ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στη συγκεκριμένη ενότητα, θα βρείτε μια διδακτική πρόταση για τα μαθήματα της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και της Γεωγραφίας μέσα από την οργάνωση μιας «κινητής έκθεσης» για την Ευρώπη της εποχής του Καποδίστρια, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι περίπου το 1831. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό των πανώ που θα βρείτε με πολλούς τρόπους, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σας και τα ενδιαφέροντά τους. Βασική επιδίωξη του υλικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές σας να συνδέσουν, μέσα από επισκέψεις σε συγκεκριμένες πόλεις/σταθμούς, τη ζωή του Ι. Καποδίστρια με όψεις της ευρωπαϊκής ιστορίας, ώστε να αποκτήσουν μια πληρέστερη κατανόηση για το τι γινόταν στον ευρωπαϊκό χώρο στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης.