Αναζήτηση στη Βάση Δεδομένων

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό από το σύνολο της βάσης δεδομένων του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ με ποικίλους τρόπους:

  • επιλέγοντας το είδος του τεκμηρίου (αρχεία, βιβλία, υλικά/οπτικοακουστικά τεκμήρια, ή όλα], τη χρονολογία, το πρόσωπο, τον τόπο ή το θέμα
  • επιλέγοντας συνδυαστικά από τις παραπάνω επιλογές (είδος + χρονολογία + πρόσωπο)
  • γράφοντας κάποια φράση σε συνδυασμό με τις παραπάνω επιλογές και επιλέγοντας «φιλτράρισμα»
  • γράφοντας κάποια φράση στην επιλογή «ελεύθερη αναζήτηση» χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις παραπάνω επιλογές.

Βλέπετε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας, επιλέγοντας «προβολή».
Προχωρείτε σε νέα αναζήτηση, επιλέγοντας «επαναφορά».


Με κριτήρια  Φιλτράρισμα

Ανάκτηση στοιχείων από τη Βάση Δεδομένων. Παρακαλώ περιμένετε...


ή Ελεύθερη