Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Ναύπλιο) προς Πολιτικούς Διοικητές και δημογέροντες των επαρχιών Τριπολιτσάς, Λεονταρίου, Νησίου, Ναβαρίνου και Άνω Μεσσηνίας

Ο Ribeaupierre, Έκτακτος Απεσταλμένος και Πληρεξούσιος Υπουργός του Τσάρου στην Πύλη, θα διέλθει κάποιες επαρχίες της Πελοποννήσου για να φθάσει στη Μεσσηνία. Θα τον συνοδεύσει ο Panin, Επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποδοχής τους, τη διατροφή και παραμονή τους. Δείγμα ενδεικτικό των οδηγιών: δεν πρόκειται για συμπόσιο αλλά για την προετοιμασία ενός γεύματος ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και κυρίως τις συνήθειες της χώρας.

Σημείωση: Ribeaupierre A.I. comte de (Πρεσβευτής Ρωσίας στην Πύλη), Panin V.N. comte de (Αντιπρέσβης Ρωσίας στην Ελλάδα 1829-1831)

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 109 - Πολιτικοί Διοικητές και δημογέροντες των επαρχιών Τριπολιτσάς, Λεονταρίου, Νησίου, Ναβαρίνου και Άνω Μεσσηνίας
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλική
Χρονολόγηση: 1830.11.08/20
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Panin V.N. κόμης, Ribeaupierre Α.Ι. κόμης, Συνήθειες ελληνικές, Πελοπόννησος