ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Στην ενότητα αυτή προτείνονται ιστορικοί περίπατοι σε πόλεις που συνδέονται με τη ζωή και το έργο του Ι. Καποδίστρια (Κέρκυρα, Αίγινα, Ναύπλιο). Με βάση τα σημεία ενδιαφέροντος που σημειώνονται σε κάθε πόλη, ο επισκέπτης -πραγματικός ή εικονικός- μπορεί να περιηγηθεί στην κάθε πόλη, ή να χρησιμοποιήσει τους σταθμούς αυτούς ως αφετηρία για την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Οι πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος μπορούν να εμπλουτιστούν και με τη χρήση τεκμηρίων από άλλες περιοχές της βάσης (π.χ. Αρχιτεκτονική, Τέχνη, Ο Ι. Καποδίστριας κ.λπ).


Κέρκυρα

Αίγινα

Ναύπλιο