικό/Τόμος: Νεοελληνική Πόλη, τ. Α΄
Εκδότης: ΕΜΝΕ
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα

Απομνημονεύματα δια να χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν (1821-1843)

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Ιανουαρίου 1971
Συγγραφέας: Σπηλιάδης Ν.
Περιοδικό/Τόμος: τ. Δ΄, τεύχος πρώτο
Εκδότης: Π. Χριστόπουλου
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Αριθμός Σελίδων: πε΄+ 269

Απόψεις του Γκαίτε για τον Καποδίστρια

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Ιανουαρίου 1971
Συγγραφέας: Λαζανάς Β.
Περιοδικό/Τόμος: Νέα Εστία, τχ. 1044
Αριθμός Σελίδων: 21-24

Ιωάννης Καποδίστριας. Τα προοίμια μιας μεγάλης πολιτικής σταδιοδρομίας

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Ιανουαρίου 1977
Συγγραφέας: Ζακυθηνός Δ.
Περιοδικό/Τόμος: Νέα Εστία 101, τχ. 1188

Η πρώτη γεωργική πολιτική του κράτους. Τί έκαμε ο Καποδίστριας για τους γεωργούς

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Ιουνίου 1929
Συγγραφέας: Δραγούμης Φ.
Περιοδικό/Τόμος: Ελληνικά Γράμματα, τχ. 50
Αριθμός Σελίδων: 99-100

Ανέκδοτον υπόμνημα του Καποδιστρίου

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Μαΐου 1877
Περιοδικό/Τόμος: Εστία, τ. 3, τχ. 70
Αριθμός Σελίδων: 281-284

Les souvenirs du médecin de la Reine Victoria, III: Le Prince Léopold et le Comte Capodistrias

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Μαρτίου 1876
Συγγραφέας: Taillandier Saint-Rene G. E.
Περιοδικό/Τόμος: Revue des deux mondes 14
Αριθμός Σελίδων: 73-109