Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Αίγινα) προς Ambroise Firmin Didot (Παρίσι)

 

Καθυστέρησε να απαντήσει στην επιστολή του της 2 Μαΐου 1829 για να του ανακοινώσει με την παρούσα την εξόφληση της συναλλαγματικής του των 880,95 φρ. Να αποστείλει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το τυπογραφικό υλικό που εμφαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα και θα κρίνει ο ίδιος με ποιο τρόπο θα εξοφληθεί γι’ αυτό, στη Γενεύη ή στο Παρίσι ή με συναλλαγματική που θα πληρωθεί στην Ελλάδα. Εκφράζεται η ελπίδα ότι η παραπάνω παραγγελία θα εκπληρωθεί με ζήλο και ταχύτητα.

 

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 73 - Firmin Didot Frères (Παρίσι)
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλική
Χρονολόγηση: 1829.08/09.30/11
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο   [Νο 899]  
Λέξεις-κλειδιά: Didot Ambroise Firmin, Τυπογραφία, τυπογραφικό υλικό, Παρίσι