Η οικογένεια και τα παιδικά χρόνια στην Κέρκυρα του Ιωάννη Καποδίστρια

Δημιουργός/οι: Έλσα Μυρογιάννη (Φιλόλογος - Μουσειολόγος- Επιμορφώτρια στις Νέες Τεχνολογίες)

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Στ΄ τάξη δημοτικού

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου / Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

Γενική περιγραφή

Προτείνονται μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τον Ιωάννη Καποδίστρια κατά την παιδική και νεανική του ηλικία στην Κέρκυρα, αντλώντας πληροφορίες κυρίως από τον δικτυακό τόπο «Ψηφιακό Αρχείο Ι. Καποδίστριας».

Διάρκεια και μεθοδολογία

Η εκπαιδευτική πρόταση δεν υποκαθιστά κατά κανένα τρόπο τη διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο την προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια στην παιδική του ηλικία, αντίστοιχη κατά κάποιον τρόπο της δικής τους.

Το μάθημα μπορεί να υλοποιηθεί σε τέσσερις ή και πολύ περισσότερες διδακτικές ώρες, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, με την εξοικείωση τους με αυτόν τον τρόπο εργασίας, με την υλική υποδομή του σχολείου και με τον διδακτικό χρόνο που θέλει να αφιερώσει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα. Κάποιες από τις δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στη σχολική τάξη ή να δοθούν ως εργασία στο σπίτι. Γενικά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η υλοποίηση ενεργητικών και ομαδοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας απαιτεί πολύ χρόνο, καθώς οι μαθητές έχουν τους δικούς τους ρυθμούς. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που φαίνεται να χάνεται ως χρόνος  κερδίζεται ως ουσιαστική μάθηση λόγω της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών.

Ιδανικά, οι μαθητές θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες και να επεξεργαστούν τα Φύλλα εργασίας με συνεργασία και συζήτηση μεταξύ των μελών των ομάδων. Ωστόσο, επαφίεται στον διδάσκοντα να αποφασίσει αν είναι εφικτή μια τέτοια μέθοδος. Αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας του κάθε Φύλλου εργασίας στην ολομέλεια της τάξης. Καλό θα είναι οι μαθητές, κατά την παρουσίαση, να κρατούν σημειώσεις από τις πληροφορίες που δίνουν οι άλλες ομάδες, ώστε να μπορέσουν να συνθέσουν την τελική εργασία σχετικά με την παιδική ηλικία του Ιωάννη Καποδίστρια

Πρόσθετο υλικό

Ψηφιακό αρχείο «Ι. Καποδίστριας»
http://kapodistrias.digitalarchive.gr/thedigitalarchive.php

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
http://www.thmphoto.gr/

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
http://el.travelogues.gr/collection.php?view=304

Εικονική περιήγηση – Ιερός ναός Αγίου Σπυρίδωνα
http://www.corfuchurches.com/content/view/58/70/

Ιωάννης Καποδίστριας-Μεγάλοι Έλληνες – Τηλεοπτικό κανάλι Σκάι 2009
https://www.youtube.com/watch?v=FLDusDYY3jc

Φύλλα εργασίας

Ο πατέρας και η μητέρα του Ιωάννη (Πίνακες ζωγραφικής : Πορτρέτα) fyllo ergasias_1

Τα αδέλφια και οι θείοι του Ιωάννη (Πίνακες ζωγραφικής: Πορτρέτα)  fyllo ergasias_2

Η παιδική και νεανική ζωή του Καποδίστρια (Πίνακας ζωγραφικής: Πορτρέτο) fyllo ergasias_3

Ένα εφηβικό ατύχημα (Λατρευτική εικόνα) fyllo ergasias_4

Η Κέρκυρα του Ιωάννη (Έγχρωμη χαλκογραφία – Εικονική περιήγηση) fyllo ergasias_5

Εμπέδωση – Αναστοχασμός – Μεταγνωστικές δεξιότητες fyllo ergasias_6