Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Ναύπλιο) προς Γενναίο Κολοκοτρώνη

Αν είστε λίγο Ζακύνθιος, είμαι κι εγώ από την ίδια περιοχή αφού γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κέρκυρα. Επομένως σας καταλαβαίνω όπως με καταλαβαίνετε. Διάβασε την επιστολή που ο Γενναίος έστειλε στον Βλαχόπουλο και έχει δύο παράπονα: πρώτο, το περιεχόμενό του, και δεύτερο, τη διαδρομή που έκανε για να φθάσει σ’ αυτόν. Θα έπρεπε να του γράψει απ’ ευθείας, αν υπέθετε ότι ο πατέρας του ήταν όχι ισχυρός συνήγορος των συμφερόντων του. Λέει ο Γενναίος ότι είναι αδύνατο να πληρώσει την τρίτη δόση εγκαίρως. Το ίδιο λέει και ο Κολιόπουλος. Αν δοθεί παράταση σε έναν ενοικιαστή [κρατικών προσόδων], πώς η Κυβέρνηση θα αρνηθεί στους άλλους, και αν δοθεί σε όλους πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες της χώρας; Εξάλλου ο Γενναίος θέτει την Κυβέρνηση σε δύσκολη θέση τη στιγμή που οι ραδιούργοι κινούν ουρανό και γη για να πείσουν όλο τον κόσμο ότι σε λίγες μέρες θα αλλάξει η πολιτική κατάσταση (l’ordre actuel des choses) στη χώρα. Μερικοί θέλουν να τον πείσουν ότι και ο Γενναίος πιστεύει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ανησυχεί ούτε αμφιβάλλει γι’ αυτόν γιατί γνωρίζει την ορθή κρίση του (bon sense), τον ευθύ χαρακτήρα του (coeur droit). Ο Βλαχόπουλος θα διαταχθεί να μην τον ενοχλεί και θα γράψει στην Επιτροπή επί της Οικονομίας να του παράσχει όλες τις δυνατές διευκολύνσεις. Πρόκειται για μεγάλη θυσία για την οποία με το ζήλο του και τη καλή διαγωγή του θα αποζημιώσει το έθνος (nation). Μόλις οι υποθέσεις του και η υγεία του θα το επιτρέψουν, να έλθει στο Ναύπλιο και θα χαρεί να τον δει και να συζητήσει μαζί του.

Σημείωση: Βλαχόπουλος Αλέξ. (Έκτακτος Επίτροπος Αρκαδίας)

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 120 - Γενναίος Κολοκοτρώνης
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλική
Χρονολόγηση: 1829.11.20
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο   Νο 1079  
Λέξεις-κλειδιά: Κολοκοτρώνης Γενναίος, Κολοκοτρώνης Θεόδωρος, Βλαχόπουλος Αλέξ.,, Πρόσοδοι, Ενοικιαστές δημοσίων προσόδων, Ραδιούργοι, Επιτροπή επί της Οικονομίας, Ζάκυνθος, Κέρκυρα