Από τα Ευρωπαϊκά Αρχεία

Η ενότητα συγκεντρώνει πληροφορίες για αρχειακό υλικό που φυλάσσεται σε διάφορα ελληνικά και ευρωπαϊκά αρχεία και αφορά ευθέως ή εμμέσως στη ζωή και το έργο του Ι. Καποδίστρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε επιτόπια έρευνα σε αυτά τα αρχεία. Σε άλλες περιπτώσεις η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου.  Και στις δύο περιπτώσεις ο στόχος δεν ήταν η αναλυτική καταγραφή, αλλά η καταγραφή σε επίπεδο καταλόγων.

Προκειμένου να αναζητήσετε αρχειακό υλικό, επιλέξτε στον χάρτη μία χώρα για να προβάλλετε τα σχετικά αρχεία.

Ρωσία Ελλάδα Ιταλία Αυστρία Γερμανία Ελβετία