Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

Ι. Καποδίστριας (Αίγινα) προς Γεώργιο Μιχαήλ Αντωνόπουλο (Σπέτσες)

Διαβιβάζεται επιστολή του Αντωνίου Αντωνόπουλου από Τεργέστη με την οποία εντέλλεται ο αδελφός του Γεώργιος να καταθέσει για λογαριασμό του 5.000 γρόσια [ως δώρο] στην Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα. Επαινείται η ενέργεια αυτή του Αντωνίου που γίνεται ένας από τους θεμελιωτές «ενός καταστήματος εκ του οποίου θέλει πηγάσει (Θεού ευδοκούντος) η σωτηρία της πατρίδος». Επειδή και ο Γεώργιος Αντωνόπουλος έγινε κι αυτός μέτοχος της Τράπεζας, καλείται να φροντίσει ώστε και άλλοι του περιβάλλοντός του να πράξουν το ίδιο ανάλογα με την περιουσία τους.

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 2 - Γεώργιος Μιχαήλ Αντωνόπουλος
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Ελληνικά
Χρονολόγηση: 1828.03.17
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Αντωνόπουλος Γεώργιος Μιχαήλ, Αντωνόπουλος Αντώνιος, Τράπεζα Εθνική Χρηματιστική, Τεργέστη